CZĘSTOCHOWA 2010 – video

Zjazd Legionu w ramach V Pielgrzymki Zawierzenia Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego Maryi Królowej Polski i Matce Miłosierdzia na Jasnej Górze. Msza św. o północy sprawowana przez ks. Aleksandra Jacyniaka (SJ), w koncelebrze o. Zdzisława Pałubickiego (SJ) i ks. Lecha Stasiewskiego. 2-3.03.2010r.