Jezus Chrystus do Legionu MRMSJ (3) – W siedmiu dniach dam wam wskazówki do kształtowania Małego Rycerza MSJ

Dnia 14.12.97 r., Tolkmicko

Córko Moja. Staraj się pisać co dzień, w siedmiu dniach dam wam wskazówki do kształtowania Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezuso­wego.

  1. Często się spowiadajcie! Proście swego Anioła, aby pomógł przygo­tować się do szczerej spowiedzi.
  2. Uczęszczajcie często na Mszę Świętą.
  3. Ciało Jezusa Chrystusa przyjmujcie godnie, abym z radością wcho­dził do waszych serc i przebywał w was.
  4. Nie grzeszcie, Moje dzieci, nie rańcie mnie, wy Moi mali wojow­nicy, bo z miłości was zrodziłem w swoim Sercu i patrzę na was jak na perły, które się odradzają i oczyszczają.
  5. Wynagradzajcie Moją zranioną miłość. Bądźcie wierni Mojej miłości.
  6. Kto z was Mnie kocha, wypełnia Moje przykazania i nie rani mnie.
  7. Złóżcie ofiary ze swojego życia w Moim zranionym Sercu. Tam macie schronienie i łaski dla was przygotowane. Korzystajcie z nich – daje je przez was dla zagubionej ludzkości. Bądźcie Moimi szafarzami.
  8. Jednak łaska potrzebuje ofiary. Nie lękajcie się składać ofiar, każda wasza ofiara jest miła Memu Sercu.
  9. Módlcie się często do Trójcy Przenajświętszej, aby Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty wam błogosławił.
  10. Różaniec zaś składajcie w ręce Niepokalanej, niech to Matka Najświętsza przekazuje wasze Różańce tam, gdzie najbardziej potrzeba. Tylko zaufajcie jej jako Matce waszej i jej macierzyństwu.

Modlitwa o znajomość Boga potwierdzoną życiem (z listu do Kolosan, 1, 9-14)

Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić [Boga], abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do [okazywania] wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. (Kol 1,9-14)