Litania do Króla Miłosierdzia

LITANIA DO KRÓLA MIŁOSIERDZIA

NAJMIŁOSIERNIEJSZEGO ZBAWICIELA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Królu miłosierdzia, przez które wszystko się stało, co się stało,

ufamy Tobie,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które świat odkupiłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas uświęcasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które Tajemnicę Trójcy świętej nam objawiłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które wszechmoc Boga okazałeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które duchy niebieskie stworzyłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nicości do bytu powołałeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które cały świat obejmujesz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas życiem nieśmiertelnym obdarzyłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas przed karami należnymi zasłaniasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas z nędzy grzechu podnosisz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które mękę i śmierć za nas poniosłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nam zawsze i wszędzie towarzyszysz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, przez które nas łaskami swymi uprzedzasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w objawieniu Tajemnic Bożych okazałeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w ustanowieniu Kościoła ujawniłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w darowaniu nam sakramentów wyświadczyłeś,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w chrzcie i pokucie przede wszystkim okazujesz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w Eucharystii i kapłaństwie rozdajesz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w powołaniu nas do wiary ujawniasz,

Jeży, Królu Miłosierdzia, które w nawróceniu grzeszników rozlewasz.

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w uświęceniu sprawiedliwych obja­wiasz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które w oświeceniu niewiernych okazujesz,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które z ran Twoich wypływa,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które z Serca Twego wytryska,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ulgą chorych i cierpiących,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest pociechą uciśnionych,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest nadzieją rozpaczających,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ostoją umierających,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest ochłodą dusz w czyśćcu cierpiących,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest niewyczerpanym źródłem cudów,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest radością niebian,

Jezu, Królu Miłosierdzia, które jest koroną wszystkich świętych, ufamy Tobie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, alleluja (Ps. 144, 9).

R. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę, alleluja (Ps. 88, 2).

Módlmy się:

Najmiłosierniejszy Odkupicielu — Królu Miłosierdzia, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył wejrzyj — prosimy — na nas i pomnóż w nas Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

(Z modlitewnia: JEZU UFAM TOBIE, wydanie III Warszawa 1982

z pozwoleniem Kurii Metropolitarnej w Warszawie

nr 3547/K/72 z dnia 7 czerwca 1972,)