Historia wydań i opinie książek s. Zofii

DOTYCHCZASOWE WYDANIA KSIĄŻKOWE

s. Zofii Grochowskiej

►Pierwsza książka „ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” z obrazem Bożego Miłosierdzia na okładce/ obraz z siedziby Apostolstwa Bożego Miłosierdzia  w Warszawie ul. Nowogrodzka 44/5 / z tekstami od 11.12.1988 r. do 30.12.1993 r.

RECENZJE-OPINIE DOT. TEKSTÓW

zamieszczonych w trzech pierwszych książkach

Przeczytałem Dzienniczek s. Zofii i nie znalazłem niczego co może budzić jakieś zastrzeżenia teologiczne. Wiem, że s. Zofii zależy tylko na chwale Bożej i sądzę, że Bóg Nią i Małymi Rycerzami posługuje się w pozyskiwaniu dusz zagubionych.

Ks. Prob. Lucjan Dąbrowski

Tolkmicko 1994.01.11.

►Druga książka „Czas ostatniej szansy” wyd. Apostolstwo Bożego Miłosierdzia Warszawa, grudzień 1994 r. z obrazem Jezusa Miłosiernego z klęczącymi Janem Pawłem II i s. Faustyną / Obraz Miłosierdzia Bożego w Kościele parafialnym oś. Rycerskie – Przemyśl. Ojciec św. Jan Paweł II dziękuje Panu Jezusowi za dar Miłosierdzia Bożego objawiony przez siostrę Faustynę Kowalską – błogosławioną, wyniesioną na ołtarze 18 kwietnia 1993 roku. Obraz dopuszczony do kultu Bożego przez ich Ekscelencje Arcybiskupów Metropolitów Przemyskich: ks. Abp dr Ignacego Tokarczuka i ks. Abp dr Józefa Michalika. Obraz projektu i fundacji Teresy i Tadeusza Radochońskich. Konsultacja: Ks. prof. dr Zbigniew Bielmowicz, Malowali: Alicja Czarnecka-Mikrut i Marek Mikrut, Przemyśl 1993. / z tekstami od. 11.12.1988 r. do 30.10. 1994 r./

►Trzecia książka „Czas ostatniej szansy” IIwyd. Apostolstwo Bożego Miłosierdzia Warszawa, październik 1995 r. z obrazem Jezusa Miłosiernego z klęczącymi Janem Pawłem II i s. Faustyną / z tekstami jak wyżej: od. 11.12.1988 r. do 30.10. 1994 r./ Od red. – Potem były wydano 7 zeszytów tzw. kwartalniki CZAS OSTATNIEJ SZANSY z bieżącymi orędziami.

►Czwarta książka „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Orędzia przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej 1988-1999 r.

Recenzja ks. Kazimierza Pierzchały

dotycząca książki Zofii Grochowskiej

– „U źródeł Bożego miłosierdzia”

Książka zawiera orędzia, które według Autorki skierowane są do świata przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w licznych przeżyciach mistycznych. Dotyczą one głównie kultu Bożego miłosierdzia, powrocie do źródeł ewangelicznych; nawołują do częstego uczestnictwa w liturgii Kościoła, przyjmowania Eucharystii, zerwania z grzechem, do postów i częstej spowiedzi, modlitwy za Kościół, dusze w czyśćcu cierpiące, kapłanów i cały lud Boży. Zapowiadają tez nieszczęścia i kataklizmy, jeśli ludzkość się nie nawróci do Boga i nadal będzie tkwić w grzechach i nieprawości.

Orędzia te są jakby kontynuacją kultu Bożego Miłosierdzia zapoczątkowanego przez bł. S. Faustynę.

Orędzia nie zawierają błędów natury teologicznej lub dogmatycznej. Napisane są prostym, komunikatywnym językiem. Teksty wskazują na typ mistyki przeżyciowej. Z uwagi na ortodoksyjność orędzi i ich pobożny charakter nie widzę przeciwskazań przed ich publicznym rozpowszechnianiem. Propagowanie tego typu literatury jest w świetle prawa kościelnego dozwolone na mocy dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 r. podpisanego przez papieża Pawła VI, który zniósł kanony 1399 i 2318, tym samym zezwalając na drukowanie nowych objawień, orędzi, przepowiedni, wizji, ekstaz, cudów oraz innych zjawisk mistycznych bez imprimatur władz kościelnych.

Warszawa, dn. 12-VIII-1999 r.

Ks. mgr Kazimierz Pierzchała

► Piąta książka to I tom „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Orędzia przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej 1988-1999 r. Wznowienie tego wydania dokonano na prośbę autorki Orędzi, aby udostępnić powstałym w miedzy czasie członkom Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego nabycia tej książki.  Wyd. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, Nowy Sącz, I kw. 2008

Szósta książka to II tom „U źródeł Bożego Miłosierdzia” Orędzia przekazywane siostrze Zofii Grochowskiej 1999-2008 r. Wyd. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, Nowy Sącz, II kw. 2008 r.

►Siódma książka to planowane przez Zarząd Legionu wydanie jednotomowej publikacji / z tekstami, które nie były dotychczas zamieszczone w wyżej wymienionych książkach / do użytku wewnętrznego Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.