Koronka za i przez dusze czyśćcowe S. Medardy

Świadectwo Rycerki Marii z Poznania

Rycerka Maria z Poznania jeszcze o Siostrze Medardzie z osobistych bezpośrednich kontaktów i doświadczeń z Zofią Wyskiel

Przesyłam treść modlitwy w intencji dusz czyśćcowych, której nauczyła mnie Siostra Medarda.

Odmawia się je na różańcu:

Koronka Siostry Medardy
(za i przez dusze czyśćcowe)
Duże paciorki – 1x
Dusze święte, któreście przeszły z tej ziemi do czyśćca i w niebie jesteście oczekiwane – módlcie się za mną do Pana o wszystkie potrzebne łaski, o które żebrzę Boski Majestat.
Małe paciorki – 10x
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
i dalej – cały różaniec (5 dziesiątek)