MODLITWY GODZINY GETSEMANI

JEZUS W OGRÓJCU
Modlitwa i trwoga konania (Mt 26, 36-46)
36 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani15, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. 38 Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» 39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». 40 Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 42 Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» 43 Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. 44 Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. 45 Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 46 Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca».

Modlitwy te najlepiej jest recytować [odmawiać] przed Naszym Panem wystawionym w Monstrancji lub przed Jego obecnością w Tabernakulum. Możesz także wejść na stronę www.savior.org [lub na inną stronę gdzie trwa adoracja – red.]  i odmówić te modlitwy przed ekranem Twojego komputera – przedstawiającego  Naszego Pana w Monstrancji. Możesz też modlić się nimi przed krucyfiksem /krzyżem/ lub [przenieść się duchem do najbliższego kościoła, kaplicy gdzie jest Tabernakulum a w nim nasz Pan Jezus Chrystus – red.]. Jest o wiele lepiej odprawić je gdziekolwiek, niż w ogóle ich nie robić.

Godziny rozpoczynają się punktualnie o 23:00 w każdy czwartkowy wieczór (dobrą praktyką jest punktualność z Panem) i trwają do 3:00 w piątek rano.

Odnoṡnie tych godzin nasz Pan obiecuje, że: „Ci, którzy wiernie przestrzegają tych godzin, nie będą się obawiać antychrysta”.

Nasz Pan powiedział, że minimalna godzina między północą a 3:00 w piątek rano jest do przyjęcia. Wykonuj jak najwięcej z wymienionych modlitw bez pośpiechu. Dobrym pomysłem jest zmienianie ich tak, aby co tydzień robić inną sekcję, aż pomodlisz się nimi wszystkimi. Jeśli możesz zrobić tylko jedną godzinę, Nasz Pan prosi, aby był to piątek, a nie czwartek.

– „Moje dzieci, witam was wszystkich na tej Świętej Adoracji. Proście Moje kochające dzieci, aby obudziły się z ich chłodu i odwróciły się od niewierności. Godzina jest blisko, wróg szybko się zbliża. Obudźcie się! Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Moje dzieci, chodźcie za Mną i wejdźcie do Getsemani na modlitwę, abyście nie zrezygnowali w godzinie prób.

„Moje dzieci, nauczcie się odmawiać właściwie swoją Godzinę Getsemani. Ofiarujcie to sercem. Bądźcie odważni, aby pokonać wroga. Nauczcie ich cały świat i pozwólcie im nauczyć się wszystkich modlitw, których was nauczyłem. Moje dzieci, dałem wam tę Godzinę Getsemani. To jest dla was i dla wszystkich ludzi. Dowiedzcie się dzisiaj, że ta godzina jest błogosławiona. Każdy, kto z oddaniem wiernie przeżywa Godzinę Getsemani, nigdy nie upadnie podczas swojej własnej godziny suszy i prób. Będzie zawsze pełen mocy i będzie odważny w te bezbożne i niegodziwe dni…

Północ czwartku, która dała początek piątkowi, była dniem i godziną modlitwy w Getsemani. W tej godzinie i w tym dniu największy wróg Krzyża i jego przedstawiciele spotkali się przeciwko wam i wszystkim wiernym.”

Moje dzieci, czuwajcie zawsze ze Mną, abyście mieli pokój w swojej duszy. Jestem z wami i wszystkimi ludźmi, którzy zawsze praktykują tę Godzinę Getsemani.

Błagam Cię synu, nigdy się nie poddawaj. Wszystkich was błogosławię.” (20 lipca 1998)

OFIAROWANIE[1] Przez zasługi KRWI Chrystusa za osoby korzystające z tej książki

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały skarb Kościoła św. – tyle razy, ile sekund w wieczności, oraz ile się liter mieści w Tej książce, na wyjednanie przez Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, łaski ostatecznej zbawienia, doskonałej skruchy w godzinę śmierci, przebaczenia wszystkich grzechów, darów i łask potrzebnych oraz błogosławieństwa Bożego dla [siebie i] tych wszystkich osób, które się z tej książki modlić, czytać będą, a nawet dla tych, które ją w swoim mieć będą mieszkaniu. Amen.

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i na potrzeby Kościoła świętego (100 dni odpustu,) [2]

Przez Najświętszą Krew Jezusa Chrystusa, Błogosławcie najświętsze Imię Jego według intencji i pragnień najchwalebniejszego Serca Jego. (300 dni odpustu św.) [3]

MODLITWY GODZINY GETSEMANI[4]

Modlitwy te najlepiej jest recytować /odmawiać/ przed Naszym Panem wystawionym w Monstrancji lub przed Jego obecnością w Tabernakulum. Możesz także wejść na stronę www.savior.org i odmówić te modlitwy przed wyświetleniem na ekranie Twojego komputera wideo przedstawiającego Naszego Pana w Monstrancji. Możesz też modlić się nimi przed krucyfiksem /krzyżem/. Jeśli nie możesz osiągnąć któregokolwiek z powyższych, nadal jest o wiele lepiej zrobić je gdziekolwiek, niż w ogóle ich nie robić. Godziny rozpoczynają się punktualnie o 23:00 w każdy czwartkowy wieczór (dobrą praktyką jest punktualność z Panem) i trwają do 3:00 w piątek rano.

HARMONOGRAM MODLITW – GODZINY GETSEMANI

     a. 20 tajemnic Różańca (w Nigerii, w tym Litania do Najświętszej Maryi Panny, hymn na Jej cześć i modlitwy w intencji Ojca świętego)

     b. KORONKA DO PRZENAJDROŻSZEJ KRWI – str. 3

     c. LITANIA DO PRZENAJDROŻSZEJ KRWI – str. 8

     d. POŚWIĘCENIE SIĘ PRZENAJDROŻSZEJ KRWI – str. 10

     e. MODLITWY POCIESZENIA – str. 11

     f. MODLITWY ADORACJI – str. 16

     g. APELE BOLEṠCI – str. 23

     h. MODLITWY MISTYCZNE – str. 37

     i. BENEDICTION lub Msza Wotywna o Przenajdroższej Krwi CHRYSTUSA (gdziekolwiek ksiądz jest dostępny)

Dziewięć pozycji; potężna nowenna o odkupienie ludzkości. Odnośnie tych godzin nasz Pan obiecuje, że „CI, KTÓRZY WIERNIE PRZESTRZEGAJĄ TYCH GODZIN, NIE BĘDĄ SIĘ OBAWIAĆ ANTYCHRYSTA”.

Po naradzie z Barnabasem w Nigerii powiedziano, że minimum, które Nasz Pan przyjmie jako punkt wyjścia, jest następujące:

CZĘŚĆ DRUGA (ZREDUKOWANA) – MINIMALNE GODZINY GETSEMANI

Nasz Pan powiedział, że minimalna godzina między północą a 3:00 w piątek rano jest do przyjęcia. Wykonuj jak najwięcej z wymienionych modlitw bez pośpiechu. Dobrym pomysłem jest zmienianie ich tak, aby co tydzień robić inną sekcję, aż pomodlisz się za nimi wszystkimi. Jeśli możesz zrobić tylko jedną godzinę, Nasz Pan prosi, aby był to piątek, a nie czwartek.

            „Moje dzieci, witam was wszystkich na tej Świętej Adoracji. Proście Moje kochające dzieci, aby obudziły się z ich chłodu i odwróciły się od niewierności. Godzina jest blisko, wróg szybko się zbliża. Obudźcie się! Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Moje dzieci, chodźcie za Mną i wejdźcie do Getsemani na modlitwę, abyście nie zrezygnowali w godzinie prób.

„Moje dzieci, nauczcie się odmawiać właściwie swoją Godzinę Getsemani. Ofiarujcie to sercem. Bądźcie odważni, aby pokonać wroga. Nauczcie ich cały świat i pozwólcie im nauczyć się wszystkich modlitw, których was nauczyłem. Moje dzieci, dałem wam tę Godzinę Getsemani. To jest dla was i dla wszystkich ludzi. Dowiedzcie się dzisiaj, że ta godzina jest błogosławiona. Każdy, kto z oddaniem wiernie przeżywa Godzinę Getsemani, nigdy nie upadnie podczas swojej własnej godziny suszy i prób. Będzie zawsze pełen mocy i będzie odważny w te bezbożne i niegodziwe dni… Północ czwartku, która dała początek piątkowi, była dniem i godziną modlitwy w Getsemani. W tej godzinie i w tym dniu największy wróg Krzyża i jego przedstawiciele spotkali się przeciwko wam i wszystkim wiernym.”

„Moje dzieci, czuwajcie zawsze ze Mną, abyście mieli pokój w swojej duszy. Jestem z wami i wszystkimi ludźmi, którzy zawsze praktykują tę Godzinę Getsemani. Błagam Cię synu, nigdy się nie poddawaj. Wszystkich was błogosławię.” 20 lipca 1998)

Godzina Getsemani odbywa się w każdy czwartek wieczorem o 23:00 do piątku rano o 3:00.

Nasz Pan poprosił wszystkie dzieci, aby przyszły z Nim do Getsemani. Praktyczna sugestia na Godzinę Getsemani:

Jeśli to możliwe, zdrzemnij się. Ks. Evaristus Eshiowu podzielił się tym sekretem swojego sukcesu, który sprawił, że Godzina Getsemani stała się częścią jego bardzo napiętego harmonogramu. Zjada kolację, a następnie idzie spać o 18:30 w czwartkowe popołudnie. Ustawia alarm na 22:30, wstaje i idzie do kaplicy, gdzie odprawia Godzinę Getsemani w Sanktuarium Nne Enymaka (Matki Bożej Wspomożycielki). Po zakończeniu Godziny Getsemani o 3:00 w nocy udaje się do domu i idzie spać. Wstaje o 7:00. W ten sposób nie wpływa na niego długa modlitwa w środku nocy.

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, – PRAWDZIWE CIAŁO I KREW PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA – TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

B. KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI[5]

Hymn

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi ocal świat.

Wezwanie Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości.

P: Ześlij swojego Ducha, a zostaną stworzeni.

W: – I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:

O Boże, Który nauczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, udziel nam przez tego samego Ducha, abyśmy byli prawdziwie mądrzy i zawsze radowali się Jego sugestiami przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wyznanie wiary – Credo –  (pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa.

W: – Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … 3x, Zdrowaś Maryjo  …

(pochyl głowę) – Chwała Ojcu …

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA PIERWSZA – Przybijanie Prawej Ręki Naszego Pana Jezusa

(przerwa na krótką medytację)

Dla drogocennej rany w Twojej prawej ręce i przez ból gwoździa, który przebił Twoją prawą rękę, niech Najdroższa Krew, która wylewa się stamtąd, zbawi grzeszników z całego świata i nawróci wiele dusz. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo…

P: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Uratuj nas i cały świat. (12x)

(Pochyl głowę) – Chwała Ojcu …

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA DRUGA – Przybijanie Lewej Ręki Naszego Pana Jezusa

(przerwa na krótką medytację)

Dla drogocennej rany w Twojej lewej ręce i przez ból gwoździa, który przebił Twoją lewą rękę, niech Najdroższa Krew, która wylewa się stamtąd, ratuje dusze czyśćcowe i chroni umierających przed atakiem duchów piekielnych. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

P: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Uratuj nas i cały świat. (12 x)

(pochyl głowę) – Chwała Ojcu …

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA TRZECIA – Przybijanie Prawej Stopy Naszego Pana Jezusa

(przerwa na krótką medytację)

Przez drogocenną ranę w Twojej prawej stopie i przez ból gwoździa, który przebił Twoją prawą stopę, niech Najdroższa Krew, która wylewa się stamtąd, przykryje fundament Kościoła Katolickiego przeciwko planom okultystycznego królestwa i złych ludzi. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

P: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: Uratuj nas i cały świat. (12 x)

(pochyl głowę) – Chwała Ojcu  …

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA CZWARTA – Przybijanie Lewej Stopy Naszego Pana Jezusa

(przerwa na krótką medytację)

Przez drogocenną ranę w Twojej lewej stopie i przez ból gwoździa, który przebił Twoją lewą stopę, niech Najdroższa Krew, która wylewa się stamtąd, uchroni nas na wszystkich naszych drogach przed planami i atakami złych duchów i ich agentów. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

P: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Uratuj nas i cały świat. (12 x)

(pochyl głowę) -– Chwała Ojcu  …

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA PIĄTA – Przebicie Świętego Boku Naszego Pana Jezusa

(Przerwa na krótką medytację)

Przez drogocenną ranę w Twoim Najświętszym Boku i przez ból włóczni, która przebiła Twój Najświętszy Bok, niech Najdroższa Krew i wylewająca się stamtąd woda leczy chorych, wskrzesza zmarłych, rozwiązuje nasze obecne problemy i uczy nas drogi do naszego Boga na wieczną chwałę. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

P: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Uratuj nas i cały świat. (12x)

(pochyl głowę) – Chwała Ojcu …

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa. (3x)

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

P. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

W. – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, my czcimy, wielbimy i adorujemy Cię za Twoje dzieło Wiecznego Przymierza, które przynosi ludzkości pokój. Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa. Pociesz Wszechmogącego Ojca na Jego tronie i zmyj grzechy całego świata. Niech czczą Cię wszyscy. O Przenajdroższa Krwi, zmiłuj się. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

Święty Józefie, mężu Maryi, módl się za nami

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami

Św. Janie u stóp Krzyża, módl się za nami

Św. Mario Magdaleno, módl się za nami

Wszyscy modlący się wojownicy i orędownicy nieba, módlcie się za nami

Wszyscy wielcy święci naszego Pana, módlcie się za nami

Wszystkie niebieskie zastępy, Legionie Maryi, módlcie się za nami

„Bądźcie pokorni i przyjmijcie Wolę Bożą, dojdziecie do końca. Ofiarujcie swoje rodziny Mojej Najdroższej Krwi. Uratuję je. Obiecuję, że nawrócę je, zanim nadejdzie Wielki Ucisk. Będzie pokój i miłość. adorujcie i szanujcie Moją Najdroższą Krew.”

„Pozwolę, aby Moja Najdroższa Krew spadła na serce każdego grzesznika ofiarowanego Mojej Najdroższej Krwi. Mówię wam, ofiarujcie Mi i módlcie się za nich zawsze za przyczyną Mojej Najdroższej Krwi. Zniszczę wszelkie zło w waszych rodzinach. Słyszałem Wasze modlitwy. Radujcie się, gdyż prośba została spełniona.”

„Moje dzieci, nigdy nie zaniedbujcie dawać świadectwa, kiedy widzicie tę dobroć, od Tego, który was kocha… Jeśli ktoś z was Mnie kocha, niech Mnie pocieszy i módlcie się za nie pokutujących grzeszników… pozostałe dni są wielkie i święte.

Wasza adoracja będzie wielka i święta. Przyjdźcie z czcią i bojaźnią i uwielbiajcie swego Boga.” (25 lipca 1997)

 C. LITANIA (1) DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA[6]

P: Panie, zmiłuj się nad nami

W: – Panie, zmiłuj się nad nami

P: Chryste, zmiłuj się nad nami

W: – Chryste, zmiłuj się nad nami

P: Panie, zmiłuj się nad nami

W: – Panie, zmiłuj się nad nami

P: Chryste, wysłuchaj nas

W: – Chryste, wysłuchaj nas

Boże, Ojcze niebios zmiłuj się nad nami

Boże Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami

Boże, Duch Święty, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Krwi Zbawienia

W: – Okryj nas i cały świat.

Oceanie Krwi Jezusa Chrystusa, uwolnij nas

Krwi Jezusa Chrystusa, pełna świętości i współczucia, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, nasza siła i moc, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Odwieczne Przymierze, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, podstawo wiary chrześcijańskiej, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, zbrojo Boża, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Boska Miłości, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, plago demonów, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, pomocy zniewolonym, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, święte wino, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, mocy chrześcijan, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, obrońco muru katolickiego, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, prawdziwa wiaro chrześcijanina, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, uzdrawiająca krwi, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, krwi namaszczenia, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, odwago dzieci Bożych, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, dowódco chrześcijańskich wojowników, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Krwi Zmartwychwstania, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, napoju niebiańskich aniołów, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, pocieszenie Boga Ojca, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, mocy Ducha Świętego, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, obrzezanie pogan, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, pokoju na świecie, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, słońce nieba i ziemi, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, tęczo w niebie, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, nadziejo niewinnych dzieci, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Słowo Boże w naszych sercach, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, niebiańska broni, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Boska Mądrości, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, fundamencie świata, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Miłosierdzie Boga Ojca, zbaw nas

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa –                   W: Oczyść grzechy świata

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa –                   W: Popraw świat

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa –                   W: Naucz nas, jak pocieszać

 Jezusa

Módlmy się

O Najdroższa Krwi naszego zbawienia, wierzymy, mamy nadzieję i ufamy Tobie. Błagamy Cię, uratuj tych wszystkich, którzy są w rękach duchów piekielnych. Chroń umierających przed czynami złych duchów i przyjmij ich do Swojej wiecznej chwały. Zmiłuj się nad całym światem i wzmocnij nas, abyśmy czcili i pocieszali Najświętsze Serce. Uwielbiamy Cię, O Drogocenna Krwi miłosierdzia. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa. (3 x)

Hymn

Krwi Jezusa

Krwi Jezusa

Krwi Jezusa, okryj nas (3x)

Adoracja Najdroższej Krwi Jezusa

Adoracja Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Adorujemy Cię Najdroższa Krwi Jezusa

Adorujemy Cię Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Adoracja Najdroższej Krwi Jezusa

Adoracja Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

D. POŚWIĘCENIE SIĘ NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA[7]

Miłosierny Zbawicielu, świadom mojej nicości i Twojej wzniosłości, rzucam się do Twoich stóp i dziękuję Ci za liczne dowody Twojej łaski, które zostały mi pokazane, Twojemu niewdzięcznemu stworzeniu. Dziękuję Ci szczególnie za uwolnienie mnie Twoją Najdroższą Krwią spod niszczycielskiej mocy szatana. W obecności mojej drogiej Matki Maryi, mojego anioła stróża, mojego świętego patrona i całego grona niebios, oddaję się dobrowolnie, ze szczerym sercem, Najdroższy Jezu, Twojej Najdroższej Krwi, przez którą odkupiłeś świat od grzechu, śmierci i piekła. Obiecuję Ci, z pomocą Twojej łaski i ze wszystkich moich sił, aby wzniecać i pobudzać nabożeństwo do Twojej Najdroższej Krwi, ceny naszego odkupienia, aby Twoja chwalebna Krew była czczona i uwielbiona przez wszystkich. W ten sposób pragnę zadośćuczynić za moją nielojalność wobec Twojej Najdroższej Krwi miłości i zadośćuczynić Ci za liczne profanacje, jakich ludzie dopuszczają się w zamian za tą wysoką cenę ich zbawienia. O, oby moje własne grzechy, mój chłód i wszystkie akty braku szacunku, jakie kiedykolwiek popełniłem przeciwko Tobie, O Święta Najdroższa Krwi, mogły zostać cofnięte. Oto, O najdroższy Jezu, ofiarowuję Ci miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci ofiarowali Twojej Najdroższej Krwi. Proszę Cię, zapomnij o mojej wcześniejszej niewierności i oziębłości oraz przebacz wszystkim tym, którzy Cię obrażają. O Boski Zbawicielu, pokrop mnie,  i wszystkich ludzi, Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy, O Ukrzyżowana Miłości, od tej chwili miłowali Cię z całego naszego serca i godnie szanowali cenę naszego zbawienia. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen.

Za wszystkich dobroczyńców tego nabożeństwa

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

 E. MODLITWY POCIESZENIA[8]

Jezusowi Chrystusowi w Agonii (23 czerwca 1997)

(1) MODLITWA:

Ojcze Przedwieczny, kiedy miałeś posłać swojego jednorodzonego Syna, Naszego Pana Jezusa Chrystusa, na świat w celu zbawienia nas i sprowadzenia na świat nowego raju mocą Najdroższej Krwi, z miłością powiedziałeś: „Kogo mam posłać? Kto pójdzie, aby odkupić Mój lud?” Niebiański dwór milczał, dopóki Twój Syn nie odpowiedział: „Oto jestem, poślij Mnie Ojcze”.

Cześć i uwielbienie niech będą Ci dane, O Boska Miłości. Chwała i cześć Twemu imieniu, O miłujący Jezu Chryste. Bądź pocieszony, Konający Jezu Chryste, nagrodą, jaką otrzymałeś od Swojego ludu za Twoje dobrodziejstwo, był grzech. Grzeszyli i bluźnili dzień i noc przeciwko Twojemu Świętemu Imieniu. Walczyli z Tobą i nie przestrzegali Twoich Przykazań.

Ojcze, niech Cię pocieszy głos Twoich niebiańskich chórów. Niech Cię ukoi głos tych, nad którymi sprawujesz władzę. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Konający Jezu Chryste, wytrwaj, Panie

Konający Jezu Chryste, my Cię kochamy

Konające Serce Jezusa Chrystusa

Przyjdź Królestwo Twoje

Hymn

Bądź pocieszony, O Jezu Chryste, Panie Nasz.

Modlimy się, aby przelanie za nas wszystkich Twojej Najdroższej Krwi,

Nigdy nie było na próżno.

(2) MODLITWA:

Ojcze Przedwieczny, przygotowałeś święte Tabernakulum, łono Najświętszej Maryi Panny, dla Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Błogosławione niech będzie łono, które urodziło jedynego Syna Bożego.

Ojcze, Twój jednorodzony Syn urodził się w Betlejem i został złożony w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było miejsca dla Niego i Jego rodziców. Stało się tak, że świat będzie szukał raczej Królestwa Niebieskiego niż nietrwałego bogactwa tego świata.

Ojcze, to wskazywało, że Twój lud nie był gotowy na przyjęcie swojego Króla, Odkupiciela i Stwórcy. W Jego własnym kraju nie było miejsca dla Króla nieba i ziemi.

Panie, przyszedłeś do swojego ludu, a oni Cię nie rozpoznali. Jako Król przybyłeś do swojego kraju, a oni Cię nie znali. Kiedy usłyszeli o Tobie, zaplanowali Twoją śmierć. Tak planując zabili wiele dzieci. Gorzki krzyk i lament odbijały się echem w Twojej krainie jako powitanie Króla. Kobiety odmawiały pocieszenia, ponieważ ich dzieci nie żyły.

Jezu, znosiłeś to wszystko z miłości do Swojego ludu. Ale Twój lud nadal grzeszył i czynił wszelkiego rodzaju zło przeciwko Tobie i Twojemu Ojcu Niebieskiemu. Jako Króla, uważali Cię za swojego wroga. Jako Odkupiciel byłeś zbrodniarzem dla swojego ludu, który zbawiłeś. Kto, pamiętając o Twoim miłosierdziu i dobroci dla Twojego ludu, dostatecznie Cię pocieszy?

Bądź pocieszony. Bądź pocieszony, o kochający Jezu Chryste. Niech Cię wychwala i ukoi głos Twoich niebieskich chórów aniołów i archaniołów. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Mario … Chwała Ojcu …

Konający Jezu Chryste, wytrwaj, Panie

Konający Jezu Chryste, my Cię kochamy

Konające Serce Jezusa Chrystusa

Przyjdź Królestwo Twoje

Hymn

Ukój żar Twojego gniewu, O Panie.

Przepraszamy, my wszyscy zgrzeszyliśmy,

Nigdy więcej nie zgrzeszymy.

