Modlitwa do Trójcy Świętej dana s. Zofii

Dnia 29.05.1999 r. –

Boże w Trójcy Jedyny cała ludzkość pod ciężarem grzechów i woła potężnym głosem nędzy o ratunek dla świata całego. Boże w Trójcy jedyny ratuj nas przez moc Twej tajemnicy. Ulecz nasze rany grzesznej duszy naszej i nie pozwól, aby zginęło tak wiele dusz. Niech miłość i miłosierdzie twoje ogarnia świat cały. Nie pozwól o Boże, aby nadal brzemię grzechu panowało nad światem. O Boże w Trójcy Jedyny do kogóż pójdziemy!

Ciebie o Boże Ojcem zwać chcemy i Tobie powierzyć się chcemy. Z drogi nieprawości wrócić pragniemy. W Tobie Ojcze ratunku szukamy. Z wielkim lękiem się do Ciebie zbliżamy, bo pragniemy kochać Ciebie Boga, bo dziećmi Twymi jesteśmy i ogarnij nas o Boże swoją miłością. Wyzwól nas z grzechu ciemności, daj nam światło Boże i Ducha Bożego. O Boże w Trójcy Jedyny daj nam, abyśmy byli jedno na całym świecie. Niech zajaśnieje świat światłem Bożym a niewola grzechu niech przestanie istnieć. O Królu Panie przyjdź do naszych serc i króluj, bo Tyś naszym Bogiem i Zbawieniem naszym. W Tobie o Boże nadzieja i ufność nasza. Króluj nam Boże w Trójcy Jedyny moc Twej tajemnicy niech ogarnie świat cały. Amen.

Dnia 29 maja 1999 r.

Gdy byłam w Kościele odmówiłam modlitwę do Ducha Świętego i ofiarowując się Duchowi Świętemu, głos wewnętrzny:

Módl się do Trójcy Przenajświętszej, bo Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty jesteśmy Jedno. Dziś podam ci modlitwę do Trójcy Świętej. Ta modlitwa będzie pomagać zagubionemu ludowi i odnaleźć Boga w Trójcy Jedynego i Jego działania. Przez moc tajemnicy Trójcy Świętej ta modlitwa otrzyma błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego na zbliżające się czasy ostateczne.

Ta modlitwa dana jest dla całej ludzkości i należy ją rozpowszechnić wszędzie. Bóg w Trójcy Jedyny przez moc tajemnicy świętej ogarnie cały świat. Swoją tajemnicą wyzwoli z grzechu niewoli. Módlcie się – to jest ratunek dla wszystkich grzeszników.