KRUCJATA WIECZYSTEJ ADORACJI WYNAGRADZAJĄCEJ NAJŚWIĘTSZYM SERCOM JEZUSA I MARYI ZA GRZECHY POLSKI I POLAKÓW, OFIAROWANA ZA NASZĄ OJCZYZNĘ

“Dzieci Moje ukochane, pomóżcie mi związać moce szatańskie, które rozpanoszyły się w Polsce…” (Jasna Góra,15.04.2012)

To duchowy dar z jednej godziny w miesiącu złożony na ręce Matki Bożej Królowej Polski w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,15 kwietnia 2012

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z błogosławieństwem Bożym rozpoczął Krucjatę Wynagradzającą 01 maja 2012

 • Modlitwa św. Michała Archanioła (Potężny Egzorcyzm)
 • Część Bolesna Różańca;
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia;
 • Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa
 • Akt Poświęcenia Polski Bożemu Miłosierdziu
  ułożony wg bł. ks. Michała Sopoćki (Śpiewniczek Małego Rycerza str. 55-56 )
 • Inne… według natchnienia Ducha Świętego
  i uznania duszy adorującej

„Dzieci Moje ukochane, pomóżcie mi związać moce szatańskie, które rozpanoszyły się w Polsce. Pragnę waszych modlitw i waszych ofiar jako wasza Matka. Nie Lękajcie się niczego… ponieważ Ja i Mój Syn każdego rycerza i każdą rycerkę prowadzimy osobiście. Pragnę waszych modlitw i waszych ofiar jako wasza Matka.” Powtórzyła 3 – krotnie: “Nie lękajcie się niczego… i dodała: …ponieważ Ja i Mój Syn każdego rycerza i każdą rycerkę prowadzimy osobiście.”

KRUCJATA WIECZYSTEJ ADORACJI WYNAGRADZAJĄCEJ NAJŚWIĘTSZYM SERCOM JEZUSA I MARYI ZA GRZECHY POLSKI I POLAKÓW, OFIAROWANA ZA NASZĄ OJCZYZNĘ

APEL KOORDYNATORKI KRUCJATY

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Kochani, 

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w dniu 15 kwietnia 2012 r., na Jasnej Górze w Święto Bożego Miłosierdzia,  przed Tronem Królowej Polski, złożył obietnicę Mateńce Najświętszej i Jej Boskiemu Synowi, dotyczącą wynagradzania za grzechy Polski i Polaków. 

Obiecaliśmy modlić się nieustanie dzień i noc, odmawiając każdej godziny następujące modlitwy:

 1. Modlitwy uwielbienia Eucharystii („Niech będzie Bóg uwielbiony…”)
 2. Egzorcyzm św. Michała Archanioła
 3. Część Bolesna Różańca św.
 4. Koronka do Bożego Miłosierdzia
 5. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa.

Do dnia dzisiejszego nie udało nam się [w pełni] spełnić tej obietnicy. W dalszym ciągu są dni, w których niektóre godziny nie są objęte modlitwą (wykaz wolnych godzin we wskazanych dniach – w załączeniu). Czas jest trudny, my nie młodsi, sił coraz mniej, ale może uda się jeszcze komuś wykrzesać z siebie trochę siły, by wesprzeć Ojczyznę w tym tak ciężkim i ważnym czasie dla Polaków i Polski.

Od 2015 r. szeregi Legionu MRMSJ zasiliła spora grupa nowych rycerzy stąd apel do nich by po rozeznaniu duchowym włączyli się w tę inicjatywę dla dobra nas, naszej Ojczyzny i na Chwałę Bożą.

Każdą osobę chętną do podjęcia tej pięknej ofiary zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem; 790 500 257 – Anna A–S e-mail: agte03@wp.pl  

Ze względu na obowiązującą ustawę RODO, nie zamieszczamy imienne listy z godzinami już objętymi modlitwą (poniżej lista wg miejscowości i imienna bez nazwisk i kontaktów tel.). Jeżeli ktoś będzie potrzebował sprawdzić, w jakie dni i w jakich godzinach zadeklarował swoją modlitwę, proszę również dzwonić pod numer telefonu podany powyżej.