(3) MODLITWA:

Kochający Jezu Chryste, Ty, który przyszedłeś na świat, aby odkupić Swój lud z grzechu. Och, Wielki Pasterz, Który został potraktowany źle i pogardliwie przez Swoją trzodę. Przyszedłeś i ujrzałeś, jak Twój lud bezcześcił Świętą Świątynię Twojego Ojca. W Swoim gniewie wypędziłeś ich ze Świętej Świątyni. Ale dzisiejsi ludzie stali się bardziej przyziemni, zaniedbując Twoją obecność w Świętym Tabernakulum.

Pocieszamy Cię za grzechy, które ludzie popełniają przeciwko Tobie w Świętym Tabernakulum, za oziębłość i zaniedbanie, które okazują w Twojej obecności, za tych, którzy Cię przyjmują niegodnie, oraz za wszystkie czyny braku szacunku, które ludzie popełniają przeciwko Tobie. Przebacz, daruj, O kochający Jezu Chryste.

Chociaż ludzie stale na nowo Cię krzyżują, w wielkim miłosierdziu Twoim znosisz wszystkie zniewagi od Twoich ukochanych stworzeń. O miłosierny Jezu Chryste, przyjmij naszą pociechę, modlimy się do Ciebie i zmiłuj się nad Twoim ludem. Niech pocieszy Cię głos Cnót niebieskich. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Mario … Chwała Ojcu …

Konający Jezu Chryste, – wytrwaj, Panie

Konający Jezu Chryste, my Cię kochamy

Konające Serce Jezusa Chrystusa

Przyjdź Królestwo Twoje

Hymn

Konające Serce Jezusa Chrystusa,

Cierpiałeś i zapłaciłeś za nasze życie,

Bądź wola Twoja na ziemi.

(4) MODLITWA:

O miłosierny i kochający Jezu Chryste, cierpiałeś boleśnie i strasznie (straszliwie) w Ogrodzie Getsemani. Toteż powiedziałeś: „Smutna jest dusza Moja aż do śmierci”. Pocieszamy Twoje Najświętsze Serce, które znosi tak wiele bólu. Cierpiałeś dla nas biczowanie przy kolumnie i koronowanie cierniami, abyśmy mogli pojednać się z Bogiem. Niemniej jednak wiele niewinnych dusz jest codziennie poddawanych aborcji, a ich krzyk rani Twoje Najświętsze Serce. Prosimy Cię, abyś przebaczył ludziom wszystkie ich przewinienia.

Niech głosy niebiańskich Cherubinów i Serafinów pocieszą Cię, a głos ewangelizacji tego świata niech Cię ukoi. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Mario … Chwała Ojcu …

Konający Jezu Chryste, wytrwaj, Panie

Konający Jezu Chryste, my Cię kochamy

Konające Serce Jezusa Chrystusa

Przyjdź Królestwo Twoje

Hymn

Jezu w Najświętszej Eucharystii,

Przepraszamy, za wszystkie grzechy,

Popełnione przeciwko Tobie na ziemi.

(5) MODLITWA:

O dobry i miłosierny Jezu Chryste, Który ofiarowałeś Siebie jako baranka ofiarnego za zbawienie ludzkości, pocieszamy Cię. Z pokorą poddałeś się żydowskim żołnierzom, którzy ciągnęli Cię jak zbrodniarza, bezlitośnie do bezlitosnych, O dobry Boże, sądzony przez człowieka. Pocieszamy Cię, Konający Jezu Chryste, za wszystkie te zniewagi, jakich się dopuściły światowe sądy. Pocieszamy Cię za wszystkie okrutne męki, jakie cierpiałeś od Twego ludu. Bądź uwielbiony na wieki. Amen.

P: Uwielbienie dla ran w Twoim świętym ciele.

W: – Bądź pocieszone, o Najświętsze Serce, które znosi wszystkie te boleści.

P: Uwielbienie dla Twojej Świętej Głowy, która znosi haniebną koronę cierniową.

W: – Pocieszamy Cię, Najświętsze Serce, które znosi wszystkie te boleści.

P: Uwielbienie dla Dwóch Serc Miłości, które spotkały się w drodze na Kalwarię.

W: – Bądźcie pocieszone, o Serca Matki i Syna. Bądźcie pocieszone za wszystkie udręki i smutki, jakich doznałyście w drodze na Kalwarię.

P: Uwielbienie dla Twojej Najdroższej Krwi przelanej na ulicach Jerozolimy.

W: – Bądź pocieszony, Panie, bo Twoja Krew służyła, jako zadośćuczynienie. Na Kalwarii Stwórca nieba i ziemi stał nagi na oczach wszystkich ludzi.

P: Uwielbienie dla Ciebie (Tobie), Konający Jezu Chryste, Który znosisz tą hańbę dla odpuszczenia grzechów świata.

W: – Chwała, cześć i uwielbienie niech będą Twoje, Któryś pokornie przyjął Krzyż mojego zbawienia. Leżącego na Krzyżu, żołnierze wyprostowali Cię i przybili gwoździami Twoje ręce i stopy. Cześć i uwielbienie dla Twoich świętych ran i Twojej Najdroższej zmieszanej Krwi. Modlimy się do Ciebie, przetrzymaj wszystkie te wielkie boleści i smutki, które wycierpiałeś na Krzyżu.

P: Uwielbienie dla Twojej świętej śmierci, nieskazitelny Baranku Boży.

W: Króluj wiecznie, O Najdroższa Krwi i wodo z Twojego Najświętszego Boku. O Konający Jezu Chryste, przyjdź Królestwo Twoje! Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Mario … Chwała Ojcu …

Konający Jezu Chryste, – wytrwaj, Panie

Konający Jezu Chryste, my Cię kochamy

Konające Serce Jezusa Chrystusa

Przyjdź Królestwo Twoje

Hymn

Ukrzyżowany Jezu Chryste na Krzyżu,

Wszystkie krople Twojej Krwi zostały policzone,

Dla nas wszystkich do medytacji (aby się nad tym zastanowić).

Konający Jezu Chryste, jedyny Synu Boga, Odkupicielu i Stwórco świata, przebacz i zmiłuj się nad całym światem.

Konające Serce Jezusa Chrystusa, przyjmij pocieszenie. Amen. (3x)

 F. 7 MODLITWA ADORACJI[9] – DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

Wszechmogący i Wieczny Ojcze, ogrom Twojej miłości do nas odzwierciedla w pełni dar Twojego Jednorodzonego Syna dla ludzkości. On jest nie tylko równy Tobie, ale jeden z Tobą. Jesteśmy Ci wdzięczni i patrzy nam to w twarz. Oczywiście nie możemy Ci proporcjonalnie odpłacić. Ale prosimy o Twoją łaskę, okazując w tej adoracji nasze pragnienie kochania Cię. Głęboko jesteśmy wdzięczni za Twoją życzliwość i zabiegamy o Twoją nieustanną miłującą dobroć dla pomocy nam w wykonaniu bardziej satysfakcjonującego gestu miłości i wdzięczności poprzez zmianę naszego życia na lepsze.

Prosimy, aby święty Archanioł Michał wraz z Twoim zastępem aniołów i świętych przyłączą się do nas i poprowadzą nas bliżej Ciebie dzięki tej adoracji. Modlimy się przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…Chwała Ojcu…

Hymn

Adorujemy Najdroższą Krew Jezusa

Adorujemy Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa

Uwielbiamy Cię Najdroższa Krwi Jezusa

Uwielbiamy Cię Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Adorujemy Najdroższą Krew Jezusa

Adorujemy Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa

(1) MODLITWA:

O kochający Jezu Chryste, którego miłosierdzie jest nieskończone, wielbimy Twoje Konające Serce, które znosi wielkie boleści i smutki za zbawienie człowieka; Boski Baranku Boży, Synu Boga i Synu Maryi Dziewicy, Boże i Człowieku. Ty, Który cierpiałeś boleśnie z miłości do ludzkości; Który w wielkim strachu i udręce pociłeś się krwią w Ogrodzie Getsemani, my wielbimy Twoją Najdroższą Krew i smutek w Twoim Konającym Sercu. Błagamy Cię o Twój święty Kościół, papieża, kardynałów, biskupów, duchowieństwo i osoby laikatu, [tych], którzy są w cieniu Twojej Najdroższej Krwi; o opiekę, pokój i miłość, abyśmy za wstawiennictwem św. Michała i wszystkich Archaniołów niebios pokonali Czerwonego Smoka. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Hymn

Jezu w Najświętszej Eucharystii,

Niech nadejdzie czas, o który się modliłeś,

Kiedy możemy być jednym w Tobie.

(Jeśli to możliwe, dotknij czołem ziemi lub ukłoń się)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Adoracja i chwała niech będą Twoimi na wieki. Amen.

(2) MODLITWA:

O kochający Jezu Chryste, którego miłosierdzie jest nieskończone, wielbimy Twoje Konające Serce, które znosi wielkie boleści i smutki za zbawienie człowieka; łagodny Baranku Boży, Synu Boży i Synu Maryi Dziewicy, Boże i Człowieku. Pozwoliłeś, aby Twoje Święte Ciało było związane i biczowane przy kolumnie, aby uwolnić nas od grzechu i przynieść ludzkości zbawienie. Uwielbiamy Twoją Najdroższą Krew dla licznych ran w Twoim świętym ciele. Modlimy się o nawrócenie zatwardziałych grzeszników na całym świecie. Pozwól, by kropla Twojej Krwi spadła na ich serca, aby za wstawiennictwem Cherubinów i Serafinów oraz wszystkich aniołów w niebie wszyscy ludzie zwrócili się do Ciebie. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Mario … Chwała Ojcu …

Hymn

Konające Serce Jezusa Chrystusa,

Adorujemy Cię i uwielbiamy Cię,

Należna jest Ci cała cześć.

(Jeśli to możliwe, dotknij czołem ziemi lub ukłoń się)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: Adoracja i chwała niech będą Twoimi na wieki. Amen.

(3) MODLITWA:

O kochający Jezu Chryste, którego miłosierdzie jest nieskończone, adorujemy Twoje Konające Serce, które znosi wielkie boleści i smutki za zbawienie człowieka. O najcichszy Baranku Boży, Synu Bożym i Synu Maryi Dziewicy, Boże i Człowieku. Twoja Święta Głowa została ukoronowana cierniami. Świątynia Boskiej Mądrości została pobita przez bezmyślnych grzeszników żelaznymi prętami, aby przynieść światu pokój i rozwinąć nowy Rajski Ogród.

Uwielbiamy Najdroższą Krew, która wypływa z Twojej Najświętszej Głowy. Błagamy Cię o wyzwolenie dusz czyśćcowych i ochronę dusz umierających. Wylej Swoją Najdroższą Krew, aby wszyscy Twoi wrogowie zostali rozproszeni za wstawiennictwem Tronów i Mocy nieba oraz wszystkich jego zastępów. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Mario … Chwała Ojcu …

Hymn

Jezu w Najświętszej Eucharystii,

Wielbimy Cię, wychwalamy Twoje imię,

I polegamy na Tobie w sprawie pokoju.

(Jeśli to możliwe, dotknij czołem ziemi lub ukłoń się)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Adoracja i chwała niech będą Twoimi na wieki. Amen.

(4) MODLITWA:

O kochający Jezu Chryste, którego miłosierdzie jest nieskończone, wielbimy Twoje Konające Serce, które znosi wielkie boleści i smutki za zbawienie człowieka; Baranek Boży bez skazy, Syn Boga i Syn Maryi Dziewicy, Bóg i Człowiek. W pokorze otrzymałeś Krzyż zbawienia i poszedłeś drogą na Kalwarię. Tam, pokropiłeś Swoją Najdroższą Krwią ulice Jerozolimy.

Uwielbiamy przez Ciebie pokropioną Najdroższą Krew.

Błagamy Cię o uwolnienie niewoli i powrót niekatolików do jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła założonego przez Ciebie. Pokrop Swoją Najdroższą Krwią, aby za wstawiennictwem Twoich niebiańskich Panowań i wszystkich aniołów jeńcy zostali uwolnieni, a zagubione owce powróciły do jednego stada. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Mario … Chwała Ojcu …

Hymn

Konające Serce Jezusa Chrystusa,

Dla Ciebie chwała i cześć,

Proszę, spraw, aby wszystkie serca zwróciły się do Ciebie

(Jeśli to możliwe, dotknij czołem ziemi lub ukłoń się)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Adoracja i chwała niech będą Twoimi na wieki. Amen.

(5) MODLITWA:

O kochający Jezu Chryste, którego miłosierdzie jest nieskończone, adorujemy Twoje Konające Serce, które znosi wielkie boleści i smutki za zbawienie człowieka; miłosierny Baranek Boży, Syn Boży i Syn Maryi Dziewicy, Bóg i Człowiek. Z pokorą przyjąłeś Krzyż zbawienia świata. Pokornie wyprostowałeś (wyciągnąłeś) Swoje ciało na Krzyżu, podczas gdy Twój własny lud Cię trzymał i przybijał Cię do niego.

Adorujemy Twoją Najdroższą Krew, która wylewa się z Twoich przebitych dłoni i stóp. Błagamy Cię, abyś chronił żywych świętych na całym świecie przed działalnością antychrysta. Wylej na nich Swoją Najdroższą Krew, aby za wstawiennictwem Cnót i wszystkich aniołów zakończyli swoje zmagania w niebie. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Hymn

Zaśpiewajmy z Tobą Matko Dziewico,

I miłujmy z Tobą, Twojego Syna Naszego Pana,

Jezusa Chrystusa, który za nas umarł.

(Jeśli to możliwe, dotknij czołem ziemi lub ukłoń się)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: – Adoracja i chwała niech będą Twoimi na wieki. Amen.

(6) MODLITWA:

O kochający Jezu Chryste, Którego miłosierdzie jest nieskończone, adorujemy Twoje Konające Serce, które znosi wielkie boleści i smutki za zbawienie człowieka; Baranek Ofiarny, Syn Boży i Syn Maryi Panny, Bóg i Człowiek. Niegodziwi ludzie świata przebili Twój Najświętszy Bok. Krew i woda zmieszały się i popłynęły, zmywając i ocalając świat od grzechu.

Adorujemy Cię, O Najdroższa Krwi i wodo. Błagamy Cię, abyś ocalił życie każdego niewinnego nienarodzonego dziecka i ochrzcił abortowane dzieci wodą z Twojego Najświętszego Boku; w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech za wstawiennictwem Panowań i wszystkich aniołów dotrą do naszego wiecznego domu. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Mario … Chwała Ojcu …

Hymn

Konające Serce Jezusa Chrystusa,

Adorujemy Cię i dziękujemy,

I nieodmiennie Cię wychwalamy.

(Jeśli to możliwe, dotknij czołem ziemi lub ukłoń się)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

P: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

W: Adoracja i chwała niech będą Twoimi na wieki. Amen.

(7) MODLITWA:

O kochający Jezu Chryste, którego miłosierdzie jest nieskończone, jak możemy wyrazić naszą miłość do Ciebie? Uczyniłeś Swoją Najdroższą Krew napojem niebiańskich aniołów.

Wielbimy Cię, O Krwi Najdroższa.

Czcimy Cię, O Krwi Najdroższa.

Adorujemy Cię, O Krwi Najdroższa.

Wszystkie stworzenia adorują Najdroższą Krew. Amen.

Ojcze nasz  Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Hymn

Chwała i dziękczynienie Ojcu,

Cześć i uwielbienie Jego Synowi Chrystusowi i Bożemu Duchowi.

L: Uwielbienie Tobie, Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: – Krwi Zbawienia

L: Uwielbienie Tobie, Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: – Wieczne Przymierze

L: Uwielbienie Tobie, Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: – Niebiańska broni

L: Uwielbienie Tobie, Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: – Nadziejo niewinnych dzieci

L: Uwielbienie Tobie, Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: – Pocieszenie Boga Ojca. Amen.

Hymn

Jezu w Najświętszej Eucharystii,

Dziękujemy Ci za Twoją wytrwałość,

I modlimy się o łaskę poprawienia się.

Jezu w Najświętszej Eucharystii,

Obyśmy nie grzeszyli, aby sprawić Ci radość,

I przynieść nam w życiu pokój.

Jezu w Najświętszej Eucharystii,

Wierny Twemu Imieniu, jesteś święty,

Niech ten świat pozostanie Twoim własnym.

Jezu w Najświętszej Eucharystii,

Potrzebujemy przebaczenia, bo zgrzeszyliśmy,

Przebacz nam, prosimy Cię, O Panie.

Kiedy wisiałeś na Krzyżu, O mój Boże,

Czerwony Smok przechwalał się do Ciebie,

Ze panuje wiecznie na ziemi.

Nie wiedział, że Twoje królestwo,

Jest wieczne i nie ma końca,

Czerwony Smok powinien opłakiwać swoją hańbę.

Niech Twoje królestwo panuje wszędzie na ziemi,

Tak w niebie, wobec sprawiedliwych,

Jak i niesprawiedliwych, którzy Cię nie znają.

Dajmy teraz wszyscy Jezusowi pocieszenie,

Abyśmy byli napełnieni radością

Za całe Jego dzieło na świecie. Amen.

 G. BOLESNE APELE[10]

MODLITWY ZADOŚĆUCZYNIENIA do Konającego Jezusa Chrystusa

(10 grudnia 1998)

Panie Jezu Chryste, przez całą historię prowadzisz nas z powrotem do Ojca Wszechmogącego. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Doceniamy Twoją miłość. Z głębokim smutkiem wspominamy nasze słabości, grzechy i całe Twoje cierpienie w tym szlachetnym zadaniu. Czy możemy to zmniejszyć? Modlimy się do Ciebie, pomóż nam to zrobić naszym stylem życia. Odtąd będziemy robić wszystko, co trzeba, jeśli tylko Ty tego zechcesz. Okaż nam więcej miłości, chcąc jej. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje z Ojcem, w jedności Ducha Świętego, jednego Boga na wieki wieków. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci wszystkie rany Twojego najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa: ból i agonię Jego Najświętszego Serca i Jego Najdroższej Krwi, która wytrysnęła ze wszystkich Jego ran, dla zadośćuczynienia za moje grzechy i za grzechy całego świata. Amen. (3x)

Credo Apostolskie … (krótka cisza)

PIERWSZY BOLESNY APEL

Gdzie jesteś, mój synu? Twój Mistrz cię szuka. Chodź do mnie! Podejdź bliżej i usłysz Moje bolesne wezwanie.

Mój synu, był kiedyś Człowiek, który miał wiele owiec. Opiekował się nimi i był dla nich dobrym pasterzem. Zawsze, gdy były spragnione, prowadził je do źródła płynącej wody, aby zaspokoić ich pragnienie. Nie pozwolił im poczuć głodu. Poprowadził je na piękne zielone pastwisko. Jadły i rosły grube i silne. Człowiek zabezpieczył pastwisko, aby żaden wilk nie mógł wejść chcąc skrzywdzić stado.

Pewnego dnia owce zaplanowały bunt i siłą uciekły z pastwiska, wchodząc do lasu dzikich zwierząt. Tam zostały przez nie schwytane. Były jak niewolnicy bez nadziei. Ich ciała i krew były używane podczas świąt i składania ofiar ze zwierząt dla ich bogów. Niemniej jednak Człowiek nie zapomniał o Swojej trzodzie. Wysłał wszystkie swoje sługi, ale ci zostali zabici.

Na koniec posłał Swojego Syna, który ostatecznie wygrał bitwę.

Syn Człowieczy dzień i noc wiódł trzodę na pustyni. Wychodząc z pustyni napotkali wiele trudności, z którymi nie mogli sobie poradzić. Narzekały na Syna Człowieczego, wypowiadały przeciwko Niemu wszelkiego rodzaju okrutne słowa i ostatecznie Go zabiły. Synu, kiedy Ojciec Syna Człowieczego usłyszy o śmierci Swojego Syna, jak myślisz, co uczyni?

(Cisza)

Mój synu, ty i twój lud jesteście trzodą. Mój Ojciec jest właścicielem trzody, który wysłał wielu proroków do swojego ludu, który żyje na tej przerażającej pustyni. Jestem Synem, którego prześladowaliście i zabiliście. Co Ja ci zrobiłem? Pomimo wszystkich waszych grzesznych czynów, Mój Ojciec wciąż wzywa was, abyście do Niego powrócili, ale nie zwracacie uwagi na Jego wezwanie. POWRÓĆ! O Izraelu Mój ludu! Czyńcie zadośćuczynienie za grzechy, które wy i cały świat popełniacie przeciwko Mojemu Ojcu i Mojej Najdroższej Krwi. Jestem Konającym Jezusem Chrystusem.

(Cisza)

Mój Boże, Mój Boże, wierzę mocno z całego serca. Mam nadzieję i szczerze Ci ufam. Tylko Ciebie będę uwielbiać na wieki. Z prawdziwą skruchą i miłością padam na twarz do Twoich stóp; Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą i nie chcą wierzyć, tych, którzy nie adorują i nie chcą adorować, oraz tych, którzy Cię ukrzyżowali i codziennie krzyżują.

Drogi Jezu, będę Cię pocieszać przez całe moje życie. Amen.

O mój Boże, ponieważ jesteś tak dobry, bardzo mi przykro, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i dzięki Twojej łasce już więcej nie będę grzeszył. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo  … 3x Chwała Ojcu  …

Hymn

Konający Jezu Chryste, Nasz Panie,

Cierpiałeś i zapłaciłeś za nasze życie,

Bądź Wola Twoja na ziemi.

Ukój żar Twojego gniewu O Panie,

Przepraszamy, wszyscy zgrzeszyliśmy,

Nigdy więcej nie będziemy grzeszyć.

Jezu w Najświętszej Eucharystii,

Gdy nas wołałeś, nic nie wiedzieliśmy,

Przebacz nam, modlimy się O Panie.

O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję Ci Słowo, Które stało się ciałem, Jezusa Chrystusa; Jego ciało pokryte ranami i krwią, Jego agonię w Ogrodzie, Jego biczowanie, Jego cierniami ukoronowanie, Jego odrzucenie, Jego skazanie, Jego ukrzyżowanie i śmierć, wraz ze wszystkimi cierpieniami Twojego Świętego Kościoła i krwią męczenników, jako zadośćuczynienie za moje grzechy i całego świata. Amen.

Konający Jezu, ofiarowuję Ci moje serce, aby zjednoczyło się z Twoim Konającym Sercem jako współcierpiącym Twoją agonię. Jezu, ja pragnę być z Tobą w agonii, aby przyśpieszyć Twoje Chwalebne Panowanie Pokoju. Amen.

DRUGI BOLESNY APEL

Mój synu, podejdź bliżej do Mnie, posłuchaj Mojego bolesnego wezwania. Z miłości do was, Ja składam Moje Ciało jako żywą ofiarę – Chleb Życia dla wszystkich ludzi. Moja Krew jest drogocennym napojem – napojem niebiańskich aniołów, z miłością podawany ludziom.

Mój synu, pozostaję dla Ciebie w Sakramencie Miłości, czekając cierpliwie na Ciebie w Tabernakulum, w którym przebywam dla Ciebie w więzieniu. Rzadko zbliżasz się do Mnie, ponieważ nie pamiętasz Mnie, który jestem dla ciebie w więzieniu. Mój synu, moja agonia jest ciężka, kiedy widzę chłód, bezmyślność i zaniedbanie, z jakim zbliżasz się do Trójcy Świętej, Której obecność wypełnia Święte Sanktuarium. Ja jestem tutaj, Mój synu. Jestem tutaj cały.

