MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I ZA NASZYCH WROGÓW

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I ZA NASZYCH WROGÓW

przez zasługi Najdroższej Krwi Chrystusowej

Są one podyktowane dla wizjonerki Anny Lamberger z Klagenfurtu. Tłumaczenie z j. niemieckiego, Wydawnictwo A. Ruhland, Rudolf – Diesel – Strase 5, 8262 Altotting.

Modlitwa za Ojczyznę

Matka Boża: „Otocz Wasz kraj wstęgą Najdroższej Krwi. Przez Najdroższą Krew nie przejdą Rosjanie”; czyli inni wrogowie też. Matka Najświętsza życzy sobie, aby często, nawet co godzinę, ofiarowywać Najdroższą Krew przez odmówienie następującej modlitwy:

„Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami ofiarowuję Ci Najdroższą Krew oraz rany Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie”.

Modlitwa za naszych wrogów

Pan Jezus: Wy ludzie czasów ostatecznych narażeni jesteście na wiele niebezpieczeństw. Będą one coraz liczniejsze, tak że bez Mojej pomocy pozostalibyście prawie bez pociechy. Z tego powodu chcę was pouczyć, jak możecie łatwo pokonać z pomocą Mojej łaski te wszystkie ataki. Słuchajcie więc: Kto modli się za swoich wrogów, odbiera im możliwość wyrządzania szkody. Trzeba zauważyć jednak, że musi to być modlitwa w duchu i w prawdzie. Tylko taka modlitwa posiada potęgę, która pokonuje nawet samą ciemność. Módlcie się w taki sposób:

„Ojcze Niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, Swoją miłość Ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa. Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją świętą obecność! Ojcze, ześlij Swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec. Ojcze, wylej Swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa, ślepej żądzy władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości. Ojcze, pozwól, aby święta siła Twojej miłości niby piorun spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię, przynosząc zgubę wszystkim narodom. Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą; bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą. Ojcze, daj, aby Twoja święta miłość Ojcowska spłynęła na wszystkie narody, napełnij je Twoim świętym ogniem, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego. Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi. Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń, co Twoja miłość Ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte! W to wierzymy, tego jesteśmy pewni”.

Pan Jezus: „Kochane dzieci, czy zrozumiecie potęgę tych słów, jeżeli będą wypowiedziane przez czystą, napełnioną miłością, oddaną Mi duszą? Mówię Wam: Dusza, która prosi Mnie w duchu, jest silniejsza od całej armii diabłów; Ja przecież jestem jej siłą, spieszę jej z pomocą z Moimi zastępami. Jeśli nie modlicie się za Waszych wrogów, to dlatego jesteście wydani im, ich samowoli. Sami ponosicie winę. Nienawidzicie, boicie się, oskarżacie Waszych wrogów – których nie znacie, usiłujecie się ukryć przed nimi. Ja wam jednak mówię: powinniście się modlić za nich, abym Ja wylał Swoją Ojcowską miłość na nich. I Ja to uczynię. Módlcie się zgodnie z Moją wolą, a wasi wrogowie będą bezsilni względem was. Odkupiłem was i dlatego wziąłem was w Swoje ramiona. Mówię do was: kto nie modli się za swoich wrogów, oszczerców i złoczyńców, ten będzie biadał w godzinie utrapienia, ponieważ będzie bezbronnie wydany tym mocom, które wyruszą aby stracić wielką część ludzkości. To jest dla was kolejna kotwica ratunku na nadchodzące nieszczęścia. Amen”