Książka “Miłość do Boga i Bliźniego” s. Zofia Grochowska

MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO

Orędzia Trójcy Świętej, Matki Bożej, Aniołów i Świętych przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej oraz widzenia, dygresje i listy autorki 1988-2009 roku.

Wznowienie tego wydania dokonano decyzją Zarządu Legionu na korzystanie do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ z uzupełnionego opracowania dotychczasowych wydań orędzi Trójcy Świętej, Matki Bożej, Aniołów i Świętych oraz widzeń, dygresji i listów autorki w celu umożliwienia nabycia tej książki przez Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, kandydatów na rycerzy oraz wszystkich zainteresowanych duchowym testamentem założycielki Legionu MRMSJ.

Koszalin–Szczecin 2021

MALI RYCERZE MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO