KONIECZNE JEST PRZEBACZENIE INNYM – WYBACZENIE WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO

(…) Przebaczcie wszystkim, którzy sprowadzili przekleństwo na was lub na waszą rodzinę i pojednajcie się z nimi w głębi waszego serca. Pan wysłuchuje – naszych modlitw tylko wówczas, gdy kochamy innych i kiedy im przebaczamy: „A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu…” (Mk 11,25a). „Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia”. (Syr 28,3). My także musimy pojednać się ze wszystkimi, aby Bóg mógł przyjąć nasze akty miłości, ofiary pokutę. „Jeśli więc, przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem, swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5,23-24). Czasem bardzo trudno jest przebaczyć komuś, kto nas bardzo skrzywdził, dlatego w takim przypadku potrzebujemy szczególnej łaski Pana, by być w stanie to uczynić. Gdy szczerze poprosimy Boga o łaskę przebaczenia komuś, z pewnością ześle Pan swojego Ducha Świętego, aby nam pomógł przebaczyć tej osobie i pojednać się z nią.

ŚWIADECTWO – KIEDY PRZEBACZYŁA, ZOSTAŁA UZDROWIONA

Pewnego razu przyszła do mnie kobieta i poprosiła o modlitwę o uzdrowienie z choroby skóry oraz z astmy. Powiedziała, że choroby te są skutkiem przekleństwa jej ojca, który był alkoholikiem i prowadził niemoralne życie. Kiedy, była nastolatką, jej ojciec przyszedł do jej sypialni kompletnie pijany i chciał uprawiać z nią seks. Ona mu się oparła i nie uległa jego żądaniu, wówczas on przeklął, ją w następujących słowach: „niech twoje piękne ciało pokryje się czyrakami i obyś umarła z powodu duszności”. Po tym incydencie rozchorowała się; miała gorączkę, wymiotowała i musiała pozostać w łóżku, a po kilku dniach na jej ciele pojawiły się czyraki, po czym zachorowała na astmę.

Gdy ją poprosiłem, by przebaczyła ojcu, który zginął w wypadku, nie potrafiła tego uczynić. Ze łzami w oczach i z sercem przepełnionym gorzkim gniewem powiedziała ,,Nie mogę przebaczyć temu diabłu, który, chciał mnie pozbawić dziewictwa” Nałożyłem na nią ręce i prosiłem Jezusa, aby posłał do niej swego Ducha Świętego, by obdarzył ją łaską pojednania z nieżyjącym ojcem. Następnie uklęknąłem przed nią i odgrywając rolę jej ojca, powiedziałem: „Moja córko, jestem diabłem, byłem alkoholikiem. Kiedy byłem pijany nie, wiedziałem, kto jest moją żoną, a kto córką. Ale ty jesteś krwią z mojej krwi. Jestem twoim ojcem i błagam cię, moje dziecko, przebacz mi i kochaj mnie”. Nagle trzymając mnie za ręce, krzyknęła głośno: „Tato, przebaczam ci, jesteś moim ojcem i kocham cię!” W tamtej chwili kobieta ta prawdziwie przebaczyła swemu ojcu! Wiele razy prosiłem o przebaczenie w czyimś imieniu (biorąc na siebie przewinienia tej osoby) i zawsze w takich przypadkach byłem świadkiem cudów, jakie Pan uczynił.

Wówczas wszelkie więzy zostały zerwane. Pomodliłem się o przełamanie przekleństwa oraz o całkowite uzdrowienie. Ku ogromnemu zdziwieniu lekarzy, kobieta ta została w pełni uzdrowiona! Odzyskała swój urok i piękno, wyszła za mąż i obecnie prowadzi bardzo dobre życie ze swoim mężem i dwojgiem dzieci. To prawda, że przebaczenie przynosi uzdrowienie! (…)

Fragment z książki „Uwolnienie od przekleństwa prawa” – o. James Manjackal MSFS s. 166-167