Głos Małego Rycerza nr 53

OGŁOSZENIA – KOMUNIKATY

2-4 lutego 2024 r. o. Benedykt Zieliński, cysters będzie przeprowadzał Rekolekcje dla Małych Rycerzy MB w Bochni dla MR z Małopolski. Liczba miejsc ograniczona, ale można się jeszcze zapisywać. Kontakt do organizatorki Halinki:695 594 070.

12-14 kwietnia 2024 – Planowane IX rekolekcje w Częstochowie. To planowana uczta duchowa w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa. Zgodę na poprowadzenie tej uczty duchowej wyraził o. Benedykt Zieliński, cysters z Wąchocka. Informacje szczegółowe i zapisy:  Maria kom. 664 035 180

14/15 kwietnia 2024 – XVIII Pielgrzymka Zawierzenia Legionu Matce Bożej, Początek zjazdu – tradycyjnie o 14:00 na Wałach Jasnogórskich. Czuwanie z Królową Polski i adoracją Króla Miłosierdzia i Polski w kaplicy Cudownego Obrazu od Apelu Jasnogórskiego do 4:00 w poniedziałek, 15.04.2024.

14-16 maja 2024 – Planowane IV rekolekcje w Skrzatuszu. To planowana uczta duchowa w Domu Rekolekcyjnym w Skrzatuszu. Zgodę na poprowadzenie tej uczty duchowej wyraził ks. Dariusz Dąbrowski, filipin. Informacje szczegółowe i zapisy u Marii kom. 664 035 180

2–4 sierpnia 2024 – XXVI TRIDUUM ku czci Boga Ojca w Niepokalanowie, w tym VII rekolekcje, XVI posiedzenie Zarządu i XVII obrady Zgromadzenia Animatorów.  XXV czuwanie ku czci Boga Ojca (noc z soboty na niedzielę, 05.-06.08.2023) otwarte dla wszystkich rycerzy i kandydatów.

►Wszystkich zainteresowanych Rycerzy i kandydatów na rycerzy informujemy o organizowanych dniach skupienia w ośrodku szczecińsko-kamieńskim w 2024 r. prowadzone przez ks. Tomasza Pirszela (prowadził rekolekcje w Skrzatuszu i Częstochowie) w terminach: 27 stycznia, 20 kwietnia, 27 lipca i 26 października 2024 r. w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa w Szczecinie. Są to kwartalne dni skupienia w roku 2024 dla Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Zainteresowani mogą zgłaszać się do organizatora mr Ani A.S. tel. 790 500 257 najlepiej pisząc SMS.

CODZIENNIE BŁOGOSŁAW

Codziennie błogosław ludzi, których Bóg stawia na twojej drodze. Błogosław żyjących w ciemnościach oddalenia od Pana, aby mieli siłę zerwać ze złem. Błogosław cierpiących, aby wytrwali na drodze krzyża. Błogosław smutnych i nieszczęśliwych. Błogosław dzieci – także te, które jeszcze się nie narodziły. Błogosławiąc, przyczyniasz się do wzrostu Bożego królestwa. Prowadzę cię do coraz bardziej zażyłej więzi z moim Synem. Poprzez ciebie chce rozlewać na ludzi swoje błogosławieństwo. Radość i światło, jakie niesiesz w sobie, skutecznie promieniują na innych, przemieniając świat.

Pan Jezus poprosił: – Przekraczajcie swoją miarę! Przyjrzyj się trzem mędrcom, którzy podjęli nadludzką ofiarę. Oni doprawdy przekroczyli swoją zwykłą miarę. Tak muszą się zachowywać zwłaszcza kapłani, ale również osoby konsekrowane i wszyscy wierzący[1]. Dzieci, módlcie się niestrudzenie za siebie nawzajem! Pozwólcie działać łaskom Płomienia mojej miłości! We wszystkich parafiach należy pilnie utworzyć grupy modlitewne. Błogosławcie siebie nawzajem – a także obcych – znakiem krzyża! (do Elżbiety Kindelmann, 1.stycznia1981)

[1] Należy przez to rozumieć, że powinniśmy przekraczać aż do kresu możliwości naszą zwykłą miarę modlitwy i ofiary w intencji pokoju na świecie oraz ratowania dusz [przyp. tłum.].

Najświętsza Dziewica powiedziała: – O córko i wszystkie moje ukochane dzieci, uważajcie! Szatan chce wam odebrać nadzieję. On dobrze wie, że jeśli mu się to uda, odbierze wam wszystko, bo duszy, która straciła nadzieję, nie musi już nakłaniać do grzechu. Człowiek, który stracił nadzieję, żyje w przerażającym mroku. Na nic nie patrzy już oczami wiary, cnota i wszelkie dobro tracą dla niego wartość. Dzieci, niestrudzenie módlcie się za siebie nawzajem! Pozwólcie działać łaskom Płomienia mojej miłości! ! (do Elżbiety Kindelmann, 12 grudnia 1981)

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego SĄ PŁOMIENIAMI MEJ MIŁOŚCI

Córko Moja, wzywam ciebie do pisania. Teraz będziesz często miała przekazy dla Mych dzieci. Rozsyłajcie je, żeby wiedziały, co ma nastąpić, gdy przyjdzie pierwsza kara; co mają czynić, aby nie było więcej kar. Nawracajcie się i żyjcie w Bogu i dla Boga, i dla bliźniego w miłości. Wołam was przez Moje dzieci, które powołałem do tego dzieła.

Oj, dzieci Moje! Zawisła kara nad światem. Odpowiecie kiedyś przed Sędzią Sprawiedliwym. To jest straszne, bo Ja, Jezus, wiem, co ma nastąpić. Skończy się wasza zuchwałość. Przerażone wasze oczy będą szukać ratunku i nie znajdą.

Tylko Ja mogę wam dać ratunek. Jeszcze macie czas odnaleźć drogę. Szukajcie swego Boga. Ja w swym Miłosierdziu pozwolę wam się odnaleźć i dam wam światło poznania prawdy i dobra. Tylko pamiętajcie, nie grzeszcie więcej.

Dzieci Moje, ratujcie te dusze ginące. Udzielę wam szczególnego błogosławieństwa dla grup modlitewnych. Módlcie się w kościołach . Niech kapłani również się z wami modlą, bo gdzie są Moje owieczki, tam powinien być i pasterz. Kapłani powinni zachęcać do modlitwy. (do s. Zofii Grochowskiej)

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są płomieniami Mej miłości. Gdy zapłonie w ich sercach miłość Boża, świat odczuje wielkie zmagania dobra ze złem. Pancerzem ich będzie Moja Miłość i Miłosierdzie.

PISMO ŚWIĘTE O WŁADZY ŚWIECKIEJ

Przez zbrodnie kraju wielu jest władców, lecz ktoś mądry i roztropny trwały ład zapewni. /28,2;/

Gdy prawi przy władzy – cieszy się naród; naród wzdycha, gdy rządzi występny. /29,2;/

Król państwo umacnia sprawiedliwością, niszczy je ten, kto podatkami uciska./29,4/

Król w rządach troskliwy o biednych tron swój umocni na zawsze. /29,14/

Wielu szuka względów u władcy, lecz Pan osądzi każdego. /29,26/

Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych, dla nieprawych wtrętny jest uczciwy. /29,27/

10.1 Mądry władca dobrze swój lud poprowadzi, a rządy rozumnego będą dobrze uporządkowane.

2 Jaki władca ludu, tacy i jego ministrowie, jaki władca miasta, tacy i jego mieszkańcy.

3 Król bez nauki zgubi swój lud, a mądrość władców zbuduje miasto.

4 W ręku Pana są rządy na ziemi, w swoim czasie wzbudzi On dla niej odpowiedniego władcę.

5 W ręku Pana spoczywa powodzenie męża, On osobie prawodawcy udziela swej chwały.

Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego,

na przymierze najwyższego i daruj obrazę. /Syr 28,7/

13.1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary2 temu, który czyni źle. 5 Należy, więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. 6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. 7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.

14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! 15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. 16 Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!

17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!4 18 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! 19 Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem5: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. 20 Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

ORĘDZIA ANIOŁA AVE DO POLAKÓW Adam Człowiek: ANIOŁ STRÓŻ POLSKI –

(…) Teraz jeszcze musicie znosić zło, które jest wewnątrz narodu; musicie wytrzymać próbę czasu, w której zdrajcy okazują swoje wrogie oblicze, lecz wkrótce dosięgnie was próba jeszcze większa, ponieważ staniecie w konfrontacji przeciwko mocarstwom, które nie tylko ideologią, lecz siłą narzucają swoją strategię. (…)

(…) Jest „reszta” w narodzie, która walczy; która trwa na modlitwie; dla której słowo „Ojczyzna” to przywiązanie do Boga i tradycji. Ta właśnie „reszta” może uratować waszą Ojczyznę, ponieważ Bóg wysłuchuje jej modlitw i błagań. (…)

(…) Czeka was w przyszłym roku wiele zmian, lecz pamiętajcie, że ze względu na „resztę” Bóg okaże Swoje Miłosierdzie waszej Ojczyźnie. Te zmiany będą dotyczyły nie tylko Polski, lecz całej Europy. Musicie być tylko silni wiarą, mocni w próbie i wierni tradycji. Błogosławię wam wszystkim w imię Ojca i Syna i ducha Świętego. /12.12.2010/

(…) Nie wierzcie w żadne obietnice rządzących ani przygotowujących się do władzy, ponieważ oni wszyscy i tak będą zmuszeni do wprowadzenia praw przeciwko życiu narodu. (…) Potrzeba jest [waszego] przebudzenia. (…)

(…) Nie pomogą listy pasterskie, jeśli nie będzie gorliwego wezwania do pokuty i nawrócenia narodowego. (…)

(…) Ojciec Niebieski posyła mnie dzisiaj do was, aby prosić was o narodową modlitwę za wstawiennictwem Maryi, waszej Królowej  i moim pośrednictwem, aby Boży Plan względem waszego narodu wypełnił się według Bożej Woli. Niech każdy Polak, któremu zależy na losie Ojczyzny, weźmie do serca Moje dzisiejsze słowa, które przekazuję z nakazu Bożego. Zjednoczcie się w narodowej, wspólnej modlitwie, bo tam, gdzie są zgromadzeni Uczniowie Chrystusa, tam jest On obecny pośród nich. Jako Stróż waszej Ojczyzny, jako wasz orędownik przed Obliczem Bożym, proszę was, aby te moje słowa dotarły do wszystkich tych, którym ratunek Ojczyzny leży głęboko na sercu. Przyjmijcie błogosławieństwo Boga, które wam przynoszę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (…) /12.03.2011/

(…) Bóg przygotował dla waszego narodu szczególne powołanie pośród innych narodów Europy. (…)

(…) Polska stała się miejscem walki, gdzie ścierają się ze sobą wpływy Zachodu i Wschodu. Z jednej strony atakowani jesteście poprzez liberalny, bezbożny Zachód, który nie tylko kusi, ale coraz bardziej chce umocnić w waszym narodzie swoją pozycję. Używa wszelkich dostępnych metod, by ośmieszyć waszą wiarę, wmawiać wam brak nowoczesności. (…)

(…) Z drugiej strony Wschód, który ma szerokie wpływy i chce okazać swoją dominację. Jesteście narażeni na wiele niebezpieczeństw i jakże często ulegacie kłamcom i oszustom. (…)

(…) Nie spoglądajcie ani na Zachód, ani na Wschód, lecz pozostańcie wierni waszej narodowej tradycji i kulturze. Tylko w ten sposób możecie dać prawdziwe świadectwo. (…)

(…) Potrzebujecie narodowej mobilizacji, wspólnej narodowej modlitwy, która będzie was łączyć, a nie dzielić. (…)

(…) Czy dzisiaj jesteście zdolni bronić chrześcijańskiej Europy przed pogaństwem? Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (…) /12.09.2011/

(…) Polacy! Nie upadajcie na duchu! Nie ustawajcie w modlitwie! Pamiętajcie, że wasze zwycięstwo nadejdzie wraz z Niepokalaną Królową waszego Narodu. Teraz jesteście przybijani do krzyża Chrystusowego, by tam doświadczyć cierpienia i opuszczenia. Ten czas musi się wypełnić, abyście w tajemnicy krzyża zjednoczyli się z Chrystusem i Jego Matką, której Serce zostało przebite mieczem boleści. (…)

(…) Bóg to widzi i dopuszcza tę godzinę ciemności i opuszczenia, aby naród przejrzał na oczy i poznał wrogów Kościoła i krzyża. (…)

(…) Aby krzyż mógł okazać się dla waszego narodu znakiem zmartwychwstania prawdziwej wolności, musicie skierować wasze kroki do zjednoczenia z krzyżem poprzez pokutę i zadośćuczynienie. Taki jest tez sens dziejowego posłannictwa Polski. Krzyż otwiera drogę do zmartwychwstania. (…)

(…) Niech każdy kochający prawdę i wolność Ewangelii weźmie krzyż, złączy go z krzyżem i cierpieniem pokoleń tego narodu i pójdzie za Chrystusem pod płaszczem Maryi. Nie wstydźcie się krzyża i jeszcze bardziej w tej godzinie ciemności okazujcie wasze świadectwo na zewnątrz.

(…) Polsko! Twój czas nadejdzie, jeśli pozostaniesz wierna Krzyżowi i Ewangelii. Duch twój będzie pocieszony, ocalony i wywyższony, jeśli swe skrzydła złożysz w cieniu Boga! (…) /12.10.2011/

NIESTETY, POLITYKA NAS DOTYKA

Chcemy się odnieść do sytuacji jaka jest w świadomości części wyborców, twierdząc, że poprzednia ekipa rządząca niczym nie różni się od obecnej władzy. Niestety różni się… zasadniczo w ocenie bacznie śledzących oba obozy polityczne. Nie będziemy tu teraz tego roztrząsać, bo nic to nie da…

Można by porównać te dwa środowiska do dwóch łotrów, za których modlił się Pan Jezus na drzewie krzyża: Ojcze odpuść im bo nie wiedzą, co czynią. I choć obaj byli łotrami, mając „wiele za uszami”, to jednak różnica między jednym a drugim okazała się kluczowa. Jeden nadal złorzeczył i kpił z Boga, drugi okazał skruchę i z wiarą uznał Jezusa Chrystusa za swego Pana i Boga, i został świętym.

Porównując łotrów do obecnych środowisk politycznych również można wykazać wiele grzechów i błędów, ale nim jeszcze doszli do władzy wielu wyborców pokładało w nich nadzieję na lepsze zmiany. Jednak z czasem zawiedli się, nadzieja z czasem prysnęła… Dlaczego? Bo nie było należytego wsparcia duchowego i co ważniejsze nastąpiło znużenie połączone z łykaniem wszelkich informacji, często niepotwierdzonych, kłamliwych, tendencyjnych, manipulowanych. W tym wszystkim było dostrzegane ludzkie działanie… Zapomniano ( a może nie wiedziano), że każda władza pochodzi od Boga, co wykazują fragmenty Pisma Świętego przytoczone powyżej (zob. str. 3). Władza jest narzędziem szczególnie dla narzekających i ciągle niezadowolonych. Pamiętamy jak Izraelici zostali wielokrotnie doświadczani w czasie wyjścia z niewoli egipskiej. Ile raz sprzeniewierzano się Bogu i Mojżeszowi tak, że doświadczeni wężami o palącym jadzie byli prowadzeni przez 40 lat, drogi, którą mogli pokonać w kilka czy kilkanaście dni.

Ponadto, każda władza narażona jest na potężne naciski grup interesu i wpływów ideologicznych, medialnych, które wywierają potężne decyzje i skutki wśród elit rządzących. Każdy zdrowo śledzący sytuację polityczną konfrontując to przez przekazy i modlitwę – mógł sobie wyrobić odpowiednie zdanie na temat ośrodków wpływu np. naszych sąsiadów na wschodzie i zachodzie (też dwóch łotrów z tym, że ten na wschodzie nawróci się, o czym powiedziała Matka Boża w Fatimie), bezbożnej UE, wpływowe media na usługach wrogów Boga i Kościołą, itd. Anioł Stróż Polski Ave dnia 12 marca 2011 r. „(…) Staliście się niewolnikami tych, którzy rządzą Europą. W rzeczywistości to oni decydują o wszystkim, a wasz rząd jest tylko marionetką w ich rękach. Odebrano wam prawo o decydowaniu o własnej przyszłości. Tej „integracji” uległo niestety wielu hierarchów w polskim Kościele, którzy przesiąknięci liberalizmem zupełnie zatracili poczucie duchowych zagrożeń. Dla całego narodu. (…) Potrzeba jest [waszego] przebudzenia.(…)” (więcej fragmentów Anioła Ave, jasne i klarowne przesłania – powyżej, zob. str. 4).

W bliskiej perspektywie – jeżeli nie zakłócą nadzwyczajne okoliczności – czekają nas wybory samorządowe (7.04), potem do parlamentu europejskiego a być może jeszcze szybciej niż się spodziewamy – powtórka wyborów do parlamentu RP. Jednak ten czs może być przykrym doświadczeniem z dopustu Bożego.  Pomimo tego publikujemy ODEZWĘ BISKUPÓW POLSKICH PRZED WYBORAMI 1922 r. (którą redakcja otrzymała od ks. Krzysztofa z Kapłańskiego Ruchu Maryjnego) jakże aktualna w treści, w prawdzie i odważnie budząca słowem polskie duchowieństwo i wiernych katolickich – zob. poniżej                                                                                                                /Red./

P.S. Jednocześnie na prośbę ks. Krzysztofa kilka zdań apelu jaki kieruje wobec tych znanych już nam wydarzeń politycznych w naszym kraju i tych, które mogą zwiastować dla nas KRZYŻ, jeżeli…

(Niech każdy z nas pomyśli i dopowie sobie: co, kto i dlaczego może nas tak przykro doświadczyć…)

By wszyscy Polacy – prawdziwi patrioci w Polsce i na emigracji w świecie – otrzymali światło Ducha Świętego, jak obronić Ojczyznę od wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, by podjęli aktywne, mądre i skuteczne działania w tym celu. By byli odważni, gorliwi i zorganizowani oraz by NMP Królowa Polski wysyłała bardzo liczne chóry Anielskie, by przepędziły z Polski i od Polaków zagranicą hordy złych duchów”. Któż jak Bóg!

ODEZWA BISKUPÓW POLSKICH PRZED WYBORAMI 1922 r.

„Biskupi polscy wydali następującą odezwę do społeczeństwa w sprawie wyborów:

Dnia 12 listopada odbędą się wybory do naszego Sejmu a dnia 12 listopada do Senatu.

Powinnością religijną i obywatelską Biskupów naszych jest przypomnieć święte obowiązki, jakie ciążą w tej chwili na wszystkich mężczyznach i niewiastach uprawnionych do głosowania.

Obowiązkiem pierwszym każdego dobrego obywatela-katolika jest, by stanął do urny wyborczej. Kto by się wstrzymał od głosowania, wyrządza największą krzywdę Ojczyźnie i sobie samemu. Nie biorąc bowiem udziału w glosowaniu, sprawia, że posłem zostać może szkodnik narodowy.

Drugim świętym obowiązkiem jest, oddać głos swój tylko na ludzi mądrych, uczciwych, szczerze religijnych, którzy całem swojem dotychczasowem życiem i całą swoją działalnością dają rękojmię i pewność, że zawsze i wszędzie będą bronili dobra całego państwa i słusznych praw wszystkich warstw jego, a niemniej praw i wolności naszego Świętego Kościoła. Nie godzi się zaś i nie wolno głosować na wrogów Kościoła, na ludzi, co sieją rozterki między poszczególnemi klasami, co rozpętali nienawiść między dziećmi jednej Matki Ojczyzny.

Dość już walk stronniczych. Państwo nasze jest w groźnem położeniu. Tylko miłość wzajemna, praca wytrwała, ofiarna, moralność publiczna, oparta o zasady naszej wiary świętej, może nas ocalić.

Osobno przypominamy, abyście wszyscy do głosowania uprawnieni żądali od tych, co staną, jako kandydaci na posłów, jasnego i głośnego przyrzeczenia, że będą w Sejmie i w Senacie domagali się szkoły, gdzieby dzieci katolickie otrzymywały naukę i wychowanie w duchu katolickim od nauczycieli katolickich. Tak samo domagajcie się głośnej obietnicy, że w razie potrzeby wystąpią śmiało i nieugięcie, jako obrońcy ślubów religijnych i nierozerwalności małżeństwa chrześcijańskiego. przy urnie wyborczej pamiętajcie na słowa Zbawiciela: „kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem swoim niebieskim“. Oddajcie, więc głosy wszyscy i to tak, abyście przed Bogiem, przed własnym sumieniem, przed ludźmi, przed sądem historii, za głos oddany odpowiadać i ostać się mogli.”

RELACJA Z REKOLEKCJI W SKRZATUSZU, 24-26.10.2023

Relacja z rekolekcji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu 24-26.10.2023 r. (Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska).

Po kilku latach przerwy mogliśmy ponownie skorzystać z miejsca, w którym króluje Matka Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, jak została nazwana od 2013 r. Rekolekcje podjął się prowadzić o. Rajmund Guzik – cysters z Winnik (Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska), jednak z uwagi na inne zadanie wyznaczone przez przełożonego zastąpiony został przez współbrata z Wąchocka o. Benedykta Zielińskiego.

Po wielu roszadach na liście uczestników – ostatecznie przybyły 64 osoby: 11 z Bełchatowa, 9 z Chodzieży, 4 z Gdyni,  1 z Jastrzębia Zdroju, 5 z Koszalina, 2 z Prabut, 15 ze Szczecina, 5 ze Szczecinka, 2 z Trzcianki, 5 z Warszawy, 1 z Wrocławia i 4 ze Złotowa.

O. Benedyk zachwycił wszystkich głosem i śpiewem gregoriańskim, zaangażowaniem modlitewno-pokutnym (rozważania drogi krzyżowej, Różańca św., koronki do BM, adoracją i głoszonymi treściami nauk rekolekcyjnych przykładami, postem i świadectwami – także ze swego życia osobistego, co uwiarygadniało jego posługę także w spowiedzi i rozmowach „niedokończonych”. Był dostępny dla każdego potrzebującego wsparcia słowem i dobrą radą.

1. Przez Niepokalane Serce Maryi z całym Dworem Niebieskim o uwielbienie Boga Ojca Trójjedynego w naszych Aniołach, Świętych Patronach i duszach zmarłych zbawionych w tym śp. s. Zofii i śp. Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego. /Wtorek godz. 16:00/

2. W intencjach zanoszonych do Boga Ojca  przez Niepokalane Serce MATKI MIŁOŚCI ZRANIONEJ I NASZEJ NADZIEI i Legion Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego. /Środa, godz.12:00/

3. Przez Niepokalane Serce Maryi z całym Dworem Niebieskim we wszystkich intencjach zbiorowych zapisanych i przyniesionych w sercach uczestników rekolekcji. /Środa, godz.20:00/

4. Przez Niepokalane Serce Maryi z całym Dworem Niebieskim o pomnożenie łask i darów otrzymanych podczas tych rekolekcji z prośbą o wytrwanie w dobrym w służbie Bogu i duszom ludzkim wszędzie tam gdzie będą posłani do apostolstwa miłosierdzia i świadczenia o wierze, nadziei i miłości. /Cz. g. 9:15/

Poniższy zredagowany program, który otrzymał każdy uczestnik pozwolił na harmonijny przebieg uczty duchowej, gdzie znalazły się jeszcze dodatkowe wydarzenia:

1. Przyjęcie przez ojca rekolekcjonistę i uczestników płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi. To duchowy dar Matki Bożej przygotowany przez v-ce prezesa Zarządu Legionu rycerkę Anię ze Szczecina.

Fotorelacja z rekolekcji zob. 2 strona okładki

2. Coś dla pokrzepienia zdrowia i ciała – to szeroki asortyment soków i nalewek ziołowo-owocowch, w których wyspecjalizowała się rycerka Maria z Chodzieży. Oferta cieszyła się wielkim powodzeniem wśród uczestników rekolekcji. Także mr Paweł z Piaseczna wspomagał swoją wiedzą i ofertą  wspomagania ciała i ducha potrzebujących. Należy podkreślić, że była możliwość nabrania i korzystania do woli z błogosławionej wody ze źródełka na wzgórzu przy krzyżu.

3. Biblioteka legionu, którą prezentowała Maria M. W ofercie publikacji książkowych cieszyła się także zainteresowaniem uczestników.

4. Duchowy dar ołtarza. Pięciu kandydatów złożyło uroczyście formularze zgłoszenia do Legionu MRMSJ: 2 osoby ze Szczecina, 1 z Bełchatowa (d. łódzka), 1 ze Złotowa (d. bydgoska) i 1 ze Szczecinka (d. koszalińsko-kołobrzeska).

5. O. Benedykt także otrzymał, jak to już stało się tradycją – honorowy Dyplomik i oznakę Małego Rycerza, którą natychmiast przypiął do stroju duchownego (habitu).

Duchowa konsultacja i wsparcie modlitewne rycerzy, którzy nie mogli przybyć z różnych przyczyn przyczyniła się do dokonywania korekt ubogacających przebieg tej uczty duchowej. Czas tych rekolekcji uznać należ za wielkie błogosławieństwo dla obecnych i wspierających. Wszyscy, pomimo niezbyt przychylnej aury odjeżdżali obdarowani wielką, Bożą radością, umocnieni pomnożonymi łaskami, darami i błogosławieństwem na misje apostolskie do miejsc i do dusz ludzkich, do których Opatrzność Boża nas posyła dla dobra Kościoła, Ojczyzny i każdej drogiej Bogu duszy ludzkiej.                         mr Wiesław

CO TO JEST PŁOMIEŃ MIŁOŚCI?

Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi to nazwa Ruchu modlitewnego istniejącego w Kościele rzymskokatolickim, mający swój początek w doświadczeniu węgierskiej mistyczki Elżbiety Kindelmann, matki sześciorga dzieci i karmelitanki z Trzeciego Zakonu, które spisała w „Dzienniku duchowym 1961-1983”. Ruch ten obejmuje obecnie wiele krajów świata i wraz z „Dziennikiem” otrzymał dnia 5 kwietnia 2009 r. aprobatę kościelną kard. Pétera Erdő, arcybiskupa Esztergom-Budapesztu.

– Najpierw Maryja mówi, że „jest to Płomień Miłości mojego Serca”.

– Potem precyzuje, że to „promień światła”, który sprawi, że „będzie to wielki cud, którego blask oślepi szatana. Płomień ten jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych Ran mojego Boskiego Syna”.

– W innym miejscu Maryja powie wprost, że „Płomień Miłościto Jej Syn – Jezus Chrystus, pierwsza miłość jej Serca, którego poczęła za sprawą Ducha Świętego.

Chodzi więc o doświadczenie Światła, Miłości i Prawdy, którą jest Jezus Chrystus udzielający swojej łaski przez Niepokalane Serce Maryi. To doświadczenie najpierw jest osobistym spotkaniem ludzkich serc z Bożą miłością w Sercu Maryi. Towarzyszy temu obrzęd przekazania świecy zapalonej od paschału. Następnie ci, którzy przyjęli ten „Płomień Miłości” mają przekazywać go „z serca do serca”, dzieląc się dobrą nowiną o ratunku dla dusz, Kościoła i świata z innymi, aż do skutecznej ewangelizacji, która zapali cały świat łaską odnowionej wiary.

Przyjęcie Płomienia Miłości wiąże się z przyjęciem misji modlitewnej a następnie ewangelizacyjnej współpracy z Maryją w dziele ratowania świata dotkniętego destrukcyjną niewiarą. Matka Boża zaprasza do tej misji kapłanów, osoby zakonne i świeckich. Ten zewnętrzny znak swoistej liturgii światła przypominającej liturgię paschalną, gdzie pośród mroku od paschału zapala się wiele świec, zapowiada Boży plan odnowy świata pogrążonego w ciemności grzechu:

Niech wierni wezmą zapalone świece, które otrzymają podczas nabożeństwa, i rozpoczną przy nich modlitwę w domach”. Wiara i miłość Boża osobiście doświadczona, staje się światłem, które możemy przekazać innym: „złącz swoją miłość z tym Płomieniem i przekazuj go innym!” Elżbieta od Maryi usłyszy, że to ty w swojej małości i nieporadności zaniesiesz ludziom Płomień mojej miłości i będzie się on szerzył łagodnie, bez przemocy. Bądź więc uważna i pokornie pozostań w ukryciu.

Orędzie „Płomienia Miłości” pozwala nam pełniej zrozumieć orędzie fatimskie. Siostra Łucja opisując spotkania z Maryją zwraca uwagę na światło, które Jej towarzyszy i przekazuje je dzieciom: „Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką (schronieniem) i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”. „W tej chwili, gdy Maryja wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. (…) To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle.

Punktem szczytowym orędzia fatimskiego jest wezwanie do modlitwy i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Już w czasie drugiego objawienia 13 czerwca 1917 roku Matka Boża podała powód, dla którego Łucja musi „przez jakiś czas zostać” na ziemi, podczas gdy Franciszka i Hiacyntę zabierze niebawem do nieba. „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali”. Zadaniem Łucji będzie szerzenie czci Niepokalanego Serca Maryi w świecie. Z orędzia fatimskiego wiemy, że tryumf nad szatanem dokona się, jako całkowite zwycięstwo. Dlatego Maryja używa słowa „tryumf”. Wcześniej muszą nastąpić wydarzenia, które wstrząsną Kościołem i światem i sprawią, że ludzie wyrwani z oślepiającej sumienia ciemności szatana, rozpoznają Światło, które da impuls do nowego rozdziału w dziejach Kościoła i świata. Maryja 13 lipca 1917 r. przecież zapowiada: „Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie”.

O tym, jaką miłością płonie Niepokalane Serce Maryi i jak może się rozszerzyć ten Płomień, dowiemy się 45 lat później w Budapeszcie. Elżbieta Kindelmann zapyta Maryję podczas pierwszego objawienia 13 kwietnia 1962 r.: „Dlaczego nie dokonujesz takich cudów jak w Fatimie, by Ci uwierzono? Córko – padła odpowiedź – im większe byłyby dokonywane przeze Mnie cuda, tym mniej by Mi wierzono. Moja karmelitanko, prosiłam was przecież o to, byście obchodzili pierwszą sobotę miesiąca, a Mnie nie posłuchaliście”.

Matka Boża, z bólem serca żali się na brak gorliwej odpowiedzi ze strony ludzi na Jej wezwanie, ale wytrwale prowadzi nas dalej, udzielając dalszych wskazówek: „Ten pełen łask Płomień, który daje wam moje Niepokalane Serce, powinien wędrować od serca do serca, rozpalając wszystkie serca (…). Będzie to wielki cud, którego blask oślepi szatana. Płomień ten jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych Ran mojego Boskiego Syna”.

W orędziu Płomienia Miłości nie chodzi więc o kolejne nabożeństwo, tylko o świadome przyjęcie uczestnictwa w misji Matki Bożej, która oczyszcza i wzmacnia każdą posługę w Kościele, prowadząc do głębokiego i intymnego zjednoczenia z Jezusem dzięki łasce Ducha Świętego. Dotyczy to zarówno posługi kapłańskiej, odnowionej ofiary życia osób konsekrowanych, działalności wspólnot i ruchów ewangelizacyjnych w parafiach, a kończąc na osobistej decyzji każdego katolika, świadomego toczącej się obecnie walki duchowej.

Chcę wam dać do dyspozycji nowy środek. Proszę was, przyjmijcie go i weźcie go sobie do serca, bo patrzę na was z zasmuconym Sercem… Kapłani, których wybrał mój Syn, będą najgodniejszymi duszami uczestniczącymi w spełnianiu mojej prośby.

Córko, weź ten Płomień, który tobie przekazuję, jako pierwszej. Jest to Płomień Miłości mojego Serca. Zapal nim swoje serce i podaj go innym!”

Źródło: https://plomien-milosci.pl/oredzie-plomien.html

OBJAWIENIE MARYI I JEZUSA (1961-1981)

Objawienie Maryi i Jezusa (1961-1981r) Elżbieta Szanta (Karolina Kindelmann) – Węgry

były już prezentowane w Głosie MR nr 38/IV-V-VI-2020/str. 12-26.

Poniżej fragmenty z dostępnej książki Elżbiety Kindelmann

Wydawnictwo Esprit sp. z o.o. ul. Władysława Siwka 27a, 31-588 Kraków

Cena 44,90 zł (5% VAT)

Tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19

e-mail: sprzedaż@esprit.com.pl , ksiegarnia@wydawnictwoesprit.com.pl, biuro@wydawnictwoesprit.compl

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

Pan Jezus skarżył się na pobożne dusze! POKUTA, POKUTA I JESZCZE RAZ POKUTA!

Przez kilka dni Pan Jezus rozmawiał ze mną o pobożności, a raczej skarżył się: – Wysłuchaj Mnie i nie dziw się, że skarżę się również na pobożne dusze! Niestety mam ku temu poważny powód. I za nie powinnaś wynagradzać, ponieważ ludzie pobożni, którzy nie składają ofiar, wywołują jeszcze większy ból w moim Sercu. Jak bardzo się martwię, patrząc na rzeszę wierzących, którzy wprawdzie prowadzą cnotliwe życie, ale nie pozwala im ono zdobyć wielu zasług na życie wieczne. Iluż jest pośród nich takich, którzy nie zbliżają się do Mnie, tak jakby się Mnie bali. Nawet za swoje grzechy nie żałują z miłości. Zapisz, proszę, moje słowa, moją prośbę skierowaną do obojętnych dusz, by wiedziały, że bez ofiar nie ma postępu duchowego. Myli się ten, kto sądzi, że zadowalam się pobożnością, która jest jak drzewo niewydające owoców. Powiem ci jeszcze jedno, Elżbieto: tacy pobożni ludzie w ogóle nie myślą o tym, jak otępiała i zszarzała jest ich dusza, a przecież światło łaski może przenikać i rozświetlać tylko duszę płonącą z miłości, na tyle, na ile otwiera się ona na działanie łaski. Nie dziw się, że przemawiam do ciebie tak surowym tonem. Bierze się on z mojej miłości. Pragnę, byście wzięli sobie moje słowa do serca i padli przede Mną na kolana do wynagradzającej adoracji w prawdziwym duchu pokuty. Pobożne dusze mają to do siebie, że gdy odprawią przepisane modlitwy, uważają, że już dały Bogu to, co Mu się należy. Ach, głupcy, gdybyście poczuli niezmierzony ból mojego Boskiego Serca spowodowany waszą pobożną obojętnością! Ja jestem Ofiarą, a mojego dzieła odkupienia dokonałem nie dzięki pobożności, lecz mocą tego, że niestrudzenie brałem na siebie liczne ofiary. Pokuta, pokuta i jeszcze raz pokuta! Tego od was oczekuję. Wołanie ducha pokuty dotrze przed tron Ojca w niebie i jest to wołanie, które powstrzyma Jego karzącą Rękę. ( do Elżbiety Kindelmann, 08.11.1964)

Pan Jezus dalej skarżył się na ludzi religijnych: POKUTA, POKUTA, POKUTA!

– Widzę, że nie pamiętasz, iż słowa rozbrzmiewały już wtedy, gdy wziąłem na swoje ramiona ciężki krzyż, a pobożne niewiasty płakały nade Mną, a nie NAD SWOIMI GRZECHAMI. Jeszcze raz proszę was, pobożne dusze: pokuta, pokuta, pokuta!( do Elżbiety Kindelmann, 10.11.1964)

STRESZCZENIE DZIENNIKA PŁOMIEŃ MIŁOŚCI

„Pragnę, aby Płomień Miłości mojego Niepokalanego Serca stał się znany wszędzie, tak jak wszędzie na świecie znane jest moje imię”. (Słowa Matki Bożej skierowane do wizjonerki)

Głosicielka Płomienia Miłości i autorka dzienniczka duchowego, Elżbieta (Erzsébet) Kindelmann z domu Szantó, zasnęła w Panu 11 kwietnia 1985 roku po długiej, cierpliwie znoszonej chorobie, zaopatrzona w sakramenty święte. Niech spoczywa w pokoju! Pogrzeb odbył się 16 kwietnia 1985 roku w Érd nad Dunajem (ok. 20 km na południe od Budapesztu).

Najświętsza Dziewica zniżyła się i przemówiła do mnie! – Moja mała karmelitanko! Węgierscy święci błagają mnie z największą żarliwością, by Płomień mojej miłości jak najszybciej rozpalił się w naszym kraju. Dziewica Matka i mnie dała to odczuć. W duchu zjednoczyłam się z pełnym wdzięczności hołdem świętych, a Matka Boża, jakby głaszcząc moją duszę, mówiła dalej: – Córeczko, spośród modlitw wszystkich węgierskich świętych najbardziej poruszająca jest modlitwa Świętego Emeryka dla młodzieży. Najświętsza Dziewica dała mi w duszy ujrzeć cudowną wspólnotę świętych. Napełniło mnie to nieopisaną radością. [178]

Aby łatwiej było zorientować się w treści dziennika, podsumowuję tutaj orędzia Najświętszej Dziewicy, zarówno Jej prośby, jak i Jej obietnice, skierowane do wszystkich ludzi na świecie: do Ojca Świętego, kapłanów i świeckich. Matka Niepokalana prosiła mnie o to nieustannie i stanowczo w latach 1961-1974. 12 stycznia 1974 powiedziała: – Wy prosicie mnie? I ja proszę was! Wy płaczecie? I ja płaczę!

1) „Daję wam do dyspozycji nowy środek, promień światła. Jest to Płomień Miłości mojego Serca. […] Jestem Matką łaskawą i kochającą, która w jedności z wami was ratuje. […] Ten pełen łask Płomień, który daje wam moje Niepokalane Serce, powinien wędrować od serca do serca, rozpalając wszystkie serca Jego blask oślepi szatana. Jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych Ran mojego Boskiego Syna” (13 kwietnia 1962).

2) „Córko, Płomień mojej miłości tak się rozpalił, że pragnę wam przekazać nie tylko całe jego światło, ale i cały jego żar. […] Płomienia mojej miłości – tak wielkiego i potężnego – nie mogę już dłużej w sobie powstrzymywać, z wielką siłą tryska on z mojego Serca, by was ogarnąć. Moja rozlewająca się miłość pochłania nienawiść piekła, aby jeszcze więcej dusz zostało ocalonych od wiecznego potępienia. Będę wam pomagać w sposób niemal cudowny, tak, że stale będziecie to dostrzegać” (19 października 1962).

3) „Pragnę, by Płomień Miłości mojego Niepokalanego Serca, który dokonuje cudów w głębi ludzkich serc, stał się znany wszędzie, tak jak na całym świecie znane jest moje Imię” (19 października 1962).

4) „Działaniem łaski Płomienia mojej miłości pragnę objąć wszystkie ludy i narody, również te, które nie poznały jeszcze Chrystusa, nie tylko te, które należą do Kościoła katolickiego, lecz i wszystkie dusze na świecie oznaczone znakiem krzyża mojego Boskiego Syna” (16 września 1963).

Obietnice Matki Bożej zachęcają głównie do wynagradzania, do uwielbiania świętych Ran Jej Boskiego Syna, do zanurzania się w Jego cierpieniu oraz do adorowania i uwielbiania Najświętszego Sakramentu.

1) „Córko, te dwa dni, czwartek i piątek, obchodźcie, jako dni szczególnej łaski. Udziałem tego, kto w oba te dni wynagradza mojemu Boskiemu Synowi, staną się wielkie łaski. Podczas czuwania wynagradzającego moc szatana zostanie oślepiona na tyle, na ile głęboka i żarliwa jest ofiara duszy wynagradzającej dla grzesznika” (29 września 1962).

2) „Jeżeli ktoś spędzi godzinę przed wystawionym Najświętszym Sakramentem lub Najświętszy Sakrament nawiedzi, to w tym czasie szatan w tej parafii utraci władzę nad duszami – zostanie oślepiony” (6-7 listopada 1962).

3) „Jeżeli będziecie w stanie łaski uświęcającej i weźmiecie udział we Mszy Świętej, w której uczestnictwo nie jest dla was obowiązkowe, wyleją się na was tak wielkie łaski Płomienia Miłości mojego Serca, że w tym czasie oślepię szatana, a obfitość moich łask spłynie na tych, za których tę Mszę ofiarujecie. Udział w Ofierze Mszy Świętej w najwyższym stopniu oślepia szatana” (22 listopada 1962).

Prośby Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki odnoszą się do nawrócenia, odnowy i uświęcenia dusz, a także do naszego zaangażowania w ewangelizację:

  1. Cześć dla świętych Ran Chrystusa

Odnośnie do czci dla świętych Ran Chrystusa zgodne słowa Jezusa i Maryi brzmią następująco:

Czcijcie publicznie święte Rany mojego Boskiego Syna! Niech nie będzie to nabożeństwo prywatne, ale publiczne oddanie im hołdu. Na cześć moich świętych pięciu Ran pięciokrotnie czyńcie znak Krzyża Świętego. Czyniąc go, powierzcie się, zjednoczeni z moimi świętymi Ranami, miłosierdziu Ojca w niebie (13 kwietnia 1962)[1].

Zgodnie z zamysłem Matki Bożej wewnętrzna odnowa ma się rozpocząć od rodzin: „Płomieniem Miłości chcę znów rozpalić domowe ogniska i na nowo zjednoczyć rozproszone rodziny” (8 sierpnia 1962). Najświętsza Dziewica wzywa, więc do wynagradzania Jezusowi: „Córko, proszę cię, byście w każdy czwartek i piątek ofiarowali szczególne zadośćuczynienie mojemu Boskiemu Synowi. Powinno się to dokonywać poprzez czuwanie wynagradzające w rodzinach. Takie czuwanie rozpoczynajcie od lektury duchownej. Następnie w nabożnym skupieniu odmawiajcie Różaniec i inne modlitwy. Trwajcie na czuwaniu we dwoje lub we troje, bo przecież wiecie, że gdzie dwaj lub trzej są zebrani w imię mojego Syna, tam On jest pośród nich.

Zgodnie z Jego prośbą na początku pięciokrotnie uczyńcie znak krzyża, polecając się Ojcu Przedwiecznemu przez pięć świętych Ran mojego Boskiego Syna. W ten sam sposób po-winniście kończyć czuwanie. Zwyczaj nabożnego, pięciokrotnego czynienia znaku Krzyża Świętego pielęgnujcie też codziennie rano, wieczorem i w ciągu dnia. Dzięki temu zbliżycie się do Ojca w niebie, a wasze serca zostaną napełnione łaskami” (13 kwietnia 1962). Pan Jezus powiedział: „Moja Niepokalana Matka pragnie, by każda rodzina stała się sanktuarium – cudownym miejscem, w którym Ona, zjednoczona z wami, dokonuje cudów w głębi serc poszczególnych osób. Przechodząc z serca do serca, będzie wam przekazywać Płomień swojej miłości, który dzięki waszej ofiarnej modlitwie oślepi szatana, usiłującego zawładnąć rodzinami. To moja Matka mocą swojego orędownictwa wybłagała strumień wielkich łask dla rodzin, który teraz zamierza wylać na ziemię” (17 stycznia 1964).

Postaraj się, by za pośrednictwem twojego kierownika duchowego moja prośba dotarła do Ojca Świętego, przez którego pragnę udzielić błogosławieństwa połączonego z wielkimi łaskami. Mojego błogosławieństwa udzielam tym rodzicom, którzy przyjąwszy moją Boską wolę, współuczestniczą w moim stwórczym dziele. To błogosławieństwo jest niepowtarzalne i może spłynąć tylko na rodziców. Przy narodzeniu każdego dziecka wyleję na ich rodziny nadzwyczajne łaski” (1 marca 1964).

Proszę Ojca Świętego, by wyznaczył obchody święta Płomienia Miłości mojego Niepokalanego Serca w dniu 2 lutego – w święto Matki Bożej Gromnicznej. Nie pragnę, by ustanawia-no dodatkową uroczystość” (1 sierpnia 1962).

Nawróćcie się do Mnie i ofiarujcie Mi się na ołtarzu cichości i wewnętrznego męczeństwa. […] Musicie zrozumieć, że taka jest moja wola. Szatan nie może przeszkodzić temu wewnętrznemu męczeństwu. Walka toczona w głębi duszy przynosi więcej owoców niż poniesione za Mnie widzialne męczeństwo. […] Obejmijcie świat waszą tęsknotą! Poprzez wasze ofiary, rozżarzone czystą miłością, spalicie grzech. Nie myślcie tylko, że to niemożliwe! Ufajcie Mi, bo Ja jestem z wami i biorę na siebie główny ciężar walki” (7 sierpnia 1962). „Trwajcie na posterunku, tam, gdzie was postawiłem, niezłomnie i z oddaniem. […] Weźcie wreszcie swój krzyż, który objąłem ramionami, dajcie się ukrzyżować, tak jak Ja! Jeżeli tego nie uczynicie, nie będziecie mieć życia wiecznego” (4 października 1962).

Orędzie Pana Jezusa: „Obecnie bardzo cierpią z powodu nakładanych ograniczeń; niech ofiarują swoje cierpienia, jako wynagrodzenie za grzechy innych dusz. Niech wszystkie dusze, które poświęciły Mi się w jakikolwiek sposób, a które teraz nie mogą pełnić widzialnej posługi, zwrócą się do wewnątrz, pogłębiając swoje życie duchowe. Przyniesie to wspaniałe owoce i im, i innym duszom. Nadal liczę na ich miłość. Tęsknię do niej. Pomóżcie Mi dźwigać krzyż!” (11 października 1962)[2]. „Powiedz moim synom, by w żadnej homilii nie omieszkali zachęcać dusz do żarliwego nabożeństwa dla mojej Matki” (17 kwietnia 1962). „Wisząc na krzyżu, zawołałem donośnym głosem: «Pragnę!» Ten sam donośny okrzyk kieruję dziś do was, zwłaszcza do poświęconych Mi dusz” (18 sierpnia 1964).

Główne miejsce w przesłaniach Maryi zajmuje święta misja ratowania grzeszników. Przecież istotą i celem działania laski Jej Płomienia Miłości jest ocalenie, odnowa i uświęcenie dusz. Jak powiedział Pan Jezus: „Miejmy wspólny cel – ratowanie dusz!” (17 maja 1963), „O, jak bardzo pragnę grzeszników!” (15 sierpnia 1964), „Nie może doznać potępienia ani jedna dusza, którą powierzyłem opiece moich kapłanów” (6 sierpnia 1962), „Chciejcie mieć udział w moim dziele odkupienia!” (15 stycznia 1964), „Powołałem was wszystkich do mojego dzieła odkupienia!” (24 maja 1963). Jednocześnie Pan wskazuje nam środki działania: „Moja dusza tak bardzo cierpi! Dusze stworzone na obraz i podobieństwo Boże, które dostają się w szpony szatana, pochłania wieczny ogień. Cierpienie mojej duszy może złagodzić Płomień Miłości mojej Matki” (26 lipca 1963). Podobnie wypowiada się również Matka Boża: „Nie chcę, by choć jedna dusza została potępiona. I wy tego nie chciejcie! Dlatego daję ci do ręki promień światła – Płomień mojej miłości” (15 stycznia 1964). Wiele jednak zależy również od nas: „Szatan z zatrważającą łatwością porywa dusze. Dlaczego nie staracie się ze wszystkich sił temu zapobiegać?” (14 maja 1962). Maryja mówi: „Starajcie się o oślepienie szatana, bo inaczej kiedyś zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności z powodu wielu, wielu zgubionych dusz. Nie chcę, by choć jedna dusza została potępiona! Szatan oślepnie na tyle, na ile zaangażujecie się w to dzieło” (27 listopada 1963 roku). Jak ratować dusze? „Ofiara i modlitwa – oto wasze środki!” (23 lipca 1963)76[3]. Matka Boża oznajmia: „Im więcej znajdzie się ofiarnych, czuwających na modlitwie dusz, tym większa będzie moc Płomienia mojej miłości na ziemi […], gdyż siła ofiary i modlitwy zdławi ogień diabelskiej nienawiści” (6 grudnia 1964). „Będę wspierać wasz trud nieznanymi dotąd cudami. Będą się one dokonywać cicho i łagodnie, a w ten sposób wynagradzać mojemu Synowi” (1 sierpnia 1962). Pan Jezus mówi zaś: „Czy mogę wam odmówić, gdy prosicie Mnie o dusze? Nie! Sprzeciwiłbym się wtedy przecież mojemu dziełu odkupienia. Zawsze wysłuchuję waszej wytrwałej modlitwy” (24 czerwca 1963).

Widzisz, córko, gdy Płomień mojej miłości zapłonie na ziemi, jego łaski spłyną również na umierających. Szatan zostanie oślepiony i dzięki waszej czujnej modlitwie nie będzie już mógł atakować umierających. Łagodny blask Płomienia mojej miłości nawróci najzatwardzialszego grzesznika” (12 września 1963). „Proszę, aby nocne czuwania, poprzez które pragnę ratować dusze umierających, w każdej parafii organizowano w taki sposób, by nie było minuty, w czasie, której by nie czuwano. Jest to środek, który daję wam do dyspozycji. Dzięki niemu możecie ratować dusze konających przed wiecznym potępieniem. Światło Płomienia mojej miłości oślepi szatana” (9 lipca 1965).

Podczas modlitwy, poprzez którą oddaje Mi się największą cześć[4], dodawajcie taką prośbę: «Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen». Te słowa nie mają być aktem strzelistym, lecz muszą się stać waszą stałą modlitwą błagalną” (październik 1962).

Płomieniem mojej miłości, który pragnę coraz bardziej rozszerzać na was, obejmę również dusze czyśćcowe“.

1) „Rodzina, która w czwartek lub w piątek regularnie odbywa czuwanie wynagradzające, otrzyma szczególną łaskę polegającą na tym, że zmarła osoba z tej rodziny zostanie uwolniona z czyśćca, o ile jeden z członków tej rodziny przez jeden dzień zachowa post ścisły o chlebie i wodzie” (24 września 1963).

2) „Ten, kto w poniedziałek zachowa post ścisły o chlebie i wodzie, uwolni z miejsca oczyszczenia jedną duszę kapłańską. Również ten, kto w poniedziałek regularnie ofiaruje swój post ścisły o chlebie i wodzie za dusze kapłańskie w czyśćcu cierpiące, otrzyma wielką łaskę polegającą na tym, że w ciągu ośmiu dni od dnia swojej śmierci zostanie uwolniony z miejsca oczyszczenia” (10 kwietnia 1962 i 28 września 1962).

3) Obietnice nowych łask związanych z poniedziałkowym postem – zob. wpis z 15 sierpnia 1980.

4) „Ilekroć, powołując się na Płomień Miłości mojego Serca, trzy razy odmówicie Zdrowaś Maryjo, jedna dusza zostanie uwolniona z czyśćca. W miesiącu dusz czyśćcowych – listo-padzie – jedno Zdrowaś Maryjo wystarczy do uwolnienia dziesięciu dusz, aby i dusze czyśćcowe doświadczały działania łask Płomienia Miłości mojego matczynego Serca” (13 października 1962). [s.427- 436]

Dziennik duchowy Elżbiety Kindelmann trafia do polskich czytelników dokładnie sześćdziesiąt lat po tym, jak Maryja objawiła jej tajemnicę Płomienia Miłości Niepokalanego Serca. Wraz z orędziem Miłosierdzia Bożego przekazanym światu przez św. Faustynę Kowalską oraz proroczym przesłaniem innej węgierskiej mistyczki, s. Marii Natalii Magdolnej, dziennik ten pozwala lepiej zrozumieć Boży plan ratunku dla świata ogłoszony przez Maryję w Fatimie wraz z wielką obietnicą Tryumfu Jej Niepokalanego Serca.         Ks. Dariusz Dąbrowski cor, kapłan Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri

Istnieją dwa – równoległe – nurty pobożności, które nieomylnie prowadzą świat w Boską przyszłość. To kult Przenajświętszego Serca i Niepokalanego Serca.

