CZĘSTOCHOWA 2010

ZJAZD Legionu już bez fizycznej obecności s. Zofii.

Pielgrzymce przewodniczył kapelan Legionu, o. Aleksander Jacyniak. Współcelebransami Mszy św. o północy w czasie nocnego czuwania modlitewnego byli już śp o. Zdzisław Pałubicki i śp. ks. Lech Stasiewski.