II ZJAZD KU CZCI ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, Warszawa, 8.10.2021r.

Informacja dla Małych rycerzy i kandydatów na rycerzy:

Piątek, 8.10.2021r. – To data II Zjazdu Legionu ku czci św. Andrzeja Boboli w narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie pod duchowa opieką ks. dr Aleksandra Jacyniaka – kapelana Legionu. Prośba aby ta wiadomość została powielana do zainteresowanych i czcicieli św. Andrzeja Boboli. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń chętnych uczestników. Chcemy widzieć, na jaką ilość będą musieli przygotować się gospodarze Sanktuarium. Informacje i zgłoszenia telefonicznie do Marii kom. 664 035 180.

Zgłaszają osobiście osoby indywidualne oraz przedstawiciele zorganizowanych wyjazdów (nie ma tam miejsc parkingowych na autobusy) podając ilość uczestników. Inicjatywa organizacji II Zjazdu to owoc ubiegłorocznego modlitewnego nocnego czuwania w nawiązaniu do wywiadu i publikacji świadectwa ks. prał. Józefa Niżnika, proboszcza i kustosza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Tytuł artykułu: św. Andrzej Bobola: „ZACZNIJCIE MNIE CZCIĆ” Przyjmijmy z wiarą patronat św. Andrzeja Boboli.”

To drugie wydarzenie starajmy się omodlić nowenną do św. Andrzeja Boboli, jaką polecamy w numerze 39 Głosu MR(str. 46-52) lub na stronie Legionu MRMSJ https://malirycerze.pl/nowenna-za-ojczyzne-moca-wstawiennicza-sw-andrzeja-boboli/

Rozpoczęcie Mszą św. o 19:00 (przed mszą możliwość uczestniczenia w nabożeństwie różańcowym o 18:30)

Zakończenie o 6:00 w sobotę błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

W czasie nocnej adoracji – czuwania modlitewnego o północy Msza św. o ustanowienie św. Andrzeja Boboli Głównym Patronem Polski