Matka Boża daje nadzieję dla NIEULECZALNIE CHORYCH

NABOŻEŃSTWO 12-tu STOPNI DO MARYI,

MATKI NIEULECZALNIE CHORYCH

(przekazane Bruno Cornacchioli przez Matkę Bożą 10 września 1996 r.)

Stojąc na pierwszym stopniu, zanim wejdziecie dalej, zróbcie ZNAK KRZYŻA.

Po zrobieniu znaku krzyża, odmówicie „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”.

Ciągle stojąc na pierwszym stopniu powiecie:

„Panno Objawienia, módl się za nami i daj nam miłość Bożą”.

W tym momencie odmówicie jedno „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”.

Potem powiecie:

„Matko nieuleczalnie chorych, módl się za nami i daj nam miłość Bożą”.

W ten sposób postępujcie na każdym stopniu, aż do dwunastego.

Następnie odmówicie „Wierzę w Boga”, które jest prawdziwym aktem wiary.

Potem powiecie, prosząc o błogosławieństwo:

„Oby Pan Bóg dał nam swoje święte błogosławieństwo,

św. Józef — Bożą Opatrzność,

niech Najświętsza Panna chroni nas i nam pomaga;

niech Pan Bóg zwróci swoje oblicze w naszą stronę,

niech będzie nam przychylny

i niech nam zapewni prawdziwy pokój”

A to dlatego, że na świecie nie ma już pokoju.

Modlitwę kończy się, mówiąc pozdrowienie jedności i miłości:

„Niech Bóg nas błogosławi i Najświętsza Panna niech nas strzeże”.


(Z książki Saverio Gaeta pt. „Widzący, tajemnice nieznanych objawień w TRE FONTANE”)

 (Saverio Gaeta, „WIDZĄCY – Tajemnice nieznanych objawień w TRE FONTANE” )