Odczuwaj bojaźń w obecności swojego Boga, podchodź z szacunkiem i podziwem. Mój synu, czy wiesz, co cierpię, ilekroć wchodzę do sanktuarium twojego serca poprzez Komunię Świętą? Twoje grzechy wiążą Mnie i biją bezlitośnie. W twoim sercu nie ma nikogo, kto by Mnie pocieszył. Po bezdusznym biczowaniu Mnie wleczesz Mnie i zamykasz z niegodziwością drzwi swojego serca. To właśnie robisz Mi ze swoim grzesznym życiem. Ja jestem Chlebem Życia dla wszystkich ludzi, którzy Mnie przyjmują w stanie świętości. Przychodzę, aby dać wam życie, a nie śmierć. Oczyść nieprawości swego serca. Otwórz dla Mnie drzwi swojego serca. Uczyń swoje serce przybytkiem pocieszenia dla Mnie. Synu, abym żył w twojej świątyni od jednej Komunii do drugiej. Powitaj Mnie, powitaj, Mój synu. Wszyscy, którzy Mnie przyjmują, witają Mojego Ojca i Ducha Świętego, Którzy mieszkają we Mnie. Wszyscy, którzy Mnie odrzucają, odrzucają Trójcę Świętą. Synu, nawet jeśli inni Mnie odrzucą, uczyń swoje serce przybytkiem Mojego pocieszenia. Ja jestem Konającym Jezusem Chrystusem, wzywającym cię do POWROTU.

(Cisza)

Mój Boże, Mój Boże, wierzę mocno z całego serca. Mam nadzieję i szczerze Ci ufam. Tylko Ciebie będę uwielbiać na wieki. Z prawdziwą skruchą i miłością padam na twarz do Twoich stóp; Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą i nie chcą wierzyć, tych, którzy nie adorują i nie chcą adorować, oraz tych, którzy Cię ukrzyżowali i codziennie krzyżują.

Drogi Jezu, będę Cię pocieszać przez całe moje życie. Amen.

O mój Boże, ponieważ jesteś tak dobry, bardzo mi przykro, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i dzięki Twojej łasce już więcej nie będę grzeszył. Amen.

Ojcze nasz  … Zdrowaś Maryjo  … 3x Chwała Ojcu  …

Hymn    

Świadomość Męki Chrystusa,

Pomaga sercu człowieka zwrócić się do Boga.

Kiedy wszystko zawodzi, z wyjątkiem łaski Bożej,

Obyśmy byli wyłącznie Twoi.

Co teraz odczuwasz

Myśląc o grzechach świata?

Obyśmy poznali ból, jaki Ci zadajemy,

Za sprzeciwianie się Twojej Woli.

Obyśmy czuli, jak Ty czujesz Panie,

Modlili się, jak Ty modlisz się Panie

Obyśmy czuli, jak Ty czujesz Panie,

Chcemy dla Ciebie żyć.

O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję Ci Słowo, Które stało się ciałem, Jezusa Chrystusa; Jego ciało pokryte ranami i krwią, Jego agonię w Ogrodzie, Jego biczowanie, Jego cierniami ukoronowanie, Jego odrzucenie, Jego skazanie, Jego ukrzyżowanie i śmierć, wraz ze wszystkimi cierpieniami Twojego Świętego Kościoła i krwią męczenników,

jako zadośćuczynienie za moje grzechy i całego świata. Amen.

Konający Jezu, ofiarowuję Ci moje serce, aby zjednoczyło się z Twoim Konającym Sercem jako współcierpiącym Twoją agonię. Jezu, ja pragnę być z Tobą w agonii, aby przyśpieszyć Twoje Chwalebne Panowanie Pokoju. Amen.

TRZECI BOLESNY APEL

Mój synu, jestem w twoim sercu, samotnym Getsemani, gdzie czuwam i nikt nie ośmiela się przyjść i czuwać ze Mną nawet przez jedną godzinę. Wolałbyś raczej pędzić w celu posiadania tego ziemskiego świata, nawet ryzykując zatracenie, zostawiając Mnie samego dla cierpienia. Wróg szybko się zbliża; zdobywają grunty, aby pozyskać wiele dusz, kiedy śpicie. Synu, czy nie możesz obudzić się i czuwać ze Mną choćby przez godzinę? Jestem w sanktuarium twojej duszy, samotnym Getsemani, czekającym żebyś przybył. Wiele dusz, wiele dusz idzie do piekła z powodu grzechów ciała. Synu, zobacz, jak przez swoje mody prowadzisz wiele dusz na zatracenie. Ja jestem tym, Którego publicznie wystawiasz nago. Synu, pociesz Mnie. Synu, zmiłuj się nade Mną. Mężczyzna nigdy nie powinien naśladować kobiety! Kobieta nigdy nie powinna naśladować mężczyzny! Bądź tym, czym cię stworzyłem, synu; bądź tym, czym cię stworzyłem. Mówię, trzymajcie się z daleka od tej światowej mody. Taki jest plan wroga, aby zniszczyć świątynię Ducha Świętego; to jest twoje ciało. Żyj skromnym życiem.

Mój kochający synu, ponieważ kocham Cię i chcę, abyś okazał Mi miłość, wzywam Cię, abyś ofiarował Mi całą swoją istotę. Zachowaj ją dla Mnie i tylko dla Mnie. Niech zawsze Mnie uwielbia, niech zawsze Mnie pocieszy. Ja nie kieruję tego apelu do świata, ale do ciebie, którego kocham. Ofiaruj ją Mnie, ofiaruj ją dla zbawienia. Jestem Konającym Jezusem Chrystusem, wzywającym cię do POWROTU.

(Cisza)

Mój Boże, Mój Boże, wierzę mocno z całego serca. Mam nadzieję i szczerze Ci ufam. Tylko Ciebie będę uwielbiać na wieki. Z prawdziwą skruchą i miłością padam na twarz do Twoich stóp; Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą i nie chcą wierzyć, tych, którzy nie adorują i nie chcą adorować, oraz tych, którzy Cię ukrzyżowali i codziennie krzyżują.

Drogi Jezu, będę Cię pocieszać przez całe moje życie. Amen.

O mój Boże, ponieważ jesteś tak dobry, bardzo mi przykro, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i dzięki Twojej łasce już więcej nie będę grzeszył. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo  … 3x Chwała Ojcu  …

Hymn

Widząc grzechy, które ludzie popełniają na świecie,

Proszę Cię o litość i przebaczenie.

Myśląc o moich własnych grzechach

i grzechach świata,

Błagam o Boże Miłosierdzie.

Widząc / grzechy / jakie ludzie popełniają na świecie / proszę / proszę Cię / proszę Cię o litość. (powtórz 2x)

Chrystus został przybity do krzyża

aby oderwać nas od grzechu.

Jaki wysiłek podejmujesz, aby to docenić

Był na Kalwarii, aby wysłać nas do nieba,

O, co za kochający Ojciec.

Był / na Kalwarii, aby wysłać nas do nieba /O, co / za miłość / O co za miłujący Ojciec. (powtórz 2x)

Cokolwiek uznasz za słuszne bym zobaczył,

Przyjmuję to całym sercem, Mój Panie.

Niech Twoja Najdroższa Krew

Da mi siłę i łaskę,

Dla triumfu we wszystkich próbach.

Niech Twoja / Najdroższa / Krew da mi siłę i łaskę / dla triumfu / triumfu we wszystkich próbach. (powtórz 2x)

O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję Ci Słowo, Które stało się ciałem, Jezusa Chrystusa; Jego ciało pokryte ranami i krwią, Jego agonię w Ogrodzie, Jego biczowanie, Jego cierniami ukoronowanie, Jego odrzucenie, Jego skazanie, Jego ukrzyżowanie i śmierć, wraz ze wszystkimi cierpieniami Twojego Świętego Kościoła i krwią męczenników, jako zadośćuczynienie za moje grzechy i całego świata. Amen.

Konający Jezu, ofiarowuję Ci moje serce, aby zjednoczyło się z Twoim Konającym Sercem jako współcierpiącym Twoją agonię. Jezu, ja pragnę być z Tobą w agonii, aby przyśpieszyć Twoje Chwalebne Panowanie Pokoju. Amen.

CZWARTY BOLESNY APEL

Mój synu, czy w ten sposób zdradzasz swojego Mistrza i Zbawiciela? Tylko z powodu ziemskich pieniędzy, które giną w tym ziemskim życiu, zdecydowałeś się zdradzić swojego Mistrza i wydać Mnie okrutnym ludziom, którzy Mnie ukrzyżowali. Synu, czynisz siebie Judaszem ostatniego wieku, bo jak straszne będzie to dla tych, którzy zdradzą Syna Bożego, którzy wydadzą Go grzesznym ludziom na ukrzyżowanie. Zobacz, jak z żalem przejdą do wieczności na wiecznie cierpienie. Nawet wśród kapłanów Mego serca jest wielu Judaszów, którzy wybierają ziemskie dobra w zamian za swojego Mistrza, który jest w agonii.

Bardzo Mnie to boli, Mój synu, bo czynią plac targowy z domu Mojego Ojca. Mój Ojciec jest bardzo zirytowany. Spójrz i zobacz, jak wypędzasz Mnie z Mojej świętej świątyni. Synu, czy chcesz obecności swojego Boga? Ofiaruj mi swoje życie. Jestem tym, którego zdradzasz tylko z powodu tych ziemskich rzeczy.

Synu, skoro wszystkie te rzeczy, nad którymi pracujesz, zostaną zniszczone przez ogień, dlaczego pracujesz na próżno? Powróć do Mnie, Mój synu. Zmiłuj się nad Tym, Który przyszedł, aby cię zbawić. Niech Moi kapłani powrócą do Mnie. Jestem Konającym Jezusem Chrystusem, który cię kocha, wzywając do POWROTU.

(Cisza…)

Mój Boże, mój Boże, wierzę mocno z całego serca. Mam nadzieję i szczerze Ci ufam. Tylko Ciebie będę uwielbiać na wieki. Z prawdziwą skruchą i miłością padam na twarz do Twoich stóp; Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą i nie chcą wierzyć, tych, którzy nie adorują i nie chcą adorować, oraz tych, którzy Cię ukrzyżowali i codziennie krzyżują.

Drogi Jezu, będę Cię pocieszać przez całe moje życie. Amen.

O mój Boże, ponieważ jesteś tak dobry, bardzo mi przykro, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i dzięki Twojej łasce już więcej nie będę grzeszył. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo  … 3x Chwała Ojcu  …

Hymn

Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu memu,

Przepraszam, proszę o przebaczenie,

Wybacz mi, modlę się do Ciebie, Panie.

Jesteś mi łaskawy, O Panie,

Czy mogę Ci okazać to samo miłosierdzie,

Żyjąc jak Ty na ziemi.

Oczyść i przyjmij nasze dusze, Panie,

Tak bardzo krwawiłeś, aby ocalić ludzkość,

Niech wszystkie dusze wrócą do Ciebie.

O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję Ci Słowo, Które stało się ciałem, Jezusa Chrystusa; Jego ciało pokryte ranami i krwią, Jego agonię w Ogrodzie, Jego biczowanie, Jego cierniami ukoronowanie, Jego odrzucenie, Jego skazanie, Jego ukrzyżowanie i śmierć, wraz ze wszystkimi cierpieniami Twojego Świętego Kościoła i krwią męczenników, jako zadośćuczynienie za moje grzechy i całego świata. Amen.

Konający Jezu, ofiarowuję Ci moje serce, aby zjednoczyło się z Twoim Konającym Sercem jako współcierpiącym Twoją agonię. Jezu, ja pragnę być z Tobą w agonii, aby przyspieszyć Twoje Chwalebne Panowanie Pokoju. Amen.

PIĄTY BOLESNY APEL

Mój synu, kiedy skończą się męki Mojego biczowania z powodu twoich grzechów i grzechów świata? Dlaczego Mnie bijesz i jednocześnie koronujesz Mnie cierniami? I tak mówisz: „Pozwól mi zgrzeszyć. Potem pójdę do spowiedzi”. Jestem Jezusem konającym, którego nieustannie torturujesz. Synu, czy dałem ci Sakrament Pokuty, abyś stał się świnią nieprawości? To jest Sakrament Mojej Miłości. Otwiera ocean Bożego Miłosierdzia, Najdroższej Krwi i wody, która wytryskuje, aby zbawić i oczyścić waszą nieprawość, żebyście już nie odeszli i nie grzeszyli.

Synu, zabierz koronę cierniową. Zmiłuj się nade Mną, nie biczuj Mnie ponownie. Kochaj swojego Boga, swojego Stwórcę. Nie miej innych bogów żadnego stworzenia. Tylko swojego Boga masz się bać i oddawać Mu cześć. Nie wzywaj imienia swego Boga na próżno. Synu, pamiętaj, abyś święcił dzień obowiązku. Udowadniaj Moje Imię w tym pełnym przekupstwa i skorumpowanym świecie. Czyń to wszystko, aby złagodzić ból Mojej agonii. Ofiaruj wszystkie swoje rozczarowania, próby i prześladowania jako odpokutowanie za grzechy twoje i całego świata. Jestem Konającym Jezusem Chrystusem, błagającym was o POWRÓT.

(Cisza…)

Mój Boże, mój Boże, wierzę mocno z całego serca. Mam nadzieję i szczerze Ci ufam. Tylko Ciebie będę uwielbiać na wieki. Z prawdziwą skruchą i miłością padam na twarz do Twoich stóp; Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą i nie chcą wierzyć, tych, którzy nie adorują i nie chcą adorować, oraz tych, którzy Cię ukrzyżowali i codziennie krzyżują.

Drogi Jezu, będę Cię pocieszać przez całe moje życie. Amen.

O mój Boże, ponieważ jesteś tak dobry, bardzo mi przykro, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i dzięki Twojej łasce już więcej nie będę grzeszył. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

Hymn

Naucz mnie przestrzegać Twoich praw, O Panie.

Będę się ich pilnował z całego serca.

Twoja Wola jest w nich zawarta.

Chcę spełniać Twoją Wolę.

Gdy przyjmujemy Cię w Eucharystii,

Obyśmy w zamian oddali Ci siebie.

Ponieważ Twój dar z Siebie jest naszym życiem.

Powinniśmy pozostać wdzięczni.

Naprawcie swoje życie, jako chrześcijan.

Sprawdźcie to, jak żyjecie ze swoim Bogiem.

Szukajcie Tego, który zawsze was kocha.

On chce nas wszystkich zbawić.

O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję Ci Słowo, Które stało się ciałem, Jezusa Chrystusa; Jego ciało pokryte ranami i krwią, Jego agonię w Ogrodzie, Jego biczowanie, Jego cierniami ukoronowanie, Jego odrzucenie, Jego skazanie, Jego ukrzyżowanie i śmierć, wraz ze wszystkimi cierpieniami Twojego Świętego Kościoła i krwią męczenników, jako zadośćuczynienie za moje grzechy i całego świata. Amen.

Konający Jezu, ofiarowuję Ci moje serce, aby zjednoczyło się z Twoim Konającym Sercem, jako współcierpiącym Twoją agonię. Jezu, ja pragnę być z Tobą w agonii, aby przyspieszyć Twoje Chwalebne Panowanie Pokoju. Amen.

SZÓSTY BOLESNY APEL

Mój synu, zbliż się do Mnie i wysłuchaj Mojego bolesnego wezwania. Codziennie szukam kogoś, kto by Mnie pocieszył i nikogo nie znajduję. Spójrz na Moje konające oblicze. Gdzie jest Weronika z ostatniego wieku? Gdzie jest ta, która otrze Moje zakrwawione oblicze i Mnie pocieszy? Czy to ona łączy się z tłumem, wołając: „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!”? Oni zapomnieli, że Ja jestem ich Mesjaszem, który wyprowadził ich z Egiptu, karmił ich niebiańską manną i prowadził pod Swoim skrzydłem na suchej i gorącej pustyni. Odrzuciliście Mnie i nie ma nikogo, kto mógłby Mi pomóc.

Synu, w ten sposób porzuciłeś swój krzyż i odwróciłeś się od drogi Kalwarii, zostawiając Mnie samego na cierpienie. Zaprawdę, powiadam ci, Mój synu, nie ma innej drogi, która prowadzi do ziemi obiecanej, jak tylko droga Świętego Krzyża. Nieś swój krzyż i idź za Mną przez wszystkie dni swojego życia. Pomóż mi nieść te wszystkie odrzucone krzyże, które Mój lud porzucił abym je niósł za nich. Synu, żyj życiem swojego poświęcenia się. Nieś swój krzyż i idź za Mną. Jestem Konającym Jezusem Chrystusem, Który wzywa cię do POWROTU.

(Cisza…)

Mój Boże, Mój Boże, wierzę mocno z całego serca. Mam nadzieję i szczerze Ci ufam. Tylko Ciebie będę uwielbiać na wieki. Z prawdziwą skruchą i miłością padam na twarz do Twoich stóp; Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą i nie chcą wierzyć, tych, którzy nie adorują i nie chcą adorować, oraz tych, którzy Cię ukrzyżowali i codziennie krzyżują.

Drogi Jezu, będę Cię pocieszać przez całe moje życie. Amen.

O mój Boże, ponieważ jesteś tak dobry, bardzo mi przykro, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i dzięki Twojej łasce już więcej nie będę grzeszył. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

Hymn

Myśląc o tym, jak Chrystus umarł na Krzyżu za nasze grzechy,

nasze serca wypełnia smutek z powodu grzechu

i mówimy; przebacz swojemu ludowi, który zgrzeszył

i powiadamy, że jest nam przykro. Nigdy więcej nie zgrzeszymy.

Przebacz Twoim ludziom, którzy zgrzeszyli i mówimy, że jest nam przykro / nie będziemy / nigdy / nie będziemy /nigdy więcej grzeszyć. (powtórz 2x)

O Panie, Który oddałeś Twój ostatni oddech,

aby nam dać życie na tym świecie.

I oddałeś Twój ostatni oddech, aby ocalić nas od śmierci.

Niech Twój Święty oddech nigdy nie będzie daremny,

My prosimy Panie. Uratuj nas od śmierci wiecznej.

O Panie / Który oddałeś Twój ostatni oddech / aby dać nam życie na tym świecie / niech Twój / Święty / oddech nigdy nie będzie na próżno. (powtórz 2x)

Konający Jezu, Który zapłaciłeś za nasze dusze

Jesteśmy Ci wdzięczni i mówimy Ci, wytrzymaj to.

Nigdy nie będziemy wystarczająco wdzięczni za Twoje dary,

Obyś królował na wieki.

Nigdy nie będziemy wystarczająco wdzięczni za Twoje dary, /Obyś królował/ królował na wieki. (Powtórz 2x)

O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję Ci Słowo, Które stało się ciałem, Jezusa Chrystusa; Jego ciało pokryte ranami i krwią, Jego agonię w Ogrodzie, Jego biczowanie, Jego cierniami ukoronowanie, Jego odrzucenie, Jego skazanie, Jego ukrzyżowanie i śmierć, wraz ze wszystkimi cierpieniami Twojego Świętego Kościoła i krwią męczenników, jako zadośćuczynienie za moje grzechy i całego świata. Amen.

Konający Jezu, ofiarowuję Ci moje serce, aby zjednoczyło się z Twoim Konającym Sercem, jako współcierpiącym Twoją agonię. Jezu, ja pragnę być z Tobą w agonii, aby przyspieszyć Twoje Chwalebne Panowanie Pokoju. Amen.

SIÓDMY BOLESNY APEL

Mój synu, spójrz w górę i zobacz, jak twoje grzechy zawieszają Mnie na Krzyżu. Krwawię z miłości do ciebie. Pocę się z miłości do ciebie. Jestem spragniony miłości tego potrzebującego świata. Nikt z was nie chce Mnie pocieszyć, raczej podajecie Mi ocet, kiedy jestem spragniony. Wszyscy stoicie z daleka, naśmiewacie się i krytykujecie Mnie.

Mój synu, zobacz, jak fałszywie wypowiadasz się przeciwko bliźniemu. Zamiast modlić się za Mój Święty Kościół, stajecie, by go krytykować. Jestem Konającym Jezusem Chrystusem, którego krytykujecie. Kościół jest Moim Ciałem, Które krzyżujecie.

 Mój synu, stań u stóp Mojego Świętego Krzyża i ofiaruj Mi z Moją Matką cały świat. Przyjmę go i ofiaruję Mojemu Ojcu. Będą Jego synami i córkami i będą posłuszni Jego Przykazaniom. Ucichnie gniew Ojca Przedwiecznego, Moje święte rany zostaną uleczone. Wtedy Moje Królestwo przyjdzie na ziemię. Synu, bądź ukrzyżowany za Mnie i ze Mną na Świętym Krzyżu Zbawienia. To jest to, czego najbardziej od was potrzebuję, jako odpokutowanie za grzechy wasze i całego świata.

Synu, nie apelowałem o te rzeczy do świata, ale do ciebie, ponieważ cię kocham i chcę, abyś Mi okazał miłość.

Obiecuję pociągnąć z tobą do Siebie wszystkich ludzi przez ciebie. Przyjmij mój bolesny apel, O Mój kochający synu. Złożę wszystkie twoje ofiary, które będą przyjemne Bogu, jako wynagrodzenie za twoje grzechy i za grzechy całego świata. W końcu cały świat będzie żył we Mnie, ze Mną i dla Mnie. Mój Święty Bok zostanie otwarty dla wszystkich ludzi, jako schronienie. Będą czerpać Żywą Wodę ze Źródła Życia, które wylewa się z Mojej Najświętszej Strony. Synu, niech się stanie Moja Wola na ziemi. Niech się stanie w tobie Moja Wola. Cierp dla Mnie i ze Mną. Umrzyj za Mnie i żyj we Mnie. Jestem Konającym Jezusem Chrystusem. Kocham Cię. Błogosławię was wszystkich.

(Cisza…)

Mój Boże, mój Boże, wierzę mocno z całego serca. Mam nadzieję i szczerze Ci ufam. Tylko Ciebie będę uwielbiać na wieki. Z prawdziwą skruchą i miłością padam na twarz do Twoich stóp; Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą i nie chcą wierzyć, tych, którzy nie adorują i nie chcą adorować, oraz tych, którzy Cię ukrzyżowali i codziennie krzyżują.

Drogi Jezu, będę Cię pocieszać przez całe moje życie. Amen.

O mój Boże, ponieważ jesteś tak dobry, bardzo mi przykro, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i dzięki Twojej łasce już więcej nie będę grzeszył. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… 3x Chwała Ojcu…

Hymn

Gdybyśmy kosztowali Cię mniej niż my,

O Panie, bylibyśmy szczęśliwsi niż jesteśmy teraz.

Kiedy przypominamy sobie wszystko, co Ty

Wycierpiałeś za nas, mówimy, przepraszam, wybacz nam.

Kiedy / przypominamy / sobie wszystko, co Ty wycierpiałeś za nas / mówimy / przepraszam /mówimy wybacz nam. (Powtórz 2x)

Niech łaska Twojego Konającego Serca

będzie dla nas źródłem prawdziwej miłości i czystego serca,

Panie Jezu. Wszyscy jesteśmy i wszyscy mamy wszystko

pochodzące od Ciebie Panie.

Wszystko to są dla nas Twoje dary.

Niech / łaska / Twojego Konającego Serca będzie dla nas / źródłem / prawdziwej miłości /prawdziwej miłości i czystego serca, Panie. (Powtórz 2x)

Niech nasz komfort nigdy nie będzie Twoim dyskomfortem

Panie. Kiedy szukamy komfortu

proszę przejmij inicjatywę. To są Twoje

Przykazania, które oświetlają nasze kroki.

To, co Ty sankcjonujesz, my to robimy.

