Dzieciątko Jezus nawiedza rycerzy w Kraśniku

DODATEK w artykule poniżej: NOWENNA /w przypadkach nagłej potrzeby z opisem – krótką historią/

i RÓŻANIEC do Dzieciątka Jezus /z odpustem za dusze w czyśćcu cierpiące/

Tu trwamy przed Matka Bożą w kościele na modlitwach  w pierwsze soboty oraz święta Matki Bożej np. 12 grudnia w Dzień Matki Bożej z Guadelupe. mr. Cecylia

Mali Rycerze z Kraśnika modlą się w kościele zapraszając innych parafian na adoracje tj. zdjęcie z 8 grudnia 2022 r. a także modlą się w domach rycerzy obecnie z Dzieciątkiem Jezus, które peregrynuje po domach rycerzy. mr. Cecylia

Poniżej piękna Nowenna i Różaniec do Dzieciątka Jezus z historią – opisem (oryginał), które swego czasu rozprowadzała s. Zofia Grochowska wśród rycerzy do wykorzystania szczególnie w czasie peregrynacji.

Założycielka Legionu MRMSJ, s. Zofia miała szczególne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus wieńczone każdego 25 dnia miesiąca. Niech te modlitwy inspirują nas do naśladowania tej praktyki duchowej na wzór wielu świętych w tym św. Tereski od Dzieciątka Jezus, /współ/ patronki Legionu. Poniżej teksty do pobrania.

NOWENNA DO DZIECIĄTKA JEZUS

W PRZYPADKACH NAGŁEJ POTRZEBY

( W przypadku nagłej potrzeby, 9-cio godzinna nowenna mok być odmawiana, zamiast 9-cio dniowej. Jeżeli tylko możliwe, to modlitwa powinna być powtarzana, co godzinę o tej samej porze, w ciągu dziewięciu godzin.)

Najświętsze Dzieciątko Jezus, Ty, który z wielką miłością powiedziałeś: “Zapytaj, a dostaniesz odpowiedź; szukaj – a znajdziesz; pukaj – a zostanie ci otworzone”, zlituj się nade mną, a za pośrednictwem naszej Najświętszej Matki korzę się przed Tobą i proszę Cię o spełnienie mojej prośby. Powiedz swoją intencję…

Najświętsze Dzieciątko Jezus, Ty, który z wielką troską nauczałeś: “Jeżeli masz wiarę w sobie, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy” – zlituj się teraz nade mną. Pomóż mi, ponieważ ja wierzę. Wzmocnij moją wątłą wiarę i za pośrednictwem Błogosławionej Matki, pokornie Cię proszę o pomoc w tej intencji. Powiedź swoją, intencję…

Najświętsze Dzieciątko Jezus, Ty, który powiedziałeś do swoich Apostołów: “Jeżeli masz, chociaż ziarenko wiary w sobie, możesz powiedzieć do drzewa – wyjdź z ziemi i zakorzeń się w morzu – a ono cię posłucha”, pokornie Cię proszę, usłysz moją modlitwę. Jestem pewien, że za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, moja modlitwa zostanie wysłuchana. Powiedz swoją intencję…

MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA ŁASKI OTRZYMANE OD DZIECIĄTKA JEZUS

Padam na twarz przed Twoim Świętym Wizerunkiem, najwspanialsze Dzieciątko Jezus, żeby zaofiarować Ci moje najgorętsze podziękowanie za, łaski, które zesłałeś na mnie. Będę bez końca wysławiał Twoją, niewypowiedzianą łaskę i wyznawał, że tylko Ty jesteś moim Bogiem, moją pomocą i moją opieką. Dlatego też, całe moje zaufanie powierzam w Tobie! Wszędzie będę głośno wychwalał Twoją łaskę i dobroć, po to, żeby wszyscy wiedzieli o wielkiej miłości i wspaniałych łaskach, które otrzymałem poprzez Twój cudowny wizerunek. Niech czczenie Twego Świętego Dzieciństwa wzrasta coraz bardziej w sercach wszystkich chrześcijan. Niech wszyscy, którzy doświadczyli Twojej pomocy, niestrudzenie okazują, nieustającą dziękczynność dla Ciebie, Najświętsze Dzieciątko, któremu chwała i uwielbienie na wieki wieków. Amen.

Klęknij przed Świętym Dzieciątkiem. We własnych słowach powiedz Mu o swojej miłości dla Niego i swoich specjalnych potrzebach i zmartwieniach. Wsłuchaj się w Jego Słowa w odpowiedzi na twoją modlitwę.

