CO ROBIĄ MALI RYCERZE MSJ W KRAŚNIKU

17 grudnia 2023

Ostatnia nasza relacja była z 28 września, ale nadal  spotykamy się i modlimy. Od 2 czerwca 2019 r. nie mamy kaplicy szpitalnej, gdzie modliliśmy się w każdą sobotę i nie tylko od 25 stycznia 1992 r. ale modlimy się w kościele Miłosierdzia Bożego, kiedy to tylko jest możliwe i spotykamy się na modlitwie w małych grupkach w dwóch mieszkaniach prywatnych.

1 października był odpust w naszym kościele ku czci świętej Faustyny Kowalskiej. Uczestniczyliśmy we Mszy świętej tzw. sumie, a po szybko zjedzonym obiedzie jak co roku znaleźliśmy się ponownie w kościele, aby o godz. 15-tej uczestniczyć w Godzinie Miłosierdzia przed wystawionym Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie.

Natomiast w dzień świętej Faustyny tj. 5 października uczestniczyliśmy we Mszy Świętej koncelebrowanej jednej zamówionej przez MR MSJ jako podziękowanie za Miłosierdzie Boże i prosząc za pośrednictwem św. Faustyny o wiarę, ufność w Miłosierdzie Boże, nawrócenie grzeszników i ratunek dla naszej Ojczyzny. Druga Msza Święta /też nasza/ obejmowała swoją intencją rodziny, młodzież i dzieci z 15 Kółek Różańcowych rodziców za dzieci, które zostały założone z naszej inicjatywy w 2006 r, ale wcześniej były skupione przy innym kościele. Był też odmówiony AKT ZAWIERZENIA DZIECI Matce Najświętszej Niepokalanej Królowej Rodzin.

5 listopada uczestniczyliśmy w zamówionej przez nas Mszy Świętej za wszystkich zmarłych, a 17 listopada w 3-ci piątek miesiąca  / jak co miesiąc / do Miłosierdzia Bożego we wszystkich ważnych intencjach dla Polski, Kościoła, rodzin kapłanów, także o Niebo dla zmarłych, a głównie małych rycerzy MSJ i z naszych rodzin.

Od 5 listopada do 12-go włączyliśmy się w nowennę za Ojczyznę modląc się w każdej godzinie różańcem, koronką do Miłosierdzia Bożego i innymi modlitwami. Modliło się ponad 40 osób. Uczestniczyliśmy też w kolejnych nowennach za Ojczyznę do 11 grudnia.

Nie zapomnieliśmy o nowennie do Chrystusa Króla Wszechświata i Polski, a 26 listopada w dzień Chrystusa Króla prowadziliśmy w kościele krótką adorację, ZAWIERZENIE Chrystusowi Królowi i uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z naszej intencji uwielbiając Chrystusa Króla i prosząc o powszechne uznanie Jego Władzy Królewskiej w NARODZIE i PAŃSTWIE POLSKIM.

8 grudnia już od 3 lat w naszym kościele Miłosierdzia Bożego odprawiana jest w południe przez naszego księdza proboszcza  Msza Święta i prowadzona adoracja przy wystawionym Przenajświętszym Sakramencie w godzinie Łaski dla świata. Przed Mszą Świętą o godz. 11.30  był odmówiony różaniec.

W modlitwie tej uczestniczyło dużo ludzi, bo my mali rycerze oraz rodzice modlący się w 15 kółkach różańcowych rodziców za dzieci oraz wierni nie tylko z naszej parafii. Nadmienię, że o godz. 12-tej była odprawiona Msza Święta tylko w naszym kościele licząc 5 parafii kraśnickich. O godzinie 18-tej tego dnia mieliśmy jeszcze jedną naszą Mszę Święta ku czci Matki Bożej Niepokalanej. Ci którzy mogli tego dnia uczestniczyli w 2-ch Mszach świętych i adoracji.

Ponadto 20 osób włączyło się aktualnie w KRUCJATĘ (KLIKNIJ TU) pokutno-błagalną za Ojczyznę od 8.12.2023 – 18.05.2024 r. (163 DNI)

12 grudnia od kilku lat zawierzamy się Matce Bożej z Guadalupe modląc się wcześniej nowenną czy litanią do tej Matki.

W tym roku 12 grudnia 2023 w grupie 19 osób z Kraśnika i okolic modliliśmy się w Gwizdowie wraz z rycerzami z Nowego Sącza, Jarosławia i innymi pod przewodnictwem księdza Lesława Krzyżaka. Była to piękna uczta duchowa. Ks. Lesław odprawił Mszę Świętą z kazaniem przedstawiając historie objawień Matki Bożej w Guadalupe.

Następnie była adoracja wystawionego w Przenajświętszym Sakramencie Pana Jezusa.

Do wspólnoty została oficjalnie przyjęta nasza Marzena z Kraśnika, która złożyła przyrzeczenie.

Później odmawialiśmy Różaniec, a ksiądz okrywał nas płaszczem Matki Bożej.

Była też modlitwa własna, a po skończonej modlitwie gorąca kawa i herbata ze smacznym przywiezionym przez Łucję z Nowego Sącza, główną organizatorkę spotkania i przez nas ciastem.

Serdecznie dziękujemy księdzu Lesławowi i rycerce Łucji za tę modlitewną  uroczystość i zaproszenie nas.

Wracaliśmy wszyscy bardzo uduchowieni mi zadowoleni. Bóg zapłać wszystkim.

mr Cecylia z Kraśnika

Kraśnik, 17 grudnia 2023