MSZE ŚW. 2021, październik i listopad

PAŹDZIERNIK 2021

31 Mszy św. przez cały miesiąc październik w poniższych intencjach odprawiają Najświętszą Ofiarę za wschodnią granicą Polski

O szczególne błogosławieństwo dla Polski w łączności ze wszystkimi łaskami pomnożone do entej potęgi, które uzyskała Matka Boża od chwili poczęcia w jedności z Bogiem Ojcem – Bogiem Trójjedynym.

2 x po 10 Mszy św. – O uwielbienie Trójcy Świętej w zniweczeniu wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług.

10 Mszy św. od 16-25.10.2021r.

9 mszy św. – jako nowenna, intencja: O uwielbienie Trójcy Świętej w zniweczeniu wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych.

Dziesiąta Msza św. jako: Uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług.

10 Mszy św. od 16-25.10.2021 r.

9 mszy św. – jako nowenna, intencja: O zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych.

Dziesiąta Msza św., jako: Uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług.

2 Msze św. w intencji na 26 -27 października 2021

O wzmożone działanie Ducha Świętego w jedności Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi – w przestrzeni całego stworzenia – w zniweczeniu wszelkiego zła za przyczyną św. Michała Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich.

Ponadto w tych intencjach zostały zamówione i zamawiane Msze św. przez rycerzy w Polsce m.in. w Szczecinie zostały odprawione 2 x po 3 Msze św.

Pilne intencje 6 mszy św. od 26-31.10.2021 r.

O wzmożone działanie Ducha Świętego w jedności Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi – w przestrzeni Polski, Europy, Kościoła i całego stworzenia – w zniweczeniu działania wszelkiego zła mocą św. Michała Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich oraz wszystkimi zbawionymi biskupami i egzorcystami.

Łączmy z tą intencją mszy św. nasze modlitwy, wynagrodzenie, przebłaganie i wołanie do Boga bogatego w Miłosierdzia wraz ze Wszystkimi Świętymi i duszami zbawionymi. Amen.

Ks. Radosław S. – egzorcysta z Koszalina prosił o wzmożone modlitwy w tym tygodniu wobec wzmożonego działania mocy zła osobowego. Podobnie wzywa nas Abp. Andrzej Dzięga. Zaś znaki, które towarzyszą mówią same za siebie. Wiec czuwajmy… mr Wiesław

LISTOPAD 2021

2 x po 10 Mszy św. 1-10.11.2021 r.

10 Mszy św. –Intencja 1): O uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez moc wstawienniczą Wszystkich Świętych, aby Miłość Boża przeniknęła całą przestrzeń stworzenia Bożego i wszystkie dusze ludzkie.

10 Mszy św. –Intencja 2): O uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez moc wstawienniczą Wszystkich Świętych, aby Miłość Boża przeniknęła całą przestrzeń stworzenia Bożego i wszystkie dusze ludzkie szczególnie w Polsce – Ojczyźnie naszej za przyczyną i mocą modlitw dusz zbawionych i wszystkich zatroskanych o wypełnienie Woli Bożej.

2 serie 3 x po 10 Mszy św. = 60 Mszy św. w listopadzie

2x10 mszy św. od 1-10 listopada 2021Przez Najświętsze Serca Jezusa, Maryi i Józefa – Podziękowanie i uwielbienie Boga w Trójcy św. Jedynego za okazane miłosierdzie wszystkim duszom czyśćcowym – z prośbą o ich błagalne wstawienie się u Boga bogatego w miłosierdzie za Kościół, duchowieństwo, Ojczyznę, Legion MRMSJ, rodziny, grzeszników szczególnie tych, którym grozi utrata wiecznego zbawienia – mocą ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Aniołów i Wszystkich Świętych.

2x10 mszy św. od 11-20 listopada 2021 –Przez Najświętsze Serca Jezusa, Maryi i Józefa – uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy św. Jedynemu za okazane łaski miłosierdzia wszystkim duszom zbawionym – z prośbą o ich błagalne wstawienie sięu Boga bogatego w miłosierdzie za Kościół, duchowieństwo, Ojczyznę, rodziny, Legion MRMSJ, grzeszników szczególnie tych, którym grozi wieczna utrata zbawienia – mocą ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Aniołów i Wszystkich Świętych.

2x10 mszy św. od 21-30 listopada 2021 – Przez Najświętsze Serca Jezusa, Maryi i Józefa – uwielbienie i podziękowanie Bogu w Trójcy św. Jedynemu za okazane łaski wszystkim duszom najbardziej potrzebującym miłosierdziaz prośbą o ich błagalne wstawienie się u Boga bogatego w miłosierdzie za Kościół, duchowieństwo, Ojczyznę, rodziny, Legion MRMSJ, grzeszników szczególnie tych, którym grozi wieczna utrata zbawienia – mocą ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem Aniołów i Wszystkich Świętych.

powyższe intencje ofiarowali: Zarząd i rycerka Wanda z Kanady

MSZE ŚW. WIECZYSTE Z OFIAR RYCERZY

u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie (rycerze z Pelplina)

1. O wzmożone działanie Ducha Świętego w jedności Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi – w przestrzeni całego stworzenia – w zniweczeniu wszelkiego zła za przyczyną św. Michała Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich.

2. Za Polskę, aby była posłuszna woli Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia i przyjęła Jego władzę.

3. O zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych.

4. Uwielbienie i podziękowanie Trójcy Świętej mocą Ofiary i Krwi Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Maryi i Najczystsze Serce św. Józefa za przyczyną św. Michała Archanioła, Jego Zastępów i Wszystkich Świętych za zniweczenie wszelkich planów, sideł i dzieł szatana i jego sług.

oraz w poniższej intencji ZAMÓWILI MSZE ŚW.

u Księży Werbistów w Chicago mr Iwona

w Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich (SMA) w imieniu koła Legionu – Ania ze Szczecina

O wzmożone działanie Ducha Świętego w jedności Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi – w przestrzeni Polski, Europy, Kościoła i całego stworzenia – w zniweczeniu działania wszelkiego zła mocą św. Michała Archanioła i wszystkich Chórów Anielskich.