Ich cel? Mają pojawić się kolejne serca stanowiące jedność w Bogu. Nasze.

Maryjny nurt zaczyna się w 1840 od ukazania Niepokalanego Serca przebitego mieczem i otoczonego… płomieniami. Potem objawień są setki. Zastanawiające, że szkoła drugiego nurtu pobożności zamyka się w Erd. To „ostatni dzwon” objawieniowy. Gdy nadchodzi (to dziś!) epoka przełomu, Maryja przekazuje przez Elżbietę Kindelmann, że istnieje pewny sposób na zwyciężenie zła. Mamy przyjąć do swych serc płomienie Jej Niepokalanego Serca i ich blaskiem oślepić szatana. Uczynić go bezradnym.

Nieprzypadkowe objawienia – dla nieprzypadkowych odbiorców. Dla tych, którzy chcą zmienić świat. Dla ludzi, którzy marzą o wypełnieniu się wielkich proroctw. Z ich udziałem…

Wincenty Łaszewski

– Płomienia mojej miłości nie mogę już dłużej w sobie powstrzymywać. Pozwólcie mu zapłonąć! Matka Boża do Elżbiety Kindelmann

Dziennik duchowy Elżbiety Kindelmann, węgierskiej mistyczki, która w latach 1961-1983 otrzymywała orędzia od Jezusa i Maryi, jest przestrogą dla współczesnego świata. Mistyczka zapowiedziała pewne wydarzenie, które wstrząśnie światem. Sprawi ono, że ludzie się opamiętają, i stanie się początkiem nowego rozdziału w dziejach świata. Bóg pragnie dziś zbudować świętą armię dusz, aby pomóc nam w walce prowadzącej do zwycięstwa tych, którzy są mocni w wierze. W tym niezwykłym dzienniku duchowym poznasz historię jednej z największych mistyczek XX wieku, odkryjesz obietnice Bożych łask, które nasz Pan pragnie nam dać przez Niepokalane Serce swojej Matki. Czy matczyne napomnienia sprawią, że ludzkość się nawróci i pojedna ze Stwórcą?

Elżbieta Kindelmann (1913-1985) – żona, matka, mistyczka i założycielka Ruchu Płomienia Miłości. Urodziła się 6 czerwca 1913 roku w Kispest na Węgrzech. Była trzynastym dzieckiem, jedynym, które dożyło dorosłości. W ratach 1961-1983 otrzymywała orędzia od Jezusa i Maryi, których owocem jest dziennik duchowy Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

OBRZĘD PRZEKAZANIA PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Po modlitwie po Komunii, kapłan wprowadza wiernych do obrzędu przypominając główne idee, które powinny zostać omówione podczas homilii: znaczenie paschału symbolizującego Chrystusa, przyjęcie światła wiary podczas chrztu i nawiązując do tej symboliki odnieść przyjęcie zapalonej od paschału świecy, jako znak osobistego zaangażowania się w przekazywanie świadectwa wiary i chrześcijańskiej miłości, przez ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Następnie odmawia modlitwę:

(Imprimatur: † Józef, biskup Augsburga, 10 lipca 1984 r.)

O Najświętsza Maryjo Panno, nasza umiłowana Matko w niebie! Tak bardzo ukochałaś Boga i Jego dzieci, że ofiarowałaś na krzyżu swojego Jednorodzonego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa na przebłaganie Ojca w niebie i dla naszego zbawienia, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ciebie, o umiłowana Matko, prosimy z dziecięcą ufnością: spraw, aby nasze słabe serca rozgorzały zapalonym przez Ducha Świętego Płomieniem Miłości Twojego Niepokalanego Serca, napełniając się doskonałą miłością Boga i bliźniego, abyśmy zjednoczeni z Tobą mogli kochać naszego Stwórcę i innych ludzi. Pomóż nam, o potężna Królowo Serc, nieść ten święty Płomień wszystkim ludziom dobrej woli i gasić na całej ziemi ogień nienawiści ogniem miłości. Niech Jezus, Książę Pokoju, w sakramencie swojej miłości zasiada na tronach ołtarzy, jako Król szczęśliwości i Serce wszystkich serc. Amen.

Następnie kapłan lub inny prowadzący, który przyjął już Płomień Miłości, zapala od paschału świecę i przekazuje ją, mówiąc:

Jeśli jest mniejsza grupa, każdy podchodzi osobiście do paschału, a w przypadku większej liczby wiernych, kilka osób otrzymuje zapalaną świecę od paschału, a następnie rozchodzą się po kościele podobnie jak podczas Liturgii Paschalnej. Wtedy kapłan jeden raz głośno wypowiada formułę przekazania Płomienia Miłości, a podczas przekazywania światła pozostałym, śpiewa się pieśń. Gdy wszyscy już mają zapalone świece w ręku, prowadzący prosi, aby wszyscy wznieśli świece do góry i powtarzają modlitwę:

Na początku nabożeństwa można zaśpiewać podany niżej hymn brewiarzowy lub inną pieśń maryjną.

1 Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,

Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,

Ponad języki ludzi i aniołów,

Płonąc dla Ciebie.

2 Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,

Która o sobie nigdy nie pamięta,

Zło zapomina, dobrem się raduje,

Wlej w nasze serca.

3 Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,

Wiara się skończy, a nadzieja spełni;

Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą

W Twoim królestwie.

4 Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,

Który miłości darem jest i dawcą,

Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie

Teraz i zawsze. Amen.

LUB

1 Maryjo, czysta Dziewico,

Jasna jutrzenko zbawienia,

Przyczyno naszej radości,

Kościół Cię wielbi w pokorze.

2 Przyjęłaś Boże posłanie,

Matką się stałaś Chrystusa,

A z Jego ciałem człowieczym

Ciało zrodziłaś mistyczne.

3 Gdy Jezus konał na krzyżu,

Aby nas z Ojcem pogodzić,

Tyś sama w sercu nosiła

Wiarę całego Kościoła.

4 I byłaś razem z Kościołem,

Kiedy go Płomień ogarnął,

Dla uczniów Mistrza stanowiąc

Dar Jego Boskiej dobroci.

5 Maryjo, otocz opieką Nas,

którzy w ciele Kościoła

Członkami Pana jesteśmy,

Jedno stanowiąc przez miłość.

6 Niech będzie chwała na wieki

Ojcu, Synowi, Duchowi;

A Kościół w blasku poranka

Niechaj wysławia swą Matkę. Amen.

Następnie odmawia się jedną część różańca, czytając, jako wprowadzenie fragment orędzia fatimskiego:

Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”. W tej chwili, gdy Maryja wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. (…) To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle”.

Po modlitwie różańcowej, kapłan lub inny prowadzący wprowadza wiernych do obrzędu dalej tak jak w WERSJI PIERWSZEJ (zob. str. 18)

Na koniec kapłan udziela uroczystego błogosławieństwa:

K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.

K. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, * niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. W. Amen.

K. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia. W. Amen.

K. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby uczcić Niepokalane Serce Maryi, * niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen

Jeśli jest mniejsza grupa, każdy podchodzi osobiście do paschału, a w przypadku większej liczby wiernych, kilka osób otrzymuje zapalaną świecę od paschału, a następnie rozchodzą się po kościele, podobnie jak podczas Liturgii Paschalnej. Wtedy kapłan lub prowadzący jeden raz głośno wypowiada formułę przekazania Płomienia Miłości, a podczas przekazywania światła pozostałym, śpiewa się pieśń. Gdy wszyscy już mają zapalone świece w ręku, prowadzący prosi, aby wszyscy wznieśli świece do góry i powtarzają modlitwę:

JAK DOSZŁO DO PRZYJĘCIA PŁOMIENIA MIŁOŚCI PRZEZ RYCERZY W SZCZECINIE

Z inicjatywy p. Rafała P., partia Polska Jest Jedna (dalej PJJ), w wielu miejscowościach Polski podjęła się ona zorganizowania adoracji 24 Godzin Męki Pańskiej za Polskę, na wzór organizowanej adoracji w Siemianowicach Śląskich bazując na ich programie i w tym samym terminie, tj. 6 – 7.10.2023 r. Szczecińska struktura partii PJJ we współpracy z Legionem Małych Rycerzy MSJ [w Szczecinie], również podjęła się zorganizowania tej adoracji, a że w programie z Siemianowic Śląskich, modlitwa adoracji 24 Godzin Męki Pańskiej miała rozpocząć się mszą świętą, wraz z obrzędem przekazania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, Liderka Małych Rycerzy MSJ – Anna A.S., chcąc dopełnić ten punkt programu, postanowiła dowiedzieć się, jak powinno wyglądać przekazania Płomienia Miłości. Dość szczegółowe informacje w tym temacie uzyskała od koleżanki Małgorzaty B., która przekazała jej zdjęcia książki i opowiedziała jak powinien wyglądać obrzęd. Problemem okazało się znalezienie w Szczecinie osoby, która by już przyjęła Płomień Miłości i mogła przekazać go dalej. Tu z pomocą przyszedł Prezes Legionu Małych Rycerzy MSJ Wiesław K., który podał Annie kontakt do ks. Dariusza Dąbrowskiego[5] (który jest mocno zaangażowany w propagowanie Ruchu Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi), a on wskazał Grzegorza K., jako osobę, która już trzykrotnie uczestniczyła w rekolekcjach, na których odbywało się przekazanie Płomienia Miłości, przyjął go i może przekazać go dalej. Ku wielkiej radości Anny, Grzegorz zgodził się przybyć do kościoła Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie, na rozpoczęcie adoracji 24 Godzin Męki Pańskiej za Polskę i po mszy św. przekazał uczestnikom Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Kolejne takie przekazanie odbyło się w trakcie trwania adoracji nocnej Małych Rycerzy MSJ dnia 13.10.2023 r.

Patrząc na owoce Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi i na radość, jaka gości w przyjmujących ten duchowy dar Matki Bożej, liderka Anna zaproponowała Prezesowi Wiesławowi dokonanie obrzędem przekazania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi na rekolekcjach w Skrzatuszu – pomysł spotkał się z aprobatą i został zrealizowany (zob. relacja z rekolekcji w Skrzatuszu, str. 21. 

Przy okazji głoszenia Rekolekcji Adwentowych u Salezjanów w Szczecinie w dniach od 10 do 13 grudnia 2023 r. filipin, ks. Dariusz Dąbrowski, propagujący Nabożeństwo przekazania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryj, w dniu 11.12.20123 r. spotkał się w domu zakonnym Salezjanów z przedstawicielami Szczecińskiego Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Pana Jezusa. W spotkaniu z ks. Dariuszem uczestniczyło 9 osób.

Od księdza  Dariusza dowiedzieliśmy się min., że Ruch Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi jest zatwierdzony przez Kurię Krakowską. Ważna informacja dla osób ciężko chorych pragnących przyjąć Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi do swojego serca, a nie mogących dotrzeć na takie nabożeństwo – mogą one przyjąć Płomień Miłości  NSM od osoby, która już Ten Płomień otrzymała, za pomocą świecy, która wcześniej, w czasie obrzędu była odpalona od Paschału, bądź, jeżeli warunki nie pozwalają na przyjęcie za pomocą świecy, mogą przyjąć za pomocą poświęconego Obrazu Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi w następujący sposób:

 – czyta ją osoba pragnąca przyjąćPłomień Miłości  NSM, o ile jest w stanie, jeśli nie jest w stanie, odczytuje ją osoba przekazująca.

Osoba przekazująca Płonień Miłości NSM zwracając się do osoby przyjmującej – zadaje pytanie:

Czy pragniesz przyjąć Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi do swojego serca?

Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, osoba przekazująca, w zależności od formy przekazania, postępuje następująco:

1. Jeżeli przekazanie następuje za pomocą świecy – od zapalonej swojej świecy odpala świecę osoby przyjmującej Płomień;

2. Jeżeli  przekazanie następuje za pomocą obrazu – bierze lewą rękę osoby przyjmującej Płomień, kładzie ją na Sercu Maryi;

I wypowiada następujące słowa:                                                                           

Przyjmij Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi,  zapal nim swoje serce i przekaż go innym.

Gdy zapalone świecę obydwie osoby trzymają w ręku, wszyscy wznoszą świece do góry (bądź w przypadku obrazu, podnoszą obraz do góry) i powtarzają modlitwę:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Z Panem Bogiem, mr. Anna A.S.

PRZEKAZANIE PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI W RODZINIE

Po przekazaniu Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi w Skrzatuszu, pragnęłam przekazać go mojej Mamie Łucji Antosik, która uwięziona w domu z powodu złego stanu zdrowia, wielbi Boga w odosobnieniu i z tego uwielbienia czerpie siłę do dalszego życia (pomimo iż bardzo pragnie odejść już do domu Ojca). Pojechałam do Piaseczna, do mojego rodzinnego domu, ze świeczką odpaloną od Paschału w Skrzatuszu, zabrałam ze sobą również orędzia o Płomieniu Miłości Niepokalanego Serca Maryi oraz obrzęd przekazania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, pragnęłam, by przez serce mojej mamy rozpalone Płomieniem Miłości Niepokalanego Serca Maryi, Miłość Boża rozlewała się nieustanie w moim rodzinnym domu. Przeczytałam mamie orędzia dotyczące Płomienia Miłości NSM i zapytałam, czy pragnie go przyjąć do swojego serca. Ona ze łzami w oczach odpowiedziała, że pragnie. Rozpoczęłam obrzęd przekazania modlitwą, podałam mamie niezapaloną świeczkę tą, która wcześniej była odpalona od Paschału zapaliłam i podałam płomień mamie wypowiadając słowa:

Mama odpaliła swoją świeczkę i ze wzruszeniem  powiedziała:

Jej słowa bardzo mnie zachwyciły i uradowały!

Po powrocie do Szczecina, miałam ogromne pragnienie przekazania Płomienia Miłości NSM mojej wnuczce Zuzannie, która skończyła 2 latka. Biłam się z myślami, czy powinnam, ponieważ nie byłam pewna, na ile ona zrozumie, o co chodzi, ale stwierdziłam, że w ten sposób zapalę jej serduszko Bożą Miłością, a Matka Boża będzie działała dalej. Będąc u mojej córki, przekazałam również wnuczce Zuzannie Płomień Miłości NSM. W trakcie zabawy podałam jej do rączek obrazek Matki Bożej i zaczęłam się modlić, ona odmówiła ze mną modlitwę „Zdrowaś Maryjo…”, po czym zapytałam ją Czy pragniesz przyjąć Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi do swojego serduszka?”, ona odpowiedziała:Tak. Podałam jej niezapaloną świeczkę, tą, która wcześniej była odpalona od Paschału zapaliłam i podałam płomień Zuzi wypowiadając słowa Przyjmij Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, zapal nim swoje serce i przekaż go innym”, ona z uwagą patrząc co się dzieje odpaliła swoją świeczkę.

Po jakimś czasie nasza wspólnota miała możliwość spotkania się z ks. Dariuszem Dąbrowskim, propagującym Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryj. Na tym spotkaniu, opowiedziałam o przekazaniu Płomienia Miłości NSM mojej wnusi i podzieliłam się swoimi wątpliwościami, czy dobrze uczyniłam, ponieważ jej zrozumienie pewnie jest żadne, tego, co się zdarzyło. Ksiądz Dariusz odpowiedział mi:

Zgodziłam się z jego słowami, bo czy my jesteśmy w stanie pojąć DZIEŁA, jakich Bóg w nas dokonuje?

Jakie jest nasze zrozumienie tych Wielkich Świętych Dzieł Bożych, w których uczestniczymy?

Z Panem Bogiem                                                                  mr Anna A.S. 

ŚWIADECTWO WIESŁAWA DOT. ŚW. CHARBELA I OBRZĘDU WYLANIA PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,

Wracając z żoną z kościoła franciszkańskiego, po mszy św. w sobotnie południe,30.12.2023 przyszła myśl o odmówieniu trzynastej modlitwy szarbelowej. W tej praktyce duchowej trwamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 1.02.1992r. zaczynając o g. 19:45. Wcześniej  z rodziną, a kiedy dzieci „odfrunęły” już tylko z żoną. Ta 13 modlitwa jest w ostatni dzień roku kalendarzowego z intencją wynagrodzenia i przebłagania Boga za grzechy tej nocy sylwestrowej, ale dołączamy intencje za przewiny i grzechy minionego roku.

W przedostatnim dniu roku podjąłem decyzję o odmówieniu jej w ostatnią sobotę, 30 grudnia, z uwagi na to, że w niedzielę, /uroczystość Świętej Rodziny/ mieliśmy spotkanie modlitewno – opłatkowe lokalnej grupy Legionu MRMSJ, no i zakończenie roku w rodzinnym gronie…

Po powrocie do domu było rozeznanie duchowe podczas, którego św. Szarbel przyszedł z grupą aniołów i świętych i czekał na tę ucztę duchową. Uradowałem się z tego, bo z większą wiarą i radością przystąpiliśmy z żoną do odmówienia podjętych modlitw wg ustalonego /przez niebo/ programu.

Wieczorem, na zakończenie modlitw przyszło natchnienie, aby podczas spotkania koła Legionu w niedzielę Świętej Rodziny, jeszcze w oktawie Bożego Narodzenia zaproponować obecnym, na co miesięcznym spotkaniu modlitewno-formacyjnym – obrzęd przyjęcia Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

Podjąłem czynności związane z przygotowaniem stosownych tekstów, aby każdy mógł otrzymać i wziąć ze sobą i wykorzystać wśród bliskich. Udało się też zorganizować świece. Po Mszy św. i odmówieniu Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia (jak co m-c) poinformowałem ks. opiekuna i obecnych rycerzy o wydarzeniu, jakie miało miejsce na rekolekcjach w Skrzatuszu 24-26.10.2023 r. Nawiązano do fragmentów tekstów zatwierdzonych orędzi, które cząstkowo zostały opublikowane w tym Głosie MR nr 53. Zainteresowanym zostały przekazane teksty obrzędu z informacją, jaka dokonała się wcześniej w grupie szczecińskiej. Obrzęd odbył się przy 3 m KRZYŻU, gdzie został przyniesiony PASCHAŁ. Pod odmówieniu modlitwy o wylanie Płomienia Miłości NSM zostało zadane pytanie przeze mnie (W.K., który przyjął ten PŁOMIEŃ w Skrzatuszu i został przez ten akt upoważniony do przekazania go innym):

Czy pragniesz przyjąć Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi do swojego serca? W odpowiedzi każdy odpowiedział: „Tak. Pragnę przyjąć, podchodząc do PASCHAŁU i odpalając otrzymaną wcześniej święcę od PASCHAŁU otrzymywał słowa od prowadzącego: „Przyjmij Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, zapal nim swoje serce i przekaż go innym. Amen.

Po zakończeniu tej ceremonii zapaleniu świec i powrocie do kaplicy wszyscy odmówili krótką modlitwę podaną przez Pana Jezusa: Oby nasze kroki były wspólne… a potem różaniec / koronkę / do Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi – kończąc modlitwą podaną przez Matkę Bożą: „Matko Boża rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.”

Na dzieleniu się opłatkiem zauważyłem zmianę wewnętrzną wśród obecnych, którzy przyjęli Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Byli bardziej ożywieni, radośni, wylewni…

Po powrocie do domu po rozeznaniu duchowym – św. Szarbel cały czas towarzyszył ze światłem Bożej Miłości (miał zapaloną świecę) pomagając odpalać świece, aby to światło Płomienia Miłości NSM przenikało do każdej osoby. Tak trwał św. Szarbel, aż do zakończenia obrzędu potem odszedł do nieba.

Z litanii do św. Charbela przypomniało mi się wezwanie do św. Pustelnika:

Kiedy zajrzałem do tekstu litanii, aby upewnić się – mocno dotknęło mnie inne – poprzedzające to powyższe wezwanie:

To bardzo mocno utwierdziło mnie w posłannictwo św. Szarbela, jako wysłannika Bożego z misją oświecającego mistyczne ciało Chrystusa i wzmocniło moją wiarę, że w tych praktykach duchowych Bóg Ojciec bardzo subtelnie, nie narzucając się pragnie nas przygotować do życia z sobą w niebie, dając nam już tu na ziemi swojego Ducha przez Płomień Miłości NSM.  

Z rozeznania duchowego jeszcze jeden szczegół utkwił mi w pamięci, że każdy przyjmujący otrzymywał Płomień od głowy do stóp, ale nie wszyscy byli w pełni tym płomieniem zakryci – u niektórych były jeszcze widoczne stopy nie objęte PŁOMIENIEM. Odczytane zostało to, że Płomień Miłości jest ogniem oczyszczającym, spalającym w przyjmujących to, co jest jeszcze nie Boże i jest to jeszcze duchowy proces wypalania skaz, obciążeń i przewin ziemskiej pielgrzymki, że jeszcze potrzeba więcej czasu na pełne ogarnięcie PŁOMIENIEM MIŁOŚCI.

Jestem wdzięczny dobremu Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, Niepokalanemu Sercu Maryi  św. Szarbelowi i Świętym a także ks. Dariuszowi Dąbrowskiemu, rycerce Ani ze Szczecina za umożliwienie przyjęcia osobiście znamienia Płomienia Miłości NSM i przekazanie go innym stając się Bożym narzędziem w rękach Matki Bożej. Dziękuję też Duchowi Świętemu za duchowe rozeznanie, umocnienie i utwierdzenie w tych duchowych ucztach i praktykach wylania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

Ofiaruję to świadectwo na większą cześć i chwałę Boga Trójjedynego, NMP, św. Charbela, Aniołów i Świętych oraz na pożytek dusz ludzkich korzystających z tego świadectwa i praktyki duchowej. Amen.

mr Wiesław K.

[1] Pięciokrotny znak krzyża czynimy w następujący sposób: żegnając się, mówimy „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”. Za każdym razem całujemy na krzyżu – lub przynajmniej w duchu jedną z Ran Zbawiciela, odmawiając któryś z aktów strzelistych: „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran!” albo: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych“. Obie modlitwy zaczerpnięto z Koronki do Najświętszych Ran Pana Jezusa, której Pan nauczył wizytkę Marię Martę Chambon (zm. 1907), polecając, aby przekazała je światu. Obietnica Pana brzmiała: „Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę Krwi mojej na duszę grzesznika. Zaciągnęlibyście wielką winę, gdybyście nie wykorzystali wszystkich bogactw złożonych dla was w moich. Świętych Ranach” („Das Zeichen Mariens” 1979, Nr. 4, s. 4008-4009) [przyp. wyd. szwajc.].

[2] Czego Pan Jezus pragnie dla swoich umiłowanych synów? Aby dawali dobry przykład (22 grudnia 1963), szli za natchnieniami Pana i przekonywali również inne dusze o ich doniosłości (pierwsza niedziela stycznia 1964), potrząsali letnimi duszami i dodawali duszom odwagi (17 kwietnia 1962), unikali gnuśności (4 października 1962), dobrze wykorzystywali czas (19 października 1964), pozwalali się uzdalniać łasce Bożej do życia ofiarnego i apostolskiego (23 listopada 1962), często adorowali Najświętszy Sakrament i zachęcali do tego wiernych (25 lipca 1983) [przyp. wyd. szwajc.].

[3] Do ratowania dusz w każdym czasie, w każdym miejscu i za każdego człowieka możemy podjąć każdą ofiarę, jak choćby cierpliwe znoszenie cierpienia duchowego i fizycznego (24 maja 1964) czy post i czuwanie na modlitwie. Ratować dusze możemy już poprzez ofiarowanie za nie naszej codziennej pracy (30 listopada 1962), duszom pomaga również nasz żal za grzechy (15 sierpnia 1964), a nasze pragnienie ocalania dusz zwiększa stopień oślepienia szatana (30 listopada 1962), bo przecież „już sama wola duszy jest miłością!” (15 września 1962) [przyp. wyd. szwajc.].

[4]Zdrowaś Maryjo [przyp. wyd. szwajc.].

[5] Ks. Dariusz Dąbrowski (Cor – Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri – stowarzyszenie życia apostolskiego założone w 1551 przez św. Filipa Neri). Jest opiekunem Wspólnoty św. Józefa. Jest też Moderatorem Krajowym Ogólnopolskiego  Ruchu Wspólnota św. Szarbela z ramienia KEP.  Jest też promotorem kultu Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi.

CO ROBIĄ MALI RYCERZE W KRAŚNIKU

Ostatnia nasza relacja była z 28 września, ale nadal  spotykamy się i modlimy. Od 2 czerwca 2019 r. nie mamy kaplicy szpitalnej, gdzie modliliśmy się w każdą sobotę i nie tylko od 25 stycznia 1992 r. ale modlimy się w kościele Miłosierdzia Bożego, kiedy to tylko jest możliwe i spotykamy się na modlitwie w małych grupkach w dwóch mieszkaniach prywatnych.

1 października był odpust w naszym kościele ku czci świętej Faustyny Kowalskiej. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej tzw. sumie, a po szybko zjedzonym obiedzie jak co roku znaleźliśmy się ponownie w kościele, aby o godz. 15-tej uczestniczyć w Godzinie Miłosierdzia przed wystawionym Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie.

