DWA PILNE RÓŻAŃCOWE JERYCHA 27.11.-4.12.2023 i 04-11 grudnia 2023

Wieczorem w niedzielę 26.09.2023r. w uroczystość Chrystusa Króla, ks. Krzysztof z Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, inicjator poprzedniego Jerycha  Różańcowego (1-8.XI.2023 i 5-12.XI.2023) w dalszym ciągu zatroskany o powyborczą sytuację Polski po głębokim rozeznaniu, usilnie i gorąco prosi o dalszą i pilną mobilizację na dwa kolejne RÓŻAŃCOWE JERYCHA w terminie:

Te 2 terminy to suma 14 dni gdzie dojdzie do kluczowych decyzji tworzenia kolejnego rządu po wyborach parlamentarnych.

Ks. Krzysztof sugeruje, aby zanoszone modlitwy Jerycha były zanoszone /przez Płomień Miłości Niepokalanego Serce Maryi Królowej Polski/ w intencji jak niżej:

O rozpad „KOALICJI ZEMSTY[1]” oraz by nowy rząd i patriotyczni i odpowiedzialni posłowie stworzyli „KOALICJĘ POKOJU I ŁADU” z większością parlamentarną.

  1. od 1-11 grudnia 2023 plus 4 msze św. od 27-30.11.2023 w intencjach – kliknij tu: 4 MSZE ŚW. W OSTATNIE CZTERY DNI LISTOPADA 2023
  2. od 28 listopada do 15 grudnia 2023 zamówiła Inga z Kraśnika 18 mszy św. w rycie klasycznym (tryd.)

Pierwsze Jerycho od 27 listopada  – 3 grudnia 2023  

Zaczynamy o 21:00 godziną Apelu Jasnogórskiego – tak jak poprzednio – z NMP Królową Polski.

Zapisy na Jerycho Różańcowe: podać godzinę, imię i miejscowość

664 035 180 – Maria M.

790 500 257 – Ania A.-S. kontakt tylko SMS

668 093 700 – Wiesław K.

Ponadto można wpisać się – jeśli zechcesz modlić się w wybranej przez Ciebie jednej godzinie przez 7 dni i nocy o stałej godzinie lub inaczej jak nie możesz.

Poniżej interaktywna tabelka z grafikiem do tego wydarzenia:

Pomoc – kontakt: 668 093 700

Modlitwa za Ojczyznę[2]

                Jezus nas poucza[3] dnia 29.10.1991 roku, że tylko przez powierzenie się Jemu i Jego Matce Polska może wejść na dobrą drogę. Natomiast szukanie pomocy na drodze politycznej nie przyniesie oczekiwanego owocu:

„Dlaczego, ludu Mój, zabrakło ci odwagi powierzyć Mi swoją ojczyznę i wasze rodziny?

Polska nigdy nic nie uczyni dobrego beze Mnie i Mojej Matki. Ona ma powierzoną pieczę nad tym narodem i jest Królową Polski. Łaski, które wyprasza dla was, mogą być odebrane.

Nie pomoże wam żadna partia, ani żaden kraj, który zabiega o swoje korzyści, a nie pomoc dla was, gdy nie będę was błogosławił Ja, Jezus Chrystus, wraz z Moją Matką Najświętszą.”

Czas modlitwy za naszą Ojczyznę jest dany szczególnie dla małych rycerzy. Ich modlitwa może odmienić los Polski. Słowa z dnia 29.01.2007 roku:

Stańcie do walki, dzieci moje, dam wam poznać, co macie czynić. Wasza modlitwa może odmienić los Polski i uwolnić do złych ludzi. Dla was, Mali Rycerze MSJ, przygotowałem ten czas.”

Nasza Ojczyzna należy do Maryi i ona zwycięży po wielkich zmaganiach. Dnia 25.03.2006 roku czytamy:

(…) Ta dobra Matka czuwa nad swym Królestwem, naród polski należy do Niej. Ona roztoczy swój płaszcz nad sprawiedliwymi, tylko ludu Boży zaufaj Jej jak Matce. Ona zwycięży wraz ze swoimi dziećmi, które trwają na modlitwie błagalnej za Ojczyznę.”

Wiodące modlitwy to RÓŻANIEC i KORONKA do Bożego Miłosierdzia

w każdej godzinie RÓŻAŃCOWEGO JERYCHA

Modlitwa do Ducha Świętego /x3 przed rozpoczęciem różańca/

POTĘŻNY EGZORCYZM – modlitwa do św. Michała Archanioła

CZĘŚĆ RÓŻAŃCA ŚW. ­– wyznaczona tajemnica do każdej godziny – wg grafiku

AKT ZAWIERZENIA Polski Miłosierdziu Bożemu wg bł. Michała Sopoćko

KORONKA do Bożego Miłosierdzia jako modlitwa przebłagalna

SUPLIKACJE

Specjalne BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

WOŁANIE O ŚWIATŁO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

Litania do Andrzeja Boboli

Litania do Narodu Polskiego,

Litania do Anioła Stróża Polski 

i inne wg uznania podejmujących jedną godzinę adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lub w domu (np. chorzy). Mogą być rozważania 24 godzin Męki wg Luizy Piccaretty, modlitwa w ciszy… 

Łączymy się z całym Dworem Niebieskim prosząc o wsparcie i zaniesienie trudów, modlitw i ofiarowanych cierpień przed tron Boga Ojca mocą zasług Chrystusowych przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Amen.

