Informacja dla uczestników 46 -dniowego Zawierzenia pod Płaszcz Maryi

Drodzy uczestnicy Zawierzenia,

w związku ze zbliżającym się dniem 28.10.2022r. przypominamy o rozpoczęciu się 46-dniowego czasu Zawierzenia pod Płaszczem Maryi.
Zachęcamy wszystkich uczestników Zawierzenia w miarę możliwości czasowych o uczestnictwo w tym dniu (28.10.2022) we Mszy św. w łączności duchowej ze Mszą św. , która będzie sprawowana przez ks. Lesława Krzyżaka w intencji wszystkich uczestników.

Przypominamy również, że przez 46 dni należy:
– odmówić jedna część różańca przypadającą na dany dzień w intencjach:
1. jako wynagrodzenie za grzechy własne, małżeństwa, rodziny, wspólnoty i narodu polskiego,
2. jako dziękczynienie za obecność Maryi w narodzie polskim, za Jej Królowanie i opiekę nad nami, oraz za Jej wiele interwencji w życiu narodu polskiego,
3. z prośbą, aby w narodzie polskim nie zaginęły wartości chrześcijańskie, oraz o ochronę naszej ojczyzny przed bombą atomową.
-codziennie rozważać kolejną Cnotę Maryi według książki “Zawierzenie pod Płaszczem Maryi”
– pościć w dniach ustalonych przez opiekunów grup.

Chętnych zapraszamy do przyjazdu na Mszę św. w dzień Zawierzenia tj. 12 grudnia 2022r..
Miejsce i godzina będą podane w terminie późniejszym.

mr Łucja Kozieł