Natomiast w dzień świętej Faustyny tj. 5 października uczestniczyliśmy we Mszy Świętej koncelebrowanej jednej zamówionej przez MR MSJ jako podziękowanie za Miłosierdzie Boże i prosząc za pośrednictwem św. Faustyny o wiarę, ufność w Miłosierdzie Boże, nawrócenie grzeszników i ratunek dla naszej Ojczyzny. Druga Msza Święta /też nasza/ obejmowała swoją intencją rodziny, młodzież i dzieci z 15 Kółek Różańcowych rodziców za dzieci, które zostały założone z naszej inicjatywy w 2006 r, ale wcześniej były skupione przy innym kościele. Był też odmówiony AKT ZAWIERZENIA DZIECI Matce Najświętszej Niepokalanej Królowej Rodzin.

5 listopada uczestniczyliśmy w zamówionej przez nas Mszy Świętej za wszystkich zmarłych, a 17 listopada w 3-ci piątek miesiąca  / jak co miesiąc / do Miłosierdzia Bożego we wszystkich ważnych intencjach dla Polski, Kościoła, rodzin kapłanów, także o Niebo dla zmarłych, a głównie małych rycerzy MSJ i z naszych rodzin.

Od 5 listopada do 12-go włączyliśmy się w nowennę za Ojczyznę modląc się w każdej godzinie różańcem, koronką do Miłosierdzia Bożego i innymi modlitwami. Modliło się ponad 40 osób. Uczestniczyliśmy też w kolejnych nowennach za Ojczyznę do 11 grudnia.

Nie zapomnieliśmy o nowennie do Chrystusa Króla Wszechświata i Polski, a 26 listopada w dzień Chrystusa Króla prowadziliśmy w kościele krótką adorację, ZAWIERZENIE Chrystusowi Królowi i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z naszej intencji uwielbiając Chrystusa Króla i prosząc o powszechne uznanie Jego Władzy Królewskiej w NARODZIE i PAŃSTWIE POLSKIM.

8 grudnia już od 3 lat w naszym kościele Miłosierdzia Bożego odprawiana jest w południe przez naszego księdza proboszcza  Msza Święta i prowadzona adoracja przy wystawionym Przenajświętszym Sakramencie w godzinie Łaski dla świata. Przed Mszą Świętą o godz. 11.30  był odmówiony różaniec.

W modlitwie tej uczestniczyło dużo ludzi, bo my mali rycerze oraz rodzice modlący się w 15 kółkach różańcowych rodziców za dzieci oraz wierni nie tylko z naszej parafii. Nadmienię, że o godz. 12-tej była odprawiona Msza Święta tylko w naszym kościele licząc 5 parafii kraśnickich. O godzinie 18-tej tego dnia mieliśmy jeszcze jedną naszą Mszę Święta ku czci Matki Bożej Niepokalanej. Ci, którzy mogli tego dnia uczestniczyli w 2-ch Mszach świętych i adoracji.

Ponadto 20 osób włączyło się aktualnie w KRUCJATĘ POKUTNO-BŁAGALNĄ za Ojczyznę od 8.12.2023 – 18.05.2024 r. (zob. str. 41)

KOLEJNE ZAWIERZENIE MATCE BOŻEJ z GUADELUPE w GWIZDOWIE

12 grudnia od kilku lat zawierzamy się Matce Bożej z Guadalupę modląc się wcześniej nowenną czy litanią do tej Matki. W tym roku 12 grudnia w grupie 19 osób z Kraśnika i okolic modliliśmy się w Gwizdowie wraz z rycerzami z Nowego Sącza, Jarosławia i innymi pod przewodnictwem księdza Lesława Krzyżaka. Była to piękna uczta duchowa. Ks. Lesław odprawił Mszę Świętą z kazaniem przedstawiając historie objawień Matki Bożej w Guadalupe, następnie była adoracja wystawionego w Przenajświętszym Sakramencie Pana Jezusa. Do wspólnoty została oficjalnie przyjęta nasza Marzena z Kraśnika, która złożyła przyrzeczenie.

Później odmawialiśmy Różaniec, a ksiądz okrywał nas płaszczem Matki Bożej. Była też modlitwa własna, a po skończonej modlitwie gorąca kawa i herbata ze smacznym przywiezionym przez Łucję z Nowego Sącza, główną organizatorkę spotkania i przez nas ciastem.

Serdecznie dziękujemy księdzu Lesławowi i rycerce Łucji za tę modlitewną uroczystość i zaproszenie nas. Wracaliśmy wszyscy bardzo uduchowieni mi zadowoleni.

Bóg zapłać wszystkim. mr Cecylia z Kraśnika

3 ŚWIADECTWA – UWALNIANIE SUMIENIA W TRAKCIE REKOLEKCJI I SPOWIEDZI GENERALNEJ Z KS. ALEKSANDREM SEWASTIANOWICZEM

Rekolekcje z generalną spowiedzią odbyły się w Bardzie Śląskim w dniach 12-15 października 2023 r. Udział wzięło 73 uczestników w tym 23 rycerzy. Poniżej świadectwa 3 rycerek z południa Polski. /Wszelkie podkreślenia, wytłuszczenia i korekty w tekstach są udziałem redakcji./

Chcę złożyć świadectwo, jako dziękczynienie Bogu w Trójcy Jedynemu za łaskę uczestnictwa w rekolekcjach ze spowiedzią generalną prowadzonych przez ks. Aleksandra Sewastianowicza w Bardzie Śląskim, 12-15 października 2023 r.

Ksiądz Aleksander wskazywał jak bardzo ważne są wydarzenia, które były w naszym życiu poczynając od naszego poczęcia. Wpływają one na nasze całe życie i na nasze wybory, szczególnie te złe, na naszą grzeszność.

Zaznaczył, że nasze oczyszczenie, czyli dobra spowiedź, to napisanie książki o sobie, o swoich słabościach, o emocjach, oraz tego, co jest naszym problemem.

Moim problemem stało się odrzucenie, szczególnie przez moją mamę w wieku dziecięcym, a potem jej śmierć (miałam 15 lat).

Wydarzenia te przyczyniły się do tego, że przez całe życie byłam odrzucana: przez rodzeństwo, mojego męża i osoby, które Pan Bóg postawił na mojej drodze. Sytuacje te przyczyniały się do tego, że ja również odrzucałam i raniłam innych.

Pan Bóg mimo tych moich słabości i grzeszności nie odrzucił mnie i w tej mojej beznadziei i cierpieniu był cały czas ze mną. Umacniał mnie, abym mogła mężnie znieść niedolę i wszystkie cierpienia, które były wynikiem tych odrzuceń.

Przebaczając wszystkim, którzy mnie ranili i oddając wszystkie te sytuacje i historię mojego życia w sakramencie pokuty Pan Jezus dał mi łaskę oczyszczenia i uzdrowienia mojego serca.
W czasie Adoracji i modlitwy kapłana o uzdrowienie i uwolnienie, Pan Jezus uzdrowił zranione relacje z moją mamą, mimo, że nie żyje i dał łaskę odczucia wzajemnej miłości i przebaczenia.

Panie Jezu przyjmij moje podziękowanie wyrażone słowami piosenki:

Nie umiem dziękować Ci Panie, bo małe są moje słowa.
Zechciej przyjąć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować.

Boże Ojcze Synu i Duchu Święty, Maryjo, bądź Błogosławiony, uwielbiony za Waszą niepojętą miłość i miłosierdzie okazane mi grzesznej.

Te słowa nie są w stanie wyrazić mojej miłości i wdzięczności Bogu za Jego działanie w moim życiu i dar rekolekcji.

To była moja trzecia spowiedź generalna w moim życiu, ale jakże inna.

Przygotowując się do rekolekcji w Bardzie Śląskim z Ks. Aleksandrem Sewastianowiczem miałam sobie odpowiedzieć na pytanie “jaki masz problem?

Poczynając od moich przodków, miałam przejść przez całe swoje życie od momentu poczęcia do chwili obecnej. Opisując wszystkie wydarzenia, które zadały mi ból i te, którymi ja sprawiłam ból innym uświadomiłam sobie, że zostałam odrzucona przez rodziców. Byłam trzecim dzieckiem moich rodziców. Moje odczucia potwierdziły się podczas modlitwy prowadzonej przez Ks. Aleksandra, podczas, której prezentował duchowo relacje z naszymi zmarłymi rodzicami i prowadził w modlitwie do wzajemnego wybaczenia.

Odczułam wtedy ogromną bliskość mamy i ojca, i ich ból, szczególnie mojej mamy, że nie dała mi miłości. Powtarzałam przebaczam, przebaczam, kocham Was, a spokój serca powracał.

Bez doświadczenia w swoim życiu miłości weszłam w związek małżeński z osobą bardzo poranioną, odrzuconą przez rodziców, pełnego złości i niechęci do swoich rodziców. Spragniona miłości i akceptacji, bardzo szybko spotkało mnie odrzucenie ze strony męża. Huśtawka jego nastroju od łagodności do agresji, powodowała życie w ciągłym napięciu i skupianiu się, aby coś nie uczynić, co spowoduje jego złość. Sama stałam się też agresywna i odpychająca dla osób postronnych.

Pisząc książkę mojego życia uświadomiłam sobie, że moim największym problem jest to, że odrzuciłam własne dzieci. Był to dla mnie ogromny ból. Były chwile, że nie mogłam pisać, siedziałam płacząc i powtarzając Panie okaż mi swoje Miłosierdzie. Uświadamiając sobie, że przez tyle lat skupiałam się na swoich trudnych relacjach z mężem, obciążałam nimi swoje dzieci. Dzięki łasce Bożej mogłam to zobaczyć i wyrzucić z siebie mając świadomość wielkiej krzywdy, jaką im uczyniłam. Wierzę i ufam, że tak jak Pan uleczył i odnowił moje życie, stanie się to również udziałem mojej rodziny.

 Wciąż w moich uszach brzmią słowa Ks. Aleksandra “zaczniesz dziś nowe życie, tamtego już nie ma“. Chwała Panu.

Pragnę jeszcze opisać jak wyglądało od strony duchowej moje przygotowania się do tej spowiedzi. Wierzę, że może to być pomocne dla osób, które w niedalekiej przyszłości odbędą takie rekolekcje i spowiedź. Po moich poprzednich spowiedziach generalnych odczuwałam jakby niedosyt i miałam wrażenie, że jeszcze coś nie wyznałam. Postanowiłam się modlić do Ducha Świętego w intencji łaski zobaczenia swoich grzechów tak jak widzi je Bóg, prosząc o łaskę skruchy i żalu doskonałego oraz zadośćuczynienia. I jestem przekonana, że robiąc rachunek sumienia doświadczyłam tej łaski. Przed rozpoczęciem opisywania grzesznych zachowań (rachunku sumienia) odmawiałam modlitwę do św. Ojca Pio, prosząc go o pomoc.

Zgodnie z zaleceniem Pani Marii (organizatorki rekolekcji) na stole kładłam krzyż, figurkę Matki Boskiej i obraz Boga Ojca, zapraszając ich, aby mnie prowadzili w tym etapie przygotowania się do spowiedzi. O taką łaskę prosiłam też moich patronów od chrztu i bierzmowania. Odmawiałam też modlitwę do Ducha Świętego. Taki pisany rachunek sumienia to było kilka dni i za każdym razem rozpoczynałam w wyżej opisany sposób. Każdy też etap pisania kończyłam modlitwą, przepraszając za grzechy i odmawiając jedną część różańca, jako wynagrodzenie i dziękując za pomoc, leżąc krzyżem.

Po całkowitym zakończeniu „opisywanego rachunku sumienia” przepraszałam tak jak poprzednio za swoje grzechy, następnie odmówiłam koronkę wyrzeczenia się zła i napełnienia się Duchem Świętym. Tego też dnia inne modlitwy i post ofiarowałam, jako wynagrodzenie za grzechy moje i grzechy osób, których stałam się przyczyną. Zakończyłam dziękczynieniem. Jakże byłam wdzięczna Bogu w Trójcy Jedynemu, Matce Boskiej, świętym i Aniołowi Stróżowi, gdy ks. Aleksander ująwszy w ręce zeszyt zawierający rachunek sumienia, przesuwając po nim dłońmi powiedział „naprawdę dobrze przygotowałaś się do spowiedzi”.

Do spowiedzi generalnej w trakcie październikowych rekolekcji prowadzonych przez ks. A. Sewastianowicza z białoruskiej parafii pw. Św. Mikołaja w Mirze liczącej 70 osób, należało się przygotowywać tak, jak i do poprzednich dwóch w moim życiu, co najmniej kilka tygodni wcześniej. Przypominała o tym wszystkim uczestnikom jakże oddana organizatorka Maria R. A więc modlitwa, natomiast rachunek sumienia w formie opisu swojego życia, z ujęciem nawet tych sytuacji u naszych przodków, współmałżonka, dzieci, które mogły się wiązać z naszymi grzesznymi wyborami, powodować u nas samych zranienia i brnięcie w grzeszne zachowania, brak wybaczenia sobie i innym. Trudno było opisywać swoje grzechy, a zastanawianie się jak to najlepiej zrobić sprzyjało dogłębnej analizie każdej sytuacji i uświadamiało, że bez wybaczenia sobie i innym nie przebrniemy całości. Nie jest łatwo powiedzieć, co nosimy w sercu, a co dopiero opisać, dla mnie to był to m.in. brak potomstwa w naszym małżeństwie. Było to zranienie, które sama potęgowałam w swoim sercu, a inne trudne życiowe sytuacje dokładały się do tego, powodując różne grzeszne zachowania i emocje.

Analizując swoje życie Pan Bóg pozwolił mi dostrzec, jak małe było moje zaufanie do Niego i mimo że nie zawsze był na pierwszym miejscu w moich planach, to tak wiele dobrego działo się w moim życiu. Doznałam dużego poczucia winy i przeświadczenia, że ten ogrom dobra, które było i jest moim udziałem, a także pomoc świadczoną innym i ich wdzięczność nie mogły by się dokonać bez doświadczonych zranień. Przecież to powodowało mój wzrost duchowy.

Wybacz mi Boże i prowadź nadal w wypełnianiu się Twojej woli. W trakcie spowiedzi nie wyznawaliśmy swoich grzechów, ks. Aleksander brał do rąk nasze opisy. W moim przypadku otworzył i przeczytał coś, co początkowo nie uważałam za grzech, bo tego tak też nie oceniali kapłani – udział w energoterapii, akupunkturze. Wielkie zmaganie się do wolności swojego sumienia zakończyło się stwierdzeniem przez kapłana: „Jesteś ambasadorką Boga na ziemi, wyrzekaj się codziennie szatana i ufaj Panu”.

Boże w Trójcy Jedyny dziękuję Ci, że mnie tak wynagradzasz.                                           

Podczas modlitwy z jedną rycerką za Ojczyznę poprosiłam do pomocy całe niebo, czyściec, Aniołów Stróżów wszystkich Polaków, którzy oddali życie za Ojczyznę i ich cierpienia.

Następnie odmówiłyśmy egzorcyzm do św. Michała Archanioła i połączyłam z modlitwami trwającego skupienia rozważającego „24 godziny Męki Pańskiej wg Luizy Piccaretty na Śląsku i w innych miejscach w Polsce.

Pan ukazał jak Przenajświętsza Krew Chrystusa obmywa Polskę od granic do centrum w postaci wodospadu, gdzie w samym centrum utworzyło się zagłębienie a w nim żłóbek z Dzieciątkiem Pana Jezusa. Ogromne światło emanowało z pod żłóbka i Dzieciątka obejmując 3/4 terytorium Polski. A po chwili nad Dzieciątkiem Pana Jezusa w przestrzeni ukazał się Zmartwychwstały Jezus Chrystus a nad Panem monstrancja.

PRAKTYKI DUCHOWE SKUTECZNE W Z OTWARTYM SERCEM

Czasy obecne są w wielu przypadkach bardzo zaskakujące. Jesteśmy wiernymi Kościołowi parafialnemu (i naszemu Kościołowi domowemu) w czasie spotkań eucharystycznych i modlitewnych. Jak wiemy wiele zmieniło się w naszym Kościele – zaniechano wiele czynności jak np. kadzenia kościoła (jak i swoich domostw). Moją dobrą praktyką jest codziennie zapalić świecę egzorcyzmowaną (poświęconą) w domu, aby rozświetliła każdy zakątek i wypaliła to co nie Boże. Błogosławiąc – kropię wodą święconą, i od czasu do czasu sypię sól egzorcyzmowaną, odmawiam modlitwę do św. Michała Archanioła, zanurzam domowników we Krwi Chrystusa, aby żadne zło nie miało do nas dostępu. Wzywam św. Kapłanów, w tym śp. Księży egzorcystów, proboszczów z nieba, aby okadzili cały świat, aby miłość Boża, słowa: „Kocham”, „Jam Jest” przenikało całą przestrzeń i każdą duszę.

Dzisiaj podczas modlitwy z osobą bardzo uduchowioną modliliśmy się do św. Michała Archanioła o pomoc świętych proboszczy, aby z Aniołami Stróżami parafii z nieba pokropili kościoły wodą [święconą] tak jak kiedyś były kropione w każdą niedzielę na sumie (tzw. asperges).

To było piękne i jak skuteczne – na całej kuli ziemskiej pojawili się kapłani, aniołowie, św. Michał Archanioł. Po pokropieniu przepłynęła mgiełka jasności, a po chwili nad ziemią pojawiło się wiele tęcz tworząc jedną przepiękną TĘCZĘ – „Przymierze z Bogiem Ojcem”.

Po okadzeniu, pokropieniu wodą zły duch nie ma wstępu do kościoła, przeszkadzania podczas eucharystii, jak również to zło nie może panoszyć się w naszych domach. Dobrą praktyką jest wsypywanie soli egzorcyzmowanej do naszych źródeł wody: studni, rzek, stawów jezior, morza itd.

Powróćmy do tych dobrych, sprawdzonych praktyk często zapomnianych. Odległość nie ma znaczenia, to Pan działa zgodnie z naszą intencją – jakże ważną na obecne czasy.

Do modlitw wzywam Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, dusze czyśćcowe, Wszystkich Świętych, Aniołów, Archaniołów, Cherubinów, Serafinów… do uwielbienia Boga Ojca Trójjedynego przez Niepokalane Serce Maryi i św. Józefa i całe stworzenie w mistycznym ciele [Chrystusa].

Jest to potężna modlitwa a także można dodać i ofiarować swoje cierpienia, radości… Otwórzmy się i działajmy w imię Jezusa Chrystusa!

Autorka tych świadectw chce pozostać anonimowa.

OSTATNIE WYDARZENIA MODLITEWNO POKUTNE: JERYCHA, TRIDUUM, KRUCJATY

7 dobowe RÓŻAŃCOWE JERYCHO

w Szczecinie 1-8.XI.2023 i Polsce 5-12.XI.2023

w duchowej łączności z Kaplicą Miłosiernego Pana w Koszalinie

i uczestnikami w Polsce.

Od godz. 21:00 w niedzielę 5.11.2023

do godz. 21:00w niedzielę 12.11.2023 – intencja szczegółowa:

Ks. Krzysztof z Kapłańskiego Ruchu Maryjnego zatroskany o powyborczą sytuację Polski zasugerował, aby jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu RP X kadencji zorganizować RÓŻAŃCOWE JERYCHO (na wzór jakie było zorganizowane na Jasnej Górze przed zagrożoną pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski przez Śp. Anatola Kaszczuka, świecki apostoł różańca, niewolnik Matki Bożej).

Teraz chodzi o wybór rządu RP wg woli Bożej. Jaki będzie nowy RZĄD i czy będzie wg zamierzeń polityków to zależy od Boga. „Nie ma, bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.” (Rz 13,1) Tak są przekonani ludzie wierzący. Dlatego chcemy podjąć to wyzwanie mobilizując się wzajemnie, by uprosić u Króla Miłosierdzia i Polski najlepsze rozwiązanie i opcję. My już dokonaliśmy wyboru przy urnach – teraz czas oddać działanie dobremu Bogu, ufając Mu, że przez moc pokuty, modlitwy i ofiary zostaną udzielone potrzebne łaski i błogosławieństwo w naprawieniu Bożego porządku i ładu w naszej Ojczyźnie. Władza „Jest bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu.” (Rz 13,4)

Przebieg według grafiku – wyznaczona godzina, w której odmawiana była część Różańca z podana tajemnicą i koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Litania wg uznania: do Chrystusa Króla lub do Króla Miłosierdzia Najmiłosierniejszego Zbawiciela z modlitwą do Króla Miłosierdzia i Polski. Pozostały czas wg uznani a włączającego się w to wydarzenie modlitewne.

►Przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi – O uwielbienie Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata z prośbą o powszechne uznanie Prawa Bożego i władzy królewskiej Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski w Kościele, NARODZIE i PAŃSTWIE POLSKIM, przez władzę świecką i duchowną wszystkich szczebli i przez wszystkich Polaków – mieszkańców kraju za przyczyną Dworu Niebieskiego.

Proroctwo O. Antonello Cadeddu[1]– JEZUS BŁAGA: ja chcę mieć w Koszalinie kościół otwarty przez całą dobę, gdzie wiele moich świeckich dzieci będzie adorować wieczyście Najświętszy Sakrament w intencji całej Polski. JEZUS PROSI WAS O TO. Nie za klauzurą, ale w kościele, który wskaże ksiądz biskup.

Kilka dni wcześniej od powyższego terminu /w tytule/ Szczecin już rozpoczyna walkę pod wodzą Króla Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie i składa ofiarę Bogu Ojcu przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Jerycho rozpoczynamy 1-ego o godzinie 19.00 w kościele Św. Jana Chrzciciela na ul. Bogurodzicy 3 w Szczecinie. Adoracja w Bazylice św. Jana Chrzciciela będzie w ciągu dnia w godzinach od 7.00 rano do 21.00 i zakończy się 4-ego o godzinie 19.00.

W godzinach nocnych, od godziny 21.00 do 7.00 rano modlimy się w kościele Matki Bożej Jasnogórskiej na Wzgórzu Hetmańskim w Szczecinie.

Kolejne dni, tj. od.  4-ego od godziny 19:00 w godzinach nocnych – od 19.00 do 6.00 rano modlimy się w kaplicy przy kościele Świętego Józefa na Pomorzanach, a w ciągu dnia w ciszy modlimy się w kaplicy wieczystej adoracji przy Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w Szczecinie. Kończymy Jerycho 8-ego o godzinie 19.00

Zostały zamówione Msze św. na czas trwania Różańcowego Jerycha na czas trwania Jerycha w Szczecinie od 1-8.11.2023 Ks. Stanisław Winiarski na Ukrainie:

W Intencjach Matki Bożej Miłosierdzia o zmiłowanie dla dusz czyśćcowych i ich wsparcie zwłaszcza o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, o wiarę, pokój, zgodę i władzę RP wg woli Bożej. Niech mury Jerycha zadrżą i stanie się Twoja wola, Ojcze w dalszej egzystencji Narodu Polskiego aby Chrześcijaństwo królowało.

Na czas trwania Jerycha w Polsce 5-12.11.2023

O Boże zmiłowanie dla dusz czyśćcowych z prośbą, by ich wstawiennictwo u Boga bogatego w Miłosierdzie wyjednało dla Polaków wiarę, pokój, zgodę i władzę w Polsce wg woli Bożej przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi i Wszystkich Świętych.

W Intencjach Matki Bożej Miłosierdzia, a zwłaszcza o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, o wiarę, pokój, zgodę i władzę RP wg woli Bożej. Niech mury Jerycha zadrżą i stanie się Twoja wola, Ojcze w dalszej egzystencji Narodu Polskiego, aby Chrześcijaństwo królowało.

O wiarę, pokój, zgodę i władzę RP wg woli Bożej, w duchowej łączności z Kaplicą Miłosiernego Pana w Koszalinie i wszystkimi zainteresowanymi i zatroskanymi o dobro, Boży ład i porządek w Polsce – Ojczyźnie naszej

W łączności fizycznej i duchowej – także przez łącza internetowe: https://dommilosierdzia.pl/o-nas/adoracja-on-line/ z Kaplicą Miłosiernego Pana w Domu Miłosierdzia w Koszalinie, która została wyznaczona przez Biskupa diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej do MODLITW ZA OJCZYZNĘ w świetle PROROCTWA SKRZATUSKIEGO – O. Antonello Cadeddu.

JEZUS BŁAGA: ja chcę mieć w Koszalinie kościół otwarty przez całą dobę, gdzie wiele moich świeckich dzieci będzie adorować wieczyście Najświętszy Sakrament w intencji całej Polski. JEZUS PROSI WAS O TO. Nie za klauzurą, ale w kościele, który wskaże ksiądz biskup.

15.09.2013 r. podczas adoracji Najświętszego Sakramentu o. Antonello, charyzmatyczny włoski rekolekcjonista, wygłosił proroctwo na 40 lecie Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego oraz z okazji 25 rocznicy koronacji Piety Matki Bożej Bolesnej, MATKI MIŁOŚCI ZRANIONEJ I NASZEJ NADZIEI.

PRZEBIEG JERYCHA – GRAFIK na 7 dni i nocy – na początku każdej godziny niech towarzyszy krótka modlitwa do Ducha Świętego np. „Przyjdź Duchu Święty, Przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy”/x3 przed rozpoczęciem różańca; w każdej godzinie jest odmawiana cząstką różańca (5 dziesiątek) .

Ponadto po różańcu w każdej godzinie Koronka do Bożego Miłosierdzia, jako modlitwa przebłagania Boga Ojca. Inne sugestie do wypełnienia godziny to: Litania do Andrzeja Boboli, Litania do Narodu Polskiego, Litania do Anioła Stróża Polski i inne wg uznania podejmujących jedną godzinę adoracji przed Najświętszym Sakramentem lub w domu (np. chorzy). Mogą być rozważania 24 godzin Męki wg Luizy Piccaretty, modlitwa w ciszy… Łączymy się z całym Dworem Niebieskim prosząc o wsparcie i zaniesienie trudów, modlitw i ofiarowanych cierpień przed tron Boga Ojca mocą zasług Chrystusowych przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Amen.

