Intencje 10 mszy św. od 21-30.11.2022

Od 21 – 30 listopada  2022 r. zamówione zostały kolejne 10 mszy św. w intencjach podobnych jakie były sprawowane w pierwszej dekadzie listopada 2022. Są one ofiarowane od Legionu MRMSJ jako msze św. w formie nowenny – 9 mszy św. po kolei, jako wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie.

  1. Przez Niepokalane Serce Maryi – Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych grzeszników
  2. Przez Niepokalane Serce Maryi – Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłego duchowieństwa i służby liturgicznej.
  3. Przez Niepokalane Serce Maryi – Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze oziębłe i zmarłych wiernych Kościoła Katolickiego
  4. Przez Niepokalane Serce Maryi – Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych dzieci i młodzieży
  5. Przez Niepokalane Serce Maryi – Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze przez konających i dusze czyśćcowe.
  6. Przez Niepokalane Serce Maryi – Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych schizmatyków, heretyków i odszczepieńców.
  7. Przez Niepokalane Serce Maryi – Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych pogan i nie znających Chrystusa
  8. Przez Niepokalane Serce Maryi – Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych apostatów i lekceważących swoje zbawienie
  9. Przez Niepokalane Serce Maryi – Apostołki Eucharystii wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Jezusowi Chrystusowi – Królowi w Najśw. Sakramencie szczególnie przez dusze zmarłych nieprzyjaciół i wrogów Kościoła Katolickiego
  10. Przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii o uwielbienie Eucharystii i podziękowanie za Jezusa Chrystusa – Króla, EMMANUELA-BOGA z nami w Najśw. Sakramencie oraz za wszystkie owoce ofiarowanych tych 9 mszy św.

Powyższe intencje to nawiązanie do odpustu jaki jest zamieszczony w modlitewniku Kwiat Eucharystyczny na str. 558 pkt 12.

“Kto z wiernych złoży ofiarę na odprawienie mszy św. wynagradzając za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie, dostępuje odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (Pius X. Reskr, Manu Propor. 15.VI.1907).”

Nie chodzi li tylko o odpust, ale jako zadośćuczynienie za wszelkie świętokradztwa, profanacje, oziębłość, obojętność, lekceważenie, niegodnie przyjęte Komunie św., zbezczeszczenia i usuwanie tabernakulum itd. itp. które zauważamy i chcemy wynagrodzić i przebłagać Bożą Sprawiedliwość TAKŻE W IMIENIU DUSZ ZMARŁYCH WYMIENIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH INTENCJACH  

P.S. Bóg zapłać ofiarodawcom tych i wszystkich poprzednich intencji Mszy św. zamieszczane w Głosie Małego Rycerza i na stronie Legionu MRMSJ: malirycerze.pl