Dużo łask Bożych dla całej Wspólnoty Małych Rycerzy.

Dużo łask Bożych dla całej Wspólnoty Małych Rycerzy.

Ojcze z Nieba ześlij swoją zorzę nadziei na świat splugawiony grzechem, aby odnalazł sens  życia w Maryji, która porodziła Dzieciątko potęgą przewyższające wszystkie dzieci ziemskie, Ona bezustannie oręduje przed Twoim tronem wypraszając nam łaski. Boża Rodzicielko, Skarbnico miłości błogosław swoje dzieci proszące o pokój dla świata, ustanie pandemii i nawracanie się grzeszników. Wypraszaj  wiarę dla Małych Rycerzy, siłę i cierpliwość dla Zarządu naszej Wspólnoty i dary Ducha Świętego dla Kapłanów, którzy połączyli
Swój los z nami. Dzieciątko rozpal ludzkie serca miłością by potrafiły kochać i odróżniać dobro od zła.
Maria, Anna