PODSUMOWANIE RÓŻAŃCOWEGO JERYCHA

W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób zapisanych z 70 miejscowości w Polsce (i jedna z Holandii) jak niżej: Amsterdam (Holandia), Augustów, Bełchatów, Białogard, Bielsko-Biała, Cewelino, Chełm, Chodzież, Ełk, Gdynia, Gdańsk, Gliwice, Gorzów Wlkp., Goślina Murowana, Grodzisk Maz., Jawor, Kielce, Kłobuck, Konin, Koszalin, Kraków, Kraśnik, Krynica Górska, Lublin, Leszczyniec, Lębork, Lubartów, Łapy, Łódź, Marianowo, Mielec, Nałęczów, Nowy Targ, Olkusz, Olsztyn k/Częstochowy, Ostrowsko, Ostrów Wlkp., Oświęcim, Otwock k/W-wy, Pilica, Piotrków Tryb., Piece, Poraj, Powidz, Poznań, Pyzdry Wlkp., Radom, Resko, Siedlce, Sławno, Słupca, Sokołów Małopolski, Stargard (Piece), Strzekęcin, Szczecin, Tarczyn, Tarnowskie Góry, Tychy, Wadowice, Warszawa, Wola, Wrocław, Września, Zduńska Wola, Żagań, oraz wielu nieznanych organizatorom (nie zarejestrowanych) ale wiadomych Panu Bogu uczestników.

Nie wszystkie miejscowości zostały odnotowane przy zapisach, więc jeśli jakaś miejscowość została pominięta – prosimy o wybaczenie – dobry Bóg zna wszystkich biorących udział i miejsce zamieszkania.

Bogu niech będą dzięki, że raczył wzbudzić swoją łaską do wzięcia w tym wydarzeniu przedstawicieli Polski zatroskanych o perspektywę naszego Narodu i państwa. Wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu niech dobry Bóg wynagrodzi za modlitwę i podjęty trud. Bóg zapłać!

To wydarzenie na wzór Różańcowego Jerycha z tym, ze nie 7 dni i nocy a 3 doby. Intencja tego wydarzenia:

UWIELBIENIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA Z PROŚBĄ O UZNANIE I POWSZECHNE KRÓLOWANIE JEZUSA KRÓLA MIŁOSIERDZIA I POLSKI W NARODZIE, PAŃSTWIE POLSKIM

►Przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi – O uwielbienie Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata oraz prośba o powszechne uznanie władzy Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski w Kościele, NARODZIE i PAŃSTWIE POLSKIM, przez władzę RP wszystkich szczebli, przez wszystkich Polaków i mieszkańców kraju za przyczyną Dworu Niebieskiego.

Przed uroczystością Chrystusa Króla zorganizowana została kolejna inicjatywa 3-dobowe TRIDUUM KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA od 21:00 w środę, 22.11.2013 do 21:00 w sobotę, 25.11.2023 r. 

Zapisy można było dokonywać na podane kontakty oraz przez zapisy na interaktywnym grafiku TRIDUUM. Poniżej link:

Udział wzięło ponad 550 uczestników z Legionu i Polski. Poniżej statystyczne dane z przebiegu: według dni i godzin

DWA PILNE RÓŻAŃCOWE JERYCHA[1] ANTY „KOALICJI ZEMSTY” I O „KOALICJĘ POKOJU I ŁADU”

Wieczorem w niedzielę, 26.11.2023r. w uroczystość Chrystusa Króla, ks. Krzysztof z Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, inicjator poprzedniego Jerycha Różańcowego (1-8.XI.2023 i 5-12.XI.2023) w dalszym ciągu zatroskany o powyborczą sytuację Polski po głębokim rozeznaniu, usilnie i gorąco prosił o dalszą i pilną mobilizację na dwa kolejne RÓŻAŃCOWE JERYCHA w terminie:

I – od 27 listopada  – 3 grudnia 2023

II – od 4 grudnia – 10 grudnia 2023

Te 2 terminy to suma 14 dni gdzie dojdzie do kluczowych decyzji tworzenia kolejnego rządu po wyborach parlamentarnych.

Ks. Krzysztof sugeruje, aby zanoszone modlitwy Jerycha były zanoszone przez Płomień Miłości Niepokalanego Serce Maryi Królowej Polski w intencji jak niżej:

O rozpad „KOALICJI ZEMSTY[1]” oraz by nowy rząd i patriotyczni i odpowiedzialni posłowie stworzyli „KOALICJĘ POKOJU I ŁADU” z większością parlamentarną.

Jezus nas poucza[3] dnia 29.10.1991 roku, że tylko przez powierzenie się Jemu i Jego Matce Polska może wejść na dobrą drogę. Natomiast szukanie pomocy na drodze politycznej nie przyniesie oczekiwanego owocu:

                „Dlaczego, ludu Mój, zabrakło ci odwagi powierzyć Mi swoją ojczyznę i wasze rodziny?

Polska nigdy nic nie uczyni dobrego beze Mnie i Mojej Matki. Ona ma powierzoną pieczę nad tym narodem i jest Królową Polski. Łaski, które wyprasza dla was, mogą być odebrane.

Nie pomoże wam żadna partia, ani żaden kraj, który zabiega o swoje korzyści, a nie pomoc dla was, gdy nie będę was błogosławił Ja, Jezus Chrystus, wraz z Moją Matką Najświętszą.”

Czas modlitwy za naszą Ojczyznę jest dany szczególnie dla małych rycerzy. Ich modlitwa może odmienić los Polski. Słowa z dnia 29.01.2007 roku:

Stańcie do walki, dzieci moje, dam wam poznać, co macie czynić. Wasza modlitwa może odmienić los Polski i uwolnić do złych ludzi. Dla was, Mali Rycerze MSJ, przygotowałem ten czas.”

Nasza Ojczyzna należy do Maryi i ona zwycięży po wielkich zmaganiach. Dnia 25.03.2006 roku czytamy:

(…) Ta dobra Matka czuwa nad swym Królestwem, naród polski należy do Niej. Ona roztoczy swój płaszcz nad sprawiedliwymi, tylko ludu Boży zaufaj Jej jak Matce. Ona zwycięży wraz ze swoimi dziećmi, które trwają na modlitwie błagalnej za Ojczyznę.”

ale wg uznania na każdą godzinę /grafik na 2 x po 7 dni i nocy /

Modlitwa do Ducha Świętego /x3 przed rozpoczęciem różańca/

POTĘŻNY EGZORCYZM – modlitwa do św. Michała Archanioła

CZĘŚĆ RÓŻAŃCA ŚW. ­– wyznaczona tajemnica do każdej godziny – wg grafiku

AKT ZAWIERZENIA Polski Miłosierdziu Bożemu wg bł. Michała Sopoćko

KORONKA do Bożego Miłosierdzia, jako modlitwa przebłagalna

SUPLIKACJE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

►MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

►WOŁANIE O ŚWIATŁO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

INNE SUGESTIE to: 

►Litania do Andrzeja Boboli

►Litania do Narodu Polskiego,

Litania do Anioła Stróża Polski 

i inne wg uznania podejmujących jedną godzinę adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lub w domu (np. chorzy). Mogą być rozważania 24 godzin Męki wg Luizy Piccaretty, modlitwa w ciszy… 

►Łączymy się z całym Dworem Niebieskim prosząc o wsparcie i zaniesienie trudów, modlitw i ofiarowanych cierpień przed tron Boga Ojca mocą zasług Chrystusowych przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Amen.

Pamiętajmy RÓŻANIEC i KORONKA do Bożego Miłosierdzia to wiodące modlitwy w każdej godzinie RÓŻAŃCOWEGO JERYCHA. Pozostałe sugerowane według uznania każdego podejmującego Jerycho.

►Do Ducha Świętego np. Przyjdź Duchu Święty, Przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen.

Tekst Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu Autor (bł. ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny) osobiście darował tuż przed śmiercią (1975) swej bratanicy, s. Bernadecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernadeta zaś przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój Święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Tak Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia… (ludzie powtarzają  3 razy), Miłosierdzia nad narodem naszym!

W pokorze serca naszego Twemu Sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – dzieci i młodzież polską – naszą ukochana Ojczyznę. O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste, Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad nasza Ojczyzną, naszą nędzą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania! Daj nam moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (wierni powtarzają to ostatnie zdanie).

Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! /x3.

Jezu, ufam Tobie! /x3.

Jezu Królu Miłosierdzia, „Królu Narodów” a więc naszego Narodu Polski. Zawierzamy Tobie Polskę, wszystkie Ludy i Narody, całą ludzkość. Ufamy, że Twe zwycięstwo nad światem dokona się przez Miłosierdzie Boże, które przewyższa grzech tego świata. Jezu Królu Miłosierdzia przyjdź Królestwo Twoje. Jezu Królu Polski, ufamy Tobie. Amen.”

( Impr. Bp J. Wątroba Wik. Gen. Częstochowa 21.06.2000r. L.dz.513 )

Duchu Święty – natchnij polskie władze, Miłości Boża – pochłoń  polskie władze, na właściwą drogę – zaprowadź polskie władze, Maryjo Matko, spojrzyj na Polskie władze, z Jezusem błogosław polskie władze: od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj polskie władze. Amen.

Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami ofiarowuję Ci Najdroższą Krew oraz rany Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie.

Aniele Stróżu Polski, przedziwny Przewodniku i Opiekunie NARODU POLSKIEGO! Razem z moim Aniołem Stróżem zwracam się do Ciebie, który w świetle Bożym widzisz zamiary, jakie ma Bóg względem naszego polskiego narodu. Oświecaj mojego Anioła Stróża, abym otwierając się na jego natchnienia, nie tylko myślał o własnym zbawieniu, ale troszczył się o zbawienie wszystkich rodaków, a przez to przyczyniał się do zbawienia wszystkich ludzi. Ukochany nasz Obrońco, wstawiaj się za wszystkimi Polakami, abyśmy w życiu rodzinnym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym otwierali drzwi Chrystusowi Panu, naszemu Bogu i Zbawcy. Proś, aby Krew Jezusa Chrystusa broniła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana. Wstaw się do swej Niebieskiej Królowej, Matki Jezusa i naszej duchowej Matki, aby Polska na zawsze pozostała świętym królestwem Jezusa i Maryi. Amen.

KRUCJATA WIECZYSTEJ ADORACJI WYNAGRADZAJĄCEJ NAJŚWIĘTSZYM SERCOM JEZUSA I MARYI ZA GRZECHY POLSKI, OFIAROWANA ZA OJCZYZNĘ

“Dzieci Moje ukochane, pomóżcie mi związać moce szatańskie, które rozpanoszyły się w Polsce…” (Jasna Góra,15.04.2012)

To duchowy dar z jednej godziny w miesiącu złożony na ręce Matki Bożej Królowej Polski w Niedzielę Miłosierdzia Bożego,15 kwietnia 2012

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z błogosławieństwem Bożym rozpoczął Krucjatę Wynagradzającą 01 maja 2012

MODLITWY, KTÓRE NALEŻY ODMAWIAĆ W KAŻDEJ GODZINIE ADORACJI TO:

Modlitwa św. Michała Archanioła (Potężny Egzorcyzm) ZOB. STR.

Część Bolesna Różańca;

Koronka do Bożego Miłosierdzia;

SUGEROWANE DODATKOWE MODLITWY:

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Akt Poświęcenia Polski Bożemu Miłosierdziu ZOB. STR.

ułożony wg bł. ks. Michała Sopoćki (Śpiewniczek Małego Rycerza str. 55-56 )

Inne… według natchnienia Ducha Świętego

i uznania duszy adorującej

„Dzieci Moje ukochane, pomóżcie mi związać moce szatańskie, które rozpanoszyły się w Polsce. Pragnę waszych modlitw i waszych ofiar, jako wasza Matka. Nie Lękajcie się niczego…, ponieważ Ja i Mój Syn każdego rycerza i każdą rycerkę prowadzimy osobiście. Pragnę waszych modlitw i waszych ofiar, jako wasza Matka.” Powtórzyła 3 – krotnie: “Nie lękajcie się niczego… i dodała:, …ponieważ Ja i Mój Syn każdego rycerza i każdą rycerkę prowadzimy osobiście.”

Przypominając o tej inicjatywie sprzed ponad dekady, chcemy, aby osoby koordynujące Krucjatę w swoich miejscowościach dokonali weryfikacji osób zapisanych w grafiku – czy nadal pamiętają i wypełniają zobowiązania. Ponadto zachęta do wszystkich zainteresowanych wsparciem Polski tą inicjatywą na prośbę Królowej Polski sprzed ponad dekady.

Wszelkie uwagi proszę kierować do koordynatorki Krucjaty mr Ani, z-cy Prezesa Zarządu Legionu MRMSJ. tel.790 500 257, e-mail: agte03@wp.pl 

WIĘCEJ NA: https://malirycerze.pl/krucjata-wieczystej-adoracji-wynagradzajacej-najswietszym-sercom-jezusa-i-maryi-za-grzechy-polski-i-polakow-ofiarowana-za-nasza-ojczyzne/

Kochani od jutra (8.12.2023) zaczynamy naszą Krucjatę za Polskę. Dziękujemy za Wasz udział. Bez Was to dzieło Boże by nie powstało. Bardzo Was wszystkich prosimy, aby panowała cisza w naszej grupie. Skupiamy się na Krucjacie , modlitwie, poście, dajemy przestrzeń Kapłanom, aby nas błogosławili, na Słowo Boże kierowane do nas wszystkich, na informacje o zamawianych Mszach Świętych, inne ważne komunikaty. Prosimy nie zamieszczać nagrań z YouTube, tekstowych informacji, zdjęć, pozdrowień, podziękowań, emotikonów….itp. Informacje niepotrzebne będą usuwane przez administratorów. Ważne informacje możemy sobie przesyłać na prywatne whatsappy. Jedyne, co będziemy potwierdzać serduszkiem najeżdżając na słowo post – nasz udział w danym dniu w poście. Wszelkie pytania prosimy kierować na prywatne whatsappy administratorów. Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać wszystkim ! Niech Was Bóg błogosławi!

TY ZAŚ, GDY CHCESZ SIĘ MODLIĆ, WEJDŹ DO SWEJ IZDEBKI, ZAMKNIJ DRZWI I MÓDL SIĘ DO OJCA TWEGO, KTÓRY JEST W UKRYCIU. A OJCIEC TWÓJ, KTÓRY WIDZI W UKRYCIU, ODDA TOBIE“. Mt 6,6

Moi Kochani rozpoczynamy nasz szturm modlitewny do Nieba. W ciszy, ze spokojem, bez fleszy, bez medialnych promocji. Upraszamy, potrzebnych łask dla ojczyzny i całego świata, bo czujemy, że nie dobrze dzieje się wśród ludzi. Rozpoczynamy szczególnym dniem – Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I niech Maryja nas prowadzi do swego Syna Jezusa Chrystusa. Życzę wszystkim wytrwałości w postanowieniach umartwiających oraz w modlitwie. Niech Wam Pan Bóg błogosławi: + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z wyrazami szacunku ks. Piotr

Dobry wieczór Kochani ! Na ten moment /8.12.2023/ jest nas 80 osób ( część osób bez whatsappa), w tym 4 Kapłanów, z czego cieszymy się ogromnie ! Spokojnej nocy!

Elżbieta Sz. zamówiła Mszę Świętą w intencji Krucjaty, zostanie ona odprawiona w dniu dzisiejszym o godzinie 08.00. Msza Święta – Gdańsk.

Dla tych, którzy dołączyli do nas niedawno przekazuję informacje. Małgorzata J. od 4 grudnia zamówiła miesięczne Msze Święte zbiorowe w Poznaniu w intencji Krucjaty i wszystkich jej uczestników. Ksiądz Grzegorz, który nie jest na WhatsAppie codziennie o godzinie 21.00 błogosławi Najświętszym Sakramentem wszystkich uczestników Krucjaty.

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa zamówił 3 Msze Święte w intencji Krucjaty. Msze zostaną odprawione przez ks. Stanisława na Ukrainie, w dniach : 11-12-13.XII.2023 o godzinie 8.00.

Więcej aktualnych informacji na WhatsAppie grupa OTO CZYNIĘ WSZYSTKO NOWE. – kontakt do administratorów grupy na końcu artykułu – tylko przez SMS-y.

GRUPA NA WHATSAPIE: OTO CZYNIĘ WSZYSTKO NOWE

INTENCJA KRUCJATY:

1. Nowenna do Boga Ojca, Litania do Boga Ojca, Koronka do Boga Ojca + Modlitwa za Ojczyznę – codziennie

Odmówimy takich nowenn 18 ( 18 x 9 dni): 9 nowenn na belce pionowej Krzyża Świętego i 9 nowenn na belce poziomej Krzyża Świętego.

2. Post – raz w tygodniu lub raz na 9 dni

Kto chce dopisać się do stałego postu proszę o informację na WhatsAppie. Te osoby, które podejmą post raz na 9 dni, będą potwierdzać to na bieżąco serduszkiem na WhatsAppie najeżdżając na słowo post danego dnia. Post w takim zakresie jak mu pozwala zdrowie i siły.

PONIEDZIAŁEK – Krzysztof J. , Milena B., Janusz D., Mieczysława Ter., Br. Grzegorz, Jola

WTOREK – Maria K., Michał K.

ŚRODA – Ania K. Alicja P., Ela K., Leszek L., Władzia S., Bogumiła Z., Sabina S. , Janusz D., Hanna F., Monika O., Agnieszka B., Łucja K., Janina A., Halina K., Dioniza D., Ewa Sz.

CZWARTEK – Julita K., Grażyna K., Bożena Rz., Halina G.

PIĄTEK – Gosia J. , Ela Sz., Eugeniusz K., Ela S, Jacek L, Jarek B., Dorota B., Asia R., Danuta M., Leszek L., Władzia S., Janusz D., Irena S., Hanna F., Jacek L., Agnieszka B., Ela, Teresa P., Ireneusz R., Lucyna Sz., Janina S., Cecylia W., Katarzyna R., Dozia D.

SOBOTA – Rysia J., Kasia R.

NIEDZIELA – Świętujemy Dzień Zmartwychwstania Pańskiego

3. Dla chętnych – kto może niech zamówi Mszę Świętą w intencji Krucjaty za Polskę, za ich członków przez okres trwania Krucjaty.

ŹRÓDŁO: MODLITEWNIK „Modlitwa Ofiara i Pokuta” kliknij tu

Zbiór modlitw Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej

Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione

Wydawnictwo ARKA Wrocław 2021 Str. 309 – 332

Boże, Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje, i Ojcem wielkiej rodziny ludzkiej. Powołałeś Ojczyznę naszą, Polskę, do przekazania światu iskry Bożego Miłosierdzia przygotowującej na powtórne przyjście Twojego Syna.

Nie opuszczaj nas mimo naszych grzechów, waśni, słabości i niewierności, pychy i egoizmu. Pragniemy Cię przebłagać i prosić, byś dał nam odczuwać Twoją ojcowską obecność i dokonał zmartwychwstania serc naszych.

Boże, Ty jesteś miłosierdziem i sprawiedliwością, nie pozwól nam  zmarnować dziedzictwa świętego Jana Pawła II i naszych świętych Rodaków. Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny, jej teraźniejszość i przyszłość.                      

Przez miłość do Matki Twojego Syna Jezusa uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy i wybaw nas od głodu, ognia, wojny i zniszczenia. Dokonaj swojej Boskiej interwencji w obecnych czasach.

Panie, bez mocy pochodzącej od Ciebie nic nie możemy uczynić, a z Tobą możemy wszystko.

Spraw, by Polska była wierna Twojej woli, abyś mógł ją wywyższyć w potędze i świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.                                    

Święty Józefie, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Wszyscy Święci Narodu Polskiego, módlcie się za nami.

O mój Boże, dla którego żyję, w którego wierzę, w którym całą moją nadzieję i ufność pokładam! Wysłuchaj mnie, – bo Ty wszystko możesz / Natchnij mnie, – bo Ty wszystko możesz / Radź mi, – bo Ty wszystko możesz / Utrzymuj mnie, – bo Ty wszystko możesz / Umocnij mnie, – bo Ty wszystko możesz/ Ochroń mnie, – bo Ty wszystko możesz / Wstrzymuj mnie, – bo Ty wszystko możesz / Broń mnie, – bo Ty wszystko możesz / Zasłoń mnie, – bo Ty wszystko możesz / Prowadź mnie, – bo Ty wszystko możesz / Pociesz mnie, – bo Ty wszystko możesz / Błogosław mnie, – bo Ty wszystko możesz / Czuwaj nade mną, – bo Ty wszystko możesz / Ucz mnie, – bo Ty wszystko możesz / Oświeć mnie, – bo Ty wszystko możesz / Przestrzeż mnie, – bo Ty wszystko możesz / Podnieś mnie, – bo Ty wszystko możesz / Uspokój mnie, – bo Ty wszystko możesz / Przepuść mibo Ty wszystko możesz / Zbaw mnie, – bo Ty wszystko możesz / Amen.

O najsłodszy Jezu! Nie bądź mi Sędzią, ale Zbawcą!

O Matko Syna Bożego!  Bądź Matką mnie dziecka grzesznego. Amen.

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością.

Ojcze Niebieski Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu Świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Ojcze, Stworzycielu Świata, zmiłuj się nad nami

Ojcze, Przebłaganie Świata,

Ojcze, Mądrości Wieczna,

Ojcze, Dobroci Nieskończona,

Ojcze, Niewysłowiona Opatrzności,

Ojcze, źródło Wszelkich Rozkoszy,

Ojcze Najświętszy,

Ojcze Najsłodszy,

Ojcze Niewyczerpanego Miłosierdzia,

Ojcze, nasz Obrońco,

Ojcze, nasza Miłości,

Ojcze, nasza Światłości,

Ojcze, nasza Radości – nasza Chlubo,

Ojcze, hojny dla wszystkich Twych stworzeń,

Ojcze, panujący nad wszystkimi narodami,

Ojcze, Przepychu Kościoła Świętego,

Ojcze, Nadziejo chrześcijan,

Ojcze, obalający bożki,

Ojcze Mądrości Przywódców,

Ojcze, Wspaniałości Królów,

Ojcze, Pociecho Ludów,

Ojcze, Radości Kapłanów,

Ojcze, Przywódco Ludzi,

Ojcze, Darze Życia Rodzinnego,

Ojcze, Podporo Nieszczęśliwych,

Ojcze, Radości Dziewic,

Ojcze, Przewodniku Młodych,

Ojcze, Przyjacielu Dzieci,

Ojcze, Wolności Niewolników,

Ojcze, Światłości pogrążonych w ciemności,

Ojcze, Ruino Pysznych,

Ojcze, Mądrości Sprawiedliwych,

Ojcze, nasza Ucieczko w Strapieniu,

Ojcze, nasza Nadziejo w Rozpaczy,

Ojcze, Pociecho Ubogich,

Ojcze, Zbawczy Porcie w Niebezpieczeństwach

Ojcze, Pokoju nasz i Obrono w Niedostatku,

Ojcze, Pociecho Zasmuconych,

Ojcze, Obrono Sierot,

Ojcze, Pokoju Starców,

Ojcze, Ucieczko Umierających,

Ojcze, gaszący nasze pragnienie w ubóstwie,

Ojcze, Życie Umarłych,

Ojcze, Chwało Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się:

Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny, który gorąco pragniesz rozszerzyć Swe królestwo miłości w sercach swoich stworzeń dla Twej radości i szczęścia. Prosimy Cię, niech się spełni Twoja Wola, żebyś był znany, kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności i Twoim pokoju.  Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych.  Amen.

Na rozpoczęcie: Znak Krzyża Świętego

Wierzę w Boga Ojca … Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

O Boże, przyjdź mnie ocalić. Panie, przyjdź mi szybko z pomocą.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku teraz i zawsze teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Na dużych paciorkach:

Nasz Ojcze i mój Ojcze, Ty naprawdę jesteś moim Bogiem, który wszystko możesz. 

( 1 x Ojcze nasz …)

Na małych paciorkach:

Przedwieczny Ojcze, Ty byłeś, jesteś teraz i trwasz na wieki.  ( 10x )

Na zakończenie :

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Nasz Ojcze, mój Ojcze, Ty naprawdę jesteś Bogiem Jedynym, wszechmogącym moim potężnym Bogiem i obrońcą.

Dołączam intencję Krucjaty za Polskę do innych modlitw lub do intencji Mszy Świętej, w której uczestniczę lub ofiaruję cierpienia, trudy dnia w tej intencji lub modlę się aktem strzelistym: np.

Królowi wieków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu,

Bogu jedynemu niech będzie cześć i chwała na wieki!

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie pochwalona i uwielbiona, niech się dzieje we wszystkim najsprawiedliwsza, najwyższa, najmiłościwsza Wola Boża!

Do nowenn jest załącznik Mapa Polski. W danej nowennie oznaczonej numerem od 1 do 9 obejmujemy modlitwą obszary. Miasto, które jest wyszczególnione znajduje się na terenie tego obszaru jest symboliczne.

