Legion Małych Rycerzy zatwierdzony w sześciu Kościołach lokalnych w Polsce

W liturgiczne wspomnienie św. Zofii, Patronki naszej założycielki, s. Zofii Grochowskiej 15 maja 2023 r. Abp Józef Kupny, zatwierdził na okres 3 lat działalność w Archidiecezji Wrocławskiej Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego jako wspólnoty modlitewno – formacyjnej.

To kolejny, szósty Kościół lokalny w Polsce zatwierdzający na swoim terenie Legion MRMSJ.

Bogu bogatemu w miłosierdzie wdzięczność i uwielbienie, a wszystkim rycerzom, duchownym, którzy przyczynili się do oficjalnego zatwierdzenia wspólnoty wyrazy uznania i wdzięczności szczególnie tym wspierającym modlitwą i ofiarą w Polsce i poza granicami.

Poniżej wykaz, gdzie Legion MRMSJ ma umocowanie prawne w dalszych 5 diecezjach i błogosławieństwo Pasterzy Kościołów lokalnych

  1. Diecezja pelplińska 21 kwietnia 1998 r. i potwierdzenie stabilne Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi w 2011 r.
  2. Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska i potwierdzenie stabilne Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi 4 marca 2022 r. (wcześnie dwukrotne zatwierdzenia czasowe na okresy 3 letnie: I-21 listopada 2015 i II-5 marca 2018)
  3. Diecezja Tarnowska 14 listopada 2021 i potwierdzenie na okres kolejnych 3 lat ( po okresie 3 letnim 30 października 2018 ) Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.
  4. 2 czerwca 2022 r ponownie Biskup Siedlecki, Ks. Bp Kazimierz Gruda zatwierdził na okres kolejnych 3 lat działalność Legionu MRMSJ w diecezji Siedleckiej.
  5. 28 lipca 2022 r Arcybiskup Metropolita Gdański, Ks. Abp Tadeusz Wojda SAC udzielił aprobaty na działalność Legionu MRMSJ na terenie Archidiecezji Gdańskiej.