JEZU, ŻYJ WE MNIE – WIANECZEK MODLITW Z DZIEŁ ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

JEZU, ŻYJ WE MNIE przez Najświętszą Maryję Pannę i Tereskę świętą to WIANECZEK MODLITW z dzieł św. Teresy od Dzieciatka Jezus z dodatkiem innych nabożeństw zebrał O. Marian Siwak, O.F.M. Wydanie dziewiąte. Druk i nakład Wydawnictwa OO. Franciszkanów, Pułaski, Wisconsiu 1944