Jezus Chrystus do Legionu MRMSJ (2) – Trzeba przygotować, uświadomić wszystkich Małych Rycerzy MSJ

Dnia 13.12.1997 r., Tolkmicko
Córko pisz, bo czasu macie mało.
Trzeba przygotować, uświadomić wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, przed jakim macie stanąć zadaniem i ukształtować się na wzór Boży.
1. Powinniście się wyzbyć swego ja, ujarzmić swoje ciało, wyciszyć swoje wnętrze, abym mógł do was mówić Ja, Jezus Chrystus.
2. Otwórzcie swoje serca, abym mógł przez was działać, bo moi Mali Rycerze będą wystawieni przeciwko złu, które atakuje wszystkie dusze, aby je zniszczyć.
3. Zachowajcie całkowitą ufność, że Ja, Jezus Chrystus, Jestem z wami i wami się posługuję. Bądźcie tymi światłami, które będą oświecać tę Świętą Ziemię.
4. Nie lękajcie się! Napełnię was Swoją mocą i światłem, ale najpierw przygotujcie się, aby być godnymi do przyjęcia tych łask, które spłyną do serc waszych.
5. Bądźcie silni w wierze, że Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Najświętsza zwycięża wszelkie zło w oznaczonym czasie.
6. Módlcie się i składajcie ofiary! Bądźcie cichymi pracownikami w Mojej Winnicy.
7. Cichość i pokora może czynić cuda, tylko trzeba skorzystać z tych łask Ducha Świętego.
8. Korzystajcie w tych czasach z Pisma Świętego, a dam wam poprzez Nie światło i mądrość zrozumienia, czego od was pragnę.

S. Zofia Grochowska “U źródeł Bożego Miłosierdzia – orędzia” t. I s. 257-258

Z pierwszego listu do Koryntian:  I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.  Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.  Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania abyście mogli przetrwać. (1Kor 10, 9-13)