MODLITWA UNIŻENIA Maria Rybińska-Górka

Świadectwo Autorki:

MOCNE DUCHOWE PRZEŻYCIE RYCERKI MARII…

Wczoraj (31.08.2015) po adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św. kiedy modliłam się pod figurą św. Antoniego, spostrzegłam, że św. Ojciec Pio ze swej figury patrzy na mnie tak rozżarzonym wzrokiem, jakby chciał natychmiast mi coś powiedzieć bardzo ważnego.

Gdy podeszłam usłyszałam:

“W tej właśnie chwili ważą się losy całego świata, całej ludzkości. Nie śpijcie!!! Módlcie się Modlitwą Uniżenia (leżenie KRZYŻEM) teraz…,natychmiast!!!. Wynagradzajcie za grzechy świata, narodów, rodzin, za wasze grzechy! Pośćcie i pokutujcie!”

Zrozumiałam, że stałam się znów leniwa, odłożyłam post i za mało wynagradzam…

APEL–KOMENTARZ AUTORKI DO BROSZURY „MODLITWY UNIŻENIA[1]

Warszawa, 30 XII 2021

Dziś w czasie plag i zbliżających się zapowiedzianych przez wielu proroków pełnych grozy wydarzeń pragnę by do broszury „Modlitwy Uniżenia” mojego autorstwa dodać następującą informację:

Matka Boża prosi by wołać do Boga o ratunek dla naszych Rodzin, Polski i Świata w „Modlitwie Uniżenia”.

  1. Koronką do Bożego Miłosierdzia wynagradzając za grzech naszej Ojczyzny (najskuteczniej o godzinie 15 – tej  jeśli jest taka możliwość).
  2. Koronką do Krwi Pana Jezusa wynagradzając za grzechy świata.

Koronką do Ran Pana Jezusa wynagradzając za grzechy własne, rodziny.

Dziś, kiedy weszliśmy już w czas apokaliptycznych plag i katastrof nawet najkrótsza modlitwa, akt strzelisty, westchnienie do Boga, powtarzanie Jezu ufam Tobie ma doniosłe znaczenie, skutki i może być ratunkiem dla wielu. Jednocześnie może nas oczyścić i przybliżyć Niebu.

W ten czas trwogi wielu zaniedbało modlitwę, zamiast wołać do Boga o ratunek i przepraszać za grzechy własne, Rodzin, Ojczyzny i Świata skupia się na sobie popadając w panikę, depresję, ucieka w nałogi i grzech, szuka ratunku w farmakologii a nawet obraża Boga czyniąc Go odpowiedzialnym za zło, które nas dotyka tylko i wyłącznie z winy nas samych, winy człowieka.

Czy mało Bóg pokazał miłosierdzia, cierpliwości? Sami wołaliśmy by przyszedł na ratunek, bo Świat tonie w grzechu i nie daje się nim już żyć.

Zachęcam każdego kto ma choćby promień miłości do Boga i Bliźniego w sercu by padł na twarz przed Nim w „Modlitwie Uniżenia” wynagradzając za grzechy własne, Rodziny, Ojczyzny i Świata.

Maryja przypomina nam abyśmy nie zapominali o tym, że jako dzieci Boże możemy a nawet powinniśmy wzywać Aniołów i Świętych do walki ze złem. Niebo pragnie nam pomóc i czeka na nasze wezwanie. W Imię Jezusa Chrystusa wzywamy więc Aniołów i Świętych i wysyłajmy do Sejmu, Senatu, polskich Parafii, Sanktuariów, Episkopatu, Urzędów, Gmin, Szpitali, Domów Dziecka, Hospicjów, Domów Opieki Społecznej, na polskie Granice, do polskich Rodzin, indywidualnych osób, własnych Rodzin, gdzie się da by wymiatali stamtąd zło. Chronili i bronili nas swoją obecnością. Dziękujemy też Im za pomoc okazaną.

A P E L

Modlitwa Uniżenia” została przypomniana Światu by przebłagać Boga za jego grzechy, wołać o ratunek w związku z tym, że współczesny człowiek odrzucił Boga, z premedytacją łamie Boże przykazania popełniając najcięższe grzechy, najokrutniejsze czyny, przelewając krew swych braci, nienarodzonych niewiniątek, dokonując obrzydliwych rytuałów okultystycznych.

Bałwochwalstwo, satanizm, bluźnierstwa, mordy, gwałty, pedofilia i inne zboczenia seksualne, wykorzystywanie słabszych, dzieci, kobiet, grabieże, profanacje Ciała Bożego i Świętych. Ataki na kapłanów, na wszystko co prawe i święte i tych którzy wiernie Bogu służą a do tego perfidne oskarżenia Boga Miłości i Miłosierdzia, za skutki grzechów ludzkich, są jawnym wyzwaniem sprowadzającym nieszczęścia na ludzkość.

