Ks. Krzysztof z KRM dziękuje, prosi i błogosławi

1. Bardzo serdecznie dziękuję za modlitwę i ofiarowane cierpienia w intencji rozmowy z biskupem w marcu 2023 r. Czułem wielką pomoc tej modlitwy.

2. Prosze o modlitwę, by ta rozmowa z biskupem była owocna czyli wydała owoce wg woli Bożej.

3. Proszę o dalsze wsparcie duchowe (modlitwę, ofiarowanie cierpień, trudów) w intencji wieczernika Kapłańskiego Ruchu Maryjnego (KRM) w Licheniu (21-22 kwietnia), by jak najwięcej kapłanów wzięło w nim udział, by była jak najlepsza atmosfera tej duchowej uczty.

4. Proszę również o modlitwę za mnie i w zanoszonych przeze mnie intencjach, bym jak najlepiej wypełniał zadania, które otrzymam.

5. Nadal polecam członków Legionu i wszystkich wspierających (mnie i dzieło KRM) w każdej sprawowanej przeze mnie Mszy św. i z serca wszystkim błogosławię + Ks. Krzysztof J.