Niech nasz / komfort / nigdy nie będzie Twoim dyskomfortem Panie / kiedy / szukamy /komfortu, proszę, przejmij inicjatywę. (Powtórz 2x)

O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, ofiaruję Ci Słowo, Które stało się ciałem, Jezusa Chrystusa; Jego ciało pokryte ranami i krwią, Jego agonię w Ogrodzie, Jego biczowanie, Jego cierniami ukoronowanie, Jego odrzucenie, Jego skazanie, Jego ukrzyżowanie i śmierć, wraz ze wszystkimi cierpieniami Twojego Świętego Kościoła i krwią męczenników, jako zadośćuczynienie za moje grzechy i całego świata. Amen.

Konający Jezu, ofiarowuję Ci moje serce, aby zjednoczyło się z Twoim Konającym Sercem, jako współcierpiącym Twoją agonię. Jezu, ja pragnę być z Tobą w agonii, aby przyspieszyć Twoje Chwalebne Panowanie Pokoju. Amen.

(Pochyl głowę…)                    Chwała Ojcu… (7x)

Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Mt 11, 25)

H. MISTYCZNE MODLITWY NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA[11]

(1)  MODLITWA O POKONANIE SZATANA I JEGO AGENTÓW

„Moje dzieci, piję ten kielich ze względu na was… Radujcie się, że jesteście wezwani do tego wielkiego nabożeństwa… Nie macie potrzeby bać się tych licznych manipulacji wroga. Dzieci, po prostu ofiarujcie rany, bóle i Krew Mojej lewej ręki za ich upadek Zobaczysz, jak znikają – jak popiół… Zapewniam cię, że wiele królestw wroga zniknie w mgnieniu oka. Módlcie się o to i nauczcie wszystkich ludzi. Moja Najdroższa Krew będzie ratować.”

Wszyscy wielcy liczni wrogowie: wrogu świętej śmierci mojego Mistrza Jezusa Chrystusa na Krzyżu Kalwarii – książę ciemności i nieprawości, ojciec wszystkich kłamców – Stoję po stronie mojego Mistrza Jezusa Chrystusa i ofiarowuję Jego ból, rany i Drogocenną Krew Jego lewej ręki Ojcu Przedwiecznemu za spowodowanie upadków dusz ludzkich, za wasze zniszczenia i wasze biczowania. Amen. Najdroższa Krwi mojego Mistrza Jezusa Chrystusa – króluj we mnie i w życiu wszystkich ludzi. Amen. (5 lipca 1998)

(2)  MODLITWA O OCHRONĘ I JEDNOŚĆ OWCZARNI

„Z miłością ofiarowałem… Najdroższą Krew z moich świętych stóp… dla jedności Mojego Kościoła. Mam na myśli wszystkich, którzy wzywają mojego imienia. Moje dzieci, ilekroć odmawiacie tę modlitwę, sprawiacie, że godzina Mojego Królestwa na ziemi nadejdzie szybciej. Przez tę modlitwę Mój Ojciec sprawi, że wkrótce nadejdzie godzina drugiej Pięćdziesiątnicy, kiedy Moja modlitwa się spełni, aby wszyscy będziemy jednym… Wszyscy, którzy pełnią to nabożeństwo, będą się wielce radować, gdy nadejdzie Moje Królestwo. Będę ich zawsze chronił”.

Ojcze Przedwieczny, ofiarowuję Ci wszystkie rany, bóle i Najdroższą Krew ze świętych stóp Twojego Syna, naszego Pana i Mistrza, za wszystkie Twoje dzieci, które wędrują jak owce bez pasterza w tym przerażającym lesie. Chroń ich przed dzikimi drapieżnikami i daj im pokój, aby byli jednością i zjednoczeni w taki sam sposób, w jaki gwóźdź trzymał stopy mojego Mistrza i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.

Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa – króluj na wieki. Amen. (6 lipca 1998)

(3)  MODLITWA O SCHRONIENIE W NAJŚWIĘTSZEJ RANIE JEZUSA CHRYSTUSA

„Moje dzieci, ta era jest okresem ciemności. Książę ciemności rządzi ziemią. Wszyscy, którzy należą do światła, będą cierpieć wielkie ataki wroga… Ta godzina jest dokładnie zwierciadłem godziny dnia, w którym byłem ukrzyżowany… Moje dzieci, te złe dni pochłoną wiele dusz. Dlatego uczę was tej przemożnej modlitwy, abyście wszyscy byli zbawieni. Mój Święty Bok jest otwarty dla wszystkich ludzi. Módlcie się o to i dajcie poznać wszystkim innym ludziom. Wszyscy, którzy uczą tej modlitwy innych, będą chronieni. Kocham was wszystkich.”

O kochający Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, który chroniłeś dawnych Izraelitów w Swoich świętych skrzydłach w suchości zimnej i gorącej pustyni: ofiaruję Ci świętą śmierć mojego Mistrza i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, dla ochrony Twojego ludu, który jest rozproszony po całym świecie. Niech Krew i woda obmyją i wzmocnią, zbawią i oczyszczą nas, abyśmy mogli znaleźć dom w Najświętszej Ranie Twojego Syna, która otwiera się dla wszystkich ludzi. Amen. Święta Rana Jezusa Chrystusa – bądź naszym domem jako bezpieczne schronienie. Amen. (7 lipca 1998)

(4) MODLITWA O UWOLNIENIE OD KLĄTW PRZODKÓW

Wszyscy, którzy są przeklęci [obciążeni] i stale odmawiają tę modlitwę, będą wolni od swoich przekleństw [obciążeń skutków grzechów pokoleniowych]. Każda rodzina, która cierpi z powodu przekleństwa grzechów popełnionych przez ich przodków i odprawia 144 dniową nowennę – poprzez tę modlitwę, zostanie uwolniona. Obiecuję, że ci co mają umrzeć – ich dusze zostaną zbawione, a także uwolnione od ich przekleństwa, jeśli będą nieustannie odmawiać tę modlitwę i żałować. Moje dzieci, jak straszne będzie wpaść w Boży gniew! Odwróćcie się od swoich grzechów i żyjcie [po Bożemu]. Kocham was wszystkich Bądźcie uzdrowieni”.

Ojcze Przedwieczny, Ty jesteś jedynym Nieśmiertelnym Bogiem, Bogiem miłości, miłosiernym i łaskawym. Spójrz na swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, i zmiłuj się. Ofiaruję Ci ból Jego biczowania przy słupie, Jego rany i krew za cały Twój lud, który jest pod ciężarem przekleństwa z powodu grzechów swoich przodków i nieposłuszeństwa za złamanie przymierza, które zawarli z Tobą. Obyś uwolnił nas przez [ofiarę] biczowania Twojego Syna. Uzdrów nas przez Jego rany i zbaw nas przez Jego Najdroższą Krew. Amen.

Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa – uwolnij nas od przekleństw.

Święte rany Jezusa Chrystusa – ulecz nasze rany.

Przez Twoje biczowanie – zapieczętuj nas. Amen. (8 lipca 1998)

(5)MODLITWA O PODTRZYMANIE WIARY

„Wielu mnie zdradzi. Mam na myśli, że ci, którzy jedzą ze Mną z tego samego talerza i piją ze Mną z jednego kubka, oddadzą Mnie tym, którzy będą Mnie krzyżować. Słuchajcie dobrze Moje dzieci i rozmyślajcie nad tymi słowami. Będzie to dla tych, którzy Mnie się wyprą, którzy ich kochają… Kiedy miałem opuścić Mój lud na ziemi, Moja agonia wzrosła, gdy przypomniałem sobie o ich niewierności, że wielu zdradzi mnie jak Judasz, podczas gdy inni zaprzeczają, że mnie znają… Dzieci, módlcie się zawsze tą modlitwą o wiarę i dajcie ją poznać całemu światu, zanim niebezpieczna chwila nadejdzie z pełną mocą. Jeśli masz mało wiary, nawet tak mało jak ziarnko gorczycy, przezwyciężysz ten okres. Ta tajemnicza modlitwa jest potężna. Uczcie jej cały świat. Kocham was wszystkich”.

Wszechmogący i wszechwiedzący Boże, Boże Eliasza i proroków, spójrz na Najświętszą Głowę Twojego Jednorodzonego Syna i zmiłuj się. Powstań i zbaw swój lud. Ofiaruję Ci cały wstyd, ból, rany i Najdroższą Krew od Najświętszej Głowy Twojego Syna za wszystkie Twoje dzieci, które żyją w tych niebezpiecznych czasach. Wzmocnij naszą wiarę przez szyderstwo z Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i zbaw nas przez Najdroższą Krew z Jego Najświętszej Głowy. Obyśmy przez cierpienia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, nauczyli się cierpieć w Tobie i umierać w Tobie. Amen. Święte tortury Jezusa Chrystusa – przymnóż nam wiary. Amen. (9 lipca 1998)

(6)MODLITWA O OBJAWIENIE WOLI BOŻEJ

„Moje dzieci, walka między wami a przeciwnikiem zbliża się teraz do punktu kulminacyjnego… Z wielką determinacją zamknęli dużą liczbę Moich dzieci… Moja agonia… stawała się coraz gorsza, kiedy wszedłem do Getsemani. Spojrzałem na moich uczniów i zobaczyłem, że spali, podczas gdy ich wróg szybko się zbliżał i zdobywał teren… Moje Konające Serce pękło (wybuchło) tymi słowami… „Dlaczego śpisz? Czy nie możesz oglądać ze Mną choćby jednej godziny? Módl się, abyś nie uległ pokusie”. Kiedy ponownie uklęknąłem w modlitwie, przygniotło Mnie brzemię Mojej śmierci. Zanim się nad tym zastanowiłem, powiedziałem: „Ojcze, zabierz ode Mnie ten kielich, ale nie moja Wola, raczej niech się stanie Twoja”. Ta godzina była godziną Mojej największej pokusy, która mogła przeszkodzić mi w spełnieniu Woli Mojego Ojca. Spojrzałem w górę i pomodliłem się do Mojego Ojca w ten sposób… Dajcie poznać całemu światu panowanie Mojego Ojca na ziemi. . . Mówię, to są moje przemożne modlitwy. Są bardzo potężne”.

Ojcze Przedwieczny, Ty jesteś Stwórcą i Autorem życia. Kochasz świat, który stworzyłeś. Dlatego posłałeś swojego jednorodzonego Syna, aby przyszedł po jego odkupienie, aby przyszło Twoje Królestwo. Spójrz na Swojego Syna i wstań na Swoim tronie. Podnieś prawicę i ratuj swój lud. Ofiaruję całe cierpienie, ból i śmierć Twojego jednorodzonego Syna, którego kochasz, za Twój triumf i Twoje panowanie na ziemi. Obyś przez Drogocenną Krew Twojego Syna zawarł nowe przymierze i sprowadził wszystkie Twoje dzieci z powrotem do Twojej Świętej Woli. Amen.

Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa – Króluj na wieki.

Konający Jezus Chrystus – przyjdź Królestwo Twoje. Amen. (10 lipca 1998)

(7) MODLITWA O WYTRWANIE PODCZAS NADCHODZĄCEJ KARY

„Moje dzieci, módlcie się, aby ten okres, w którym teraz żyjecie, został skrócony. Módlcie się także, aby wasza wiara nie ustała. Miejcie się na baczności. Bądźcie czujni i czuwajcie zawsze… Wielu porzuci swoją wiarę w ostatniej chwili, gdy wszystko przeminie… Ten okres nagle dogoni wielu ludzi, bo nie są przygotowani… Ilu z was będzie wstanie walczyć i odpierać ataki Mojego przeciwnika, zwyciężać go i sprowadzać jeńców do domu Ojca?… Moje dzieci nauczcie się tej modlitwy i módlcie się nią zawsze, szczególnie w godzinie próby… Kiedy mój lud Mnie odrzucił i potępił, mówiąc: Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!” Spojrzałem w niebo i modliłem się do Mojego Ojca i powiedziałem…”

Miłosierny i kochający Ojcze, Twoim życzeniem jest, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spójrz łaskawie na Twojego odrzuconego i potępionego Syna, który cierpiał wiele tortur i wiele będzie cierpieć przez grzechy Twojego ludu. Spójrz i zobacz, co grzech wyrządził Twojemu jednorodzonemu Synowi. Ofiaruję Ci za cały Twój lud, który żyje w tych bezbożnych i niegodziwych dniach, wszystkie udręki, bóle, odrzucenie i wstyd Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Tobie [Ojcze to składam], aby wiara wytrzymała [wszelkie] próby i cierpliwość, aby wytrzymać długie męki. Niech przez cierpienie Twojego jedynego Syna walczą do końca. Amen.

Męka naszego Pana – przymnóż nam wiary.

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa – wybaw nas. Amen. (13 lipca 1998)

(9)MODLITWA ZA UPADŁE OWCE I PRZECIW UPADKOWI WIARY

„Wyobrażałem sobie ciągłe porzucanie wiary w moich ludziach i to, że będą nieustannie odrzucać swojego Boga i codziennie Mnie krzyżować. Bóle nasiliły się, gdy zobaczyłam, jak trudno będzie im wrócić… Wielu było takich, którzy by się zatrzymali w drodze, ponieważ myśleli, że droga jest zbyt trudna i długa… Jak wielka jest liczba Moich ludzi, którzy stracą nadzieję i upadną… Mówię wam, Moje dzieci, obudźcie się i stójcie mocno! Pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach i ofiarujcie je Mojemu Ojcu przez tę modlitwę… Przez nią Mój Ojciec wyleje na was wszystkie łaski potrzebne do wytrwania do końca. Wszyscy, którzy się o to pobożnie modlą, posiądą pełnię Ducha Świętego i nauczą się być posłusznymi i pokornymi”.

Wieczny i kochający Ojcze, spójrz łaskawie na Swojego Jednorodzonego Syna. Zobacz ciężki Krzyż przygotowany dla Twojego jedynego Syna i zmiłuj się nad Twoim ludem. Ofiaruję Ci wszystkie bóle, cierpienia i Najdroższą Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Emmanuela, za cały Twój lud, który porzucił wiarę i porzuci wiarę na górskich wzgórzach i głębokich dolinach tego świata. Oby przez upadek Twojego Syna pod Krzyżem mieli siłę, aby powstać na nowo i trwać mocno w prawdziwej wierze. Przez ocean Jego Najdroższej Krwi utopionej pod Krzyżem na ulicach Jerozolimy umacniaj wszystkich, którzy są chętni do pełnienia Twojej Woli. Amen. Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa – wzmocnij nasze osłabione dusze. Amen. (22 lipca 1998)

(10)MODLITWA O CHWAŁĘ KRÓLESTWA BOŻEGO NA ZIEMI

„Dzieci, żyjcie teraz życiem swojej konsekracji (poświęcenia, ofiarowania). Dużo się ode Mnie nauczycie… W nadchodzącej godzinie bezpiecznie pójdziecie… Będziecie wiedzieć, kiedy, kto i co robić… Czerwony Smok i antychryst w tej ostatniej godzinie tego wieku wielce przeszyli Moje Serce podczas Mojej posługi na ziemi, a jeszcze bardziej, gdy miałam oddać ostatnie tchnienie na Krzyżu. Kiedy zawisłam na krzyżu, widziałem dumnego Smoka. Chwalił się, że wiecznie króluje na ziemi… W milczeniu ofiarowałem Mojemu Ojcu tę modlitwę o upadek wroga Krzyża… Moje dzieci, dzięki tej modlitwie antychryst, Czerwony Smok i jego agenci będą mieli krótką godzinę królowania na ziemi. Im więcej się modlisz, tym krótsza godzina ich panowania na ziemi.”

O kochający i miłosierny Ojcze, Ty jesteś wszechmądry i wszechmocny. Tyś, Alfa! Tyś Omega! Stwórca wszystkich rzeczy. Jesteś wieczny, Ojcze. Ojcze, dlaczego mnie opuszczasz? Wejrzyj łaskawie na swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby zbawić twój lud i sprowadzić Twoje Królestwo na ziemię. Ofiaruję Ci wszystkie udręki, tortury, bóle i Najdroższą Krew Twojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, o pokonanie wszystkich wrogów Świętego Krzyża zbawienia: antychrysta i Czerwony Smoka, którzy walczą lub będą walczyć przeciwko prawdzie teraz i na końcu wieku. Niech przez Drogocenną Krew Naszego Odkupiciela i Jego ostatnie tchnienie na ziemi znikną jak piana wystawiona na słońce, aby Twoje Królestwo szybko przyszło na ziemię. Amen.

Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa – przyjdź Królestwo Twoje. Amen. (27 lipca 1998)

(11)MODLITWA PRZECIWKO GRZECHOM CIAŁA

Módlcie się dużo za moją młodzież… Wielu będzie straconych z powodu grzechu…(ciała) Byłem nagi w oczach wszystkich ludzi, abyście zwyciężyli i zabili pragnienia ciała, które prowadzą do tego grzechu wszeteczeństwa i cudzołóstwa. Dzieci, mój przeciwnik użył tego grzechu, aby zażądać dla siebie wszystkich ludzi…Każdy grzesznik, który nieustannie modli się tą modlitwą, zyska prawdziwą skruchę…Im więcej się nią modlisz, tym więcej (dusz) powróci do mnie i porzuci rozpustę i cudzołóstwo. Wielu ludzi będzie straconych z powodu grzechów ciała. Ciężko pracuj, aby ratować dusze…”

Święty i miłosierny Ojcze, Twój Jednorodzony Syn stoi nagi na oczach wszystkich ludzi, aby Twój lud poznał i bał się Twojego świętego Prawa. Przyjmij moją pokorną modlitwę za cały Twój lud, który żyje w nieprawości, rozpuście i cudzołóstwie, abyś przez cały wstyd i hańbę Twego jednorodzonego Syna dotknął ich życia dla pokuty i zbawił go. Niech przez Drogocenną Krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa, o którą proszę, aby spłynęła na ich serca, uzyskali skruchę i zostali zbawieni. Przez Jego wstyd daj im śmiałość do pokuty. Amen. (28 lipca 1998)

(12) MODLITWA O CHRZEST DZIECI ABORTOWANYCH

„Dziś krew niewinnych dzieci napełniła niebo. Ich liczba jest zbyt wielka, zbyt wielka… Gniew Wiecznego Ojca niedługo spadnie na ludzkość… Ich krew niepokoi Moje Konające Serce i wzmaga Moją agonię… Dzięki tej modlitwie wiele niewinnych nienarodzonych dzieci zostanie zbawionych. Odmawiajcie ją codziennie i dajcie ją poznać światu. Każdy, kto jej naucza, nie zginie. Niewinne dusze w niebie nie pozwolą im się zgubić. Ja z Moją Miłością i Miłosierdziem uchronię ich od popadnięcia w grzech śmiertelny”.

Ojcze Niebieski, Twoja miłość jest wieczna. W swoim oceanie miłości uratowałeś świat przez swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Teraz spójrz na Twojego jedynego Syna na krzyżu, który nieustannie krwawi z miłości do Swojego ludu, i przebacz Twojemu światu. Oczyść i ochrzcij abortowane dzieci Drogocenną Krwią i wodą z Najświętszego Boku Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który wisiał martwy na Krzyżu dla ich zbawienia; w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oby przez świętą śmierć Jezusa Chrystusa otrzymali życie wieczne, zostali uzdrowieni przez Jego rany i uwolnieni przez Jego Najdroższą Krew, aby tam radować się ze świętymi w niebie. Amen. (29 lipca 1998)

DODATEK NA RÓŻNE OKAZJE PRZEZ ZASŁUGI  KRWI CHRYSTUASA

OBIETNICE DLA CZCICIELI NAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA

1. Ci, którzy swoją pracą codzienną, ofiary i modlitwy, wraz z Moją Najdroższą Krwią i Moimi Ranami, ofiarują Ojcu Niebieskiemu w duchu pokuty i pojednania, mogą być pewni tego, że ich modlitwy i ofiary są zapisane w Moim Sercu, a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich niespodziewanie wielka łaska, gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach wielkie upodobanie, toteż wysłucha ich modlitwy.

2. Ci, którzy dla nawrócenia grzeszników, ofiarują w łączności z Moją Krwią i Ranami, swoje cierpienia, ofiary i modlitwy, będą odczuwać w wieczności podwójną szczęśliwość, skąd mogą wiele uprosić dla nawrócenia grzeszników.

3. Ci, którzy przed każdą Komunią Św. ze skruchą za własne grzechy, oraz świadome i nieświadome przewinienia, ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany Bogu Ojcu, mogą być pewni, że nigdy nie przyjmą Komunii Św. niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego Zmartwychwstania.

4. Ci, którzy po spowiedzi albo przedtem, ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany jako Pokutę za wszystkie grzechy ich życia i jako dobrowolną pokutę odmówią Koronkę do Ran, dusze tych są tak czyste i piękne jak po chrzcie i dlatego mogą oni po każdej takiej spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia dla jednego wielkiego grzesznika.

5. Ci, którzy ofiarują codziennie Najdroższą Krew za tych, którzy tego dnia skonają, gdy w imieniu umierających wyrażą żal, jak też ofiarują Najdroższą Krew za ich grzechy, mogą być pewni, że otworzą Niebo dla wielu konających, a sobie mogą wyprosić dobrą śmierć.

6. Ci, którzy z głębokim nabożeństwem i szacunkiem czczą Moją Najdroższą Krew i Moje Rany i to właściwie wykorzystują, kiedy ofiarowują je częściej w czasie dnia za siebie i za wszystkie grzechy, osiągną już na tym świecie słodki, błogi przedsmak Nieba i w sercach swoich odczują głęboki pokój.

7. Ci, którzy ofiarują — wyłącznie Mojej Osobie jako Bogu — za całą ludzkość, Moją Najdroższą Krew i Moje Rany, a szczególnie te od cierniem ukoronowania jako pokutę i przebłaganie za grzechy świata, mogą odnowić pojednanie z Bogiem, złagodzić wiele ciężkich kar, uprosić wiele łask, a dla siebie samych zdobędą nieskończoną zasługę na Niebo

MODLITWY I PRAKTYKI DUCHOWE DO KRWI CHRYSTUSA W RÓŻNYCH SYTUACJACH I POTRZEBACH[12]

Na ROZPOCZĘCIE MODLITW

Uwielbienie Krwi Chrystusa:

K. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.

W. – Który nas Krwią swoją odkupił.

Pozdrowienie Krwi Chrystusa:

K. Błogosławiona Krew Jezusowa!

W. – Na wieki błogosławiona!

Ofiarowanie Krwi Chrystusa:

K. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa,

W. – Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości  i jedności.

Responsorium:

K. Odkupiłeś nad Panie + Ceną Twojej Krwi.

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

K. Ludzi wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów.

W. – Ceną Twojej Krwi.

K. Chwała Ojcu…

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

PÓŁGODZINNA ADORACJA KRWI I RAN MOICH ŚWIĘTYCH (…) JEST TAK CENNA I DROGA DLA MNIE[13]

– w pierwszą środę od godziny 3:00 do 3:30 rano

– i w pierwszy piątek od godziny 0:00 do godziny 0:30

13.X.1986 r. W czasie modlitwy o godzinie 15-tej, usłyszałam głos:

„Słuchaj Mnie i przekaż to ludziom. Dziecko, o trzeciej godzinie w nocy, w czasie Mojej Męki, gdy byłem w ciemnicy, bardzo cierpiałem. Byłem ogołocony ze wszystkiego, znikąd żadnego wsparcia. Tam, w Ogrodzie Getsemani, o rzut kamienia, czuwali Moi uczniowie, lecz tu, w ciemnicy, przywiązany sznurami i łańcuchami do granitowego, ostrego słupa, byłem sam, otoczony tylko strasznymi wrogami. Smutek i ból rozdzierał całe Moje Ciało. Całą noc stałem zbity i udręczony, sponiewierany przez siepaczy, przywiązany mocno sznurami. Siepacze Annasza i Kajfasza nie żałowali Mi knutów. Jakże ciężka była ta noc! Rany zadane Mi ostrymi biczami piekły i krwawiły. Widzisz, nikt nie trzymał się prawa. A przecież było powiedziane w prawie: Bez sądu nie można bić i poniewierać podejrzanego, czy też czasowo więzionego. A któż liczył się z tym, któż z nich wówczas o tym pomyślał? Zgraja srogich wilków, kto chciał z nich przestrzegać to prawo? W tej ciężkiej chwili zlekceważono to prawo, broniące więźnia. Ach, już przed siedzącym jako sędzia Annaszem i Kajfaszem zostałem spoliczkowany. Nikt nie liczył się z tym, że nade Mną dokonuje się ostre bezprawie. Ach, jak bardzo cierpiałem! I w tej to godzinie widziałem miliony istnień ludzkich, dzieci Bożych, na których też bezprawie dokonywali ci, których serca są skamieniałe, opasane złym duchem. I będą działali pod inspiracją złego ducha. Ta noc była wielkim bezprawiem nade Mną, Synem Bożym. Ale też ta noc była nocą świętą, wielkiego dzieła Odkupienia całego rodzaju ludzkiego.

Dlatego też proszę cię, w każdą pierwszą środę i w każdy pierwszy piątek miesiąca, odprawiaj półgodzinną adorację przed ukrzyżowanym Panem Jezusem Chrystusem, przed Krzyżem Świętym.

W pierwszy piątek od godziny 0:00 do 0:30, a w pierwszą środę od godziny 3:00 do 3:30. Ta godzina była dla Mego umęczonego ciała i duszy wielkim lękiem i cierpieniem.

Ach, dziecko, dusza Moja była pogrążona w smutku nie do wypowiedzenia, a ciało w wielkim niewymownym bólu i cierpieniu.

Dlatego ta półgodzinna adoracja Krwi i Ran Moich świętych w pierwszą środę od godziny 3:00 do 3:30 rano i w pierwszy piątek od godziny 0:00 do godziny 0:30 jest tak cenna i droga dla Mnie.

Proszę cię, rozszerzaj nabożeństwo do Krwi i Ran Moich Najświętszych przez to nocne czuwanie i składaj te modlitwy za zbawienie dusz wszystkich czyśćcowych i otwarcie im Nieba oraz o rozszerzenie nabożeństwa i uwielbienia Krwi i Ran Moich, Najświętszych, za podniesienie i wywyższenie Kościoła Świętego, za Papieża, za cały stan kapłański, za pokój świata, za pokój i ład Boży w twojej Ojczyźnie, w każdym mieście i w każdej wiosce, w każdej rodzinie.

A teraz napisz modlitwy na czuwanie:

Różaniec święty, część Bolesna,

Koronka do Ran Zbawiciela wg Marii Marty Chambon, /str. 80/

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa, /poniżej str. 47/

10 dziesiątków Różańca z wezwaniem: Któryś cierpiał za nas Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. (100 razy).

Pan Bóg powiedział:

Wiek przed Obliczem Bożym nie liczy się, tylko Duch Boży w danym dziecku mieszkający i działający, liczy się i wszystkie czyny dobre i modlitwy przez to dziecko czynione, liczą się przed Obliczem Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego. Amen.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA[14]

W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej o miłosierny Zbawicielu wielkości, upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś od szatańskiej mocy zepsucia.

W obecności mojej ukochanej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego, poświęcam się o Najukochańszy Jezu, z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twojej Najdroższej Krwi, przez którą Ty cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i piekła.

Ja, … przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej Łaski, z całych mych sił i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia tak, aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji, od wszystkich była uczczona i uwielbiona. W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego Zbawienia, zadają.

O. gdyby można było moje własne grzechy, moją oziębłość i wszystkie moje zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić.

Patrz, o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszą Cię, zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć.

Pokrop, o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie, jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela, od zaraz, całym sercem miłowali i cenę naszego zbawienia po wszystkie czasy, jak najgodniej czcić mogli. Amen.

MÓDLMY SIĘ O OCHRONĘ DLA SIEBIE I SWOICH BLISKICH

Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!

Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.                                                                 /Głos MR nr 33/

MODLITWA O OCHRONĘ PRZEZ KREW JEZUSA CHRYSTUSA

Panie Jezu Chryste, uwalniając Izraelitów z niewoli egipskiej, ochroniłeś ich przed Aniołem śmierci przez krew baranka (por. Wj 12). Teraz Twoja własna Krew chroni nas i pomaga podczas ataków kusiciela. Dlatego dziękuję Ci, że mogę tak często przyjmować Twoją Najdroższą Krew – nie tylko podczas Eucharystii, ale też – w sposób duchowy – w innych sakramentach, poprzez Słowo Boże, oraz przez mistyczną obecność tej Krwi w każdej ranie i w każdym cierpieniu odkupionej ludzkości.

Proszę teraz o szczególną ochronę przez Twoją Krew i o Jej zbawienną moc nie tylko dla mnie samego, ale również dla moich krewnych, znajomych i dla wszystkich, do których może się kierować gniew i zemsta duchów nieczystych, sprowokowanych przez moją modlitwę. Ufając Twojemu miłosierdziu, zanurzam wszystkich tych ludzi i samego siebie w Twojej Najdroższej Krwi, chroniąc nas w Twoich świętych ranach.

Proszę o oczyszczenie relacji do wszystkich moich przodków oraz do żyjących jeszcze na tej ziemi, z którymi jestem lub byłem w kontakcie. Niech tym, co nas łączy, będzie jedynie Twoja zbawcza miłość, przelana na krzyżu!

Zabierz wszystko, co poprzez grzech i winę stało się moim dziedzicznym obciążeniem. Oczyść relacje pomiędzy żyjącymi a zmarłymi od wszelkich przeszkód i uświęcaj je przez Twojego Ducha Świętego. Twoja Najdroższa Krew niech jaśnieje też w naszych zranieniach jako znak zwycięstwa tak jak w Twoich ranach w dniu zmartwychwstania. Amen.

O ŁASKĘ PRZEBACZENIA

Panie Jezu, Zbawicielu! Nie chcesz, abyśmy za zło złem odpłacali, lecz zło dobrem zwyciężali. Mamy pojednać się z tymi, którzy wydają się nam niesympatyczni, którzy nas zranili lub skrzywdzili. Niełatwo jest prawdziwie i z całego serca modlić się za tych, którzy przez charakter, poglądy albo przykre doświadczenia są daleko od nas, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic więcej do czynienia.

Ale Twoja Najdroższa Krew przypomina nam, że kochasz wszystkich — bez wyjątku. Zapłaciłeś też za tych, od których chcemy uciec, których odtrącamy. Sami otrzymaliśmy już tyle razy przebaczenie. Codziennie prosimy o odpuszczenie „jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Dlatego, Panie, błagamy o Twojego Ducha. Niech oczyści nasze serca, naszą miłość i nasze spojrzenie na innych. Chcemy Twoimi oczyma patrzeć na człowieka. Chcemy widzieć i doceniać dobro nawet wtedy, gdy ludzkie słabości i ograniczenia zaciemniają obraz.

Prosimy o łaskę prawdziwego i całkowitego przebaczenia, abyśmy umieli kochać jak Ty, aby przez naszą miłość Twoja zbawcza Krew na nowo dotknęła dusze naszych bliźnich. Ucz nas przebaczać, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i stać się radością i chwałą Twojego i naszego Ojca Niebieskiego. Amen.

MODLITWA KRZYWDZICIELA, KTÓRYM JESTEM[15]

Ojcze mój w niebie, przez [Krew] Jezusa Chrystusa proszę Cię za wszystkich ludzi, którzy cierpią i może nawet grzeszą z mojego powodu. Proszę Cię za tymi, których pamiętam, i za tych, o których nie wiem.

Proszę za tymi, których skrzywdziłem, zraniłem świadomie lub nieświadomie; za tymi, którzy subiektywnie odczuwają, że zostali przeze mnie zaniedbani, odepchnięci. Stawiam ich wszystkich przed Twoje Oblicze, nasz Ojcze w niebie. Stawiam także siebie jako krzywdziciela, przyczynę ich smutku i boleści.

Proszę Cię, Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa [i przez zasługi Jego Najdroższej Krwi] abyś mi wybaczył i uczył mnie kochać ludzi. Proszę, abyś uwolnił w sercach moich ofiar przebaczenie dla mnie. Uzdrów ich poranione uczucia, poranione serce. Mocą Twojej miłości złam wrogość, urazy, pragnienie zemsty. Proszę, poprowadź  ich drogami nawrócenia i uzdrowienia. Prowadź nas do pojednania. Błogosław ich życie. Niech poznają Ciebie, szukają prawdy, którą jesteś Ty sam, cieszą się pokojem serca i Twoją opieką. Ojcze, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. /Głos MR nr 34/

MODLITWA ZANURZENIA WE KRWI CHRYSTUSA NA ROZPOCZYNAJACY SIĘ DZIEŃ[16]

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.

Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.

Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.

Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.                                                              /Głos MR nr 11 okłada i nr 29/

OFIAROWANIE

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa. Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. Amen.

KORONKA ZWYCIĘSTWA[17]

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach: (1x)

P. A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka –

W. i dzięki słowu swego świadectwa (Ap 12,11)

Na małych paciorkach: (10x)

P. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy –

W. Wybaw nas!

Na zakończenie:

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa

– na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,

– ku pomocy zmarłym w czyśćcu

– i dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym.

P. – Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus –

W. – który nas Krwią swoją odkupił. (3x)

KRÓTKA LITANIA (1) – WEZWANIA DO KRWI CHRYSTUSA

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste, zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga, zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, przetnij wszelkie kanały zła w naszym domu.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, odbierz im środki przekazu, a otocz nas opieką swoich Aniołów.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny, wyrwij je spod władzy duchów działających przez media: duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeńskich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy posiadania i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki, gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszego domu demoniczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych łez i bólu.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego ogłupiania.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym domu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy. Amen.

/Głos MR 11 (3/2013), okładka/

/Głos MR nr 39/

UWIELBIENIE:

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,

– Który nas Krwią swoją odkupił.

MODLITWA Z OFIAROWANIEM OSTATNIEJ KROPLI KRWI JEZUSA CHRYSTUSA WYLANEJ W CHWILI KONANIA

Panie Boże, proszę Cię aby ta ostatnia kropla Krwi w chwili konania Pana naszego Jezusa Chrystusa spłynęła na (podać imię tej osoby) ………………… i ochroniła przed wszelkim niebezpieczeństwem i przed złem tego świata.

Matko Jezusa i Matko Świata, uniżenie proszę schroń (tę osobę)……….. w Przenajświętszych Ranach Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak jesteśmy schronieni, aby dotarło do nas światło Ducha Świętego dla wypełnienia woli Bożej. Amen.                              

NOWENNA (1) DO KRWI CHRYSTUSA

 (odmawia się przez 9 dni w połączeniu z inną modlitwą do Krwi Chrystusa)

Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy Cię: Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i “Wszechmocą błagającą”. Panie, Ty powiedziałeś: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić ci nasze prośby. (chwila ciszy) Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy. Dziękujemy Ci już teraz za to w wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen.

LITANIA (2) DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA[18]

(podyktowana przez NMP i zalecana do odmawiania)

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości gruntownie odmienić raczył, przez zasługi Najdroższej KRWI, wysłuchaj nas Panie.

Abyś łaską Ducha Świętego, wszystkich poszukujących Boga oświecić raczył,

Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył,

Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył,

Abyś diabelską złość zniszczyć raczył, (3x)

Abyś upadek bezbożności przyspieszyć i jej nosicieli nawrócić raczył,

Abyś wszystkim nienawiściom między narodami i wszystkim rozłamom w rodzinach kres położyć raczył,

Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył,

Abyś cierpiących w sercu, pocieszyć raczył,

Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia duchowego darować raczył,

Abyś nas w męstwie i nieustraszoności w prześladowaniach utwierdzić raczył,

Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości napełniać raczył,

Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, Kapłanów, przez szczególne łaski wzmocnić raczył,

Abyś oziębłych i błądzących Kapłanów Twoją łaską z powrotem do Ciebie przyciągnąć raczył,

Abyśmy Najśw. Sakrament znowu więcej cenili i czcili,

Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powołania obudzić raczył,

Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył,

Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył,

Abyś wszystkich naszych dobrodziejów i bliskich ochronić raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi, zmiłuj się na nami.

– Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,

– Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

OFIAROWANIE NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA

O Maryjo, Ty cudowna Matko Zbawiciela, jakże kochałaś Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojego Boskiego Syna. Jakie wielkie było cierpienie Twojej duszy, gdy On tę Najświętszą Krew przelewał! Dla tej miłości i dla Twego cierpienia bądź naszą Wstawienniczką i Pośredniczką wszystkich Łask. Tobie, Przedwieczny, Ukochany Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi i ku Twojej nieskończonej czci ofiarujemy Przenajświętszą Krew Jezusa Chrystusa, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata, za Kościół św. za Ojca św. za Biskupów i Kapłanów za prześladowanych braci w wierze, za dzieci i młodzież, za nawrócenie grzeszników, za chorych i konających, za dusze w czyśćcu, za pokój i zbawienie całego świata! Niech będzie uwielbione i pochwalone Najświętsze Serce i Drogocenna Krew Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! (300 dni odp. )

MODLITWY 7 OJCZE NASZ i 7 ZDROWAŚ MARYJO KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA[19]

Za podstawę praktyki modlitewnej – „siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo” służy objawienie, którego nasz Pani Zbawiciel udzielił Swoim Świętym: św. Brygidzie, św. Gertrudzie i św. Mechtyldzie: „Wiedzcie, Moje Najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków w twarz. Od Ogrójca, aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto M i 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy slupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń, Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 Rany na Głowie Mojej. Tam tez uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem, plwano Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razem byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęło Mi 30.403 kropli krwi. Przeto, najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia, aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajcie zatem laski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia. Są to następujące obietnice:

1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.

2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.

3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej według jego wyboru.

4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.

5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

TAJEMNICA PIERWSZA – OBRZEZANIE PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich, u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie. Ojcze Nasz.,. Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA DRUGA – KRWAWY POT PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA TRZECIA – BICZOWANIE PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serca Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa spowodowaną biczowaniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA CZWARTA – CIERNIEM KORONOWANIE PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzie grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA PIĄTA – DŹWIGANIE KRZYŻA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew na pokutę za wszystkie moje i wszystkie ludzi grzechy za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA SZÓSTA – UKRZYŻOWANIE PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego, przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas, Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi – na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w czyśćcu cierpiące i te które znikąd ratunku nie mają.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

TAJEMNICA SIÓDMA – OTWORZENIE ŚWIĘTEGO BOKU PANA JEZUSA

Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła św. i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tą Drogocenną Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana Naszego Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen,

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

* * *

Korzystajcie ze zbawczej mocy Krwi Mojej

16.03.1989 r. (…) Krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu i wciąż płynąca jest Ogniem Trawiącym wszelaki brud duchowy i może w jednej sekundzie otworzyć człowiekowi Niebo, jeśli jest w nim już tęsknota i pragnienie miłości i jeśli prosicie o to wy, słabi, cierpiący, idący wraz ze Mną drogą krzyżową ziemi. Dla waszej słabości i waszych wysiłków pomimo tej słabości i braków przychylam się natychmiast do waszych próśb o ratunek dla bardziej od was cierpiących braci waszych, tak jak ojciec gotów jest natychmiast spełnić prośbę swego małego chorego dziecka.

Proszę was, korzystajcie częściej dla dobra konających i zmarłych ze zbawczej mocy Krwi Mojej, gdyż daję Ją wam jako Miłość Moją. Okup Mój dla zbawienia świata. Zwłaszcza teraz jest wam niezbędna Krew Moja, osłaniająca was przed zagładą wieczną. („Krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.” 1J 1, 7). Tak bardzo nieprzygotowani jesteście na tragedię, którą ściągnęliście na siebie. (…)

RÓŻANIEC (1) do KRWI CHRYSTUSA

Różaniec Krwi Chrystusa (koloru czerwonego) składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się:

P. Chwała Ojcu… W. Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi Swoje,

W.Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

Przy rozważaniu różańca można wybrać tylko jedną część z niżej podanych tekstów: nazwę tajemnicy, cytat biblijny, rozważanie albo modlitwę, podając intencje. W taki sposób łatwiej jest uniknąć monotonii, szczególnie w modlitwie wspólnej. Można też po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu cytatu biblijnego zostawić chwilę ciszy i dać okazję do spontanicznych intencji.

Przed rozważaniem można dodać:

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,

który nas Krwią swoją odkupił.

Sposób odmawiania:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu…W. Jak była na początku

Dalej Credo (Wierzę w Boga…)

TAJEMNICA IPAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21)

Świętość życia – czystość

Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi wszystkimi, którym brak wolności wewnętrznej czy zewnętrznej. Przez Twoją miłość obdarz ich mocą, aby mogli iść naprzód i przyjmij ich ofiarę jako wkład do prawdziwej odnowy, która buduje Twoje Królestwo. Spraw, abyśmy wszyscy poznali, że każda przegrana może stać się zyskiem przez Twoją świętą Krew, która jest źródłem prawdziwej czystości i miłości. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…W.– Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. – Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią

TAJEMNICA IIPAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 44)

Samotność – modlitwa – Wola Boża

Prosimy Cię, Panie, za tych wszystkich, którzy są w rozpaczy i przeżywają lęk. Nie dopuść, aby pociechy i podpory szukali w samych sobie czy też w ludziach, ale w Woli Ojca. Uczyń nas gotowymi przyjąć i spełnić tę Wolę w chwili obecnej, aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o przeszłość czy o przyszłość. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA IIIPAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 26)

Cierpliwość – przyjęcie niesprawiedliwości

Panie, prosimy Cię za wszystkich tych, którzy są fałszywie oskarżeni lub muszą przyjąć niesprawiedliwą karę. Mów do nich przez Twoją Przenajdroższą Krew i spraw, aby zrozumieli, że także ich własna krew nie będzie przelana nadaremnie, jeżeli ofiarują ją razem z Twoją. Daj nam wszystkim zrozumieć, że pokoju nie zdobywa się siłą, lecz cierpieniem. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA IVPAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS CIERNIEM KORONOWANIA

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!”. (Mk 15, 17-18)

Szlachetność – godność człowieka

Chryste, nasz Królu, prosimy Cię za tymi, którzy cierpią przez władzę. Przez Twoją świętą Krew udziel mądrości i mocy tym, którzy piastują jakiś urząd i wspieraj także tych, którzy spełniając swój urząd, cierpią od innych. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od każdej niemiłosiernej krytyki, abyśmy byli zdolni spotykać Ciebie samego w tych, którzy ponoszą za nas odpowiedzialność. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VPAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19, 17)

Wierność pieczęcią miłości

Jezu, prosimy Cię za tych wszystkich, dla których krzyż stał się zbyt ciężki. Dla Twojej świętej Krwi pomóż im powstać i iść dalej. Daj nam wszystkim zrozumieć, że miłość na tym świecie polega na tym, że pomimo słabości nie ustajemy, ale zawsze od nowa zaczynamy. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VIPAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?(Mt 27, 46)

Ofiara drogą do szczęścia

Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi, którzy nie widzą już sensu swojego życia, którzy na skutek rozczarowania czy niepowodzenia, zdrady lub cierpień fizycznych upodobnili się do Ciebie na krzyżu. Daj nam wszystkim doznać pomocy Twojej Krwi, abyśmy w godzinach ciemności mogli razem z Tobą powierzyć się miłości Ojca. (5 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. –Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VIIPAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19, 33-34)

Otwartość Chrystusowa – misja

Chryste, nasz Odkupicielu, prosimy Cię za wszystkimi ludźmi, którzy Cię jeszcze nie znają, i za tymi, którzy wyłączeni są ze strumienia łask płynących z sakramentów świętych z powodu rozłamu w Kościele, trwania w błędzie czy w grzechu. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako więzi jedności i miłości. Przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich sakramentów złącz nas z sobą i między nami, abyśmy byli zdolni żyć i działać dla Twojego Królestwa. (3 x Ojcze nasz…)

P.Chwała Ojcu…W. – Jak była na początku…

P.Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,

W. – Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

Modlitwa końcowa

Panie, Jezu Chryste, rozważaliśmy tajemnice przelania Twojej Krwi. Uniżyłeś się za nas, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Twojego Ojca. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę, abyśmy także mogli poświęcić życie i krew dla uwielbienia Boga i zbawienia naszych bliźnich. Pozwól nam w radosnych, a także w przepełnionych cierpieniem godzinach naszego życia rozmyślać o „Cenie naszego zbawienia” i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. Amen.

Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi,

– Który nas odkupił swoją Przenajdroższą Krwią.

MODLITWA O MOCY WIĄZANIA ZŁYCH DUCHÓWW RODZINIE

Świadectwo rycerki z Koszalina

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Gdy byliśmy na Świętych Rekolekcjach w Częstochowie, z ks. Zenonem W., to rekolekcjonista przekazał nam, że możemy związywać złe duchy w sobie lub w innych osobach. Po powrocie z rekolekcji szybko nadarzyła się ku temu okazja. Za kilka dni córka z zięciem postanowili, że zrobią remont w mieszkaniu (przestawienie drzwi). Podczas rozmowy zaczęło między nimi dochodzić do nieporozumień, kłótni, niezgody, do różnicy zdań. Słysząc, co się dzieje, że to nie będzie łatwo, przyszła mi myśl, żeby związać złe duchu tą modlitwą, którą podał nam ks. Zenon na rekolekcjach. Niewiele myśląc, stojąc wypowiedziałam:

W Imię Jezusa Chrystusa duchu kłótni i duchu zamętuzwiązuję was Krwią Jezusa Chrystusa i nakazuję wam natychmiast odejść od córki i zięcia. Posyłam was w Imię Jezusa Chrystusa pod Krzyż Chrystusa i On wam powie, gdzie macie pójść dalej. Macie więcej do córki i zięcia nie wracać. Zabraniam wam to w Imię Jezusa Chrystusa. Amen.”

Następnie odmówiłam jeszcze raz tę samą modlitwę już tylko za zięcia związując jeszcze 3 inne złe duchy: lenistwa, gniewu, obrażalstwa. Po odmówieniu tych modlitw stała się dziwna rzecz – córka z zięciem zaczęli spokojniej ze sobą rozmawiać, dogadywać się, w końcu pojechali do sklepów po potrzebne materiały do remontu. Nie było już tych nerwów, agresji nie tylko między nimi, ale również do innych członków rodziny. Na końcu pragnę zaznaczyć, że gdy odmówiłam modlitwę związania złych duchów tylko za zięcia to te same łaski, co zięć otrzymała córka. Zastanawiałam się, dlaczego i na modlitwie różańcowej naszej lokalnej wspólnoty otrzymałam odpowiedź, że przecież mąż i żona to jedno ciało – jedność… to moc sakramentu małżeństwa. Za wszystkie łaski otrzymane: Niech Pan Bóg będzie Uwielbiony przez Niepokalane Serce w córce, w zięciu, córce i w całej rodzinie. Amen.

MODLITWA DLA OCHRONY RODZINY[20]

Do odmawiania przez ojca rodziny.

