KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI

KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI

(dana w Nigerii Barnabasowi Nwoye – 15 marca 1997)

Hymn

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi ocal świat.

Wezwanie Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości.

L: Ześlij Twojego Ducha, a zostaną stworzeni.

R: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się

O Boże, Który nauczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, udziel nam przez tego samego Ducha, abyśmy byli prawdziwie mądrzy i zawsze radowali się Jego sugestiami przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wyznanie wiary – Credo

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze  Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko  się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z Nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do Nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Światło słoneczne nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa.

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz …, 3x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu … (Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Światło słoneczne nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA PIERWSZA

Przybijanie Prawej Ręki Naszego Pana Jezusa (przerwa na krótką medytację)

Dla drogocennej rany w Twojej prawej ręce i przez ból gwoździa, który przebił Twoją prawą rękę, niech Najdroższa Krew, która stamtąd wypływa, zbawi grzeszników z całego świata i nawróci wiele dusz. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo…

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12x)

Chwała Ojcu  … (Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Światło słoneczne nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA DRUGA

Przybijanie Lewej Ręki Naszego Pana Jezusa (przerwa na krótką medytację)

Dla drogocennej rany w Twojej lewej ręce i przez ból gwoździa, który przebił Twoją lewą rękę, niech Najdroższa Krew, która stamtąd wypływa, ratuje dusze czyśćcowe i chroni umierających przed atakami duchów piekielnych.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12x)

Chwała Ojcu …(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Światło słoneczne nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA TRZECIA

Przybijanie Prawej Stopy Naszego Pana Jezusa (przerwa na krótką medytację)

Dla drogocennej rany w Twojej prawej stopie i przez ból gwoździa, który przebił Twoją prawą stopę, niech Najdroższa Krew, która stamtąd wypływa, przykryje fundament Kościoła Katolickiego przeciwko planom okulistycznego królestwa i złych ludzi. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12 x)

Chwała Ojcu …(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Światło słoneczne nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA CZWARTA

Przybijanie Lewej Stopy Naszego Pana Jezusa (przerwa na krótką medytację)

Dla drogocennej rany w Twojej lewej stopie i przez ból gwoździa, który przebił Twoją lewą stopę, niech Najdroższa Krew, która stamtąd wypływa, uchroni nas na wszystkich naszych drogach przed planami

i atakami złych duchów i ich agentów. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12x)

Chwała Ojcu …(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Światło słoneczne nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA PIĄTA

Przebicie Świętego Boku Naszego Pana Jezusa (Przerwa na krótką medytację)

Przez drogocenną ranę w Twoim Najświętszym Boku i przez ból włóczni, która przebiła Twój Najświętszy Bok, niech Najdroższa Krew i wypływająca stamtąd Woda, leczą chorych, wskrzeszają umarłych,

rozwiązują nasze obecne problemy i uczą nas drogi do naszego Boga na wieczną chwałę. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12x)

Chwała Ojcu …(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Światło słoneczne nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa. (3x)

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych

Módlmy się

O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, my czcimy, wielbimy i adorujemy Cię za Twoje dzieło Wiecznego Przymierza, które przynosi ludzkości pokój. Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa. Pociesz Wszechmogącego Ojca na Jego Tronie i zmyj grzechy całego świata. Niech czczą Cię wszyscy, o Przenajdroższa Krwi, zmiłuj się. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

Święty Józefie, małżonku Maryi, módl się za nami

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami

Św. Janie u stóp Krzyża, módl się za nami

Św. Mario Magdaleno, módl się za nami

Wszyscy modlący się wojownicy i orędownicy Nieba, módlcie się za nami

Wszyscy wielcy święci naszego Pana, módlcie się za nami

Wszystkie niebieskie zastępy, Legionie Maryi, módlcie się za nami.

„Bądźcie pokorni i przyjmijcie Wolę Bożą, a dojdziecie do końca. Ofiarujcie swoje rodziny Mojej Najdroższej Krwi. Uratuję ich. Obiecuję, że nawrócę ich, zanim nadejdzie Wielki Ucisk. Będzie pokój i miłość. Adorujcie i szanujcie Moją Najdroższą Krew… Pozwolę, aby Moja Najdroższa Krew spadła na serce każdego grzesznika ofiarowanego Mojej Najdroższej Krwi. Mówię wam, ofiarujcie Mi i módlcie się za nich zawsze za przyczyną Mojej Najdroższej Krwi. Zniszczę wszelkie zło w waszych rodzinach. Słyszałem Wasze modlitwy. Radujcie się, gdyż prośba zostanie spełniona…Moje dzieci, nigdy nie zaniedbujcie dawania świadectwa, kiedy widzicie tę dobroć, od Tego, który was kocha… Jeśli ktoś z was Mnie kocha, niech Mnie pocieszy i módlcie się za nie pokutujących grzeszników… pozostałe dni są wielkie i święte. Wasza adoracja będzie wielka i święta. Przyjdźcie z czcią i bojaźnią i uwielbiajcie waszego Boga.” (Przekaz dany Barnabasowi Nwoye w Nigerii, 25 lipca 1997)