Wszystkich Rycerzy serdecznie pozdrawiam, życzę sił i miłości do pracy na Niwie Pana i błogosławię Macierzyńskim Błogosławieństwem Maryi w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.

mr Anna A–S ze Szczecina

Poniżej pozostałe luki w krucjacie wynagradzającej – dni każdego m-ca i godziny w tych dniach:


1) 8 – ego godz.:

 • od 1:00 do 4:00.
  2) 9 – ego godz.:
 • od 2:00 do 3:00.
  3) 10 – ego godz.:
 • od 1:00 do 5:00,
 • od 11:00 do 12:00,
 • od 13:00 do 15:00,
 • od 17:00 do 18:00.
  4) 11 – ego godz.:
 • od 1:00 do 5:00,
 • od 9:00 do 10:00,
 • od 11:00 do 12:00,
 • od 13:00 do 16:00.
  5) 12 – ego godz.:
 • od 1:00 do 5:00
 • od 7:00 do 10:00,
 • od 11:00 do 15:00.
  6) 16 – ego godz.:
 • od 9:00 do 13:00,
 • od 16:00 do 19:00
  7) 17 – ego godz.:
 • od 0:00 do 5:00,
 • od 8:00 do 19:00.
  8) 18 – ego godz.:
 • od 0:00 do 6:00,
 • od 7:00 do 9:00,
 • od 10:00 do 20:00.
  9) 19 – ego godz.:
 • od 2:00 do 4:00
  10) 20 – ego godz.:
 • od 0:00 do 5:00
 • od 7:00 do 19:00.
  11) 21 -ego godz.:
 • od 0:00 do 6:00
 • od 7:00 do 16:00,
  12) 23 – ego godz.:
 • od 0:00 do 2:00,
 • od 9:00 do 16:00,
 • od 17:00 do 18:00.
  13) 24 – ego godz.:
 • od 0:00 do 5:00
 • od 7:00 do 16:00,
 • od 17:00 do 18:00.
  14) 27 – ego godz.:
 • od 1:00 do 5:00,
 • od 7:00 do 8:00,
 • od 9:00 do 10:00,
 • od 11:00 do 16:00,
  w sumie luki w 14-stu dniach miesiąca.
  Pozdrawiam serdecznie
  Z Panem Bogiem
  Ania

w sumie luki w 14-stu dniach miesiąca.

Pozdrawiam serdecznie

Z Panem Bogiem

Ania

PS. od redakcji:

Obserwujemy jak wiele szlachetnych inicjatyw duchowych wzbudzanych jest w ostatnich czasach i dobrze – jeżeli są osoby, które podejmują te akcje i są w stanie je wypełnić – niech to robią. Jednak należy kierować się roztropnością, cierpliwością i wytrwałością w podjętych już inicjatywach, szczególnie tych, jakie zostały przyjęte i wprowadzone w rycerstwie. Często zapalamy się słomianym płomieniem i chwilę potem gaśniemy, bo brak jest tych cech w podejmowanych zobowiązaniach a przyjmujemy kolejne, podobne, inne ale bardziej nośne. Rycerze w swoich postanowieniach winni cechować się stałością, wytrwaniem w miłości i wierze a „modlitwy będą miały siłę i moc zwalczać wszelkie zło przez Miłosierdzie Boże, aby wypełniła się wola Boża”. I to jest sedno naszego powołania i służby Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Nie wielość zobowiązań i działań po swojemu, ale to co podoba się naszemu Bogu –w realizacji tego co najlepsze zostało nam przygotowane przez dobrego Ojca. Do tego potrzebne jest właściwe rozeznanie, o które prośmy Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi oraz naszych świętych Aniołów i Patronów. Amen.

Krucjata Wieczystych Adoracji Wynagradzających za Ojczyznę (KWAWzaO) – zrodzona jako owoc adoracji, modlitw, ofiar, pokuty, wynagrodzenia i złożony jako duchowy dar ołtarza Legionu Małych Rycerzy MSJ na Jasnej Górze w Święto Bożego Miłosierdzia, 15 kwietnia 2012. Ta Krucjata (KWAWzaO) zrodziła się także z natchnienia Bożego jako odpowiedź na słowa Matki Bożej: „Dzieci Moje ukochane, pomóżcie mi związać moce szatańskie, które rozpanoszyły się w Polsce. Pragnę waszych modlitw i waszych ofiar jako wasza Matka.  Nie Lękajcie się niczego… ponieważ Ja i Mój Syn każdego rycerza i każdą rycerkę prowadzimy osobiście.”

Krucjata Wieczystych Adoracji Wynagradzających za Ojczyznę (KWAWzaO) – to jedna godzina adoracji w miesiącu.  Czas trwania adoracji przez zgłoszonych uczestników kolejno co godzinę przez całą dobę (od 00:00-24:00) przez cały miesiąc przed Najświętszym Sakramentem wystawionym lub obecnym w Tabernakulum, albo w duchowej łączności z Sanctissimum w domu. 

Krucjata ta w swoim założeniu ma wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski i Polaków i ofiarowana za naszą Ojczyznę. Ten duchowy dar złożony na Jasnej Górze w świetle słów jakie Matka Boża przekazała (…) ma za zadanie pomóc Matce Bożej związać moce szatańskie, które rozpanoszyły się w Polsce. Matka Boża powiedziała: Pragnę waszych modlitw i waszych ofiar jako wasza Matka. Powtórzyła 3 – krotnie: Nie lękajcie się niczego… i dodała: …ponieważ Ja i Mój Syn każdego rycerza i każdą rycerkę prowadzimy osobiście.

Podczas wyznaczonej godziny adoracji każdy rycerz włączający się w Krucjatę Wieczystej Adoracji Wynagradzającej za Ojczyznę   (a także każda chętna osoba spoza Legionu MR MSJ), zobowiązuje się do odmówienia następujących modlitw:

Zgłoszenia do Krucjaty Wieczystej Adoracji Wynagradzającej za Ojczyznę (KWAWzaO) przyjmuje:

Koordynator Krucjaty: Ania Antosik-Stemplowska – Z-ca Prezesa Zarządu Legionu MR MSJ
tel.  790 500 257 e-mail: agte03@wp.pl  
Grafik – Inicjatywy Legionu – Krucjata 1, kliknij tu, aby móc wpisać się na wybraną godzinę w tzw. grafiku interaktywnym

 „Dzieci Moje ukochane,

pomóżcie mi związać moce szatańskie,

które rozpanoszyły się w Polsce…”

(Jasna Góra,15.04.2012)

KRUCJATA WIECZYSTEJ ADORACJI WYNAGRADZAJĄCEJ

NAJŚWIĘTSZYM SERCOM JEZUSA I MARYI

ZA GRZECHY POLSKI I POLAKÓW,

OFIAROWANA ZA NASZĄ OJCZYZNĘ

To duchowy dar złożony na ręce

Matki Bożej Królowej Polski

w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,

15 kwietnia 2012 R.P.

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
z błogosławieństwem Bożym rozpoczął Krucjatę Wynagradzającą

1 maja 2012

MODLITWY, KTÓRE NALEŻY ODMAWIAĆ W KAŻDEJ GODZINIE ADORACJI TO:

SUGEROWANE DODATKOWE MODLITWY:

 • Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa
 • Akt Poświęcenia Polski Bożemu Miłosierdziu

ułożony wg bł. ks. Michała Sopoćki

(Śpiewniczek Małego Rycerza str. 55-56 )

 • Inne… według natchnienia Ducha Świętego

 i uznania duszy adorującej

MODLITWA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie.

Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe życie Pana naszego i Zbawcy.

Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.

Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do Opis: Opis: altczeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.

A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen.

Każdorazowe odmówienie tej modlitwy spowoduje strącenie do czeluści piekielnych 50 tysięcy złych duchów. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie./Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój Święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Tak Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia…(ludzie powtarzają 3 razy), Miłosierdzia nad narodem naszym! W pokorze serca naszego Twemu Sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – dzieci i młodzież polską – naszą ukochana Ojczyznę. O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste, Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad nasza Ojczyzną, naszą nędzą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania! Daj nam moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (wierni powtarzają to ostatnie zdanie).

Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! /x3.

Jezu, ufam Tobie! /x3.

Tekst Aktu Poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu Autor (bł. ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny) osobiście darował tuż przed śmiercią (1975) swej bratanicy, s. Bernardecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernardeta zaś przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.