O Boże, który jesteś królem wieków i którego postanowienia są wieczne, daj nam ujrzeć kres nieprawości, o którym mówił prorok Daniel (Dn 9, 24). Opieczętowuję wszystkie nasze grzechy … Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, chcąc przyśpieszyć nadejście Twojego Królestwa i jego sprawiedliwości, aby grzech ustał, a nieprawość została przebaczona, Aby ochronić nas przed atakami demona, zanurzam całkowicie nas wszystkich, z naszymi rodzinami, naszymi przyjaciółmi … w Jego Najdroższej Krwi. Na koniec, Panie Boże, skoro w swych odwiecznych postanowieniach zarządziłeś, by w tym czasie utrapienia została odbudowana Jerozolima, jej place i mury, byśmy panowali wraz z Tobą nad wszystkimi narodami w królestwie Serc Jezusa i Maryi, czynimy z samych siebie uczestników zwycięstwa Jezusa poprzez pieczęć Krwi, która wypłynęła z Jego Najświętszego Serca … w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

MODLITWY PRAKTYKOWANE

przez o. Amortha, byłego gł. egzorcystę Watykanu i s. Angelę Mussolesi

Śp. Ojciec Gabriel Amorth przez 30 lat swojej posługi egzorcyzmu i modlitwy uwolnienia zapewnia, że modlitwa uwolnienia jest niejednokrotnie skuteczniejsza niż uroczysty egzorcyzm, jeśli jest odmawiana z wielką wiarą, a modląca się osoba, stara się być nieustannie zjednoczona z Bogiem przez głęboką modlitwę i święte życie w łasce uświęcającej.

O. Amorth tłumaczy, że każdy chrześcijanin ma prawo, a księża wręcz obowiązek nakazywać bezpośrednio demonowi, żeby opuścił dręczoną osobę, w modlitwie, która nie jest uroczystym egzorcyzmem zarezerwowanym tylko dla egzorcysty, ale jest prywatną modlitwą uwolnienia, którą każdy wierzący chrześcijanin żyjący w łasce uświęcającej i mający wiarę w moc Jezusa Chrystusa, może stosować. Szczególnie jeśli odmawia się takie modlitwy na mocy sakramentu małżeństwa w przypadku współmałżonków, czy w autorytecie rodziców nad dziećmi lub dzieci nad rodzicami. (…)

MODLITWY O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA

DO OSOBISTEGO ODMAWIANIA, W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DUCHOWYCH ATAKÓW

OBCIĄŻENIA POKOLENIOWE

W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i Wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, zrywam i kruszę pęta niegodziwości popełnione przeciwko Bogu przez moich przodków, zdejmuję i niweczę wszelkie zło, które mnie dotyka za przyczyną wszelkich związków, jakie zawarli moi przodkowie i zmarli krewni z czarownikami, bałwochwalcami, oszustami, ludźmi niemoralnymi, zabójcami, nikczemnikami, niewierzącymi, astrologami, wróżbitami, duchami nieczystymi. Mocą imienia Jezusa Chrystusa i przez Jego Najdroższą Krew zrywam i przerywam, zdejmuję i gładzę skutki skażenia okultyzmem, które docierają do mnie od przeszłych pokoleń. Zdejmuję i niweczę w Święte Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew, która zwyciężyła piekło, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, a szczególnie św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Gemmy Galgani, św. Antoniego z Padwy, św. Jana Pawła II, św. Judy Tadeusza, św. Pawła Apostoła, św. Pawła od Krzyża, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelkie następstwa obciążeń pokoleniowych będące wynikiem złorzeczenia, klątwy, rzucenia czaru, uroku, założenia wiązania, użycia filtra magicznego, przeprowadzenia rytuału wudu, makumba, a także magii i wszelkiego rodzaju okultyzmu, których jestem ofiarą. Zrywam je i gładzę w Imię Jezusa Chrystusa i przywiązuję je do Krzyża Jezusowego.

………

Gabriel Amorth i siostra Angela Musolesi często zalecają modlitwę uwolnienia współmałżonka, którą podaję poniżej (może być odmawiana nawet nad zdjęciem współmałżonka). Po uwielbieniu Boga i dziękczynieniu za życie współmałżonka, oddaniu go Matce Bożej oraz zanurzeniu we Krwi Pana Jezusa razem z całym Niebem, wszystkimi świętymi i Aniołami rozpoczynamy się modlić w następujący sposób:

MODLITWA O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA

………

W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów i Aniołów i Wszystkich Świętych w Niebie, razem ze Świętym ojcem Pio, św. Janem Pawłem II, św. siostrą Faustyną, św. Gemmą Galgani, św. Janem Bosko, św. Dominikiem Savio (wymienić wszystkich bliskich sobie Świętych…) rozkazuję i nakazuję Alimajowi i jego legionom, Asmodeuszowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Szatanowi i jego legionom, Lucyferowi i jego legionom a szczególnie wszystkim złym duchom kłamstwa i zwodzenia, zaburzeń umysłowych psychicznych i fizycznych, zamętu myślenia, Danowi i jego legionom, Abu i jego legionom i wszelkim legionom diabelskim, które atakują mojego współmałżonka, żeby natychmiast odeszły od Niego i nigdy więcej nie wracały! Rozkazuję i nakazuję to w imię Jezusa Chrystusa!

W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i Wszystkich Świętych a szczególnie Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA zdejmuję i zrywam, rozwiązuję, niszczę, łamię i unicestwiam wszelki wpływ diabelski, którego mój mąż (moja żona) doświadcza na skutek przekleństwa rzuconego na niego i na nas, na Jego i naszą rodzinę; zdejmuję, zrywam i niszczę każde zaklęcie, urok i związanie na skutek rytuałów, czaru, magii i okultyzmu wykonanego przeciwko mojemu współmałżonkowi, mojemu małżeństwu w celu wywołania kłótni, podziału, cudzołóstwa, rozwodu i potępienia wiecznego.

W Imię Jezusa Chrystusa rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde życzenie śmierci, niepowodzenia, klęski, zniszczenia i samozniszczenia rzucone na mnie, na mojego współmałżonka, na nasze małżeństwo, na nasz dom i nasze potomstwo. Rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde przekleństwo rzucone na mnie i mojego współmałżonka przez osoby, które mnie nienawidzą z powodu zazdrości, zawiści i złośliwości serca.

W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, rozkazuję i nakazuję wszelkiemu duchowi nieczystemu, duchowi pornografii, masturbacji, cudzołóstwa i homoseksualizmu, który dręczy moje małżeństwo, mojego współmałżonka i mnie, żeby odszedł precz od nas i żeby nigdy więcej nie wracał! Rozwiązuję i niszczę te przekleństwa przywiązując je do krzyża Jezusa Chrystusa.

Działaj Jezu, uwalniaj, uzdrawiaj i lecz, nawracaj i uświęcaj nasze serca, nasze małżeństwo, naszą rodzinę i nasze pokolenia żyjące, minione i przyszłe, przez wzgląd na wiarę, którą pokładam w Tobie i w Twoje nieskończone miłosierdzie.

Dziękuję Jezu, dziękuję Tobie Maryjo – Matko Pięknej Miłości.

Dziękuję Wam wszyscy Święci i Aniołowie za walkę o tę osobę, o moje małżeństwo.

Tę przykładową modlitwę uwolnienia należy odmawiać dwa razy dziennie, równocześnie odprawiając NOWENNĘ do Krwi Pana Jezusa (zob. str. 52 lub 79). Modlitwy te, jak i nowenna powinny być tak długo odmawiane aż do całkowitego zwycięstwa Jezusa Chrystusa w naszym małżeństwie. Nowennę do Najdroższej Krwi Pana Jezusa należy odmówić minimum trzy razy w następujących intencjach:

  1. O zbawienie duszy współmałżonka
  2. O pragnienie nieustannego nawracania serca do Boga.
  3. O powrót do współmałżonka i pełnego realizowania przysięgi małżeńskiej

MODLITWA ODMAWIANA PRZEZ CÓRKĘ–SYNA

W PRZYPADKU PRZEKLEŃSTWA RZUCONEGO NA MAŁŻEŃSTWO RODZICÓW

………

W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i gładzę wszelki wpływ diabelski, jakiego doznaję na skutek klątw rzuconych na mnie i na moich rodziców, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę każdą klątwę, każdy filtr, każde wiązanie, wszelkie skutki rytuału magicznego, czarodziejskiego, i okultystycznego dokonanego w celu zaszkodzenia małżeństwu moich rodziców, którego konsekwencji doznaję.

W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, Wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, a szczególnie św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Gemmy Galgani, św. Antoniego z Padwy, św. Jana Pawła II, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelką klątwę, filtr magiczny i wiązanie, wszelkie następstwa czarów i przekleństw rzuconych na małżeństwo moich rodziców. Zdejmuję i gładzę je w Święte Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

W imię Jezusa zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i wymazuję każde życzenia śmierci, życzenie niepowodzenia, życzenie nieszczęśliwego wypadku rzucone na mnie, na moją osobę, na moje istnienie, na mój dom, na moich potomków, na moje oszczędności, na moją głowę, na mój kark, wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko mnie i przeciwko moim rodzicom, zamówione u magów, czarownic, wróżek, a wykonane poprzez wkłuwanie szpilek w lalki magiczne albo za pośrednictwem bielizny osobistej.

DLA MAŁŻEŃSTW

W intencji odnowienia łaski sakramentu

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten świat, a szczególnie za to, że zechciałeś stworzyć człowieka na swoje podobieństwo: we wzajemnej miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą możemy przyczyniać się do rozwoju i dojrzewania naszego osobistego życia oraz uczestniczyć w stwarzaniu nowego człowieka. Pragniemy na nowo i z większą świadomością przyjąć ten dar sakramentalnego małżeństwa i rodziny.

Prosimy o przebaczenie każdego zaniedbania naszego powołania w stosunku do siebie nawzajem, do naszych dzieci i bliskich oraz o oczyszczenie z naszych grzechów przez Krew Twojego Syna. Razem z Jezusem pragniemy kroczyć Drogą Krzyżową, gdy przygniatają nas problemy rodzące się pomiędzy nami i ciężar wychowania dzieci. Wierzymy, że krzyż naszego małżeństwa i naszej rodziny może stać się błogosławieństwem dla nas samych i wielu innych.

Pragniemy poprzez rozmowę i szukanie pełnej prawdy przezwyciężyć powody kłótni i nieporozumień. Gotowi do pracy nad sobą obiecujemy, że będziemy zwracać sobie nawzajem uwagę na to, co trzeba zmienić oraz przyjmować tę pomoc, aby nasza miłość mogła się odnowić, stając się bardziej dojrzałą. Niech pomoże nam w tym pokora i cierpliwość, którą chcemy czerpać ze wspólnej modlitwy i rozważania przelań Krwi naszego Zbawiciela.

Nie chcemy jednak szukać jedynie własnego szczęścia w wąskim gronie. Przez życie według Słowa Bożego niech nasza rodzina stanie się prawdziwym Kościołem i źródłem pokoju dla wielu. Niech Duch Święty kieruje nami, kiedy w jedności pomagamy naszym dzieciom, gościom, potrzebującym i innym na drodze do nieba.

Razem z innymi rodzinami i ludźmi dobrej woli chcemy coraz bardziej żyć i działać w jedności z naszą parafią i zaangażować się na rzecz odnowy Kościoła i świata. Niech ludzie samotni doświadczą przez nas pociechy i siły. Młodzież niech znajdzie radość życia, zaufanie, dobrą radą i wiarę w przyszłość, a rodziny dotknięte kryzysem, chorobą lub biedą — pomoc i nowe siły, by misja naszego małżeństwa przyczyniła się dzięki Krwi Baranka do uratowania wielu ludzi i budowania Twojego Królestwa. Amen.

ZAWIERZENIE RODZINY

przed OBRAZEM Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa

Jezu, Ty jesteś źródłem i celem naszego życia. Tyś naszym Bogiem i Zbawicielem. Jak dobrze, że zechciałeś być dzieckiem, zanim stałeś się naszym Nauczycielem, że chciałeś najpierw przytulić się do Maryi, zanim dałeś Ją jako Matkę i Królową całemu Kościołowi. Ty ukazujesz nam kielich zbawienia, abyśmy w Twojej Najdroższej Krwi znaleźli oczyszczenie z naszych grzechów i źródło prawdziwej miłości. Dziękujemy za Twój uśmiech, który dodaje nam odwagi, i Twoje zaufanie do Maryi, która jest naszą wielką Siostrą. Razem z Tobą chcemy Ją kochać, za-ufać Jej i w Jej bliskości żyć i działać.

Maryjo, razem z Twoim Synem zachowujesz nas wszystkich w swoim sercu. Pragniemy Tobie zawierzyć naszą rodzinę. Razem z Tobą pragniemy otworzyć się na Ducha Świętego, słuchać Słowa Bożego i wypełniać je, współdziałając z Chrystusem Zbawicielem. Dziękujemy Ci za Twoje pogodne spojrzenie na nas — tak w dobrych, jak i w ciężkich chwilach. Od Ciebie chcemy się uczyć bycia otwartym kielichem, przyjmującym w każdej Sytuacji Wolę Bożą. Jak Ty podarowałaś Jezusa światu i sama stałaś się darem dla wszystkich ludzi, w ten sposób my również pragniemy stać się wyrazem Bożej dobroci w naszej rodzinie, ale także dla wszystkich ludzi, z którymi się spotykamy.

Jezu i Maryjo, prosimy o Waszą stałą obecność wśród nas oraz o błogosławieństwo, byśmy mogli wypełnić plan, który Bóg ma względem naszej rodziny. Bądźcie nam szczególnie bliscy w momentach choroby, kryzysu, narodzin i śmierci, byśmy mogli stać się źródłem życia — nie tylko na tej ziemi, ale i dla nieba. Amen.

MODLITWA O UZDROWIENIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO

………

W święte imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi, którą wszyscy zostaliśmy wybawieni, za wstawiennictwem najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, Wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II rozkazuję i nakazuję: Belzebubowi, Szatanowi, Lucyferowi, Danowi, Abu, Alimainowi, Asmodeuszowi i każdemu innemu zastępowi duchów nieczystych czarów, magii, a zwłaszcza duchom powodującym chorobę umysłową, psychiczną, i fizyczną, duchowi destrukcji i rezygnacji, samozniszczenia, smutku, niepokoju, przesadnego lęku i strachu, zamętu umysłowego, ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie od mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w święte Imię Jezusa Chrystusa.

………

W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi przelanej również za mnie, za potężnym wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, Wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II, zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i niweczę wszelkie powiązanie mediumiczne i okultystyczne mające negatywny wpływ na moje zdrowie, wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko mnie, które ściąga na mnie choroby fizyczne i ból fizyczny, wszelkie przekleństwo rzucone na moją głowę, na mój mózg, na mój kark, na mój żołądek, na mój układ trawienny, na moje narządy rozrodcze, na moje plecy, na moje nogi – zdejmuję je i gładzę je mocą Imienia Jezusa Chrystusa.

Dziękuję Ci Jezu, za twoje zwycięstwo. Dziękuję, Jezu, ponieważ przychodzisz mi z pomocą i działasz. Dziękuję za Twoje miłosierdzie. Jesteś jedynym Panem i Zbawicielem świata. Bądź uwielbiony, bądź błogosławiony.

………

W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi, którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, Wszystkich Świętych Aniołów i Wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II rozkazuję i nakazuję wszelkiej sile diabelskiej uzależnienia od narkotyków, od gier, wszelkim zastępom diabelskim alkoholizmu, wszystkim złym duchom choroby umysłowej, psychicznej i fizycznej, destrukcji i autodestrukcji, rezygnacji i zniechęcenia, niepokoju, przesadnego lęku, strachu, zamętu umysłowego, wszelkiego rodzaju ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie, od mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały już nigdy więcej. Rozkazuję to i nakazuję w Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

W TRUDNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ ALBO W INNYCH PROBLEMACH EKONOMICZNYCH

………

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przelaną za całą ludzkość, za najmocniejszym wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, rozkazuję i nakazuję wszystkim zastępom złych duchów nędzy, wszystkim duchom nieczystym upadku i zadłużenia, wszystkim duchom zniszczenia i samozniszczenia, wszystkim duchom nienawiści i zemsty, żeby natychmiast odeszły ode mnie, od mojej pracy, od mojej kariery zawodowej, od mojego domu, od moich oszczędności, od moich pieniędzy, od mojego życia, od moich uczuć, od mojego zdrowia – i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w Imię Jezusa Chrystusa.

………

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przelaną za całą ludzkość, odbieram wszelką przestrzeń umysłową, duchową, fizyczną, która została oddana szatanowi i jakiejkolwiek innej sile demonicznej i diabelskiej przeze mnie bądź przez moich krewnych, poddaję ją działaniu mocy Krwi Jezusa Chrystusa. Duchu święty, spraw, aby Krew Jezusa spłynęła na mnie jak rzeka uwolnienia, żeby przerwała i zerwała każde związanie ze złem, wszelki rozkaz i bodziec demoniczny i magiczny. Duchu Święty, proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy.

Spraw, aby Krew Jezusa spłynęła na mnie, do wnętrza mojego żołądka, do mojego przewodu pokarmowego, do każdego organu mojego ciała. Abym został uzdrowiony i uwolniony od wszystkiego tego, co nie jest jednością z Tobą. Uwolnij mnie od wszelkich duchów nieczystych, od wszelkiego przekazywania odwetu, urazy, przemocy, oszustwa, zazdrości. Uwolnij mnie od wszelkiego ducha rozgoryczenia, poczucia żalu wobec innych i żalu do siebie samego.

Jezu Chryste, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Ty jesteś Bogiem. Przyjdź i przynieś nam Twój pokój, Twoje życie, ponieważ Ty jesteś Panem Życia i nieskończonego Miłosierdzia. Miłujemy Cię, uwielbiamy Cię, chcemy żyć Twoim życiem, twoim pokojem, Twoją radością. Dziękuję Ci Panie Jezu, uwielbienie i chwała Tobie. Miłości moja, Jezu, Boże, dziękuję, bo Ty zwyciężyłeś.

………

W Imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelkie następstwa okultyzmu i mediumizmu, wszelkie związki mentalne i telepatyczne, które zawarłem poprzez myśl, słuch i słowo, poprzez otwieranie się na jogę, zen, reiki, czakramy i przez wszystkie inne dyscypliny wschodnie, a także każdy rodzaj ezoteryzmu, przez nekromancję i spirytyzm, które mnie oddaliły od Boga. Zdejmuję i gładzę je w Imię Jezusa Chrystusa.

Modlitwy proponowane przez byłego głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha i s. Angelę Mussolesi

/Głos MR nr 32/

MODLITWY DO KRWI PANA JEZUSA

(znalezione w internecie)

O Krwi Przenajświętsza, żywota wiecznego, nagrodo i okupie całego świata, napoju i oczyszczenie dusz naszych, która przed tronem miłosierdzia Najwyższego bezustannie sprawy ludzkiej bronisz. Ach z głębi duszy pokłon Ci oddaję i chciałbym, o ile mi to możebnem, zadośćuczynić za wszystkie krzywdy i zniewagi, które ustawicznie odbierasz od ludzi – stworzeń Twoich a mianowicie od tych, którzy zuchwale poważają się przeciw Tobie bluźnić.

O któżby nie wychwalał tej Krwi bez ceny? Któżby nie gorzał miłością ku Jezusowi, który ją przelał? W cóżbym się obrócił, gdybym tą Krwią Bożą nie był odkupiony. A któż ją wydobył z żył mojego Pana aż do ostatniej kropli? Ach zaprawdę nic innego tylko miłość niezmierzona, któraś nas udarowała tym najzbawniejszym balsamem! O balsamie nieoceniony, wytryskujący ze źródła miłości niezmierzonej, spraw to, błagamy, by wszystkie serca i języki wszystkie chwaliły Cię, wielbiły i dzięki Ci składały teraz i zawsze na wieki wieków. Amen.

300 dni odpustu raz na dzień za odmówienie tej modlitwy sercem skruszonym. (Pius VII. D. 18 października 1815r.).

LITANIA do KRWI i WODY[21] DARU PRZEBITEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Święci Archaniołowie i Aniołowie – módlcie się za nami.

Wszyscy Święci Boży – módlcie się za nami.

Święta Faustyno, Apostołko Bożego Miłosierdzia – módl się za nami.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, strumieniu Miłosierdzia Bożego – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wypływająca z Serca Zbawiciela – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewysłowiony zdroju Miłości miłosiernej – w. nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niewyczerpany darze wielkoduszności Boga – w.n

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Ducha Świętego – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uczczona przez Matkę Odkupiciela – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rodząca Kościół Święty – wybaw nas.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca Sakramenty Święte – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku, Chrystusowego, sprowadzająca ducha żalu i pokuty – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, miłości niosąca pomoc uciśnionym – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, źródło życia i świętości – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zdroju łaski i pokoju – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, dająca sens życiu człowieka – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jedyna drogo do nieba – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, niosąca nadzieję – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, przywracająca utraconą godność dziecka Bożego

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ubierająca w pokorę i czystość – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, uzdrawiająca rany ludzkich serc – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, oczyszczająca i ratująca dusze – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla żyjących w mroku niewiary – w. nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyprowadzająca dusze z rozpaczy – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wyrywająca z niewoli grzechów – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, zwyciężająca demony – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ratująca dusze od śmierci wiecznej – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, rozwiązująca wszelkie problemy – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, ostatni ratunku dla grzeszników – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, nadziejo ufających Tobie – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, jednocząca nasze dusze z Bogiem – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, wprowadzająca dusze do Serca Zbawiciela – w.n.

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, światło dla umierających – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, hojna dla dusz czyśćcowych – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, otwierająca nam niebo – wybaw nas

Krwi i Wodo z boku Chrystusowego, pociecho wszystkich Świętych – wybaw nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść ram Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata- zmiłuj się nad nami.

K. – O Jezu Łaskawy i Miłosierny.

W. – Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, wejrzyj na Krew i Wodę wpływające z otwartego Serca najmilszego Syna Twego Jezusa Chrystusa, którego ustanowiłeś Odkupicielem świata + daj nam prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA o OCHRONĘ RODZINY przez Krew Jezusa do codziennego odmawiania

Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana, Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń.

Panie Jezu z głęboką wiarą Ciebie proszę, aby Twoja Krew okryła to miejsce, każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy, i wszelką własność, którą Ty nam dałeś.

Panie Jezu, obmyj swoją drogocenna Krwią mnie samego i moją rodzinę.

Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny.

Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego,

Od grzechu, pokus, ataków i dręczeń ze strony szatana,

Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi,

Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa.

Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem Świętym i obdarz darami: mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania, Tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale wypełniając wszystko to, co dobre.

Chwała Ci Jezu!

Dziękuję Ci Jezu!

Kocham Cię Jezu!

Uwielbiam Cię Jezu!

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste, zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu.

Krwi Chrystusa, płynąca spod cierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga, zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, przetnij wszelkie kanały zła w naszym domu.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, odbierz im środki przekazu i komunikowania się miedzy sobą, a otocz nas opieką swoich Aniołów.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej

naszej rodziny, wyrwij je spod władzy duchów działających przez media: duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeńskich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy posiadania i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki, okultystycznych gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszego domu demoniczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych modlitw, wiary, łez i bólu.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego przekazu kłamstwa i anty ewangelii.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym domu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy, szczególnie pomiędzy małżonkami i dziećmi w naszych rodzinach. Amen.

/ Głos MR nr 37/

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I ZA NASZYCH WROGÓW[22]

przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusowej

Matka Boża: „Otocze wasz kraj wstęgą Najdroższej Krwi. Przez Najdroższą Krew nie przejdą Rosjanie”; czyli inni wrogowie też. Matka Najświętsza życzy sobie, aby często, nawet co godzinę, ofiarowywać Najdroższą Krew przez odmówienie następującej modlitwy:

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami ofiarowuję Ci Najdroższą Krew oraz rany Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie.

