MODLITWA DO BOGA O WSPARCIE ANIOŁÓW -„Boża kula ognista”

Dnia 03.09.1993 r. – Słowa do s. Zofii

Córko Moja. Pisz te słowa, co ci podyktuję, niech będą przy każdej modlitwie.

Boże mój miłosierny. Niech święci Twoi aniołowie, każdym słowem naszej modlitwy, uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi, aby zatriumfowało Najmiłosierniejsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.  Amen.

Podczas jednej duchowej rozmowy rycerzy dnia 11.12.2021 r. Pan dał potwierdzenie dot. mocy Bożej powyższej modlitwy w obrazie kul ognistych miotanych podobnie jak w oblężeniach fortyfikacji, gdzie atakujący lub broniący się używali ognistych kul dla uzyskania pożądanych skutków militarnych. Wskazane, aby jak najczęściej a przynajmniej każdego dnia 3-krotnie posyłać Boże kule ogniste na miejsca, osoby będące w mocy zła.

Modlitwa jest zamieszczona w ostatnim numerze głosu Małego Rycerza nr 44 na okładce i na pierwszej stronie kwartalnika.

Tak, więc obok znanej już i skutecznej modlitwy „Złota Strzała” – także ta dana s. Zofii modlitwa: „Boża kula ognista”, która w swej treści konkretnie odwołuje się do słów: „niech święci Twoi aniołowie, każdym słowem naszej modlitwy, uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi” wejdzie obok innych (różańca, koronki do B.M. i innych praktyk duchowych) do arsenału duchowej broni i taktyki Małych Rycerzy w walce z mocami zła. Amen.