W tej sytuacji „Modlitwa Uniżenia” staje się w sposób oczywisty najbardziej pożądaną formą przebłagania Boga za nasze grzechy, wynagrodzenia Jemu za pogardę, odrzucenie, profanacje, bluźnierstwa, bałwochwalstwo, satanizm, okultyzm i wszelki brud grzechu naszego, naszej Rodziny, Ojczyzny i Świata.

Być może jedyną i konieczną, najbardziej odpowiednią i przez Niebo pożądaną formą modlitwy w obecnym czasie. Przypominam, że leżąc krzyżem możemy się modlić każdą modlitwą również różańcem, aktami strzelistymi, rozmawiać z Jezusem i trwać przy Nim.

Modlitwa Uniżenia” już sama w sobie zadośćuczynienie jako akt pokutny, przebłagalny i oddanie się całkowicie w Ręce Zbawiciela.

Apeluje do każdego człowieka dobrej woli by nie zwlekać, nie odkładać jej na potem pamiętając, że nie walczymy o zdrowie tylko o dusze ludzkie, o własną i bliźnich naszych wieczności.

Konflikt w relacjach Bóg – Człowiek rodzi się nie tylko ze złej woli człowieka, ulegania pokusom, żądzą, ale z powodu braku podstawowej wiedzy religijnej dobrego przykładu przekazanego przez rodzinę, kościół, szkołę, środki masowego przekazu.

Wielu ludzi młodych a nawet w dojrzałym wieku nie zna podstaw naszej wiary. Ich oczekiwania wobec Boga, interpretacja tego co się dzieje, zamiarów Bożych jest całkowicie błędna.

Modli się dobro własne, swojej rodziny, zdrowie, pomyślność, finanse a kiedy ich życzeń Bóg nie spełnia, odchodzi lub obraża się na Niego.

Musimy to wiedzieć, że nie przychodzimy na ten Świat by cieszyć się zdrowiem, pomyślnością, radować jego pięknem, osiągać własne cele.

Życie na tym świecie ma być obarczone ciężką pracą, cierpieniem, różnymi próbami jakie Bóg przed nami stawia po to byśmy mogli pójść do Nieba i tylko tam jest nam obiecana wieczna szczęśliwość.

Życie chrześcijanina najczęściej jest pasmem różnego rodzaju udręk, cierpień, ograniczeń, przeciwności. Nasze dusze cierpiąc oczyszczają się na ziemi, zdają próby wiary, wierności Bogu, miłości bliźniego, ciężkiej pracy.

Na szczęśliwą wieczność trzeba sobie zasłużyć, pokonać przeciwności i pokusy.

Starsi ludzie wiedzą, że cierpienie jest łaską, oczyszcza, kieruje ku Bogu, szuka odpowiedzi, każe zatrzymać się człowiekowi w tym pędzie zaspokajania własnych potrzeb.

Pan Miłości wie, kiedy człowieka zabrać z tego Świata, co będzie najlepsze dla jego życia wiecznego. Czasem jest to kalectwo, choroba, czasem śmierć, która dla wielu może być łaską. My naszym małym umysłem próbujemy jakże często dopustu Bożego, źle interpretując zamiary Boga, gdyż ich wcale nie rozumiemy.

Śmierć dla wielu teraz jest wybawieniem, gdyż wszystko wskazuje, że nadchodzą bardzo trudne czasy. Łaska zaś choroby może stać się oczyszczeniem duszy, każe zwrócić się do Boga i wołać o ratunek, pozwala wrócić do Niego.

Skorzystajmy z Bożych Łask. Amen.

*Warszawa 4. 01. 2022r

Mamo, Maria Simma mówiła w swoim ostatnim wywiadzie, że dopóki w Polsce nie będzie przyjmowana Komunia Święta na kolanach i do ust, Kościół Polski się nie podniesie.

„Tak, a Ja mówię:

Dopóki Naród Polski nie padnie na twarz przed Bogiem w Modlitwie Uniżenia przepraszając za grzechy własne, swojej Ojczyzny i Świata nie będzie mógł otrzymać ratunku i wypełnić swojego posłannictwa przewodzenia duchowego wśród narodów.”

Może się znajdzie tych dziesięciu sprawiedliwych?

„Tak. Życzymy sobie, aby te Słowo i Apele znalazły się szybko w internecie, prześlij ten tekst do Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i Ku Bogu”

Autorka tekstu Maria Rybińska-Górka


[1] Broszura „Modlitwy Uniżenia” dostępna w wersji elektronicznej na: https://malirycerze.pl/modlitwa-unizenia-maria-rybinska-gorka/