BELKA PIONOWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ( 9 nowenn – 81 dni) – Trójmiasta, Gdańsk

1. 08.12.2023  piątek, NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP – 16.12.2023  sobota – Tczew

2. 17.12.2023  niedziela – 25.12.2023 poniedziałek, Boże Narodzenie – Grudziądz

3. 26.12.2023  wtorek, drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia – 03.01.2024  środa, Najświętszego Imienia Jezus, I środa m-ca – Włocławek  ( miejsce śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki )

4. 04.01.2024  czwartek, I czwartek miesiąca –12.01.2024  piątek – Świnice Warckie (miejsce urodzin św. Faustyny Kowalskiej)

5. 13.01.2024  sobota – 21.01.2024, niedziela – Piotrków Trybunalski

6. 22.01.2024, poniedziałek – 30.01.2024, wtorek – Częstochowa

7. 31.01.2024, środa – 08.02.2024, czwartek – Katowice

8. 09.02.2024, piątek – 17.02.2024, sobota – Zakopane

9. 18.02.2024, niedziela – 26.02.2024, poniedziałek

BELKA POZIOMA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ( 9 nowenn – 81 dni) – Świebodzin

1. 27.02.2024, wtorek – 06.03.2024, środa, I środa m-ca – Nowy Tomyśl

2. 07.03.2024, czwartek – 15.03.2024, piątek – Poznań

3. 16.03.2024  sobota – 24.03.2024, niedziela – Niedziela Palmowa – Konin

4. 25.03.2024, poniedziałek – 02.04.2024, wtorek – Świnice Warckie

5. 03.04.2024, środa – 11.04.2024, czwartek – Warszawa

6. 12.04.2024, piątek – 20.04.2024, sobota – Siedlce

7. 21.04.2024, niedziela – 29.04.2024, poniedziałek – Międzyrzecz Podlaski

8. 30.04.2024, wtorek – 08.05.2024, środa – Kodeń

9. 09.05.2024, czwartek – 17.05.2024, piątek

Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi!

mr Krzysztof Jabłonowski

Katarzyna Roszkowska

Grażyna Kozłowska

Osoby, które chcą dołączyć do krucjaty przyjmują na siebie zobowiązanie modlitewne i post dowolnej formie przez 163 dni.

Kontakt wyłącznie sms pod numerami telefonów

Katarzyna 507 701 678

Grażyna 609 802 052

Osoby, które chcą dołączyć do Krucjaty przyjmują na siebie zobowiązanie modlitewne i post w dowolnej formie przez 163 dni. Osoby posiadające WhatsApp- a podają: imię i nazwisko, numer telefonu. Osoby nieposiadające WhatsApp – a podają: imię i nazwisko, numer telefonu, e-maila.

Na dzień 28.12.2023 ( 21 Dzień modlitw) w Krucjacie bierze udział: 286 osób ( w tym 87 dzieci i młodzieży), błogosławi 9 Kapłanów. Jest jeden Brat zakonny. Zostało zamówionych 55 Mszy Świętych, w tym jedna miesięczna w intencji Krucjaty i ich członków. Członków Krucjaty omadlają Ojcowie Karmelici Bosi w Zwoli. Zostały zamówione też Msze Święte Wieczyste w Kodniu za członków Krucjaty. W grupie stałego postu jest 46 osób. Niektóre z tych osób poszczą od 2-3 razy w tygodniu.

[1] https://malirycerze.pl/dwa-pilne-rozancowe-jerycha-przeciw-koalicji-zemsty-i-o-koalicje-pokoju-i-ladu/

[2] Z książki „Wzywam was do Miłości Boga i Bliźniego” o. Józef Kaźmierczak

[3] Przez s. Zofię Grochowską założycielkę Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

[4] Każdorazowe odmówienie tej modlitwy spowoduje strącenie do czeluści piekielnych 50 tysięcy złych duchów. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie./Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

MODLITWY DO JEZUSA, KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

Zespól modlitw z obietnicami oraz wyjaśnieniami udzielonymi w latach 1983-1992 przez Pana Jezusa oraz Matkę Bożą dwom Amerykankom, które nazywane są „służebnicami” oraz „matkami duchowymi”. Nihil obstat[1]: Rev Edward Santana, J.C.D Canonist; Encique Hemandez Riviera, D.D. Bishop of Caguas, Puerto Rico, August 15, 1993 Opracowane przez zespół pod kierownictwem P. Anatola Kaszczuka na podstawie materiałów w j. ang. zamieszczonych na internecie przez Joyce Lang w listopadzie 2002 ze stron internetowych: http://wwwjkmi.com/jksignjswonders.html

Ta prosta Nowenna jest największym darem, jaki otrzymaliśmy od Naszego Pana. Jezus udziela następujących specjalnych obietnic: Obiecuję wam, że za każdym razem. kiedy., odmówicie modlitwy tej Nowenny, to Ja, nawrócę dziesięciu grzeszników, doprowadzę dziesięć dusz do Jedynej Prawdziwej Wiary, uwolnię dziesięć dusz z Czyśćca, spośród których wiele to dusze kapłanów, i będę mniej bezwzględny w Moim sądzeniu waszego narodu. Na Nowennę składają się modlitwy odmawiane raz dziennie przez przeciąg dziewięciu dni:

Odmawiamy: Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… wraz z następującą modlitwą:

O Panie, Nasz Boże, Ty jedynie jesteś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, Panie, w wielkim oczekiwaniu otrzymania od Ciebie, O Boży Królu, miłosierdzia, pokoju, sprawiedliwości i wszystkiego, co jest dobre. Miej w Swej opiece, o Panie Królu Nasz, nasze rodziny i kraj naszego urodzenia, Ochraniaj nas, modlimy się, Który jesteś Najwierniejszy! Przebacz nam, o Suwerenny Władco, nasze grzechy przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia, Słusznie należy się nam Twój Sprawiedliwy Sąd. Miej Miłosierdzie nad nami Panie i przebacz nam: Ufamy Twojemu wielkiemu politowaniu. O Królu dający najbardziej wzniosłe natchnienia, kłaniamy się Tobie i modlimy się; Niechaj Twoje Rządy, Twoje Królestwo zostaną uznane na ziemi! Amen.

Życzeniem Moim jest, aby ta Nowenna była odmawiana przez dziewięć dni poprzedzających Moje Święto Chrystusa Króla, ale zachęcam dusze, aby modliły się tą Nowenną w ciągu całego roku. Moje obietnice zostaną dotrzymane wszędzie tam, gdzie będzie odmawiana ta Nowenna.

Na NOWENNĘ tę składa się ofiarowanie dziewięciu następujących po sobie Komunii Świętych ku czci Jezusa Króla Wszystkich Narodów. Jezus powiedział: Życzeniem Moim jest, aby wierne Mi dusze, które zaakceptują te modlitwy do Mnie…czyniły NOWENNĘ Komunii Świętych. W tym celu powinny one ofiarować Mi dziewięć (9) kolejno następujących po sobie Komunii Św., oraz pójść do Spowiedzi Św. podczas odprawiania tej Nowenny, aby uhonorować Mnie, jeśli to możliwe, jako Jezusa Króla Wszystkich Narodów.

Jezus zaznaczył, że przez: „kolejno następujące po sobie” rozumie dziewięć Komunii Św.. przyjmowanych przez duszę nieprzerwanie, jedna po drugiej. Nie musi to być dziewięć dni kalendarzowych, jeden po drugim, ale każda Komunia Św. jaką przyjmujemy, jedną po drugiej. Potężne i bezprecedensowe skutki tej NOWENNY zostały pokazane w wizji „słudze” Jezusa. Widziała ona Jezusa spoglądającego w Niebo Dziewięć razy dawał komendę i Anioł zstępował z Nieba. Jezus wyjaśnił: Moja córko, tym duszom, które ofiarują Mi [tę] modlitwę, Ja ofiaruję Anioła z każdego z Dziewięciu Chórów Anielskich, jeden dla każdej Komunii Świętej, dla opieki nad tą duszą aż do końca jej życia na ziemi.

Jezus chce abyśmy się tą NOWENNĄ modlili za innych i wyjaśnia jej znaczenie: Ta NOWENNA może być odmawiana za inne dusze z zachowaniem danych jej obietnic, tak wiec dusza ta również otrzyma dodatkową opiekę Aniołów. Nakłaniam was, wierni Mi, abyście ofiarowywali Mi tę NOWENNĘ raz po raz, abym mógł nieustannie wysyłać na dół Moich Świętych Aniołów dla ochrony i towarzyszenia innym duszom, które nie mogą tego same uczynić dla siebie. W tych czasach ostatecznych siłą wroga ogromnie wzrosła. Widzę jak bardzo Moje dzieci potrzebują Mojej ochrony. W Swojej wielkiej szczodrobliwości, poza ochroną Aniołów, Jezus zezwolił na to, że czyniący tę NOWENNĘ, mogą mieć oddzielną intencję, niezwiązaną z tą Nowenną. Obiecał On: To, o co proszą w tej Nowennie, jeśli będzie to zgodnie z Moją Bożą Wolą, z pewnością udzielę. Niechaj te dusze proszą Mnie bez żadnych oporów.”

Jezus prosi tych, którzy stosują te modlitwy, aby poświęcili się Jego Matce, jako Maryi, Pośredniczce Wszystkich Łask.

Jezus powiedział: „Moja ukochana córeczko. Twój Pan i Bóg przychodzi do ciebie, aby dać ci posianie wielkiej wagi. Życzeniem Moim jest, aby dusze, które zaakceptują Moje modlitwy do Jezusa, Króla Wszystkich Narodów, uczyniły specjalny Akt Poświecenia się Mojej Najświętszej Matce, nadając Jej tytuł Maryi Pośredniczki Wszystkich Łask. W ogromie Mojej Miłości sprawia Mi wielką radość, że mogę nadać Jej ten tytuł.. Ludzie MUSZĄ uznać Jej nieodzowną rolę, jako Pośredniczki, jako Kanał wszystkich Moich Łask dla ludzkości. Jedynie wtedy, gdy dogmat ten zostanie oficjalnie proklamowany przez Mój Kościół, Ja rzeczywiście ustanowię Moje Rządy na ziemi”.

Następnie Matka Boża ukazała się u boku Jezusa i powiedziała:

Córko, wiedz, że uzyskałam tą modlitwę dla Moich dzieci z Serca Mojego Boskiego Syna.”

Potem Jezus podał:

O Maryjo, Przenajświętsza i Niepokalana Matko Boga, Jezusa, Naszego Najwyższej Rangi Kapłana – Ofiary, Prawdziwego Proroka i Suwerennego Króla, przychodzę do Ciebie, jako do Pośred­niczki Wszystkich Łask, bo prawdą jest, że nią jesteś. O Fontanno wszelkich Łask! O Najszlachet­niejsza z Róż! Najczystsze Źródło! Nieskalany Kanale wszystkich Łask Boga! Przyjmij mnie, Przenajświętsza Matko! Przedstaw mnie i wszystkie moje potrzeby Trójcy Przenajświętszej! Ażeby w Oczach Boga uczynione Twoimi rękami, jako czyste i święte, mogły powrócić do mnie poprzez Cie­bie, jako łaski i błogosławieństwa. Oddaje się i poświęcam się Tobie, Maryjo, Pośredniczko Wszyst­kich Łask, aby Jezus, Nasz Jedyny Prawdziwy Mediator, Który jest Królem Wszystkich Narodów, mógł sprawować Rządy w każdym sercu. Amen.

Jezus powiedział jeszcze:Moje dzieci, chcę dla was jedynie pokoju i szczęścia! Moja Przenajświętsza Matka apelowała do was raz po raz! Ona was stale błaga… Dzieci, słuchajcie się Waszej Bożej Matki. Czyż mógłby być bardziej czuły i kochający ambasador niż Moja własna Matka? Widzicie Moje dzieci, gdybym przedtem przyszedł do was w Mojej Potędze i Majestacie, przed tym nim Moja Przenajświętsza Matka z wielkim uczuciem i łagodnością przyszła do was, to nie bylibyście w stanie przetrzymać tego z powodu strachu. Nadszedł ten czas, Moje dzieci. Wasz Pan przychodzi do was w wielkiej Potędze i Majestacie. Moja Przenajświętsza Matka przygotowała Moją Drogę z największą starannością. Moje dzieci, zawdzięczacie dużo, bardzo dużo Waszej Bożej Matce.”

12 grudnia 1993. w święto Matki Bożej z Guadelupe, Nasz Pan, Jezus Chrystus powiedział o Swojej Matce:Maryja nigdy nie Panuje bardziej, jako Królowa, jak kiedy Kocha najbardziej po Matczynemu. I dodał: Powiedz to wszystkim.”

Specjalne BŁOGOSŁAWIEŃSTWO Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostało objawione przez Matkę Bożą. Gdy ukazała się trzymając w Swoich ramionach Dzieciątko Jezus. Dzieciątko zrywało róże, jedna po drugiej, ze Swojego Przenajświętszego Serca, całowało je i przykładało do ust Swojej Matki. Matka Boża całowała każdą różę, brała z rąk Jezusa, przytulała do Swojego Serca, następnie podawała ją „matce duchowej”, która wkładała każdą różę do Niepokalanego Serca Matki Bożej.

Stamtąd róże były rozdawane ludziom wszystkich narodów i wszystkich czasów — biliony, bilionów róż. Te róże są łaskami Specjalnego Błogosławieństwa, przekazywanie łask od Jezusa do Maryi i następnie do Jej dzieci obrazuje rolę Matki Bożej, jako Pośredniczki Wszystkich Łask.

Specjalne BŁOGOSŁAWIEŃSTWO może być przekazane przez każdego – innym osobom, bezpośrednio, albo też na odległość, za pośrednictwem modlitwy. Jeśli czynimy to bezpośrednio, to kładziemy nasze dłonie na głowie danej osoby, kładąc kciuki na Jej czole. Jeśli czynimy to na odległość, wznosimy ręce, lub kierujemy je w kierunku osoby, lub grupy osób i modlimy się następująco:

Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostanie uznane w Twoim sercu;

Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów żyje w Twoim sercu;

Niechaj Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów zostanie przekazane przez Twoje serce innym sercom.

Tak, więc Panowanie Jezusa Króla Wszystkich Narodów będzie żyło w każdym sercu wszędzie naokoło świata.

Proszę o to Specjalne Błogosławieństwo za przyczyną Matki Bożej, Pośredniczki Wszystkich Łask, Która jako Królowa i Matka Wszystkich Narodów uzyskała je dla Ciebie, jako ogromnej wagi łaskę z Przenajświętszego Serca Swojego Bożego Syna, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Dary Specjalnego BŁOGOSŁAWIEŃSTWA to dar przyjęcia, zrozumienia i życia Słowem Jezusa w Piśmie Świętym; dary intymności z Jezusem, Maryją i duszami, jako partnerami w Ciele Chrystusa; oraz dar poznania sekretów Bożej miłości. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO udziela uzdrowienie i przynosi również jedność z Ciałem Chrystusa. Jezus chce, aby każda osoba otrzymała łaski tego królewskiego SPECJALNEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. Módl się o nie dla swojej rodziny, przyjaciół, księży, zagubionych, chorych, umierającychdla każdego, kto potrzebuje Bożego Miłosierdzia,

Na KORONKĘ JEDNOŚCI składają się modlitwy odmawiane na paciorkach różańca. Pan Jezus obiecał, że udzieli wielu duchowych, fizycznych, emocjonalnych i psychicznych uzdrowień tym, którzy modlą się tą modlitwą, o ile będzie to z pożytkiem dla ich zbawienia. Modlimy się w następujący sposób:

Na dużych paciorkach, przed każdym z pięciu dziesiątków:

Boże Nasz Ojcze Niebieski, za przyczyną Twojego Syna Jezusa, Naszego Najwyższej Rangi Kapłana-Ofiary, Prawdziwego Proroka i Suwerennego Króla, ześlij na nas moc Twojego Ducha Świętego i otwórz nasze serca. W Twoim wielkim Miłosierdziu, za przyczyną Matczynego pośrednictwa Błogosławionej Dziewicy Maryi, Naszej Królowej, przebacz nam nasze grzechy, ulecz nasze załamania i odnów nasze serca w wierze, pokoju i miłości, i radości Twojego Królestwa, abyśmy byli jedno w Tobie.

P. W Twoim wielkim Miłosierdziu, przebacz nam nasze grzechy, ulecz nasze załamania,
W. I odnów nasze serca, abyśmy byli jedno w Tobie.
Na zakończenie Koronki odmawiamy
P. Słuchaj, o Izraelu! Pan, Nasz Bóg jest Jednym Bogiem!
W. O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niechaj Twoje Panowanie zostanie uznane na ziemi!
Maryjo, Nasza Matko i Pośredniczko Wszystkich Łask, prosimy, módl się i wstawiaj się za nami, Twoimi dziećmi! Święty Michale! Wielki Księciu i opiekunie Twoich ludzi, przybądź ze Świętymi Aniołami oraz Świętymi i ochraniaj nas! Amen.
*Koronka ta może być również odmawiana, jako Nowenna, 9 razy pod rząd, jednorazowo – co godzinę lub raz na dzień.
LITANIA KU CZCI JEZUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW

„Obiecuję… że ktokolwiek będzie odmawiał tą Moją Litanię umrze w Moich ramionach, mając w oczach Mój uśmiech. Ja sam przed ich śmiercią, ukażę się tym duszom, jako: Król Wszystkich Narodów.”

Boże Synu, Jezu, Nasz Najwyższej Rangi Kapłanie-Ofiaro, Prawdziwy Proroku i Suwerenny Królu, 

Boże Duchu Święty, który obficie się na nas wylałeś,                                                       

Trzy Osoby, ale Jeden Bóg, w Pięknie Twojej Odwiecznej Jedności,                              

O Jezu, Nasz Odwieczny Królu, Panuj w naszych sercach

O Jezu, Najbardziej Miłosierny Królu,                                                                                  

O Jezu, Który wyciągasz do nas Złote Berło Twojego Miłosierdzia,                     

O Jezu, w Którego Wielkim Miłosierdziu otrzymaliśmy Sakrament Spowiedzi,     

O Jezu, Kochający Królu, Który ofiarowujesz nam Swoją Łaskę Uzdrowienia,

O Jezu, Nasz Eucharystyczny Królu,

O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków,                                                                    

O Jezu, Królu Nieba i ziemi,                                                                                                 

O Jezu, Królu i Władco Wszystkich Narodów,                                                                      

O Jezu, Królu, Zachwycie Niebieskiego Dworu,

O Jezu, Królu, Najbardziej Litościwy wobec Swoich podwładnych,                                                     

O Jezu, Królu, od Którego pochodzi wszelką władza,

O Jezu, Królu, w Którym, wraz z Ojcem i Duchem Świętym, jesteśmy Jedno, Panuj w naszych sercach

O Jezu, Królu, Którego Królestwo nie jest w tego świata,     

O Jezu, Królu, Którego Przenajświętsze Serce plonie Miłością dla całej ludzkości,

O Jezu, Królu, Który jesteś Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą,

O Jezu, Królu, Który dałeś nam Maryję, Królową, aby była Naszą Ukochaną Matką,

O Jezu, Królu, Który przyjdziesz na obłoku z Nieba, w Potędze i w Wielkiej Chwale,

O Jezu, Królu, do Którego Tronu podchodzimy z ufnością,                                                                     

O Jezu, Królu, prawdziwie obecny w Przenajświętszym Sakramencie,                               

O Jezu, Królu, Który uczyniłeś Maryję Pośredniczką Wszystkich Łask,                 

O Jezu, Królu, Który uczyniłeś Maryję Współodkupicielką, Twoim partnerem wPlanie Odkupienia,

O Jezu, Królu, Którego pragnieniem jest uleczyć nas ze wszelkich podziałów i niezgody,

O Jezu, Królu zraniony ludzką obojętnością,

O Jezu, Królu, Który dajesz nam balsam Swojej Miłości dla pocieszenia Twojego Zranionego Serca,

O Jezu, Królu, Któryś jest Potężnym JESTEM pośród nas, Źródłem Naszej Najczystszej Radości,

Pozwól, abyśmy Ci mogli służyć   

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Prawdziwy suwerenie wszystek ziemskich potęg,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, podporządkowujący pod Swoimi Stopami na zawsze siły piekielne

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Świetle ponad wszystkimi światłami, oświetlający nas w otaczających nas ciemnościach,

Pozwól, abyśmy Cię chwalili.

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Miłosierdzie jest tak Wielkie, że łagodzi kary, jakie nam się należą za nasze grzechy,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, uznany przez Trzech Królów, jako Prawdziwy Król,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Jedyne Lekarstwo dla tak chorego świata,                                           

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który udzielasz Pokoju duszom i narodom uznającym Cię, jako Prawdziwego Króla

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który w Swoim Miłosierdziu zsyłasz nam Świętych Aniołów dla naszej ochrony

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego, Najwyższej Rangi Księciem jest Św. Michał Archanioł,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który uczysz nas, że rządzić, to znaczy służyć,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Sprawiedliwy Sędzio, Który oddzieli złych od dobrych,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, przed Którym zgiąć się powinno każde kolano,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Panowanie jest Panowaniem odwiecznym,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Baranku, Który będziesz naszym Pasterzem,

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Który po zburzeniu wszelkiej władzy, autorytetu i siły, przekażesz Królestwo Twojemu Bogu i Ojcu,            

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego Panowanie nie ma końca,                                                       

Jezu, Królu Wszystkich Narodów, Którego łaskawość wobec nas jest stała i Którego wierność przetrwa na wieki,

Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny, Który dałeś nam Swojego Jedynego Zrodzonego Syna, aby był Naszym Odkupicielem, Jedynym Prawdziwym Mediatorem i Suwerennym Królem. Ukochany Jezu, Suwerenny Królu, Który upokorzyłeś się z Miłości dla nas i przyjąłeś postać sługi. Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Świętej, Miłości Ojca i Syna, Który uświęcasz nas i dajesz nam Życie.

– Maryjo, Nasza Królowo i Matko, która w naszym imieniu wstawiasz się u Jezusa – Módl się za nami,

– Maryjo, Nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie Łaski – Módl się za nami,

– Święci Aniołowie i Święci Naszego Bożego Króla – Módlcie się za nami i ochraniajcie nas. Amen.

* * *

Prosimy, podzielcie się tymi modlitwami z kapłanami. Jezus powiedział: Tym Kapłanom, którzy będą propagować modlitwy do Mnie, jako do „JEZUSA KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW obiecuję łaskę nawrócenia wielkiej ilości dusz. Przyszedłem powierzyć wam posłania o wielkim znaczenia dla świata. Powiadam Ci, nadchodzą dni, gdy ludzkość będzie wołała do Mnie o Miłosierdzie. Powiadam Ci, Moje dziecko, tylko jedna rzecz będzie dawana, jako lekarstwo – Ja Sam Jestem tym lekarstwem! Niechaj dusze modlą się do Mnie za pośrednictwem Mojej Najświętszej Matki, która w waszym imaniu pośredniczy u Mnie „JEZUSA, KRÓLA WSZYSTKICH NARODÓW”. Chcę PANOWAĆ we wszystkich sercach!

To już minęło 14 lat jak otrzymałam informację o Nowennie 9-ciu Komunii św. i od razu postanowiłam ją odprawić za syna. Po odprawieniu otrzymał 9 Aniołów – zgodnie z obietnicą – do pomocy Aniołowi Stróżowi syna.

Pewnego dnia syn oczekiwał na przyjazd pociągu na metrze. W chwili nadjeżdżającego pojazdu kobieta biegnąca od wejścia z całym impetem popchnęła syna na dość głębokie torowisko. Syn w ostatniej sekundzie przy pomocy Aniołów wyskoczył z bardzo głębokiego torowiska. Tylko dzięki aniołom mógł tego dokonać – inaczej byłby zginął.

Dziękuję Ci Panie Jezu za łaski w niesieniu pomocy dla innych przez Twoich Aniołów także przez nas wiernych Tobie tym, do których nas posyłasz.

To świadectwo, jako załącznik do poniższego tekstu tej nowenny, aby motywować i zachęcać do tej praktyki duchowej niosącej pomoc Aniołów i błogosławione owoce dla będących w potrzebie. (Autorka świadectwa znana redakcji.)

Życzeniem Moim jest, aby ta Nowenna była odmawiana przez dziewięć dni poprzedzających Moje Święto Chrystusa Króla, ale zachęcam dusze, aby modliły się tą Nowenną w ciągu całego roku. Moje obietnice zostaną dotrzymane wszędzie tam, gdzie będzie odmawiana ta Nowenna.”

Pełny tekst NOWENNY na stronie:

oraz w tym Głosie powyżej w artykule na str. 50

Ks. Stefano Gobbi:[2] „DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ”:

a Najmilsi synowie, czuwajcie ze Mną na modlitwie i w skupieniu. Spędźcie w taki sposób ostatnie godziny roku naznaczonego wydarzeniami ważnymi dla losu całej ludzkości.

b Wraz ze Mną upadnijcie na twarz w akcie głębokiej adoracji przed Jezusem Eucharystycznym. Jego rzeczywista obecność wśród was w Eucharystii – przechowywanej z miłością we wszystkich Tabernakulach świata – jest światłem na waszej drodze. Jezus w Eucharystii jest umocnieniem we wszystkich waszych trudach. On jest balsamem na wszelką ranę i radością w każdym bólu.

