APROBATA 2022 – STATUT, SIEDLCE

2 czerwca 2022 r ponownie Biskup Siedlecki, Ks. Bp Kazimierz Gruda zatwierdził na okres kolejnych 3 lat działalność Legionu MRMSJ w diecezji Siedleckiej. Bogu niech będą dzięki.

To trzeci dekret biskupi w tym Roku Pańskim 2022 potwierdzający oficjalną działalność na terenie w Kościołów lokalnych w Polsce:

  1. Diecezja pelplińska 21 kwietnia 1998 r. i potwierdzenie stabilne Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi w 2011 r.
  2. Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska i potwierdzenie stabilne Arcybiskupa ks. Andrzeja Dzięgi 4 marca 2022 r. (wcześnie dwukrotne zatwierdzenia czasowe na okresy 3 letnie: I-21 listopada 2015 i II-5 marca 2018)
  3. Diecezja Tarnowska 14 listopada 2021 i potwierdzenie na okres kolejnych 3 lat ( po okresie 3 letnim 30 października 2018 ) Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.