Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta oraz o pokój

Modlitwa o pokój

Boże, dawco i miłośniku pokoju, racz przyjąć modły nasze i wspieraj nas w wysiłkach o zachowanie pokoju wśród narodów świata. Racz usunąć z nich złość i nienawiść i połącz ich uczucia i myśli, aby wyrzekli się wszelkich wrogich napaści. „Daj, Panie, pokój za dni naszych”, wskrześ i utrwalaj w nas pragnienie prawdziwej miłości i pojednania. Amen.

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł do uczniów swoich: Pokój zostawiani wam pokój mój daję wam, spraw to, aby wszystkie ludy, którymi kieruje Ojciec, wszechmocny, a które Ty własną krwią odkupiłeś, wytworzyły między sobą jedność i zawsze cieszyły się pokojem. Natchnij wszystkie umysły jedną myślą pokoju i we wszystkich sercach wzbudź jedno pragnienie i zrozumienie, że pokój jest największym błogosławieństwem dla życia na ziemi. Złącz wszystkie narody w jedną rodzinę, w której by zapanowała zgoda i miłość i nastał powszechny pokój na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta 

Boże Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Dodaj nam łaski mocy, abyśmy ją modlitwą i pracą wspierali i zdolni byli do wszelkich dla niej poświęceń. Wspieraj, o Panie, Rzeczpospolitą Polską i spraw, aby panowały w niej prawo, miłość i społeczne szczęście. Udziel, błagamy cię Panie, za pośrednictwem Świętych Patronów naszych, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej światła i mocy, aby zwalczać umiał grożące nam przeciwności i z pożytkiem, kierował nawą Ojczyzny naszej. Amen.

Z modlitewnika : Święć się Imię Twoje s 416-417