On jest Pokojem uśmierzającym wszelki niepokój i jutrzenką znaczącą początek każdego nowego dnia waszego ludzkiego życia.

c Upadnijcie ze Mną na twarz w akcie wielkiego dziękczynienia za wszystkie dobrodziejstwa, które zostały wam udzielone – dzięki miłości i Opatrzności waszego Niebieskiego Ojca. To Ojciec przygotowuje dla was każdą minutę waszego życia jako wyraz Swej miłości i Boskiego miłosierdzia. Żyjecie w tym czasie, by wypełnić Jego wielki plan miłości. Nawet, jeśli się od Niego oddalacie, On was nigdy nie opuszcza, lecz przygotowuje, czeka, doprowadza do waszego powrotu. Jego Boskie miłosierdzie jest niebieską rosą sprawiającą, że wielka jałowość tego świata staje się płodną ziemią, a na pustyni, na której żyjecie, wyrasta świętość i życie.

d Wchodzicie teraz w czas, kiedy wszystkim ujawni się cud Boskiego miłosierdzia. Popatrzcie na ludzkość, która leży wyczerpana i zraniona, poszarpana i zwyciężona, zagrożona i pobita, chora i konająca. Jeśli nie podźwignie jej wielkie miłosierdzie, sama nie będzie potrafiła się już podnieść.

e Bliski jest moment, kiedy Ojciec Niebieski weźmie ją w Swoje ramiona, uwolni od zła, uzdrowi i zaniesie do Swego ogrodu radości.

f Upadnijcie ze Mną na twarz w akcie głębokiego wynagrodzenia za niezliczone zniewagi wyrządzane Duchowi Ojca i Syna, który cierpi w was niewypowiedziane udręki. Ileż zła dokonuje się każdego dnia na tym świecie! Prawo Boże jest otwarcie łamane. Bluźni się Jego Imieniu, a Jego dzień jest profanowany. Nie szanuje się już wartości życia. Liczba aborcji powiększa się coraz bardziej. Szerzą się morderstwa i przestępstwa, nienawiść i przemoc. Niespodziewanie wybuchają wojny – okrutne i krwawe, zagrażające pokojowi całej ludzkości.

g Jak liczne są dziś grzechy popełniane przeciwko Duchowi Świętemu. Módlmy się wspólnie, z pokorą i ufnością, wzywając daru Ducha Świętego. Niech zstąpi na nas jak rosa, by oczyścić ziemię i odnowić cały świat.

h Nie spędzajcie ostatnich godzin tego roku w zgiełku i rozproszeniu. Upadnijcie ze Mną na twarz w modlitwie adoracji, dziękczynienia i wynagrodzenia, aby wyprosić u Ojca, Syna i Ducha Świętego skrócenie czasu wielkiego ucisku – który właśnie teraz przeżywacie – aby wejść w nową, czekającą już na was epokę.

[1] https://www.geocities.ws/dwasercai/THE_JESUS_KING_OF_ALL_NATIONS_DEVOTIONS.html

[2] Z Książki DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

DZIEŁO TRZECH PRZENAJŚWIĘTSZYCH SERC OBJAWIENIA ŚW. JÓZEFA W ITAPIRANDZE

Święty Józef:  Pokój, moje umiłowane dzieci! Jezus posyła mnie tutaj z moją Najświętszą Oblubienicą, abym was błogosławił i chronił. Bądźcie Bożymi całą swoją istotą. Nie bądźcie nieposłusznymi i niewdzięcznymi dziećmi (180) wobec wielkiej miłości Ojca Niebieskiego. Bóg pragnie zbawienia waszych rodzin, ale ludzkość musi powrócić na właściwą drogę. Przyjmujcie z miłością apele Boga, ponieważ każde przesłanie jest łaską, którą On daje światu, jako znak swojej miłości. Dzieci, przychodźcie do mojego Serca, poświęcając się mnie. Nie zostawiajcie swojego nawrócenia na jutro. świat niszczeje w grzechu i wielu nie chce wyrzec się złych nawyków, ponieważ są ślepi. Modlitwa oświeca wasze życie i dusze. Z tego powodu modlitwa staje się źródłem łaski dla waszych domów, kiedy pozwalacie Panu uzdrowić wasze serca, otwierając je na Jego pokój i miłość. Przychodzę tu dziś wieczorem, aby powiedzieć wam, na prośbę mojego Boskiego Syna, że nadszedł czas waszego powrotu do Niego. Kościół przechodzi wielkie próby, ale okrywam go swoim płaszczem ochronnym i wstawiam się za wszystkimi przed Sercem mojego Syna Jezusa. Otwórzcie się na moje słowa i żyjcie orędziami, które wam przekazaliśmy przez te wszystkie lata. Otwórzcie teraz wasze serca, ponieważ Bóg przechodzi wśród was ze swoimi łaskami. Nie pozwólcie im się zmarnować, ale przyjmijcie je w swoim życiu, a wszystko się zmieni. Ja wraz z moją Najświętszą Oblubienicą składam was wszystkich w Najświętszym Sercu Jezusa. Odwagi! Swoimi modlitwami pozwalacie, aby dobro zatriumfowało nad złem w waszym mieście i w waszych rodzinach. Wszystkim wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

Dziś po południu pojawił się św. Józef z Dzieciątkiem Jezus na rękach w towarzystwie wielu aniołów. Oczy Dzieciątka i św. Józefa miały żywy i intensywny kolor. Dzieciątko Jezus otaczało prawą ręką szyję św. Józefa, a lewą pokazywało mi swoje Serce. Święty Józef wskazywał prawą ręką swoje Przeczyste Serce. Płaszcz św. Józefa był jasno kasztanowy, a tunika jasnożółta. Tunika Dzieciątka Jezus była biała. Oboje mieli na głowach piękne korony. Błogosławili nas i wszystkich chorych i umierających, potrzebujących Bożego miłosierdzia.

Przesłanie i jedna z tajemnic, które mi przekazali, były przeznaczone dla mnie i odnosiły się do mojego życia. Po raz pierwszy św. Józef przekazał mi tajemnicę, tajemnicę św. Józefa. Ta tajemnica odnosi się do bardzo poważnych wydarzeń dotyczących losu Kościoła świętego, szafarzy Bożych, losu i cierpienia wielu rodzin chrześcijańskich i szeregu wiernych.

Módlmy się intensywnie modlitwą, którą powierzyła nam Matka Najświętsza, prosząc o miłosierdzie Boże dla duchowieństwa, kapłanów i sług Bożych:

Miłosierdzie Boże dla nieposłusznych biskupów.

Miłosierdzie Boże dla zbuntowanych kapłanów.

Miłosierdzie Boże dla konsekrowanych, którzy żyją jak prawdziwi poganie.

Matka Boża:

Ta modlitwa ma moc przebłagania sprawiedliwości Bożej, rozgniewanej z powodu grzechów szafarzy i osób konsekrowanych. Wyprasza im łaski i światło Boskiego Serca, aby mieli siłę uwolnić się od grzechów, odrzucić niewierność, nawrócić się i otrzymać łaskę zbawienia wiecznego.

Modlitwa, której nauczał św. Józef:Chwalebny Święty Józefie, najczystszy Oblubieńcu Niepokalanej Dziewicy, najczystsza lilio dziewictwa i czystości, naucz nas być czystymi, świętymi i wiernymi w oczach Boga. Sprawiedliwy, czysty i prawy człowieku, mocą twojego wstawiennictwa przed Najświętszym Sercem Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, wyjednaj ludziom tego świata równowagę i moc, aby nie utracili męstwa i świętości swej duszy z powodu moralnego zepsucia nawyków, grzechów przeciwko moralności i Bożym prawom. Niech wszyscy ludzie umieją szanować Święte Imię Boga i godnie czcić Go w każdym domu, w każdej rodzinie poświęconej twojemu Przeczystemu Sercu. Okryj młodzież i dzieci swoim najświętszym płaszczem. Spraw, aby chronili swą czystość i wzrastali w żarliwej i świętej miłości ku chwale Boga; by byli tak otwarci na Bożą wolę jak ty, kiedy służyłeś Panu na tym świecie, abyśmy pewnego dnia mogli wszyscy otrzymać w niebie koronę życia wiecznego przed tronem Boga i twoim Przeczystym Sercem. Amen!

Święty Józef: (…) Módlcie się często modlitwą, której nauczyła was moja Niepokalana Oblubienica:

Panie, spraw, abym nigdy nie stracił wiary w chwilach strasznych prób, które przychodzą na świat!

Odmawiajcie tę modlitwę kilka razy. Pan, kiedy powróci, będzie szukał wiary w świecie. Przyjdźcie do mojego Przeczystego Serca, aby nic was nie niepokoiło ani nie zachwiało w wierze. Wierzcie! Wierzcie! Wierzcie! (…)

Święty Józef: Pokój twojemu sercu, mój synu! Mój synu, kiedy mężczyźni i kobiety z powodu swoich grzechów nie mogą zasłużyć na miłosierne spojrzenie Boga i dostąpić Jego łaski mimo błagania przed Jego Boskim Sercem, dzieci wypraszają wszystko u mojego Syna swoim błaganiem przed Jego tronem. Tak było w strasznym czasie drugiej wojny światowej, kiedy papież zaprosił rodziców i księży, aby zgromadzili dzieci wokół ołtarza mojej Niepokalanej Oblubienicy, ofiarowali kwiaty i modlitwy, aby wyprosić dar pokoju dla rodzin i dla całej ludzkości. Bóg wysłuchał modlitw dzieci i w tych trudnych czasach nie będzie inaczej. Powiedz rodzicom, aby poprosili swoje małe dzieci o zebranie kwiatów z ogrodu, jeśli go mają, umieszczenie ich przed ołtarzem w swoich domach na cześć mojego Boskiego Syna i Niepokalanej Oblubienicy i odmówienie modlitwy:

Jezu i Maryjo, to św. Józef poprosił mnie o ofiarowanie Wam tych kwiatów razem z moimi modlitwami, zjednoczonymi z jego siedmioma radościami i siedmioma boleściami, z jego łzami i jego potem, wylanymi, aby Was podtrzymać, pomóc Wam i chronić Was w trudnościach, prześladowaniach i niebezpieczeństwach, które musieliście znosić, żyjąc w tej dolinie łez. Zmiłujcie się nad całą ludzkością. Zjednoczeni z jego Przeczystym Sercem czcimy Wasze Najświętsze Serca, ofiarowując nasze modlitwy, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy całego świata, którymi jesteście obrażani, i jako błaganie o nawrócenie grzeszników. Usuńcie jak najszybciej tę straszną plagę i uproście nam łaskę wyzwolenia i zwycięstwa nad wszelkim złem. Amen!

Mój synu, Niepokalana, która siedzi po prawej stronie Króla Nieba, jako Królowa, we wspaniałej szacie ze złota z Ofiru, będzie wiedziała, co robić i o co prosić przed Boskim Sercem mojego Syna Jezusa dla każdego z was i całego świata. Działajcie! Oto moje przesłanie. Moje przesłanie życia i nadziei dla całego świata, ponieważ mój Syn żyje i zmartwychwstał, pokonał grzech i śmierć, aby otworzyć drzwi nieba i dać życie wieczne wszystkim tym, którzy wierzą w moc Jego słowa i Bożą miłość. Błogosławię was!

Dzisiaj przyszedł św. Józef z Dzieciątkiem Jezus na rękach w towarzystwie św. Jana Chrzciciela i św. Gabriela Archanioła.(…)Podczas objawienia, gdy św. Józef mówił o tym, jak to bezcześci się sakramenty święte i z nimi walczy, św. Jan Chrzciciel i archanioł Gabriel uklękli i połączyli ręce w modlitwie, odmawiając razem ze św. Józefem Modlitwę Anioła z Fatimy. Wszyscy troje odmówili tę modlitwę trzy razy, ofiarowując Dzieciątku Jezus zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi, które otrzymuje od niewdzięcznych grzeszników.

O mój Boże, wierzę w Ciebie i uwielbiam Cię, w Tobie mam nadzieję i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają cię, nie mają w Tobie nadziei i Cię nie kochają.

MODLITWY

Najświętsze Serce Jezusa,

Niepokalane Serce Maryi,

I Przeczyste Serce św. Józefa,

Wam się dziś powierzam i oddaję

mój umysł (znak krzyża na czole,

moje słowa (znak krzyża na ustach),

moje ciało (znak krzyża na klatce piersiowej),

moje serce (znak krzyża poniżej lewego ramienia)

i duszę moją (znak krzyża poniżej prawego ramienia).

Aby wasza święta wola wypełniła się we mnie tego ranka, popołudnia i wieczoru. Amen.

Akt poświęcenia należy odmawiać trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem.

Ważne jest, aby uczynić znak krzyża w tym samym czasie, w którym wypowiadamy dane słowa.

(Święto Świętej Rodziny, Matka Boża do Edsona Glaubera, 29 grudnia 1996)

Przenajświętsze Serca, wam się poświęcam i oddaję. Niech płomienie miłości i świętości emanujące z was rozpalą moje serce, wypełniając je cnotami i niebiańskimi łaskami. Niech moje serce kocha i wychwala was nieustannie.

O Przenajświętsze Serca, nauczcie mnie modlitwy, umartwienia, zadośćuczynienia i szczerej skruchy za moje grzechy. Obym wiedział, jak wychwalać i czcić Święte Imię Boga, abym z pokorą i miłością oddawał się Jego Boskim prawom i Jego naukom, tak, aby owoce nawrócenia, pokoju i miłości mogły rozlać się na moje życie i na cały świat. Poprowadźcie nas drogą zbawienia, która wiedzie do królestwa niebieskiego. Ufamy wam. Amen. (Matka Boża do Edsona Glaubera, 1-9 stycznia 2015)

Przeczyste Serce św. Józefa, broń i ochraniaj moją rodzinę przed każdym złem i niebezpieczeństwem. Przeczyste Serce św. Józefa, obdarz całą ludzkość swoimi łaskami i cnotami. Święty Józefie, powierzam Ci się z ufnością. Poświęcam Ci moją duszę i moje ciało, moje serce i całe moje życie. Święty Józefie, broń nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Łaskami swojego Przeczystego Serca zniwecz plany szatana, pobłogosław Kościół święty, papieża oraz biskupów i kapłanów całego świata. Oddajemy się Tobie z miłością i zaufaniem, teraz i na wieki wieków. Amen!  (Jezus do Edsona Glaubera czerwiec 1997)

(…) Matko Boża, czy możesz nauczyć nas kilku modlitw do św. Józefa, wyrażających prośbę o jego opiekę?

– Święty Józefie, pełen chwały, opiekuj się moją rodziną teraz i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

(Matka Boża do Edsona Glaubera, 24.05.1996)

– Moja Święta Rodzino, prowadź mnie prostą ścieżką, okryj mnie swoim świętym płaszczem i chroń mnie przed wszelkim złem tej ziemi teraz i na wieki wieków. Amen.

Módl się: Ojcze nasz… (1 raz), Zdrowaś Maryjo… (1 raz), Chwała Ojcu… (1 raz). Na koniec módl się słowami: – Święta Rodzino i mój Aniele Stróżu, módlcie się za mną. Amen!

(Matka Boża do Edsona Glaubera, 7.01.1997)

(…) Pod koniec dnia, po odmówieniu Różańca lub codziennej modlitwy, módl się tymi słowami z wdzięcznością: – Dziękuję ci Mój Panie, mój Pasterzu, mój Ojcze Niebieski i moja Królowo Nieba i Ziemi. Amen!                                                                                        (św. Józef do Edsona Glaubera, 7.01.21997)

Umiłowane dzieci, módlcie się ze mną do Jezusa tą krótką modlitwą, której was dzisiaj nauczę:

– O Najświętsze Serce Jezusa, bądź moim jedynym światłem i wiecznym źródłem zbawienia. Bądź zawsze ze mną każdego dnia ze swoim błogosławieństwem, pokojem i miłością; przemień nasze zatwardziale serca w prawdziwy niebiański bukiet. Kochani Cię, uwielbiam Cię, wychwalam Cię teraz i na wieki wieków. Amen! O Panie, pobłogosław rodziny i cały świat. Pomóż nam żyć zawsze miłością, pokojem i jednością, aby Twoja łaska odnowiła oblicze ziemi. Panie, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy jeszcze nie zdecydowali się pójść za Tobą. Pomóż nam podążać za Twoim światłem, które oświetla i zbawia, a w ten sposób wszystkie serca otworzą się dla Ciebie. Panie, zmiłuj się nad nami. Amen!                                                 (Matka Boża do Edsona Glaubera, 6.06.1997)

Módlcie się! Módlcie się zawsze i każdego dnia, jako prawdziwi chrześcijanie. Błogosławię was wszystkich: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia wkrótce!

( Matka Boża do Edsona Glaubera, 6.06.1997)

(…) Przed odejściem Jezus znowu przemówił; patrząc na mnie, powiedział:

Pragnę, aby pierwsza środa po uroczystości mojego Najświętszego Serca i wspomnieniu Niepokalanego Serca Maryi została poświęcona Przeczystemu Sercu św. Józefa.

(Jezus Chrystus do Edsona Glaubera, 6.06.1997)

(…) Módlcie się zawsze następującą modlitwą, której was dzisiaj nauczę:

– O Panie, pobłogosław rodziny i cały świat. Pomóż nam żyć zawsze miłością, pokojem i jednością, aby Twoja łaska odnowiła oblicze ziemi. Panie, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy jeszcze nie zdecydowali się pójść za Tobą. Pomóż nam podążać za Twoim światłem, które oświetla i zbawia, a w ten sposób wszystkie serca otworzą się dla Ciebie. Panie, zmiłuj się nad nami. Amen!                                                                               (Matka Boża do Edsona Glaubera, 28.11.2004)

(…) Wiem, że nie jesteś godzien łask, które otrzymałeś, ponieważ to Pan rozporządza i daje ci wszystko, ale chcę, abyś zawsze mówił:

– Dziękuję Ci, Panie, ponieważ w mojej nicości znalazłeś drogę i sposoby wypełnienia się Twojej woli; czyń wszystko, co zechcesz. Pomóż mi być wiernym Tobie i daj mi swą siłę, abym mógł kroczyć drogą ku świętości, nigdy nie oglądając się za siebie. Amen! (św. Józef do Edsona Glaubera, 4.02.2003)

INFORMACJE Z OKŁADKI KSIĄŻKI DZIEŁO TRZECH PRZENAJŚWIĘTSZYCH SERC

Objawienia św. Józefa w Itapirandze

EDSON GLAUBER — brazylijski widzący z Manaus i Itapirangi. Przez wiele lat wraz ze swoją matką Marią do Carmo otrzymywał orędzia Jezusa, Maryi, św. Józefa, aniołów i świętych. Przekazane mu przesłania dotyczyły głównie potrzeby nawrócenia i pokuty ludzkości. Zmarł w 2021 roku.

Milczący Wojownik wchodzi do akcji! […] Objawienia św. Józefa w Itapirandze mówią o zawierzeniu każdej rodziny i każdego człowieka św. Józefowi, jako patronowi rodziny i Kościoła. Niebo daje nam zbyt dużo wskazówek, by móc je zlekceważyć. Nadszedł dla ciebie czas kairos, czas odkrycia św. Józefa, czas powierzenia mu siebie i swojej rodziny. KS. DONALD H. CALLOWAY, KONSEKRACJA Św. JÓZEFOWI

Jak w Trójcy Przenajświętszej Ojciec, Syn i Duch Święty, trzy Osoby mają jedno serce, tak w Trójcy Jezusa, Maryi i Józefa trzy serca tworzą jedno serce. Św. JAN EUDES

Przez oddanie się memu Przeczystemu Sercu wiele dusz zostanie wyrwanych z sideł szatańskich. Św. JÓZEF w ITAPIRANDZE

W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy Kościół i wierni są nękani przez wrogów, istnieje potrzeba szczególnego orędownictwa św. Józefa. Ponad dwadzieścia lat temu Opiekun Jezusa przemówił przez objawienia w amazońskiej Itapirandze. Jego przesłania do dzisiaj poruszają serca wielu wiernych i mogą stać się kluczem do odczytania znaków czasu. Edson Glauber, świadek tych nadprzyrodzonych wydarzeń, przekazuje orędzia Świętej Rodziny, które otrzymywał przez wiele lat. Przede wszystkim podkreśla konieczność praktykowania nabożeństwa ku czci Przeczystego Serca św. Józefa, które zgodnie z obietnicą Świętego może uratować wiele dusz. Objawienia w Itapirandze to jedne z najważniejszych współczesnych objawień. Do słów wypowiedzianych przez Patrona Rodzin odwołują się dzisiaj liczni duchowni, między innymi ks. Donald H. Calloway, autor Konsekracji św. Józefowi. Książka zawiera nie tylko zapis objawień, ale także modlitwy do św. Józefa, który jest naszym wiernym obrońcą i wyprasza potrzebne łaski każdej rodzinie. Cena 54,90 zł (5% VAT) Wydanie I, Kraków 2023

Kontakty dla zainteresowanych książką: DZIEŁO TRZECH PRZENAJŚWIĘTSZYCH SERC

Wydawnictwo Esprit sp. z o.o. ul. Władysława Siwka 27a, 31-588 Kraków

Tel./fax 12 267 05 69, 12 264 37 09, 12 264 37 19

e-mail: sprzedaż@esprit.com.pl , ksiegarnia@wydawnictwoesprit.com.pl , biuro@wydawnictwoesprit.compl ,

Księgarnia internetowa: www.esprit.com.pl

SOBÓR WATYKAŃSKI II O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH

 „Ponieważ, te charyzmaty, zarówno najznamienitsze, jak i te najbardziej pospolite, a szerzej rozpowszechnione, są nader stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku pociesze. […] Sąd o ich autentyczności i o właściwym wprowadzeniu ich w czyn należy do tych, którzy są w Kościele przełożonymi i którzy szczególnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co dobre” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 12). W związku z tym oraz zgodnie z dekretem Ojca Świętego Urbana VIII poddajemy wszystkie opisane w tej książce świadectwa łask, objawienia i inne treści osądowi Kościoła, którego w żaden sposób nie zamierzamy uprzedzać. Na mocy zaaprobowanego przez papieża Pawła VI i promulgowanego przez niego w Acta Apostolicae Sedis 58/16 z 29 grudnia 1966 roku dekretu Kongregacji Nauki Wiary z 15 listopada 1966 roku dozwolone jest wydawanie publikacji poświęconych wizjom i objawieniom również bez imprimatur, czyli aprobaty władz kościelnych.

Pan Jezus:WYKORZYSTUJCIE KAŻDĄ OKAZJĘ, KAŻDY ŚRODEK DO RATOWANIA DUSZ!

Pan Jezus powiedział: – Córeczko, czy wiesz, jak wielka jest rzesza moich czytelników? Moją świętą naukę czyta się często i z nabożeństwem, ale do niczego to nie prowadzi. Światło lampy i słońca oświetla tylko litery. Ich prawdziwy sens odkrywają jedynie ci, którzy do Mnie przychodzą. Daję w niego wejrzeć tylko duszy, która z pokorą padnie przede Mną na kolana. Tylko dzięki temu pozna ona moje odwieczne pragnienie: pragnienie ocalenia dusz. Chciejcie mieć udział w moim dziele odkupienia! Niech będzie to celem, największym darem waszego życia, który Mi przyniesiecie. Wykorzystujcie każdą okazję, każdy środek ratowania dusz! Dbajcie o to! Pamiętasz, co kiedyś przeczytałaś? „Gdyby każdy chrześcijanin uratował, choć jedną duszę, nie byłoby potępionych“. Gdy Pan Jezus skończył do mnie mówić, odezwała się Najświętsza Dziewica: – Córko! Nie chcę, by choć jedna dusza została potępiona. I wy tego nie chciejcie! Dlatego daję ci do ręki promień światła – Płomień mojej miłości. Wypowiedziawszy te słowa, Maryja wzmogła w mojej duszy ból swojego Serca. (do Elżbiety Kindelmann 15.01.1964)

Pan Jezus: – CIESZĘ, ŻE UCZESTNICZYSZ W TYLU MSZACH ŚWIĘTYCH!

Rankiem, podczas Mszy Świętej, Pan Jezus nieoczekiwanie zwrócił się do mnie z wdzięcznością: – Ach, jakże się cieszę, że uczestniczysz w tylu Mszach Świętych! To wspaniały dowód twojej czci dla Mnie. Mów o tym wielu ludziom, bo odsłania to moje pragnienie. Jeżeli będziecie je spełniać, spłyną na was moje łaski. (do Elżbiety Kindelmann –30.10.1964)

73 MSZE ŚW. OD 1 LISTOPADA 2023

7 Mszy św. 5-12.11.2023

O zmiłowanie dla dusz czyśćcowych z prośbą, by ich wstawiennictwo u Boga bogatego w Miłosierdzie wyjednało dla Polaków wiarę, pokój, zgodę i władzę w Polsce wg woli Bożej przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi i Wszystkich Świętych.

1 Msza św. 13.11.2023 w int. – W Intencjach Matki Bożej Miłosierdzia, a zwłaszcza o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, o wiarę, pokój, zgodę i władzę RP wg woli Bożej. Niech mury Jerycha zadrżą i stanie się Twoja wola, Ojcze w dalszej egzystencji Narodu Polskiego, aby Chrześcijaństwo królowało.

10 Mszy św. 9-18.11.2023r. – O zmiłowanie dla dusz czyśćcowych i ich wsparcie w wynagrodzeniu za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie z prośbą o gorliwych, odważnych i wytrwałych adoratorów Króla Miłosierdzia w Najść. Ciele i Krwi Chrystusa przez przyczynę Maryi Niewiasty Eucharystii i św. czcicieli Najść. Sakramentu.

UWAGA: MSZE ŚW. int. WYNAGRODZENIE ZA KRZYWDY WYRZĄDZONE PANU JEZUSOWI W NAJŚW. SAKRAMENCIE. Kto z wiernych złoży ofiarę na odprawienie takiej mszy św. może dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Pius X reskr, Manu Propor. 15.VI.1907).

Byłoby wskazane, aby w każdej parafii – szczególnie w naszych parafiach została odprawiona, chociaż jedna msza św. w tej intencji (może nawet, co miesiąc), bo nie ma parafii, w której krzywd takich jak poniżej nie było i nie ma popełnianych:

► eucharystyczne świętokradztwa (w grzechu, bez spowiedzi i bez wiary żywą obecność Boga w NS)

► niegodne przyjęte Komunie św. (na stojąco i na rękę)

► profanacje Najświętszego Sakramentu, (kradzieże Komunii św. do innych rytuałów np. satanistycznych, ironizowanie i parodiowanie z kultów religijnych np. mszy św. procesji Bożego Ciała)

► nieuszanowania popełnione w domach Bożych, (koncerty, tańce, muzyka i śpiewy niezwiązane z Bożym kultem)

► zbezczeszczenia i usuwanie Tabernakulum, (umieszczanie w miejscach marginalnych)

►pogardę wobec rzeczy świętych, (np. naczyń i ubiorów liturgicznych) 

►wszelką oziębłość i obojętność wobec Twojej boskiej zbawczej Miłości,

►niedowiarstwo i wiele innych, itd. itp.

