INTENCJE 7 KORONEK do Bożego Miłosierdzia

Pan Jezus polecił ofiarować Msze św. i modlitwy w intencji: Ojca św., biskupów, kapłanów, zakonów, za nawrócenie grzeszników a także za dusze w czyśćcu cierpiące.

Stąd przypuszczam, że s. Zofia zredagowała modlitwę 7 koronek do Miłosierdzia Bożego, w siedmiu intencjach, które MRMB odmawiają regularnie w Poznaniu od 20 lat w każdy pierwszy piątek miesiąca w kościele oo. Franciszkanów, podczas całodobowej adoracji o godz. 15-tej i 3-ciej w nocy. Intencje SIEDMIU KORONEK DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO opracowane przez s. Zofię zostały zatwierdzone przez Księży Jezuitów w Kaliszu i nie należy ich zmieniać.

/ fragment artykułu rycerki Marii T. z Poznania, Głos MR nr 43 s. 30/

INTENCJE 7 KORONEK do Bożego Miłosierdzia praktykowanych przez Małych Rycerzy MSJ

Drodzy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego oraz wszyscy czciciele Miłosierdzia Bożego – zebraliśmy się dzisiaj, aby czcić, wielbić, i zawierzać Miłosierdziu Bożemu, oraz prosić Boga o wszelkie łaski potrzebne nam i całemu światu.

Wszystkie nasze prośby będziemy zanurzać przez Najświętsze Rany Pana Jezusa w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby uprosić potrzebne łaski dla całego świata a szczególnie dla naszej Ojczyzny. Przy każdej koronce będziemy wymieniać, o co się modlimy i powierzać Bogu nas samych, aby nasza modlitwa była miła Bogu.

Intencja I koronki / Rana Serca/

W pierwszej koronce do Miłosierdzia Bożego zwracamy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zanurzmy w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym i w Najświętszym Sercu Pana Jezusa pełnym miłości i miłosierdzia – Kościół Święty., Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz zakonników, aby moc Miłosierdzia Bożego broniła ich przed wszelkimi atakami zła. Prośmy również o ich zdrowie i o to, aby godnie wypełniali Wolę Bożą w posługiwaniu kapłańskim i zakonnym.

Intencja II koronki / Rana lewej nogi/

W drugiej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym miłosierdziu Bożym wszystkich chorych i cierpiących na duszy i ciele, a także strapionych, prześladowanych i opuszczonych – abyśmy poprzez niezgłębione Miłosierdzie Boże mogli uprosić potrzebne łaski dla wszystkich chorych na całym świecie a szczególnie dla nas samych i naszych rodzin.

Intencja III koronki /Rana prawej nogi/

W trzeciej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym młodzież i dzieci całego świata a szczególnie młodzież i dzieci polskie – aby moc Miłosierdzia· Bożego broniła ich przed atakami zła oraz przed tak bardzo obecnie zepsutym światem.

Intencja IV koronki /Rana lewej ręki/

W czwartej koronce do Miłosierdzia Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy prosić o pokój na świecie a szczególnie o pokój w naszej Ojczyźnie – aby Boży pokój ogarnął wszystkie ludzkie serca i aby one mogły stać się narzędziami, którymi będzie się posługiwał Jezus Miłosierny.

Intencja V koronki / Rana prawej ręki/

W piątej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym ginących śmiercią tragiczną, wszystkie dusze konające oraz dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie z naszych’ rodzin – aby moc Miłosierdzia Bożego otworzyła im bramy niebios.

Intencja VI koronki / Rana ramienia – najbardziej bolesna/

W szóstej koronce poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa powierzamy wszystkich zatwardziałych grzeszników całego świata, wszystkich, którzy odeszli od Boga – dusze, które Pan Jezus kocha najbardziej, a które stoją nad przepaścią potępienia oraz tych, którzy zbłądzili, szczególnie ludzi uzależnionych i ludzi niewierzących. Zanurzamy ich w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, aby zaczerpnęli siły i mocy uzdrawiającej w poznaniu i nawróceniu się do Boga.

Intencja VII koronki / Rana głowy/

W siódmej koronce do Miłosierdzia Bożego poprzez Najświętsze Rany Pana Jezusa będziemy zanurzać w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym całą wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, naszych opiekunów oraz wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego i będziemy prosić o potrzebne nam łaski do dobrego wypełniania woli Bożej.

/Głos MR nr 43 s. 31/