Litania i modlitwy do Świętej Rodziny

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami

Najśw. Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, wysławiona przez starca Symeona – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin – wspomagaj nas.

Najśw. Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci – wspomagaj nas.

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino

Od rozproszenia umysłu i serca – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Od oziębłości w służbie Bożej – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Od szukania przyjemności i wygód światowych – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Od przywiązywania do dóbr ziemskich – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Od pragnienia próżnej chwały – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Od złej śmierci – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Najśw. Rodzino

Przez ubóstwo i pokorę – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Przez doskonałe posłuszeństwo – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Przez prace i trudy wasze – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Przez modlitwy i milczenie wasze – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Przez doskonałość czynów Waszych – zachowaj nas Najśw. Rodzino

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad Panie

P.            Rodzino Święta i czci godna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

W.           Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚWIĘTEJ RODZINIE

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie. Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie. Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. Prosimy za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

CODZIENNA MODLITWA MAŁŻONKÓW PRZED OBRAZEM ŚWIĘTEJ RODZINY

O najukochańszy Jezu, który swoim niezrównanie cnotliwym i przykładnym życiem w zaciszu domowym uświęciłeś tu na ziemi Rodzinę przez Ciebie wybraną, spojrzyj okiem łaskawym na naszą rodzinę, która u nóg Twoich upada i żebrze Twojej pomocy. Wspomnij, że rodzina ta należy do Ciebie, ponieważ osobnym nabożeństwem poświęciła się Tobie i poleciła. Spojrzyj łaskawie na nią, zachowaj ją od niebezpieczeństw, wspomagaj w potrzebach, udziel nam wszystkim siły, abyśmy w naśladowaniu Twej św. Rodziny, w służbie i miłości ku Tobie przez całe życie nasze wiernie wytrwali, i Ciebie kiedyś w niebie wiecznie chwalić mogli.

O Maryjo, Matko Najświętsza, błagamy Cię o przemożną Twą opiekę, pełni ufności, że Boski Syn Twój jednorodzony próśb Twoich wysłucha.

Ty także, najchwalebniejszy Patriarcho, św. Józefie, wspomagaj nas swoją potężną opieką, przedstaw prośby nasze Maryi, aby je Jezusowi Chrystusowi ofiarować raczyła.

Jezu, Maryjo, Józefie św., Wam oddaję serce i duszę moją.

Jezu, Maryjo, Józefie św., bądźcie przy mnie przy skonaniu!

Jezu, Maryjo, Józefie św., niechaj przy Was w pokoju oddam ducha mego. Amen.

MODLITWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO ŚWIĘTEJ RODZINY

Święta Rodzino Nazaretańska, Wzorze każdej rodziny chrześcijańskiej, cześć najgłębszą Ci składamy. Poświęcamy się Tobie, prosząc pokornie, by nasze rodziny stały się siedzibą Boga, by w nich rodzice i dzieci, starzy i młodsi, żyli we wzajemnej miłości. Święta Rodzino Nazaretańska, która z Wzgórza Loretańskiego rozlewasz na cały świat jeszcze blaski wiary i miłości, broń nasze rodziny i prowadź je po drogach św. Ewangelii Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen.

MODLITWA ZA RODZINĘ

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”, i przez Ducha Świetego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobremu ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa Pana Naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA RODZIN

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

Najświętsze Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi zawierzam Tobie moją rodzinę i samego siebie. Poddaję pod Twoje panowanie wszystkie myśli, zamiary i pragnienia, wszystkie słowa i uczynki, radości i krzyże. Przyrzekam strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Św. Dołożę wszelkich starań, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były zawsze rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojej Matki. Wiem, że własnymi siłami niczego nie potrafię dokonać. Zwracam się więc do Twego Niepokalanego Serca Maryjo, byś wyjednała mi u Serca Twego Syna łaskę wytrwania w tych postanowieniach.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem!

KRÓTKI AKT do codziennego odnawiania INTRONIZACJI W RODZINIE

Przenajświętsze Serce Jezusa, poświęcamy Ci przez Niepokalane Serce Maryi naszą rodzinę, nas samych, nasze czyny, radości, cierpienia. Pragniemy, by całe nasze życie było poświęcone Twej miłości i przyrzekamy Ci z pomocą Twej łaski unikać wszystkiego, co by mogło Cię obrazić. Przenajświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi. (3 razy)