6 Mszy św.– O przecięcie i zniweczenie wszelkich zarodków zła – klątw i skutków zaciągniętych z tyt. łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny w całej historii Polski szczególnie na początku państwa polskiego, potem w średniowieczu i dalej od XVI do XVIII wieku i po odzyskaniu niepodległości do chwili obecnej.

Ku czci Pana Jezusa modlącego się w Ogrójcu potem niewinnie uwięzionego i Jego cierpień, aby przez moc tych mąk dusze zmarłych zostały uwolnione od kar czyśćcowych a także zostały przecięte i zniweczone zasługami i skarbami Kościoła Chrystusowego wszelkie klątwy, przekleństwa zaciągnięte z tytułu łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny nabyte przez wszelką złą władzę świecką i duchowną sprawującą w całej historii Polski za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi z całym Dworem Niebieskim i Patronami Polski: św. Wojciechem, św. Stanisławem Bp i m., św. Andrzejem Bobolą i św. Stanisławem Kostką oraz świętymi i błogosławionymi Narodu Polskiego.

Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok, aby przez moc tych mąk dusze zmarłych /dalej jak w pierwszej intencji/

Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci/dalej jak w pierwszej intencji/

Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci, /dalej jak w pierwszej intencji/

Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu, /dalej jak w pierwszej intencji/

Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa, aby mocą tej tajemnicy dusze zmarłych doznały miłosierdzia Bożego a także zostały przecięte i zniweczone zasługami i skarbami Kościoła Chrystusowego wszelkie klątwy, przekleństwa zaciągnięte z tytułu łamania PRAWA BOŻEGO i zdrady Ojczyzny nabyte przez wszelką złą władzę świecką i duchowną sprawującą w całej historii Polski za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi z całym Dworem Niebieskim i Patronami Polski: św. Wojciechem, św. Stanisławem Bp i m., św. Andrzejem Bobolą i św. Stanisławem Kostką oraz świętymi i błogosławionymi Narodu Polskiego.

►Przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi – O uwielbienie Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata oraz prośba o powszechne uznanie władzy Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski w Kościele, NARODZIE i PAŃSTWIE POLSKIM, przez władzę RP wszystkich szczebli, przez wszystkich Polaków i mieszkańców kraju za przyczyną Dworu Niebieskiego.

1. O zniweczenie wszelkich planów i działań UE i Niemiec w tym politycznych wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Polski w realizacji diabelsko-masońskich zamierzeń rozmontowania i pozbawienia władz polskich i pozbawienia suwerenności Polski Katolickiej mocą wstawienniczą Królowej Polski, Anioła Stróża Polski, św. Andrzeja Boboli i wszystkich Patronów i Świętych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego. [27.11.2013]

2. Przez NMP Królową Polski, aby Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia i Polski zakrólował w naszych sercach i naszej Ojczyzny, a władza świecka i kościelna została przygotowana, poddana i przyjęła władzę królewską Jezusa Chrystusa mocą wstawienniczą Anioła Stróża Polski, św. Andrzeja Boboli i wszystkich Patronów i Świętych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego. [28.11.2013]

3. O wsparcie Aniołów Bożych dla umocnienia królowania Miłości Bożej w Narodzie oraz stłamszenia planów i działań przeciwników Boga i dusz ludzkich w Polsce mocą wstawienniczą Królowej Polski, Anioła Stróża Polski, św. Andrzeja Boboli i wszystkich Patronów i Świętych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego. [29.11.2013]

4. Przez NMP Królową Polski, aby Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia i Polski zaprowadził Boży ład i porządek, aby zapanował Boży pokój w Polsce – królestwie Maryi ze wsparciem Anioła Stróża Polski, św. Andrzeja Boboli i wszystkich Patronów i Świętych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego. [30.11.2013]

O osłonę, ochronę Ducha Świętego w wytrwaniu w wierności tradycji Kościoła w Polsce oraz o otwarcie serc i głęboką wiarę w gorliwości apostolskiej, chrześcijańskiej odwagi wytrwania w wierności Ewangelii i zdrowej tradycji Kościoła dla Episkopatu Polski i duchowieństwa Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce za przyczyną Matki Kościoła, św. Józefa – Patrona Kościoła św. Michała, 12 Apostołów, św. Andrzeja Boboli, św. Jana Pawła II, bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Św. Stanisława Papczyńskiego i całego Dworu Niebieskiego.

1. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Jezusa narodzonego w stajence betlejemskiej w wypełnieniu woli Bożej w Ojczyźnie i władzach RP wszystkich szczebli mocą Ducha Świętego przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /ks. Lesław 21.12.2023 i ks. Tomasz 24.12.2023/

2. Uwielbienie Boga Ojca … we wszystkich KRUCJATACH i inicjatywach modlitewnych za Ojczyznę mocą Ducha Świętego przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego./ ks. Lesław 22.12.2023 i ks. Tomasz 25.12.2023/

3. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Jezusa narodzonego w stajence betlejemskiej w nawróceniu, przebudzeniu i otwarciu serc Narodu Polskiego, przyjęciu Woli Bożej mocą Ducha Świętego przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego./ ks. Lesław 23.12.2023 i ks. Tomasz 26.12.2023/

1. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Kościele i Polsce szczególnie w przebudzeniu, gorliwości apostolskiej i chrześcijańskiej odwagi w mocy Ducha Świętego dla hierarchii i duchowieństwa polskiego w walce ze złem oraz stawaniu w obronie prawdy, ładu i porządku Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego. /25.12.2023/

2. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przebudzeniu i zjednoczenia do narodowej wspólnej modlitwy, pokuty, zadośćuczynienia i nawrócenia narodowego… /dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 26.12.2023/

3. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzone w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w opamiętaniu i powstrzymaniu władzy przed dyktaturą oraz dalszą agresją, pacyfikacją i siłowym łamaniem ładu i porządku prawnego oraz zniweczenie złych zamiarów i działań w tym stłamszenie mocy zła w obecnych szkodnikach i wrogach wewnętrznych i zewnętrznych Polski… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji –27.12.2023/

4. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie we wzbudzeniu w Kościele i Ojczyźnie odważnych i gorliwych świadków wiary, którzy orężem modlitwy, pokutą i ofiarą będą swoją mężną postawą budzić sumienia i porywać do słuchania i naśladowania Chrystusa… /dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji –28.12.2023/

5. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie o sparaliżowanie wszelkich niecnych i szkodliwych planów i działań obecnych władz; o Bożą obronę i ochronę ładu i porządku prawnego oraz niedopuszczenie wykorzystania funkcjonariuszy służb mundurowych w pacyfikacji Narodu… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji –29.12.2023/

6. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w wierze i mobilizacji pokutno-modlitewnej dla wszystkich Polaków w przebłaganiu i wynagrodzeniu za grzechy i przewiny środowisk politycznych, medialnych i władz polskich w tym dyktatorskich uchwał, ustaw, rozporządzeń i dekretów … /dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 30.12.2023/

7. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w opamiętaniu i uwolnieniu umysłów i serc Narodu polskiego oraz umocnieniu w Bożej wierze, nadziei i ufności wprowadzeniu praw i zasad Chrystusowych w życie Narodu, która przyspieszy klęskę „mrocznej pantery”… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 31.12.2023/

8. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przyspieszeniu przyjścia „namaszczonego”, by przemienił mocą Ducha Świętego oblicze umęczonej ziemi i narodu polskiego… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 01.01.2024/

9. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przyspieszeniu panowania Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia w Narodzie i państwie polskim… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji –02.01.2024/

10. Uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus z podziękowaniem Trójcy ŚWIĘTEJ za wysłuchanie wszystkich modlitw i intencji w tym: za uwolnienie, nawrócenie, uzdrowienie, ochronę, umocnienie uświęcenie i królowanie Jezusa Króla Miłosierdzia w sercach Katolików, Polaków i duszy Narodu Polskiego, za wszelkie inicjatywy i działania w przyjęciu królewskiej władzy Jezusa Chrystusa w Narodzie i Państwie Polskim mocą Ofiary i Krwi Chrystusa i skarbu Kościoła za przyczyną św. Michała Archanioła i Aniołów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego oraz mocą wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego i mocą modlitw świętych dusz czyśćcowych wszystkich przodków Polek i Polaków oraz zatroskanych o dobro Rzeczpospolitej. /03.01.2024/.

1. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzone w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w nierealizowaniu złych i szkodliwych planów, zamierzeń i działań koalicji rządzącej w łączności z UE i wrogimi państwami w demontowaniu ładu i praworządności w instytucjach państwowych i władzach sądowniczych oraz o pokorę i przejrzenie dla rządzących i wspierających władzę przez Niepokalane Serce Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Polski, Anioła Stróża Polski św. Andrzeja Boboli oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego a także Aniołów Stróżów, świętych i dusz zbawionych władców Polski. /25.12.2023, Boże Narodzenie/

2. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w odsunięciu od władzy koalicji rządzącej i powtórzeniu wyborów i o nowe władze wybrane według woli Bożej … / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 26.12.2023, wtorek/

3. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie zaangażowanych w mężnej obronie i ochronie ładu i porządku prawnego instytucji i organów państwa w mediach oraz niedopuszczenie do wykorzystania funkcjonariuszy służb mundurowych w pacyfikacji Narodu… /dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 27.12.2023, środa/

4. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przebudzeniu, w wierze i mobilizacji pokutno-modlitewnej dla wszystkich Polaków w przebłaganiu i wynagrodzeniu za grzechy i przewiny środowisk politycznych, medialnych i odpowiedzialnych władz polskich w tym za dyktatorskie, niebezpieczne i szkodliwe uchwały, ustawy, rozporządzenia, dekrety i działania … / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 28.12.2023, czwartek/

5. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w opamiętaniu, przebudzeniu i uwolnieniu umysłów i serc Narodu polskiego oraz w umocnieniu w Bożej wierze, nadziei i ufności wprowadzeniu praw i zasad Chrystusowych w życie Narodu, która przyspieszy klęskę „mrocznej pantery”… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 29.12.2023, piątek/

6. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przyspieszeniu przyjścia „namaszczonego”, by przemienił mocą Ducha Świętego oblicze umęczonej ziemi i narodu polskiego…. / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 30.12.2023, sobota/

7. Uwielbienie Boga Ojca przez Boskie Serce Dzieciątka Jezus narodzonego w stajence betlejemskiej i w każdej Mszy św. w Polsce szczególnie w przyspieszeniu panowania Jezusa Chrystusa Króla Miłosierdzia w Narodzie i państwie polskim …. / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji –31.12.2023, niedziela/

1. O uwielbienie Boga Ojca w Boskim Sercu Dzieciątka Jezus w wypełnianiu się woli Bożej wobec obecnej władzy w Polsce i o Boży ład i porządek mocą Ducha Świętegoprzez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Matki Miłosierdzia i Maryi Królowej Polski, św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski, św. Aniołów Stróżów, św. Andrzeja Boboli, św. Aniołów Stróżów, świętych i błogosławionych Narodu Polskiego i całego Dworu Niebieskiego, a także mocą wstawienniczą Świętych Władców i Przodków Polski. /01.01.2023/

2. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus w wypełnianiu się woli Bożej wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym obecnej władzy w opamiętaniu i powstrzymaniu szkodliwych działań obecnej koalicji rządzącej, sprzyjających mediów w obaleniu struktur państwa polskiego… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 02.01.2023/

3. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus w Niepokalanym Sercu Maryi Świętej Bożej Rodzicielki w wypełnianiu się woli Bożej wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym bardzo szkodliwych działań i gróźb obecnej koalicji rządzącej wspieranej przez zagraniczne służby dywersyjne i destabilizujące państwo polskie… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 03.01.2023/

4. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym o przebudzenie, odwagę i gorliwość w odważnym świadczeniu w prawdzie ofiarą, pokutą i modlitwą szczególnie różańcową… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji –04.01.2023/

5. O uwielbienie Boga Ojca w Boskim Sercu Dzieciątka Jezus wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym o powszechną mobilizację narodową modlitwą, pokutą i ofiarą w tym wynagrodzeniem i przebłaganiem Boga Trójjedynego za grzechy i przewiny władz państwowych i Narodu Polskiego  … / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 05.01.2023/

6. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym o narodowe odrodzenie oparte na posłuszeństwie prawu Bożemu … / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 06.01.2023/

7. O uwielbienie Boga Ojca przez Najświętsze Imię Dzieciątka Jezus wobec Narodu i Państwa Polskiego w tym o przebudzenie narodowe i zaaktywizowanie społeczne przez prawne instytucje oraz duchowe wsparcie Kościoła i wszystkich wierzących w odważnym świadczeniu w prawdzie ofiarą, pokutą i modlitwą szczególnie różańcową we wsparciu wszystkich zatroskanych o Ojczyznę… / dalej jak w zakończeniu pierwszej intencji – 07.01.2023/

O uwielbienie Boga Ojca przez cierpienia-5 mąk i zmartwychwstanie Chrystusa w wypełnieniu się woli Bożej w Polsce w tym w intencjach szczegółowych Mszy św. ofiarowanych przez Legion Małych Rycerzy MSJ…

KORZYSTAJMY Z ORĘŻA BOŻEGO

Kochani Rycerze!

Jesteśmy na wojnie [duchowej, na razie] a my mamy szczególne zdanie w tych czasach ostatecznych. Mamy wspaniałą i dostępną broń w bogatym Bożym arsenale, więc kto ma, jakie natchnienia i dar męstwa niech korzysta z tego Bożego oręża modlitw i praktyk duchowych:

– Zwracając się do Ducha Świętego o wypalenie wszystkiego zła z nas, z naszych rodzin i wszystkich ludzi, którzy przebywają (i będą przebywać) na terytorium Polski.

– Opasując naszą Ojczyznę RÓŻAŃCEM ŚWIĘTYM, aby był zaporą przeciw wtargnięciu demonów i złych ludzi do Polski.

– Zapraszając do odmawiania różańca cały Dwór Niebieski, Anioła Stróża Polski, parafii i aniołów stróżów wszystkich ludzi przebywających na naszej ziemi.

– Prosząc o wsparcie wszystkich Świętych a szczególnie polskich, ofiarując cierpienia swoje, przodków, przelaną krew w obronie Ojczyzny.

– Dołączając wszystkie modlitwy dusz czyśćcowych, modlitwy do św. Michała, Gabriela i Rafała, Chórów Anielskich, prosząc o wsparcie, aby modlitwy były pomnożone do „entej potęgi nieskończoności”.

– Stosując różne praktyki religijne m.in. zapalając poświęcone świece, znicze na, zewnątrz, aby światło Jezusa Chrystusa rozświetlało i przenikało całą przestrzeń. Używając wody i soli święconej [egzorcyzmowanej] w miejscach, w których przebywamy, aby zło nie mogło się tam zagnieżdżać, zadomowiać…

Wysyłając błogosławieństwo Boże do wszystkich: do najbliższych i ludzi, którzy przebywają w naszym kraju, aby przyjmowali miłość Bożą w tym pięknym kraju, gdzie króluje nasza Pani i Królowa, NMP Częstochowska.

Poświęcając nasze domy i parafie, tworząc zapory przeciw złu zawieszając medaliony: np. medalik na oślepienie szatana: Wiara-Nadzieja-Miłość (Szkaplerz Ewangelizacyjny), św. Benedykta, Cudowny Medalik, Medalion Zbawienia, Szkaplerz Męki Pańskiej (fioletowy) itd.

– Przez właściwe dobre relacje Aniołami Stróżami – wysyłając ich i posługując się nimi, aby nieśli pokój i pojednanie w rodzinach, Ojczyźnie.

– Angażując swoich Patronów i bliskich świętych np. św. Ritę przez odmówienie litanii [lub innej modlitwy], aby swoją łaską pokoju i pojednania zastukała do serc wszystkich ludzi przebywających w naszym kraju.

– Nie pozwalając, aby realizowały się złe zamierzenia światowych decydentów (masonerii) a relokowani politycznie uchodźcy z różnych państw wkraczając do naszej Ojczyzny nie wprowadzali demonów i „kultu zła” destabilizując naszą kulturę, religię i obyczaje.

Nasza ukochana Ojczyzna ma tętnić miłością Boga i bliźniego, a Matuchna nasza Najświętsza nam w tych poczynaniach dopomoże swoim GOREJĄCYM PŁOMIENIEM, gdzie ma królować MIŁOŚĆ Boża.

Codziennie stosować z wiarą i ufnością w naszych modlitwach i praktykach duchowych:

– wzywając św. Michała Archanioła, Anioła Stróża Polski, św. Andrzeja Bobolę przez Płomień Miłości Matki Bożej, aby Duch Święty wypalił wszystko zło w naszej Ojczyźnie i zapalił [Ogień Miłości] i Światło Boże, przy tym, aby nasi Aniołowie roznieśli [w naszym imieniu] światła (np. zapalone gromnice) w przestrzeń i na granice naszego kraju.

– wzywając świętych egzorcystów z nieba, aby okadzali naszą przestrzeń a święci kapłani poświęcili wodą święconą Polskę, aby nasza woda, ziemia i powietrze było wolne od wszelkiej trucizny, chorób, wirusów i nie były przyczyną celowych ofiar, aby uwalniając od wszelkiego zła dawały zdrowie i obfite plony., by nie było zarazy, głodu, ognia i wojny. (odmawiać lub śpiewać często suplikacje klęcząc lub w modlitwie uniżenia – leżąc krzyżem).

Modląc się z natchnienia i aktami strzelistymi np. Krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy wybaw i zachowaj naszą Ojczyznę do złego, Matko Boże przez Płomień Miłości wypal wszystko zło w naszej Ojczyźnie, i inne według własnego uznania i potrzeby.

Także moi kochani – mamy szczególne zadanie, jako rycerze do spełnienia.

Na zakończenie roku 2023 nasz Tatuś Niebieski przekazał, aby nie martwić się sytuacją w kraju, bo to wszystko jest pod nadzorem (kontrolą i z dopustu) Pana Boga. Natomiast my rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego jesteśmy wybrani do szczególnych zadań w czasie oczyszczenia świata. Jesteśmy źrenicami Pana Boga i mamy szczególną opiekę od Tatusia, tylko musimy się zmobilizować z naszymi modlitwami, ofiarami i pokutą w łączności ze wszystkimi ofiarowanymi przez rycerzy mszami św., zasługami Jezusa Chrystusa i skarbem Kościoła a łaska na pewno spłynie. Amen.

Służebnica Pańska, Bożena

 „TRZEBA PRZYGOTOWAĆ, UŚWIADOMIĆ WSZYSTKICH MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO, PRZED, JAKIM MACIE STANĄĆ ZADANIEM I UKSZTAŁTOWANIA SIĘ NA WZÓR BOŻY.”

/ Pan Jezus do s. Zofii, 13.12.1997r./

Wszyscy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa wzywam was do miłości Boga i bliźniego. Miłość w ludzkich sercach przygasła i nic dobrego nie mogą uczynić. Miłość czysta, bezinteresowna ma wielką moc. Miłości nie można kupować, tylko dawać bez żadnych zysków. Taka miłość wzrasta w człowieku i jest dobra i miła Bogu. Trzeba żyć miłością Bożą, bo taka miłość nigdy się nie kończy, ale wzrasta dla dalszego życia dla Boga.

Bóg jest samą miłością i nie poskąpi miłości tym, którzy chcą nią żyć i dawać innym, tym, którzy już sami nie potrafią wznieść się do prawdziwej miłości Boga.

Drogie moje umiłowane dzieci! Zanurzcie się w mojej miłości i walczcie o czystą miłość Bożą. Ta miłość, która w was się zrodzi, wyda owoce wielkiej miłości.

VADEMECUM Małego Rycerza – PODRĘCZNIK FORMACYJNY

Nowe wydanie VADEMECUM MAŁEGO RYCERZA to wznowiony i uaktualniony PODRĘCZNIK FORMACYJNY DLA RYCERZY I KANDYDATÓW dostępny u MARII tel. 664 035 180 Musicie znać wszystko na obecne czasy, abyście mogli się udoskonalić i pragnąć stać się Małymi Rycerzami.” / 3.07.1990 /

BŁOGOSŁAWCIE WSZYSTKICH… Módlcie się! Módlcie się! Módlcie się…

Ukochane dzieci, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Umiłowani, chcę wam powiedzieć o wadze i wartości błogosławieństwa. Błogosławcie wszystkich, aby miłość mojego Pana została wylana na każdego, kogo błogosławicie. Dzieci, błogosławieństwo jest potężne. Musicie mocniej wierzyć, że przez błogosławieństwo, Pan może zdziałać wielkie cuda. Umiłowane dzieci, ja, wasza Niepokalana Matka, Królowa Rodzin, udzielam wam szczególnego błogosławieństwa. Przyjmijcie to błogosławieństwo, błogosławieństwo, które Jezus daje przeze mnie wszystkim moim grzesznym dzieciom. Módlcie się! Módlcie się! Módlcie się i nie zniechęcajcie się, ponieważ jestem z wami i nigdy was nie opuszczam. Jeśli naprawdę wierzycie i pozwolicie mi się prowadzić, mój Pan dokona pośród was i przez was wielkich cudów, tak jak dokonał cudów w moim życiu, w życiu waszej niebieskiej Matki. Rodziny, które budują swoje fundamenty w oparciu o ten świat, nigdy nie zaznają pokoju. Rodziny, które budują i umacniają swój fundament w miłości Boga i w Bogu, pozostaną nietknięte, a mój wróg nigdy się do nich nie zbliży. Moje dzieci, módlcie się:

Święta Rodzino z Nazaretu: Jezu, Maryjo i Józefie, oddaję się Wam całym sercem. Chrońcie mnie przed wszelkim złem tego świata, aby mój dom był stale umacniany nieskończoną miłością Boga. Jezu, Maryjo i Józefie, kocham Was całym sercem, chcę w całej mej istocie należeć do Was. Pomóżcie mi wypełnić wolę Pana, prowadźcie mnie zawsze do chwały nieba, teraz i na wieki wieków. Amen.

Pokój! Pokój! Pokój! Módlcie się przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o pokój na świecie. (…)

Pokój niech będzie z wami wszystkimi, umiłowane dzieci mojego Najświętszego Serca! Jestem waszym Światłem, Światłem świata, prawdziwym Światłem i źródłem zbawienia. Zbliżcie się do Mnie, ponieważ pragnę was okryć moim najświętszym płaszczem, ofiarując wam całą miłość mojego Najświętszego Serca. Moje dzieci, jak bardzo was kocham! Ludzie muszą jeszcze zrozumieć nieskończoną wartość mojej miłości. Gdybyś wiedział, jak bardzo cię kocham, płakałbyś z radości. Jestem twoim wiecznym zbawieniem, źródłem miłosierdzia i łaski. Moje dzieci, starajcie się mieć Mnie zawsze blisko siebie poprzez modlitwę sercem. Szukam na całym świecie choćby jednej duszy, która zechciałaby Mi wiernie służyć, a jest ich tak mało. Moje dzieci, nie marnujcie tylu łask. Przychodzę z nieba, aby zachować was wszystkich w moim Najświętszym Sercu. Jeśli chcesz otrzymać łaski, musisz mieć nieograniczone zaufanie do mojego Najświętszego Serca. Proś o wszystko z wiarą, a otrzymasz. Amen! Amen! Amen! Im bardziej kochasz, tym szybciej otrzymasz wszystko, o co Mnie poprosisz. Udzielam wam wszystkim mojego błogosławieństwa, mojego pokoju i świętej miłości: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

(Matka Boża do Edsona Glaubera 3.03.1997)

R E D A K C J A K O N T A K T Y

Witryna:malirycerze.ple-mail:malirycerze@gmail.comkom. 668 093 700 

Asystent REDAKCJI: Ks. dr Lesław Krzyżak

Redakcja: Wiesław Kaźmierczak,

Urząd Pocztowy Koszalin 9,

Skrytka pocztowa 82, 75-350 Koszalin,

Zamówienia…Maria Mrózek, kom. 664 035 180

KONTO BANKOWE LEGIONU

Dzięki staraniom i zabiegom członków Zarządu (w tym skarbnika Przemka P. i z-cy prezesa Ani A.S. dopięta została sprawa konta na potrzeby Legionu MRMSJ. Od grudnia 2023 wszelkie operacje przelewów proszę dokonywać wyłącznie na poniższy nr kona bankowego:

72 1020 4795 0000 9502 0539 7783

Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

lub w skrócie Legion MRMSJ

MODLITWA za REDAKCJĘ i UŻYTKOWNIKÓW

witryny internetowej Legionu MRMSJ i Głosu MR

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały skarb Kościoła św. – tyle razy ile sekund w wieczności, oraz ile się liter i pożytecznych słów wypowiedzianych mieści na tej stronie internetowej i Głosie MR, na wyjednanie przez Miłosierne Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, Łaski ostatecznej zbawienia, doskonałej skruchy w godzinę śmierci, przebaczenia wszystkich grzechów i łask potrzebnych oraz błogosławieństwa Bożego dla siebie i tych wszystkich osób, które będą redagować, współpracować zarządzającymi stroną i redakcją Głosu MR, umiejętnie korzystać oraz ubogacać siebie i bliźnich będą zamieszczanymi treściami. Zaś wszelkie zakusy szatana i innych złych duchów oraz wrogów Boga, Kościoła, Legionu, Głosu Małego Rycerza i witryny internetowej MR – w przekręcaniu, wypaczaniu i nie zrozumieniu i umniejszaniu tych treści oraz wszelkich złych zamierzeń, działań i ataków – zostały przerwane i zniweczone mocą Bożą i za przyczyną Patronów Legionu MR i całego Dworu Niebieskiego. Amen.