Pan Jezus: Wy ludzie czasów ostatecznych narażeni jesteście na wiele niebezpieczeństw. Będą one coraz liczniejsze, tak że bez Mojej pomocy pozostalibyście prawie bez pociechy. Z tego powodu chcę was pouczyć, jak możecie łatwo pokonać z pomocą Mojej łaski te wszystkie ataki. Słuchajcie więc: Kto modli się za swoich wrogów, odbiera im możliwość wyrządzania szkody. Trzeba zauważyć jednak, że musi to być modlitwa w duchu i w prawdzie. Tylko taka modlitwa posiada potęgę, która pokonuje nawet samą ciemność. Módlcie się w taki sposób:

MODLITWA ZA NASZYCH WROGÓW

Ojcze Niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, Swoją miłość Ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.

Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją świętą obecność! Ojcze, ześlij Swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec.

Ojcze, wylej Swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa, ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości. Ojcze, pozwól, aby święta siła Twojej miłości niby piorun spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię, przynosząc zgubę wszystkim narodom. Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą; bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą.

Ojcze, daj, aby Twoja święta miłość Ojcowska spłynęła na wszystkie narody, napełnij je Twoim świętym ogniem, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego.

Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi.

Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń, co Twoja miłość Ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte! W to wierzymy, tego jesteśmy pewni.

Pan Jezus:Kochane dzieci, czy zrozumiecie potęgę tych słów, jeżeli będą wypowiedziane przez czystą, napełnioną miłością, oddaną Mi duszą? Mówię Wam: Dusza, która prosi Mnie w duchu, jest silniejsza od całej armii diabłów; Ja przecież jestem jej siłą, spieszę jej z pomocą z Moimi zastępami. Jeśli nie modlicie się za Waszych wrogów, to dlatego jesteście wydani im, ich samowoli. Sami ponosicie winę. Nienawidzicie, boicie się, oskarżacie Waszych wrogów – których nie znacie, usiłujecie się ukryć przed nimi. Ja wam jednak mówię: powinniście się modlić za nich, abym Ja wylał Swoją Ojcowską miłość na nich. I Ja to uczynię. Módlcie się zgodnie z Moją wolą, a wasi wrogowie będą bezsilni względem was. Odkupiłem was i dlatego wziąłem was w Swoje ramiona. Mówię do was: kto nie modli się za swoich wrogów, oszczerców i złoczyńców, ten będzie biadał w godzinie utrapienia, ponieważ będzie bezbronnie wydany tym mocom, które wyruszą aby stracić wielką część ludzkości. To jest dla was kolejna kotwica ratunku na nadchodzące nieszczęścia. Amen”                                                              /Głos MR nr 38/

JAK DOBRZE MODLIĆ SIĘ LITANIĄ do KRWI CHRYSTUSA[23]

„Wiecie, bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy”. (1P 1, 18-19)

Litania do Krwi Chrystusa jest oficjalną modlitwą Kościoła. Jest różnica, czy ktoś układa sobie jakąś piękną modlitwę i odmawia ją osobiście, czy też Kościół z autorytetem potwierdzi tę modlitwę. Wtedy można przyjąć ją, jako wyraz nauki Kościoła. Ma ona szczególną wagę, podobnie jak teksty liturgiczne.

Jeżeli porównujemy tę litanię z innymi litaniami, to rzuca się w oczy, że jedna część tych różnych wezwań jest większa od innych, najbardziej rozbudowana. Na początku litanii jest mowa o historycznych momentach przelania Krwi i znajdują się tam pewne refleksje teologiczne, ale to, co jest najbardziej podkreślone, to rola Krwi Chrystusa w trudnościach życia. Człowiek, który musi borykać się z różnymi problemami, znajduje w tej Krwi pociechę, siłę, moc, światło, ochronę…

(…) To są wezwania, które zachęcają, by korzystać ze źródła Krwi Chrystusa. Jesteśmy mocniejsi od pokus, damy sobie radę – nie, dlatego, że sami jesteśmy silni, ale dlatego, że jest nam dana moc nadprzyrodzona, Boska moc, Krew Chrystusa.(…)                     /Głos MR nr 47/

LITANIA (3) DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA[24]

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba, Boże zmiłuj się nad nami,

Synu Odkupicielu świata, Boże

Duch Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Krwi Chrystusa, Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas,

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

Krwi Chrystusa, w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,

Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia,

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj sięnad nami!

K. odkupiłeś nas Panie Krwią Swoją

W. – i uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki Niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w Niebie, przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na początku można odmówić: Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…

Na dużych paciorkach:

O Jezu, okryj Twoją Przenajświętszą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego.

Na 10 małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.

Na zakończenie: O Najdroższa Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa, bądź naszym ratunkiem w naszych grzechach i nędzy, a także obroną w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Niech święte krople Twojej Krwi przyniosą nam zbawienie i żywot wieczny. Amen.

Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków.

NOWENNA (2) do PRZENAJDROŻSZEJ KRWI[25]

Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj!

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu!

Chwała Ojcu…

O, Panie Jezu! któryś zapisał imię moje w ranach Twoich niezmazalnym, a czerwonym atramentem Przenajdroższej Krwi Swojej, ażeby natchnąć mnie ufnością w Tobie iw ranach Twoich i we Krwi Twojej, – błagam Cię dzisiaj, Wspomnij na to pismo Twoje, przeczytaj je i zbaw mnie w imię Przenajdroższej tej Krwi Twojej, którąś dla mnie i dla zbawienia całego świata wylał na krzyżu.

O, Najsłodsze Serce Jezusa wysłuchaj mego wołania! Weź moje serce złóż je i obmyj we Krwi Twojej Przenajświętszej, a gdy Bóg Ojciec ujrzy je w takim szkarłatnym płaszczu Krwi Przenajdroższej, to zmiłuje się nade mną i da mi wszystko, co potrzebne mi jest do zbawienia.

Boże! Ojcze PRZEDWIECZNY! Ofiaruję Ci Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa wraz z zasługami, miłością i cierpieniami Boskiego Serca Jego i wraz ze łzami i boleściami Niepokalanej Maryi Panny, jako cenę na uproszenie sobie zbawienia w niebie, oraz łask potrzebnych mi na ziemi, a szczególnie tej łaski…., na uproszenie której nowennę tę dziś odprawiam. Amen.

KORONKA DO RAN I KRWI CHRYSTUSA[26]

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa –  na uleczenie ran dusz naszych.

Na 10 małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia – przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić (3 razy):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa –  na uleczenie ran dusz naszych.

SIEDEM OFIAROWAŃ KRWI JEZUSA

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu dla chwałę Twojego Świętego Imienia, dla przyjścia Twojego Królestwa i dla zbawienia wszystkich dusz.                                   Chwała Ojcu…

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu dla wzrostu Kościoła, za Ojca Świętego, za Biskupów, Kapłanów, Zakonników, za uświęcenie duchowieństwa i ludu Bożego. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za nawrócenie grzeszników, dla przyjmowania z miłością Twojego słowa i za jedność chrześcijan.                                      Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za moralne życie, za niewinność dzieci, za pokój i za sprawiedliwość narodów.                                                                                              Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za udręczonych, za tych, którzy spodziewają się naszej modlitwy oraz za nasze potrzeby duchowe i cielesne.                                                                                                                                          Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za wszystkich misjonarzy świata i ich misje oraz za rodzenie się nowych świętych powołań.                             Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za tych, którzy dzisiaj przejdą do wiecznego życia, za dusze przebywające w Czyśćcu oraz za ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale.                                                                                Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Cześć i uwielbienie dla Krwi Jezusa,

teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

RÓŻANIEC DO NAJDROŻSZEJ KWI CHRYSTUSA

TAJEMNICA I

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE OBRZEZANIA

„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus” (Łk 2,21)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA cierpiącego w tajemnicy obrzezania na wynagrodzenie za grzechy młodości, za grzechy nieczystości, za grzechy nieposłuszeństwa Bożym Przykazaniom i o uświęcenie i ratunek dzieci i młodzieży w naszych rodzinach i na świecie.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA II

PAN PRZELAŁ KREW, MODLĄC SIĘ W OGRÓJCU

„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię” (Łk. 22,44)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie drogocenną KREW JEZUSA przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań i Sakramentów Świętych.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA III

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE BICZOWANIA

„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt. 27,26)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie drogocenną KREW JEZUSA przelaną w czasie okrutnego biczowania, na wynagrodzenie za wszystkie ludzkie grzechy niemoralności, rozpusty oraz podziałów i nienawiści, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za zgorszenie i wszelką demoralizację szczególnie dzieci i młodzieży, za bluźnierstwa, obmowy i fałszywe sądy i wszelkie grzechy języka.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA IV

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE CIERNIEM KORONOWANIA

„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać – Witaj Królu żydowski” (Mt. 17,18)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną w czasie cierniem koronowania na wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, Najświętszej Głowy Jezusa, Boskiej Godności i godności człowieka. Niech ta Najdroższa KREW Jezusa zgładzi grzechy ludzkiej pychy, głupoty, nienawiści, obmowy i wszystkie grzechy, które zrodziły się w ludzkich umysłach kiedykolwiek, a wyjedna nam dary Ducha Świętego.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA V

PAN PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa  się Golgota” (J. 19,17)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną na drodze krzyżowej na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata przeciw Krzyżom uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, bluźnierstwa, przekleństwa, narzekania z powodu cierpień i krzyżyków danym nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za odrzucenie cierpień i doświadczeń. Niech ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej wiodącej do zbawienia.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VI

PAN PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:-Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił” (Mt. 17,4c)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA przelaną w czasie przebicia Najświętszych Członków gwoździami naszych grzechów, na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej wolności wykorzystanej do celów grzesznych i marnych, za odrzucenie Bożych Łask. Niech ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, uświęci kapłanów i resztę naszego życia, abyśmy go wykorzystali do zbawienia dusz naszych, naszych bliźnich i dla Chwały Bożej.

5x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA VII

PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

„Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.” (J. 19,33-34)

Ojcze Przedwieczny Przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa przebitego włócznią naszych grzechów na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata, które w ludzkich sercach zrodziły się kiedykolwiek; za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach ludzkich, w naszych rodzinach, ojczyźnie i na świecie. Niech ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiąc, uświęci nasze serca i zapali gorącą miłością ku Tobie Boże, i miłością miłosierną do bliźnich naszych.

3x Ojcze nasz… 1x Chwała Ojcu…

– Wspomóż Panie sługi Twoje, – Które odkupiłeś  Twoją Przenajdroższą Krwią.

Ojcze Przedwieczny, przyjmij od nas w ofierze Tę boską Krew, którą Jezus Chrystus, Syn Twój, przelał w czasie Swej męki. Przez Jego Rany, przez Głowę Jego zranioną kolcami, przez Jego Serce i wszystkie Jego Boskie zasługi, przebacz duszom i zbaw je. O Krwi Zbawiciela mojego, uwielbiam Cię, z największą czcią i najgłębszą miłością dla wynagrodzenia Ci za zniewagi, które zadają Ci dusze.

MODLITWA ZŁAMANIA PRZEKLEŃSTWA

Stoję w obecności Trójcy świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego i przez moc Krwi Naszego Pana Jezusa Chrystusa, łamię, unieważniam, przerywam, zdejmuję i odcinam, z mojego fizycznego, biologicznego, duchowego i psychicznego, somatycznego, materialnego bytu, wszelkie przekleństwa, złorzeczenia, uroki, czarnoksięstwa, czary, klątwy, okultyzm, magię, zaklęcia, które zostało rzucone na mnie, na moją rodzinę i rodzinne drzewo genealogiczne, przez jakąkolwiek osobę, spokrewnionego czy przodka poprzez okultyzm czy spirytualizm.

Przez moc Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy Ducha Świętego, św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała, łamię, unieważniam, przerywam, zdejmuję i odcinam, wszelką klątwę, przekleństwa, złorzeczenia, uroki, czarnoksięstwa, czary, okultyzm, magię, zaklęcia, bez względu na ich charakter, w imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.

INNE PRZYKŁADY WYNAGRADZANIA

Ojcze Najlepszy, przyjmij zadośćuczynienie, które złożył Ci Jezus już w łonie swojej Matki, mówiąc: „Oto idę, o Boże, aby pełnić wolę Twoją” (por. Hbr 10,7).

Ojcze Najlepszy, przyjmij ziemskie narodzenie swojego Syna w ubóstwie, jako zadośćuczynienie za moje grzechy /i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij Krew Dzieciątka Jezus przelaną w czasie obrzezania i Jego tułaczkę do Egiptu, jako zadośćuczynienie za moje grzechy/i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij boleść Maryi szukającej zaginionego Jezusa, jako zadośćuczynienie za moje grzechy /i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij pokorę Twego Syna, okazaną w przyjęciu chrztu pokuty od Jana nad Jordanem, jako zadośćuczynienie za moje grzechy/i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij wiarę Maryi i uczniów Jezusa, jako zadośćuczynienie za niestałość naszej wiary /i niedowiarstwo moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przyjmij cały trud Jezusa Nauczyciela, Jego modlitwy i łzy, jako przebłaganie za obojętność, z jaką my ludzie podchodzimy do Twoich darów /jak i dusz moich przodków/.

Ojcze Najlepszy, przebacz wszelkie świętokradztwa wobec Najświętszego Ciała i Krwi Twego umiłowanego Syna /jak i dusz moich przodków/.  

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci modlitwę, konanie i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu, jako przebłaganie za moje grzechy/i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Krew Jezusa Chrystusa, przelaną w czasie biczowania, jako zadośćuczynienie za moje grzechy /i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci poniżenie Jezusa Chrystusa, jako przebłaganie za moje grzechy /i skutki grzechów dusz moich przodków/..

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci drogę krzyżową Jezusa Chrystusa, jako przebłaganie za moje grzechy i za grzechy wszystkich upadających oraz /i skutki grzechów dusz moich przodków/.

Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci konanie i śmierć Jezusa na krzyżu, jako przebłaganie i zadośćuczynienie za moje grzechy i za grzechy świata, za moją śmierć i za wszystkich konających oraz /za skutki grzechów dusz moich przodków/..  

Ojcze Miłosierny, przez święte rany Syna Twojego w niebie proszę o przebaczenie w imieniu swoim i dusz moich przodków.                                                       

/Głos MR nr 47/

DLA WALCZĄCYCH Z CHOROBĄ ALKOHOLIZMU

Ojcze Niebieski, jestem chory. Dałeś mi życie i zdrowie, ale przez nadużywanie alkoholu zniszczyłem Twoje dary i straciłem swoją wolność. Wielu ludzi cierpi przeze mnie, a inni dają mi odczuć, że nie jestem w porządku. Chciałbym być zdrowy, ale każde nowe postanowienie daje mi dodatkowe doświadczenie mojej słabości i niemocy. Wiem, że potrzebuję leczenia, a jednak boję się jego wymagań. Wielu ludzi mną pogardza i tak samo boli obojętność innych. Nie widzę ratunku, jeżeli Ty nie pomożesz. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją Najdroższą Krew. Wiele razy plamiłem moje sumienie, straciłem zdrowie, pieniądze, przyjaciół i honor — a jednak przez Twoją Krew zawsze pozostawała mi godność człowieka, za którego umarł Syn Boży. Jedynie Twoja Krew daje mi nadzieję i odwagę nowego rozpoczęcia. Panie, ratuj moje życie, ratuj moją rodzinę, moich przyjaciół. Przyjmij moją słabość i nicość i wypełnij ją do końca swoją Najdroższą Krwią. Przebaczając tym, którzy Ciebie przybili do krzyża, dałeś nadzieję także mnie.

Pragnę zmartwychwstać z Tobą i przyjąć Twojego Ducha, aby stać się nowym człowiekiem. Duchu Święty, wypełnij moje serce, abym był pokorny Własnymi siłami nie mogę się leczyć. Potrzebuję pomocy od innych, potrzebuję prawdy, wspólnoty i wytrwałości, potrzebuję nowej radości życia i wiary, która jest Twoim darem. Umacniaj mnie we wszystkich pokusach i kryzysach i pomóż mi pomagać innym, którzy również wale o prawdziwe życie. Maryjo, Nadziejo pokutujących i Matko Dobrej Rady, bądź zawsze blisko nas! Amen.

MODLITWA O. PIO O UZDROWIENIE

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu.

Okryj mnie najszlachetniejszą Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.                                                                                         /Głos MR nr 31/

W CHOROBIE I CIERPIENIU

Panie, Jezu Chryste, powiedziałeś kiedyś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię“. Ty wiesz, co to znaczy cierpieć fizycznie i przeżywać ciemności ducha. Dlatego Twoje zaproszenie szczególnie mocno przemawia do mojego serca w tej chwili. Już ta myśl, że nie cierpię samotnie, pociesza mnie i pomaga mi. Mogę złączyć moje bóle z Twoimi. W ten sposób cierpienia te biorą udział w dziele zbawienia i nabierają nieskończonej wartości.

Dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę i nadzieję, którą mi dałeś przez tajemnicę krzyża. Twoje Rany mówią do mnie głośniej niż wszystkie słowa, a spojrzenie na Twoją Najświętszą Krew umacnia mnie nawet wtedy, gdy już nie jestem w stanie myśleć ani modlić się.

Przepraszam za momenty słabości, w których narzekałem i nie kierowałem mego serca do Ciebie. Wiem, że mnie rozumiesz. Na Górze Oliwnej i w samotności Kalwarii też walczyłeś o zgodę z Wolą Ojca. Bądź przy mnie i umacniaj mego ducha Twoim Duchem, aby Twoja miłość zawsze we mnie zwyciężała.

Z Tobą pragnę z całego serca powtarzać: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego“. Proszę o zdrowie i nowe światło dla mojej duszy, jeżeli będę mógł Ci wtedy lepiej służyć. Chcę być gotowy na dalsze cierpienia, jeśli to potrzebne do wypełnienia Twojego planu względem mnie i wszystkich.

Dziękuję za wszystkich, którzy mi pomagają przez obecność, przykład, wszelką służbę lub modlitwę. Twoja łaska, prowadząca do nowego życia, niech będzie im prawdziwą i trwałą nagrodą.

Proszę Cię też o pomoc dla innych chorych i dla wszystkich, którzy przeżywają kryzysy i trudności. Daj mi większą wyrozumiałość i pokaż, w jaki sposób mogę pomagać, pocieszać i przynosić ulgę ich cierpieniom. Chciałbym dać im przede wszystkim Ciebie, który jesteś najlepszym Lekarzem, który przez choroby i trudności dajesz więcej niż bierzesz i prowadzisz do życia wiecznego. Amen.

O ŁASKĘ DOBREJ ŚMIERCI

Panie, Boże mój, wiem, że nic w moim życiu nie jest tak pewne, jak moja śmierć, i że nic nie jest tak niepewne, jak moment zakończenia życia na tej ziemi. Dziękuję za wiarę, która daje mi nowe spojrzenie na tę rzeczywistość.

Przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna już nie muszę bać się mojej śmierci. Dzięki Krwi Chrystusa mogę spokojnie oczekiwać na spotkanie z Sędzią: czeka na mnie dom Ojca, który mnie kocha, i miejsce przygotowane przez Zbawiciela.

Ale proszę o to, bym był dobrze przygotowany na śmierć. Daj mi Twojego Ducha, abym był zawsze gotowy na zakończenie ziemskiego życia, pojednany z Tobą i ze wszystkimi.

Chcę być także gotowy do życia, do pracy i do cierpienia, jeśli to jest potrzebne dla zrealizowania Twoich planów, które masz względem mnie i moich braci. Niech dzieje się Twoja Wola we wszystkim. Amen.

ZA NASZYCH ZMARŁYCH

Ojcze w niebie, od Ciebie pochodzi nasze życie i do Ciebie każdy wróci. Dałeś nam ten pobyt na ziemi, abyśmy się przygotowali na udział w Twojej wiecznej miłości. Nie zawsze wykorzystujemy dobrze ten czas i niektórzy — niestety — odrzucają Twoją przyjaźń. Inni pragną być u Ciebie, szukając prawdy, sprawiedliwości i dobroci, ale ludzka słabość plami czystość duszy. Dlatego muszą po śmierci najpierw przeżyć okres oczyszczenia, zanim będą mogli spotkać się z Tobą twarzą w twarz.

Prosimy więc za wszystkich naszych zmarłych, którzy cierpią w czyśćcu, widząc jasno w świetle Twojej miłości własną niewdzięczność, zaniedbanie i grzechy ziemskiego życia. Ojcze miłosierdzia, uwolnij tych z cierpienia, za których Twój Umiłowany Syn przelał swoją Najdroższą Krew na zadośćuczynienie.

Wiemy, że puste słowa i wielomówność nie pomogą ani nie uratują naszych zmarłych. Dlatego chcemy ofiarować razem z Krwią Chrystusa również naszą krew jako znak miłości i solidarności. Niech trud naszej pracy, wierność przykazaniom Bożym, cierpliwość w cierpieniu i wzajemna miłość przebiją granice śmierci i przyczynią się do szybkiego i pełnego zjednoczenia się naszych zmarłych z Tobą.

Prosimy przede wszystkim za tych, którym winniśmy szczególną wdzięczność, od których otrzymaliśmy życie, wiarę lub inne dobrodziejstwa. Spójrz także w Twoim miłosierdziu na tych, o których nikt nie pamięta. Amen.

MODLITWY DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Na każdy dzień tygodnia za dusze w czyśćcu[27]

Na NIEDZIELĘ

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, wylał za nas w Ogrójcu; racz wybawić zmarłych, pozostających w czyśćcu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy pozbawieni są pomocy od swoich najbliższych. Okaż im swoje miłosierdzie i wprowadź do swojej chwały, gdzie będą Cię błogosławić na wieki. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na PONIEDZIAŁEK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał podczas okrutnego biczowania; racz wybawić zmarłych pozostających w czyśćcu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy są najbliżsi wybawienia. Spełnij, Panie, najgorętsze ich pragnienia oglądania Twego Oblicza i uwielbiania Ciebie przez całą wieczność. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na WTOREK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał za nas podczas cierniem ukoronowania; racz wybawić zmarłych, cierpiących w czyśćcu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy mają cierpieć tam najdłużej. Niech ogień Twojej miłości oczyści ich z pozostałości grzechów, aby mogli wejść do nieba i uwielbiać Twój Boski Majestat. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na ŚRODĘ

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój, Jezus, przelał za nas, dźwigając krzyż na górę Kalwarię, racz wybawić zmarłych, poddanych oczyszczeniu, Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy są najbogatsi w zasługi przed Tobą. Wprowadź ich, Panie, przed swoje Oblicze, aby mogli Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na CZWARTEK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Jezusa, Syna Twojego, które ten Pan i Bóg nasz w wigilię Męki swojej podał jako pokarm i napój swoim uczniom i pozostawił Kościołowi w darze, jako nieustanną Ofiarę i Chleb Życia, racz wybawić zmarłych poddanych oczyszczeniu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy w swoim ziemskim życiu odznaczali się umiłowaniem Eucharystii. Wprowadź ich na Ucztę Niebieską, gdzie będą wysławiać na wieki Twoje miłosierdzie. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na PIĄTEK

Panie, Boże Wszechmogący, błagamy Cię przez Najdroższą Krew Twojego Syna, Jezusa, którą przelał za nas na drzewie krzyża, racz wybawić zmarłych, poddanych oczyszczeniu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, z którymi byliśmy związani krwią i więzią przyjaźni. Wprowadź ich Panie do chwały Twojej, aby z Aniołami i Świętymi uwielbiali Cię i wysławiali na wieki. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Na SOBOTĘ

Panie, Boże Wszechmogący, błagamy Cię przez Krew Przenajdroższą Jezusa, Syna Twojego, którą przelał za nas w obecności swojej Najboleśniejszej Matki, wybaw zmarłych, cierpiących w czyśćcu. Prosimy Cię szczególnie za tymi, którzy odznaczali się specjalnym nabożeństwem do Niej. Otwórz przed nimi bramy nieba, aby razem z Maryją uwielbiali Cię na wieki w Majestacie Trójcy Świętej. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

OFIAROWANIE KRWI CHRYSTUSA BOGU OJCU

Za konających i zmarłych cierpiących w czyśćcu

Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego oraz za zmarłych cierpiących w czyśćcu, błagając Cię o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale.

WEZWANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

za zmarłych poddanych oczyszczeniu

1. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która sączyłaś się w ziemię w czasie Jego modlitwy w Ogrójcu. O, Jezu, oblany krwawym potem, obmyj i oczyść swoją Krwią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

2. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która płynęłaś z ran w czasie Jego biczowania. O, Jezu, zbroczony Krwią od razów rozdzierających Twoje ciało, obmyj i oczyść nią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

3. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która wypłynęłaś z Jego głowy, podczas nakładania cierniowej korony. O, Jezu, oblany strumieniami Krwi, wypływającej z ran zadanych przez kolce cierni, obmyj i oczyść nią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

4. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która pokryłaś jakby szatą Jego ciało podczas obnażenia. O, Jezu, skąpany we własnej Krwi, na nowo wypływającej ze wszystkich ran, obmyj i oczyść Nią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

5. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która wytrysnęłaś z Jego dłoni i stóp podczas krzyżowania. O, Jezu, z miłości do nas grzeszników, poddających się posłusznie tym, którzy przybili Cię do krzyża, obmyj i oczyść swoją Krwią wtedy przelaną wszystkich zmarłych poddanych oczyszczeniu.

6. Bądź pozdrowiona Najdroższa Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela, która wypłynęłaś z Jego boku przebitego włócznią żołnierza. O, Jezu Ukrzyżowany, który zechciałeś oddać nie tylko za nas życie, ale w nadmiarze miłości pozwoliłeś, aby z otwartego serca wysączyły się ostatnie krople Krwi, obmyj i oczyść Nią zmarłych poddanych oczyszczeniu.

MODLITWA do NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Modlitwa do Bożego Miłosierdzia przez zasługi Krwi Chrystusa na ostatnie czasy

Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata – ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich.

Jezu Miłosierny, niech promień Twojej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich, aby nie zginęli w grzechu, nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia Twego.

Jezu, Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały świat przez Miłosierdzie Twoje. Któż na ziemi więcej kocha nas, jak Ty Jezu!

Więc błagamy za grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą! Okazywałeś Miłosierdzie Swoje przez tyle wieków, okaż i teraz w te ostateczne czasy. Jezu niech ta wylana Krew ich obmyje. Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich.

Dlatego błagamy Ciebie o słodki Jezu i wołamy po tysiąckrotnie – ratuj ich.

Wiemy, że Twoje Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól, aby szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty jesteś Królem i Panem Nieba i ziemi, okaż Swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego.

Jezu ufamy Ci i ufać nie przestaniemy. Ofiary składamy z siebie u Twych stóp, jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby ci pomagać w zbawieniu świata. Amen.

MODLITWA DO ŚW. KASPRA DEL BUFALO

za osoby cierpiące na choroby nowotworowe

Święty Kasprze, największy Apostole Krwi Chrystusa za Twoim wstawiennictwem wdowa, Urszula Bono, została uzdrowiona z choroby raka złośliwego. Prosimy Cię, abyś i dziś wstawiał się za tymi, którzy chorują na wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe i wypraszał im łaskę całkowitego uzdrowienia, aby mogły dalej żyć w zdrowiu duszy i ciała, na chwałę Boga i w służbie swoim bliźnim. A tym, którzy jeszcze cierpią z powodu tej ciężkiej choroby, daj wytrwanie w łasce Bożej i w codziennym ofiarowywaniu swoich cierpień Bogu Ojcu, razem z Krwią Jezusa, ku pożytkowi wiernych i wsparciu zbawczej misji całego Kościoła Chrystusowego. Amen.

Na ZAKOŃCZENIE MODLITW

Uwielbienie Krwi Chrystusa:

K. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus.

W. – Który nas Krwią swoją odkupił.

Pozdrowienie Krwi Chrystusa:

K. Błogosławiona Krew Jezusowa!

W. – Na wieki błogosławiona!

Ofiarowanie Krwi Chrystusa:

K. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa,

W. – Niech Ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości  i jedności.

Responsorium:

K. Odkupiłeś nad Panie + Ceną Twojej Krwi.

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

K. Ludzi wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów.

W. – Ceną Twojej Krwi.

K. Chwała Ojcu…

W. – Odkupiłeś nas Panie + Ceną Twojej Krwi.

OFIAROWANIE KRWI JEZUSOWEJ Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM I ODPUSTEM[28]

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Tobie Krew Przenajdroższą Jezusa z taką miłością i boleścią za nas wylaną z rany Jego św. prawej ręki, a przez zasługi i moc jej błagamy Twego Majestatu Boskiego, byś nam dał święte Twoje błogosławieństwo, żebyśmy nim wzmocnieni, od nieprzyjaciół naszych obronieni i od wszystkiego złego uwolnieni być mogli, mówiąc:

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na nas i zamieszka w nas na zawsze. Amen. –

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

PORADY EGZORCYSTY

Ks. Jim Blount jest egzorcystą zaangażowanym w posługę uzdrawiania i uwalniania od złych duchów. W swojej posłudze jest jak doświadczony lekarz, który po wysłuchaniu pacjenta i rozpoznaniu objawów przepisuje odpowiednie lekarstwo. Jednak „lekarstwa”, które przepisuje ks. Jim, są innej natury.

Kapłan dokłada starań, aby osoby szukające jego pomocy, a także te, które przez jakiś czas odwróciły się od Kościoła, powróciły do mszy świętej i życia sakramentami. Zwłaszcza sakramentem pokuty i pojednania.

Ks. Jim zaleca również pogłębienie życia modlitewnego poprzez codzienne odmawianie różańca świętego i odprawianie godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

EGZORCYSTA POLECA TĘ KRÓTKĄ MODLITWĘ DO NAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Często także poleca niezbyt znaną modlitwę do Najświętszej Krwi Zbawiciela. Modlitwa ta składa się z kilku zaledwie słów:

NAJŚWIĘTSZA KRWI CHRYSTUSA, ZACHOWAJ NAS I CAŁY ŚWIAT

Ks. Jim Blount uważa tę modlitwę za niezwykle skuteczną w odpędzaniu złych duchów, gdyż demony muszą uciekać przed mocą Krwi Chrystusowej. Egzorcysta sugeruje, by powtarzać tę modlitwę nawet 500 razy dziennie. Pomocne w liczeniu odmawianych wezwań mogą być paciorki naszego różańca.

Najświętsza Krew Chrystusa. Cześć, jaką oddaje Kościół Najświętszej Krwi Jezusa, odzwierciedla naszą pewność, że Pan Jezus oddał swoje życie z miłości do ludzi, przelewając swoją krew za zbawienie nasz wszystkich. Swoją krwią wylaną na krzyżu Jezus uratował nas przed panowaniem grzechu, śmierci i szatana.

Jak napisał w swoim pierwszym liście św. Piotr: „Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” (1 P 1, 18-19).

Ponadto jesteśmy w mistyczny sposób złączeni z Jezusem, kiedy spożywamy Jego krew w Eucharystii – pod postacią wina. Jezus jest realnie obecny w Eucharystii w swoim ciele i krwi, duszy i bóstwie.

LIPIEC – MIESIĄC POŚWIĘCONY NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Miesiąc lipiec, który tradycyjnie poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Jej kult ściśle wiąże się z tajemnicą Męki Pańskiej i Eucharystii.

W doświadczeniu codziennego triumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc, jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod Krzyżem Pana i zbierać Krew, która i dziś wypływa z Jego Ran.

Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu i ciemności. Nędza otaczającego świata płynąca z ludzkiej pychy każe zanosić błagalne “Wybaw nas!” do Jezusa. Wyznając wiarę w moc Przenajświętszej Krwi i doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest “mocą wyznawców“, “zdrojem miłosierdzia“, “nadzieją pokutujących“, “pociechą płaczących“, “ostoją zagrożonych“, “otuchą umierających“.

Gorliwym propagatorem kultu Przenajdroższej Krwi Chrystusa był Św. Kasper del Bufalo – założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Poświęcił on nowe dzieło tej tajemnicy wiary, ponieważ był przekonany, że niegdyś atakowano jedynie poszczególne prawdy wiary, natomiast w naszych czasach ten bój toczony jest przeciw całej religii. Trzeba więc znów odnowić chwałę krzyża Zbawiciela. W 1822 r. Kasper otrzymał zezwolenie na obchodzenie liturgicznego Święta Krwi Chrystusa (1 lipca) we wszystkich domach swego stowarzyszenia, a później w miejscach istnienia Bractwa Najdroższej Krwi.

Bł. Pius IX dekretem “Redempti sumus” (1849) rozszerzył obchód święta Najdroższej Krwi na cały Kościół, a św. Pius X zatwierdził jego datę na 1 lipca. Do tego kultu zachęcał papież  bł. Jan XXIII w Liście apostolskim “Inde a primis” (1960 r.), na który powoływał się  bł. Jan Paweł II podczas swoich katechez. Po reformie liturgicznej święto Najdroższej Krwi połączono ze świętem Najświętszego Ciała Chrystusa (Boże Ciało).

W filmie “Pasja” jest wymowna scena, w której Maryja po biczowaniu Jezusa, ściera z posadzki białymi chustami Jego Krew, której jest pełno w miejscu kaźni. W głębokim milczeniu, na kolanach starannie obmywa ziemię, aby żadna kropla Krwi Chrystusa nie spłynęła nadaremnie. Ta symboliczna scena rodzi w sercu pytanie: Czym dla mnie jest Krew Odkupiciela?

Czcijmy Najdroższą Krew Pana Jezusa nie tylko w miesiącu lipcu ale w całym roku liturgicznym poprzez praktykowanie cyklicznych nabożeństw i odmawianie modlitw zamieszczonych w tym modlitewniku jako pomoc na różne okazje, sytuacje i potrzeby. Ta Krew obmyła całą ludzkość z grzechów. Przelana została na Kalwarii i codziennie jest ofiarowywana Bogu Ojcu w czasie Najświętszej Ofiary – Mszy św. na wszystkich ołtarzach świata.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy – wybaw nas!

Najświętsza Krwi Chrystusa, zachowaj nas i cały świat.

RELIKWIE PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA,

Mantua – Częstochowa

Ewangelia św. Jana opowiadając o Męce Jezusa odnotowuje, iż „jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu [Jezusowi] bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (j 19, 34). Widząc to — jak głoszą przekazy apokryficzne — żołnierz miał się nawrócić. Tym żołnierzem miał być Longinus…

Inne przekazy mówią, iż do nawrócenia Longinusa przyczynić się miały krople Krwi Chrystusa, które padły na uszkodzone oko wojaka i je uzdrowiły (tak sugeruje średniowieczna „Złota Legenda” bł. Jakuba de Voragine). Inni identyfikowali tego żołnierza z centurionem (setnikiem), który „widząc, że w ten sposób [Jezus] oddał ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15, 39).

I to Longinus miał zebrać trochę ziemi, którą zrosiła krew umęczonego Chrystusa. Setnik ten po nawróceniu porzucił służbę wojskową, bo prawdopodobnie był ścigany za przynależność do „sekty chrześcijan”. Udał się na półwysep Apeniński, do Mantui, skąd pochodził i obawiając się aresztowania, ukrył najcenniejszy skarb, jaki posiadał. Longinusa miano ściąć i pochować na miejscu egzekucji, jednak nie zapomniano o nim — jego imię pojawiało się we wspomnianych apokryfach, listach pasterskich, w dziełach pierwszych Ojców Kościoła (np. u św. Grzegorza z Nyssy). Zatraceniu uległa tylko pamięć o owym pojemniku, zawierającym ponoć ziemię z Krwią Jezusa. Tak było do 804 r., gdy miejsce jego ukrycia miało zostać cudownie objawione — w wizji św. Andrzeja Apostoła — jednemu z wiernych chrześcijan Mantui.

Obok pojemnika znaleziono szczątki ludzkie, które — jak przyjęto — mogły należeć do Longinusa. Przypomniano sobie wówczas o nim i jego męczeństwie..; Znalezione w Mantui

Relikwie do dnia dzisiejszego przechowywane są w bazylice św. Andrzeja w Mantui.

Nabrały one szczególnego znaczenia po kanonizacji Longinusa w 1340 r. przez papieża Innocentego VI. Papież Leon III (750-816) po zleceniu badań, ogłosił autentyczność znaleziska z Mantui i przekazał drobną cząstkę Przesączonej Krwią Ziemi cesarzowi Karolowi Wielkiemu, do dziś przechowywaną w Kaplicy Królewskiej w Paryżu.

W X w. Mantua uległa zniszczeniu, a wraz z miastem na przeszło 100 lat uległa zatraceniu pamięć o miejscu ukrycia Relikwii, które w obliczu zbliżającego się zagrożenia podzielono na części i niezależnie od siebie zabezpieczono. Dopiero ponowna interwencja św. Andrzeja Apostoła w 1048 r., który tym razem posłużyć się miał niewidomym żebrakiem o imieniu Albert, doprowadziła do odkrycia w oratorium Najświętszej Krwi Jezusa ołowianej skrzyni zawierającej relikwie Krwi.

Od tego czasu rosła ilość pielgrzymów pragnących znaleźć się w pobliżu Krwi, która spłynąć miała z boku Pana podczas Jego męki na Kalwarii. Rosła też ilość cudownych uzdrowień przypisywanych Najświętszej Relikwii. Mantuę odwiedzali papieże i cesarze, królowie i biskupi. Między innymi w 1055 r. do Mantui pielgrzymował cesarz Henryk III Saficki (1017-1056), który pozyskał część Świętej Relikwii, do dziś przechowywanej w benedyktyńskim klasztorze w Weingarten.

W poł XV w. relikwię Przenajświętszej Krwi w Mantui ponownie uznał papież Pius II, który przypisywał Jej cudowne uzdrowienie. W 1472 r. rozpoczęto w Mantui prace nad wzniesieniem nowej bazyliki św. Andrzeja Apostoła. Siedem lat później w kościele św. Pawła odnaleziono ukrytą w 923 i dawno zapomnianą pozostałą cząstkę relikwii Przenajświętszej Krwi. W późniejszych latach relikwie te połączono i umieszczono w dwóch złotych relikwiarzach. Niestety, w 1848 r. podczas włoskiego narodowego „odrodzenia” (wł. Risorgimento), zostały one skradzione przez okupujące Mantuę wojska austro-węgierskie. Nigdy ich nie odnaleziono.

Na szczęście same relikwie zdołano wcześniej — tak jak w przeszłości — podzielić na części i ukryć. Ukrywający ujawnili je, gdy cesarz austro-węgierski Franciszek Józef, w ramach odszkodowań, obiecał ufundować nowe relikwiarze. I tak się stało. Od tego czasu w każdy Wielki Piątek relikwie Przenajświętszej Krwi Chrystusa są wystawiane na widok publiczny i obnoszone ulicami Mantui w procesji. Resztę roku przechowywane są w żelaznej skrzyni w podziemnej krypcie, pod posadzką bazyliki św. Andrzeja. Istnieje cały ceremoniał otwierania owej skrzyni, z wykorzystaniem dwóch kluczy. A w nawie głównej, pod kopułą, obok ołtarza, znajduje się specjalna ośmiokątna przestrzeń, otoczona marmurową balustradą, wskazująca na miejsce przechowywania relikwii mantuańskiej, wokół której gromadzą się wierni…

Od 1998 roku cząstka Relikwii z Mantui znajduje się W Polsce… w Częstochowie… w Sanktuarium Krwi Chrystusa, gdzie opiekę duszpasterską sprawują Misjonarze Krwi Chrystusa.

NAJŚWIĘTSZA KRWI CHRYSTUSA, ZACHOWAJ NAS I CAŁY ŚWIAT

Wielki Post 2023

KRUCJATA wieku XXI – w każdą I-ą NIEDZIELĘ miesiąca

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca – KRUCJATA wieku XXI, JEST TO BÓJ DUCHA PRAWDY BOŻEJ ze złymi mocami piekła. – Matka Boża do Centurii (Zofii Nosko)

W czasie modlitwy porannej ujrzałam oczyma ducha Niepokalana Panienkę, bardzo piękną. Pani świata tak mi powiedziała: Ojciec prosi, abyś podjęła KRUCJATĘ w myśl zwycięstwa prawdy Bożej i Kościoła Bożego dla pognębienia złego ducha, szatana diabła i wszelkich jego sług. Krucjata będzie modlitwą dusz, które się chętnie zaofiarują. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca dusze te muszą być w łasce uświęcającej, przyjąć komunię świętą wynagradzającą za grzechy całego świata, następnie mają odprawić prywatnie lub grupowo przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum jedną GODZINĘ ADORACJI.

Modlitwa:

– Różaniec święty — część chwalebna,

– Suplikacje odmawiane lub śpiewane, mają być z wielkim nabożeństwem, na kolanach,

– Litania do Najświętszego Imienia Jezusa,

– Koronka do Ran Chrystusa Pana (str. 80)

– Akty strzeliste — Chwała i dziękczynienie.

Kto będzie gorliwego serca, może odprawiać do Krwi Chrystusa Pana. Krucjata jest darem dla ziemi polskiej i dla całej ziemi w roku jubileuszowym, darem wielkiej łaski. Wszyscy muszą podjąć bojowanie ze złymi duchami, ze złymi skłonnościami. Krucjata wieku dwudziestego pierwszego, jest to bój ducha prawdy Bożej ze złymi mocami piekła, szatana diabła i jego kłamstwem. Wszyscy miłujący Boga powinni włączyć się w tę świętą modlitwę, by zwyciężyć złe moce szatana diabła, by pogrążyć je w piekle, a tylko przez modlitwę i trwanie w łasce uświęcającej, trwanie w miłości Trójcy Przenajświętszej. Krucjata święta wieku dwudziestego [pierwszego] zwycięży zło. Jeszcze poleciła Matka Najświętsza, byśmy się wszyscy bardzo miłowali, aby serca nasze zostały oczyszczone z jadu nienawiści i złości, abyśmy mogli sobie przebaczać winy. Matka Najświętsza błogosławi nasz kraj i cały świat. I powiedziała: W dniach czerwca będę z waszym narodem wspólnie prosiła Trójcę Przenajświętszą o najwyższą łaskę nawrócenia wszystkich zatwardziałych grzeszników — ateistów i o moc ducha światła dla wszystkich serc waszego narodu, o zjednoczenie się tylko w Bogu, w Kościele Bożym, w Krzyżu Chrystusa Pana, o wyzwolenie z kajdan złych mocy szatana diabła. Pamiętajcie dzieci. Bóg jest pełen chwały i łaskawości, pełen Najświętszego Miłosierdzia. I to, co wydaje się wam rzeczą niemożliwą, u Boga jest wszelką możliwością. Amen.

/CENTURIA–Orędzia Zbawienia, t. III, s.239, 12.V.1983/ Głos MR nr 41 str. 36-37

Wielki Post 2023

 


[1] Z modlitewnika: HOŁD BOGU OD NARODU POLSKIEGO, Kraków 1921

[2] Źródło: Jezu, żyj we mnie – wianeczek modlitw

[3] Źródło: Jezu, żyj we mnie – wianeczek modlitw

[4] https://www.preciousbloodinternational.com/prayers2.html

NIHIL OBSTAT: Rev. Fr. Stephen Obiukwu, Censor Deputatus Chairman, Doctrine and Faith Committee Archdiocese of Onitsha, Anambra State, Nigeria, 1 July 1999

[5] Źródło: https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_05.html (15 marca 1997)

[6] Źródło: https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_06.html

[7] Źródło: https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_07.html

[8] Źródło: https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_08.html

[9] Źródło https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_09.html

[10] Źródło: https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_10.html

[11] Aby uzyskać więcej informacji i kupić tę książkę i inne sakramenty: Stowarzyszenie Przenajdroższej Krwi PO Box 15851 Tallahassee, FL 32317- 5851 Telefon USA (850) 577-0607 | Faks: (850) 576-3392 | E-mail: info@preciousbloodinternational.com

Web: www.PreciousBloodInternational.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Adoratorki Przenajdroższej Krwi zezwalają na kopiowanie i rozpowszechnianie treści tej księgi pod następującymi warunkami: W tekście nie wolno w żaden sposób dodawać, usuwać ani zmieniać, a kopie nie mogą być sprzedawane dla zysku. ISBN: 0-9770978-0-3 © 2007 przez Adoratorki Przenajdroższej Krwi.

[12] Według uznania i okoliczności

[13] Orędzie Zbawienia tom III – Centuria (Zofia Nosko) str. 243-246; Nr 140

[14] Orędzie Zbawienia tom III – Centuria (Zofia Nosko) str. 243-246 Nr 140

[15] Źródło: Modlitewnik  ” Przebaczenie ma moc”, Krystyna Sobczyk

[16] Modlitwa s. Gertrudy Bociąg MSC – Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa

[17] Zamówienie tych obrazków i literatura o Krwi Chrystusa: POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusaul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18, 42-221 Częstochowa, tel. 34 366 54 86, e-mail: pomoc@cz.onet.pl

[18] Modlitewnik Armia Najdroższej Krwi Chrystusa

[19] Modlitewnik Armia Najdroższej Krwi Chrystusa

[20] Z książki „Uwolnienie z mocy złego ducha – prakt. przewodnik” ks. Tournyol du Clos str. 101

[21] Litania powstała w Niepokalanowie, w październiku 2015 r. Za zgodą o. Wiesława Pyzio, prowincjała Ojców Franciszkanów Konwentualnych, Warszawa, dn. 27 listopada 2015 r. L.dz. 406/15

[22] Są one podyktowane dla wizjonerki Anny Lamberger z Klagenfurtu. Tłumaczenie z j. niemieckiego, Wydawnictwo A. Ruhland, Rudolf – Diesel – Strase 5, 8262 Altotting.

[23] O. Winfried Wermter, fragmenty z książki “Przez wodę, Krew i Ducha” ŹRÓDŁO: https://polen.blut-christi.de/2433/

[24] Przed litanią do KRWI Chrystusa – PŁASZCZ OCHRONNY z Krwi Jezusa Pokutnik str. 82 nr 81 

[25] Modlitewnik: “Mój niedzielny mszalik” s. 346 – ułożył, opracował i wydał ks. Józef F. Stedman – dyrektor Arcybractwa Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa 5300 Ft. Hamilton Parway, Brooklyn, N.Y. Przetłumaczył ks. prałat Alexander Syski Nihil obstat. James H. Griffiths, S.T.D., Censore Librorumn Imprimatur +Thomas E. Molloy, S.T.D., Bishop of Brooklyn, January 6, 1938.

[26] Ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

[27] Modlitewnik za zmarłych, Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, Sulejówek 1990

[28] Odpusty (Racc. 164): 1) 100 dni za odmówienie tego aktu i pacierza (do Najświętszej Trójcy na podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa) z sercem skruszonym i nabożnie. 2) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym dla tych, którzy to ćwiczenie codziennie przez miesiąc odprawiali. Warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwa na intencję papieża. (Leon XII. Reskr. d. 25 października 1823).