APROBATA 2018 TARNÓW

        

Bochnia, 10 września, 2018 r.

                                               Biskup Tarnowski

         Zwracamy się do Czcigodnego, Najdostojniejszego Księdza Biskupa Ordynariusza z serdeczną prośbą o rejestrację i przyznanie statusu prawnego w Diecezji Tarnowskiej dla naszej grupy modlitewnej, która przyjęła nazwę: Mały Legion Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Ta grupa modlitewna opierająca się i czerpiąca w swojej duchowej formacji między innymi z duchowości Św. Siostry Faustyny Kowalskiej i Papieża-Polaka Św. Jana Pawła II, działa nieprzerwanie na terenie diecezji tarnowskiej od 1998 roku.

            W swoim modlitewnym zaangażowaniu i nabożeństwach, których opis i krótka charakterystyka zostały załączone do naszej prośby obejmujemy naszą systematyczną i gorliwą modlitwą Czcigodnych Księży Biskupów i Kapłanów, jak również ważne i doniosłe intencje Kościoła Świętego, w szczególny zaś sposób  naszej Diecezji przeżywającej obrady V Synodu.

Pragniemy nadmienić, że wspólnota modlitewna Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego już została oficjalnie zaakceptowana przez niektórych Księży Biskupów Diecezjalnych w naszej Ojczyźnie i tym samym otrzymała status prawny w tym zakresie.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i najwyższej czci in Christo                                   

                                               Ks. mgr lic. Ryszard Podstołowicz

                                   Proboszcz i Kustosz Bazyliki Św. Mikołaja w Bochni

Dekret BISKUPA KOŚCIOŁA TARNOWSKIEGO z dnia 30.10.2018 r. W dokumencie dekretu wkradł się błąd w nazwie wynikający z powyższego teksu pisma kierowanego do Biskupa Kościoła Tarnowskiego. Z racji czasowego zatwierdzenia na 3 lata wspólnoty modlitewno-formacyjnej istnieje naprawienie tego uchybienia w następnym dokumencie.