Krótka prezentacja Małego Rycerza i Legionu

Po wielu próbach zrodziła się inicjatywa bardzo zwięzłego opracowania informacyjnego  – czyli  wstępnej krótkiej  PREZENTACJI Małego Rycerza (podstawowej informacji o Legionie Małych Rycerzy MSJ). Poszerzona wersja to VADEMECUM Małego Rycerza  czyli PODRĘCZNIK formacyjny Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i tam można pogłębić swoją wiedzę o nas. Link do podręcznika.

Ta dwustronicowa prezentacja (zob. plik pdf – powyżej) skierowana do potencjalnych kandydatów na rycerzy oparta na już wydanym Vademecum MR i archiwalnym informatorze wydanym w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych.

Zauważyliśmy, że jest zapotrzebowanie na krótkie w treści wiadomości o Legionie w celu apostolstwa w przybliżeniu w zwięzłej prezentacji o małych rycerzach. 

Zależy nam na prosty i tanim wydaniu tej publikacji a zarazem ilości wg potrzeb.
Rozważamy o wydruku w kolorze ok. 1500 szt. w celu rozprowadzenia w swoich środowiskach, miejscach zamieszkania i gdzie tylko się da dotrzeć z tą informacją do potencjalnych zainteresowanych tą formacja duchową.

Wiemy, że jest internet… i jest on wykorzystywany,… ale widzimy potrzebę bezpośredniego dotarcia do zainteresowanych z krótką wiedzą o nas, a reszty dokona Pan Jezus, który mówi:

Nadszedł czas dla Małych Rycerzy… Jak wielu z was potrzebuję na te ostatnie czasy. Nie wyobrażasz sobie jak wielu zostało powołanych na Małych Rycerzy. Ja was powołuję i was już wybrałem. Jesteście Moją własnością. Działajcie w zjednoczeniu a wkrótce to dzieło rozkwitnie i po owocach ludzie poznają, że to dzieło Boże“.

Dzielimy się tym opracowaniem (zobacz ZAŁĄCZNIK) w celu otrzymania waszego zdania, rady, sugestii w tej kwestii a przede wszystkim waszego zapotrzebowania na ten folder – informator, aby zamówić rozsądną ilość tego opracowania. 

Prosimy o dość dynamiczną reakcję i odpowiedź sms-em, meilem bezpośrednim kontaktem telefonicznym. 

Dziękujemy. Bóg zapłać za modlitwę, apostolstwo i poświęcony czas w temacie.

Niech nas Bóg błogosławi i udziela darów Ducha Świętego na dalszą misję w rycerstwie. Amen.

W tej „ostatniej godzinie” Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia, Wszystkich Narodów /w tym Polski i całego wszechświata/ wzywa wszystkie ofiarne dzieci Boże do pracy w „JEGO WINNICY”. Przez wybraną duszę śp. Zofię Grochowską – Pan Jezus powołuje na swoją służbę Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – mówiąc:

Nie lękaj się zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego, nie martw się, że jesteś grzesznym. Gdy zostaniesz moją własnością, oczyszczę ciebie, dam ci siłę
i moc zwyciężać wszelkie zło. W tej walce będziesz się udoskonalać, aby być dobrym Rycerzem Miłosierdzia Bożego. /5.11.1990/ 

Zadaniem Małych Rycerzy jest całkowite zaangażowanie modlitewne, pokutne i ofiarne, aby wynagradzać za grzechy świata, ratować grzeszników od potępienia  zanurzając ich w Bożym Miłosierdziu oraz przebłaganie Boga Ojca czyli złagodzenie zbliżającego się BOŻEGO GNIEWU nad grzeszną ludzkością. Ponadto: – wypraszać łaski Bożego Miłosierdzia dla Kościoła, duchowieństwa, Ojczyzny, rodzin, konających i dusz czyśćcowych – wypłacających się Bożej SPRAWIDLIWOŚCI.

Ja, Jezus Chrystus, objawiłem się umiłowanej córce Faustynie, która stała się głosicielką Miłosierdzia Bożego. Teraz daję wam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. /30.07.1994/

Potrzebuję was Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Gdy usłyszysz w swoim sercu i duszy głos Boga, przekazany przez człowieka, odczujesz pragnienie zostać jednym z Małych Rycerzy. To Ja, Jezus Chrystus ciebie powołałem do tego dzieła. / 23 04 1993 /

z R E G U L A M I N u

  1. Rycerz przez dobre uczynki, słowo, modlitwę

okazuje miłosierdzie bliźniemu.

