Koronka na ulicach miast… 2023

KOSZALIN

W ramach inicjatywy modlitewnej – Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata!

Czwartek, 28 września, godz.15:00 tradycyjnie na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II – Stanisława Staszica.

Już 14 raz na apel podany w ogłoszeniach parafialnych przybyło na to wydarzenie blisko 60 osób. Tym razem bez kapłana – zajęcia, obowiązki nie pozwoliły na obecność żadnemu ksiedzu by być na tym wydarzeniu. Modlitwę na prośbę proboszcza poprowadził animator koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Poprzedził krótką informacją, która była zamieszczona w mediach społecznościowych i rozpoczął Aktem Poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu (tekst jest zamieszczony w Śpiewnikczku Małego Rycerza str. 56.)

DO RYCERZY I WSZYSTKICH ZATROSKANYCH O POLSKĘ ZACHĘTA DO CODZIENNEGO WŁĄCZENIA TEJ MODLITWY PRZED KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. PONIŻSZY AKT ZAWIERA SEDNO INTENCJI I AKTUALNE PRZESŁANIE NA DZISIESZE TRUDNE CZASY.

AKT POŚWIĘCENIA POLSKI MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
Tekst Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu Autor (bł. ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny) osobiście darował tuż przed śmiercią (1975) swej bratanicy, s. Bernardecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernardeta zaś przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny!
Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu.
W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa.
Tak Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością:
Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia… (ludzie powtarzają 3 razy), Miłosierdzia nad narodem naszym!
W pokorze serca naszego Twemu Sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – [dzieci i] młodzież polską – naszą ukochaną Ojczyznę.
O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste, Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana.
Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania!
Daj nam moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej.
Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców.
Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami.
O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (wierni powtarzają to ostatnie zdanie).
Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! /x3.
Jezu, ufam Tobie! /x3.

P.S. Od ponad 20 lat ten akt odmawiany jest razem z Koronką do Bożego Miłosierdzia przez uczestników po Mszy św. o północy podczas nocnych adoracji pierwszo-piątkowych w intencji Ojczyzny w kaplicy Chrystusa Króla przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie.

Od 13 września 2023 (rocznica objawienia Koronki) AKT ten poprzedza modlitwę Koronkę do Bożego Miłosierdzia (o 15:00). Intencją tej inicjatywy jest wparcie duchowe Polski i przebudzenie Polaków ku pojednaniu, zgody i dobra naszej Ojczyzny, gdyż z niej ma wyjść – w świetle obietnicy Jezusa Chrystusa dane św. Faustynie – iskra która przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa Króla.

28.09.2008r. to dzień beatyfikacji bł. Michała Sopoćki i od tego czasu podjęta została inicjatywa odmawiania w każdą rocznicę „KORONKI NA ULICACH MIAST ŚWIATA” – najpierw w Łodzi, potem w Polsce a obecnie na całym świecie. Przyłączmy się i my do tej szlachetnej akcji omadlając nasze miejscowości (jako te małe Ojczyzny) w jedności duchowej z całym Dworem Niebieskim wypraszając jeszcze Boże Miłosierdzie dla nas, Ojczyzny, Kościoła i świata całego. Amen.

KRAŚNIK

Jak co roku modliliśmy się 28.09.2023r. o godz. 15-tej na placu przy USC przy ul. Urzędowskiej w Kraśniku. Było ponad 40 osób i nasz ksiądz Zbigniew – wikary. Było ogłoszenie o Koronce na ulicach… w kościele podczas ogłoszeń parafialnych. Na tę modlitwę wiele osób przychodzi już co roku, niektórym trzeba przypomnieć. Ważne jest to, że ogłasza ksiądz w kościele i na modlitwę przychodzi ksiądz wikary.