KRUCJATA wieku XXI – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca –KRUCJATA wieku XXI, JEST TO BÓJ DUCHA PRAWDY BOŻEJ ze złymi mocami piekła. – Matka Boża do Centurii (Zofii Nosko)

W czasie modlitwy porannej ujrzałam oczyma ducha Niepokalana Panienkę, bardzo piękną. Pani świata tak mi powiedziała: Ojciec prosi, abyś podjęła krucjatę w myśl zwycięstwa prawdy Bożej i Kościoła Bożego dla pognębienia złego ducha, szatana diabła i wszelkich jego sług. Krucjata będzie modlitwą dusz, które się chętnie zaofiarują. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca dusze te muszą być w łasce uświęcającej, przyjąć komunię świętą wynagradzającą za grzechy całego świata, następnie mają odprawić prywatnie lub grupowo przed Najświętszym Sakramentem w tabernakulum jedną godzinę adoracji.

Modlitwa:

  1. Różaniec święty — część chwalebna,
  2. Suplikacje odmawiane lub śpiewane — mają być z wielkim nabożeństwem, koniecznie na kolanach,
  3. Litanie do Najświętszego Imienia Jezusa,
  4. Koronka do Ran Chrystusa Pana,
  5. Akty strzeliste — Chwała i dziękczynienie.

Kto będzie gorliwego serca, może odprawiać do Krwi Chrystusa Pana. Krucjata jest darem dla ziemi polskiej i dla całej ziemi w roku jubileuszowym, darem wielkiej łaski. Wszyscy muszą podjąć bojowanie ze złymi duchami, ze złymi skłonnościami. Krucjata wieku dwudziestego pierwszego, jest to bój ducha prawdy Bożej ze złymi mocami piekła, szatana diabła i jego kłamstwem. Wszyscy miłujący Boga powinni włączyć się w tę świętą modlitwę, by zwyciężyć złe moce szatana diabła, by pogrążyć je w piekle, a tylko przez modlitwę i trwanie w łasce uświęcającej, trwanie w miłości Trójcy Przenajświętszej. Krucjata święta wieku dwudziestego pierwszego zwycięży zło. Jeszcze poleciła Matka Najświętsza, byśmy się wszyscy bardzo miłowali, aby serca nasze zostały oczyszczone z jadu nienawiści i złości, abyśmy mogli sobie przebaczać winy. Matka Najświętsza błogosławi nasz kraj i cały świat. I powiedziała: W dniach czerwca będę z waszym narodem wspólnie prosiła Trójcę Przenajświętszą o najwyższą łaskę nawrócenia wszystkich zatwardziałych grzeszników — ateistów i o moc ducha światła dla wszystkich serc waszego narodu, o zjednoczenie się tylko w Bogu, w Kościele Bożym, w Krzyżu Chrystusa Pana, o wyzwolenie z kajdan złych mocy szatana diabła. Pamiętajcie dzieci. Bóg jest pełen chwały i łaskawości, pełen Najświętszego Miłosierdzia. I to, co wydaje się wam rzeczą niemożliwą, u Boga jest wszelką możliwością. Amen.

/Orędzia Zbawienia, t. III, s.239, 12.V.1983/

Głos MR nr 41 str. 36-37