2.   Rycerz zobowiązany jest do:

1)   Codziennego odmawiania Różańca Św. i Koronki
do Miłosierdzia Bożego.

2)   Częstego uczestnictwa we Mszy Św. oraz częstego przyjmowania sakramentów św. i ofiarowania ich Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi za grzeszny świat
i dusze w czyśćcu cierpiące.

3)   Ofiarowania Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez siebie, czyniąc post i pokutę.

4)   Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych koronki
do Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie czasie: miedzy 21:00 a 5:00.

5)   Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca.

Po OKRESIE PRÓBY /postulatu/ i złożeniu deklaracji wstępujący nowi rycerze otrzymują: ZNACZEK – z  logo Legionu MRMSJ i DYPLOMIK MRMSJ jako pamiątkę wstąpienia w szeregi Legionu MRMSJ; jednocześnie korzystając z tekstów codziennego OFIAROWANIA się i PRZYRZECZENIA z wezwaniami do Patronów Legionu.

„Ich wielką troską jesteśmy też my, kapłani, których oni nieustannie ogarniają swoją  modlitwą, wypraszając nią świętość dla każdego z nas. Drodzy BRACIA KAPŁANI, pragnę zachęcić Was wszystkich, abyście bez obaw zwrócili wasze oczy na tych ludzi modlitwy.”

– Synowie Moi, Mojego Kościoła Świętego na ziemi, wybrałem tę córkę niewykształconą, tę maluczką. Przez tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego pragnę wylać Boże Miłosierdzie na cały świat, a wy Moi synowie starajcie się pomóc im w zatwierdzeniu przez Kościół. /5.08.1991/

►Nazwa: Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego została oficjalnie uznana, przyjęta
i zatwierdzona aprobatą pierwszego STATUTU
21 kwietnia 1998 r.

►Na ZGROMADZENIU ANIMATORÓW, 5 sierpnia 2023 r. przyjęto najnowszą wersję STATUTU za obowiązujący dla całego Legionu MRMSJ.

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, zwany dalej Legionem, jest tradycyjną wspólnotą modlitewną działającą w Kościele Katolickim.

Legion jest ruchem katolickim, skupiającym osoby realizujące naukę Kościoła Katolickiego, która w swej duchowości łączy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, Miłosierdzia Bożego oraz Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.” 

►DEKRET w DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

►DEKRET w ARCHIDIEC. SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

►DEKRET w DIECEZJI TARNOWSKIEJ

►DEKRET w DIECEZJI SIEDLECKIEJ

► DEKRET w ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

► DEKRET w ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Do dyspozycji członków Legionu służy czasopismo wspólnotowe „Głos Małego Rycerza” wydawane jako kwartalniki w wersji drukowanej i elektronicznej na stronie internetowej: malirycerze.pl, która jest też środkiem informacyjnym, formacyjnym i ewangelizacyjnym tak dla rycerzy jaki i wszystkich użytkowników. Ponadto na stronie są prezentowane inne pozycje książkowe Legionu. 

Na FACEBOOKU dostępny jest profil Mały Rycerz
dla zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami Legionu.

Dostępne są dwie książki śp. Zofii Grochowskiej – założycielki Legionu Małych Rycerzy: – MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO oraz kompendium tej książki pt. WZYWAM  WAS  DO MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO – 100 stronicowej publikacji opracowanej przez franciszkanina o. Józefa Kaźmierczaka na prośbę Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, ówczesnego metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

Co rocznie organizowane są dwa ogólnopolskie spotkania dla rycerzy: Na Jasnej Górze i w Niepokalanowie połączone z rekolekcjami i nocną adoracją.

Zainteresowani wstąpieniem mogą pogłębić wiedzę poprzez lekturę: VADEMECUM Małego Rycerza – PODRĘCZNIK FORMACYJNY LEGIONU MRMSJ:

668 093 700;       664 036 180;      790 500 257

malirycerze@gmail.com

malirycerze.pl