Wizerunek Świętego Dzieciątka na okładce (pierwszej stronie – red.) przedstawia moją wizję Dzieciątka Jezus, które ukazało mi się w trakcie Wtorkowej Wieczerzy Modlitewnej na farmie, w lipcu 1995 roku. Zawsze uświęcałam (czciłam) Dzieciątko Jezus, propagowałam modlitwy i nowenny w Jego imieniu. W czasie wizji Świętego Dzieciątka, zobaczyłam również kobietę jasnej cery z białą chustą na czole – zapytałam się jej czy jest chorą, ale nie odpowiedziała; zrobiła krok do tyłu i dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że miała na sobie habit i trzymała bukiet róż i krzyż w prawej ręce. Wtedy mały chłopczyk, nie więcej niż trzyletni, pojawił się spoza kobiety. Ręce miał uniesione, do góry tak jak gdyby chciał, aby, go wsiąść na ręce. W krótkim czasie po tej wizji ktoś dał mi małą statuetkę Świętej Teresy, która była w takiej samej pozycji, jak dziecko z mojego widzenia. W dniu, w którym miałam odebrać statuetkę Matki Pokoju, rzeźbiarz podarował mi również statuetkę Świętego Dzieciątka, którą zrobił specjalnie dla mnie. Byłam szczęśliwa, że wyglądała dokładnie tak, jak Dzieciątko z mojej wizji. Tego dnia przynieśliśmy Matkę i Dziecko razem do domu.

W lutym 1996 roku, w czasie kolejnej Wieczerzy Modlitewnej w trakcie, gdy patrzyłam na statuetkę Świętego Dzieciątka, usłyszałam słowa:

WEŹCIE MNIE DO SWOICH DOMÓW i WASZYCH SERC

Święta Teresa była bardzo oddana dla Dzieciątka Jezus. „Róża” przypomina nam o jej obietnicy, że nas obsypie różami (łaskami, błogosławieństwem) Proszę o pomoc w propagowaniu tej nowenny. Leticia U. Villar (Sługa Boży)

KRÓTKA HISTORIA NOWENNY

Czczenie Dzieciątka Jezus bierze swoje początki u Czcigodnej Siostry Małgorzaty od Błogosławionego Sakramentu, która umarła otoczona aurą światłości w Beaune we Francji, 26 maja 1648r., mając 27 lat. Była ona (duchową) córką Świętej Teresy de Avila i była znana z głębokiej czci dla Świętego Dzieciątka Jezus. Jej pisma otrzymały aprobatę Kościoła. Obecnie sprawa jej beatyfikacji jest rozpatrywana w Rzymie. Zainspirowana przez Boga Czcigodna Małgorzata zrobiła różaniec składający się z trzech Ojcze Nasz dla uczczenia Świętej Rodziny i dwunastu Zdrowaś Mario dla upamiętnienia 12 lat Świętego Dzieciństwa naszego Zbawiciela. Do tego różańca jest przyłączony medalik z wizerunkiem Świętego Dzieciątka Jezus. W czasie życia Siostry Małgorzaty różaniec ten otrzymał aprobatę zwierzchników i 9 września 1885 roku Pius IX ogłosił dyspensę (odpust) dla odmawiających ten różaniec za dusze cierpiące w czyśćcu.

W czasie wizji Najświętsze Dzieciątko okazało swojej wiernej oddanej jak bardzo cieszy go praktykowanie tego różańca. Obiecał jej, że ześle specjalne łaski, a szczególnie czystości serca i niewinności dla wszystkich, którzy noszą przy sobie ten różaniec i odmawiają go, żeby uczcić tajemnice Jego Świętego Dzieciństwa. Jako znak swojej aprobaty ukazał jej różaniec, z którego emanowało Boskie Światło. Jezus obiecał Małgorzacie od Błogosławionego Sakramentu to, że odmawiający ten różaniec ku czci Jego życia w Betlejem, Egipcie i Nazarecie, dostąpi pomocy w swoich wszelkich potrzebach.

RÓŻANIEC DO ŚWIĘGO DZIECIĄTKA

Na medaliku odmów:

NAJŚWIĘTSZE DZIECIĄTKO JEZUS, ADORUJĘ TWÓJ KRZYŻ I AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE KRZYŻE, KTÓRE ZSYŁASZ NA MNIE. NAJSWIĘTSZA TRÓJCO, OFIAROWUJĘ CI DLA CHWAŁY ŚWIĘTEGO IMIENA BOŻEGO, CAŁĄ ADORACJĘ BŁOGOSŁAWIONEGO SERCA ŚWIĘTEGO DZIECIĄTKA JEZUS.

Przed każdym Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario:

A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO I MIESZKAŁO MIĘDZY NAMI

Na zakończenie odmów:

ŚWIĘTE DZIECIĄTKO JEZUS BŁOGOSLAW NAM I OCHRANIAJ NAS

Trzy Ojcze Nasz odmawia się dla uczczenia Świętej Rodziny,

a dwanaście Zdrowaś Mario dla uczczenia dwunastu lat dzieciństwa Jezusa.

IM WIĘCEJ BĘDZIESZ MNIE CZCIŁ

TYM WIECEJ BĘDĘ CI BŁOGOSŁAWIŁ

Nihil Obstat:

Nestor B. Watin, JCL, Censor Librorum Diecezja Romblonu, Filipiny

Imprimatur + Arturo M. Bastes, SVD, DD

Biskup Romblon., Filipiny

Tłum.: Robert Proniewski

The Apostolate of the Holy Family Foundation

1090 Country Club Road, PO Box 4

Bedminster, New Jersey 07921

Tel (908) 7041937 fax (908) 704-9131

E-MAIL-apostolatehulyfamilyjuno.ccm