Kontynuacja Mszy św. w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą i Legion Małych Rycerzy

6 mszy św. Ks. Sebastian S., 29.04.-4.05.2020

9 mszy św. ks. Józef K. 4-12.05.2020

6 mszy św. ks. Lesław K. 13-21.05.2020

“W intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą i Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego za wstawiennictwem św. Michała, Archaniołów i św. Aniołów pomnożone władzą oraz mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego (od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej)”.

Nieco o intencji…


Św. Michał jest potężnym obrońcą i orędownikiem Ludu Bożego jak również współpatronem Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, który wspiera intencje zanoszone do tronu Bożego przez Królową Nieba i ziemi (wierząc w Jej wszechpośrednictwo z ufnością powierzamy się Jej ze wszystkimi modlitwami i ofiarami, aby Ona nimi dysponowała,  zarządzała i zanosiła do Tronu Bożego w najpilniejszych potrzebach według upodobania i woli Bożej)  jak również wszystkie intencje: modlitwy i ofiary rycerzy: osobiste, lokalnych grup modlitewnych jak i całego Legionu. Wszystkie te intencje zanoszone przez Matką Bożą i Legion MRMSJ  za wstawiennictwem św. Michała Archanioła pragniemy, aby były pomnożone władzą oraz mocą modlitw i ofiar Kościoła Chrystusowego czyli mocą wszystkich modlitw i ofiar Kościoła TRYUMFUJĄCEGO (w niebie), PIELGRZYMUJĄCEGO (na ziemi) i CIERPIĄCEGO (w czyśćcu)

Ta uniwersalna intencja może towarzyszyć w intencjach osobistych małych rycerzy jak również wszystkim zatroskanym o Kościół, Polskę i całą ludzkość