Pamiętajmy RÓŻANIEC i KORONKA do Bożego Miłosierdzia to wiodące modlitwy w każdej godzinie RÓŻAŃCOWEGO JERYCHA. Pozostałe sugerowane według uznania każdego podejmującego Jerycho.

►Do Ducha Świętego np. Przyjdź Duchu Święty, Przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen.

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska, Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

AKT ZAWIERZENIA Polski Miłosierdziu Bożemu wg bł. Michała Sopoćko

Tekst Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu Autor (bł. ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny) osobiście darował tuż przed śmiercią (1975) swej bratanicy, s. Bernadecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernadeta zaś przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój Święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Tak Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy! Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia… (ludzie powtarzają  3 razy), Miłosierdzia nad narodem naszym!

W pokorze serca naszego Twemu Sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – dzieci i młodzież polską – naszą ukochana Ojczyznę. O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste, Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad nasza Ojczyzną, naszą nędzą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania! Daj nam moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołamy: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami.

O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (wierni powtarzają to ostatnie zdanie).

Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! /x3.

Jezu, ufam Tobie! /x3.

ŚWIĘTY BOŻE! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny, * zmiłuj się nad nami! /x3

Od powietrza, głodu i wojny, * wybaw nas Panie!/x3

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, * zachowaj nas Panie! /x3

My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy wysłuchaj nas Panie! /x3

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, – Ciebie prosimy,* wysłuchaj nas Panie!

Abyś lud Twój od pijaństwa zachować raczył! – Ciebie prosimy,* wysłuchaj nas Panie!

Abyś ludowi Twemu pogody, (deszczu, pracy i chleba, pokoju i zdrowia) udzielić raczył  – Ciebie prosimy,* wysłuchaj nas Panie!

Jezu przepuść! Jezu wysłuchaj, o Jezu, Jezu, Jezu! Zmiłuj się nad nami! /x3

Matko uproś! Matko, ubłagaj! O Maryjo, Matko Boska! Przyczyń się za nami! /x3

Trójco Przenajświętsza Jedyny Boże! * Zmiłuj się nad nami! /x3

Wszyscy Świeci i Święte Boże! – Módlcie się za nami!/x3

Przepuść Panie, przepuść,* przepuść ludowi swojemu,

A nie bądź na nas zagniewany na wieki /x3

Zmiłuj się nad nami Boże,* według wielkiego miłosierdzia Twego,

Zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty – natchnij polskie władze, Miłości Boża – pochłoń  polskie władze, na właściwą drogę – zaprowadź polskie władze, Maryjo Matko, spojrzyj na  Polskie władze, z Jezusem błogosław  polskie władze: od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj polskie władze. Amen.

Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne, Niepokalane Serce Maryi i razem z Jej łzami ofiarowuję Ci Najdroższą Krew oraz rany Jezusa Chrystusa, aby Matka Najświętsza zniszczyła moc szatana i ze świętymi Aniołami przepędziła złe duchy oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie oraz w naszej Ojczyźnie.

Aniele Stróżu Polski, przedziwny Przewodniku i Opiekunie NARODU POLSKIEGO! Razem z moim Aniołem Stróżem zwracam się do Ciebie, który w świetle Bożym widzisz zamiary jakie ma Bóg względem naszego polskiego narodu. Oświecaj mojego Anioła Stróża, abym otwierając się na jego natchnienia, nie tylko myślał o własnym zbawieniu, ale troszczył się o zbawienie wszystkich rodaków, a przez to przyczyniał się do zbawienia wszystkich ludzi. Ukochany nasz Obrońco, wstawiaj się za wszystkimi Polakami, abyśmy w życiu rodzinnym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym otwierali drzwi Chrystusowi Panu, naszemu Bogu i Zbawcy. Proś, aby Krew Jezusa Chrystusa broniła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana. Wstaw się do swej Niebieskiej Królowej, Matki Jezusa i naszej duchowej Matki, aby Polska na zawsze pozostała świętym królestwem Jezusa i Maryi. Amen.


[1] Tak została zdefiniowana opozycyjna koalicja.

[2] Z książki „Wzywam was do Miłości Boga i Bliźniego” o. Józef Kaźmierczak

[3] Przez s. Zofię Grochowską założycielkę Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego