Moje owce słuchają mego głosu. – Mów Panie, bo sługa Twój słucha

Dzień głuchych winien nam uzmysłowić, że bardziej dzisiaj potrzebny jest wyostrzony słuch na to, co mówi do nas i naszych bliźnich Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Dlatego prośmy Pana o udzielenie łaski dla dusz głuchych na Słowo i Miłość Bożą. Otwórzmy szeroko swoje serca na łaski Boże. Niech nam w tym dopomogą nasi Aniołowie Stróże. Amen.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.