AKTY OFIAROWANIA, UZNANIA, ZAWIERZEŃ, POŚWIĘCEŃ, PODZIĘKOWANIA, PRZEPROSZENIA I ODDANIA

AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA
(MÓW MU CIĄGLE, ŻE GO KOCHASZ)

Ojciec Niebieski powiedział: “Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch Święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcie Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.”
Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Święty Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze!
Módlmy się:
Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn, ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen
Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen
Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem, niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.

AKTY UWIELBIENIA OJCA PRZEDWIECZNEGO

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata. Chwała Ojcu…

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Twojej Potędze. Chwała Ojcu…

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości, Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu. Chwała Ojcu…

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Twoich Świętych. Chwała Ojcu…

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych, które stworzyłeś. Chwała Ojcu…

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach Rąk Twoich. Chwała Ojcu…

Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie. Chwała Ojcu…

Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny, że przez Ofiarę Syna Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu. Chwała Ojcu…

Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że dałeś nam Maryję, jako Matkę Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich Łask. Chwała Ojcu…

Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Św. włączyłeś nas do Królestwa Twego, jako dzieci Boże. Chwała Ojcu…

Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze, abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy zawsze pełnili Twoją Wolę, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę Maryję, Współodkupicielkę i Pośredniczkę Wszystkich Łask. Amen.

Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra, niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie.

Pragniemy, aby w Kościele św. ustanowione było specjalne święto ku Twojej czci i ku Twojej Chwale. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

AKT ODDANIA PANU JEZUSOWI, KRÓLOWI MIŁOSIERDZIA

Panie Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia, pokornie proszę o Twoją miłosierną miłość nade mną grzesznikiem.

Wpatrzony w Twoje Oblicze i pełne miłosierdzia oczy, pokornie proszę, abyś przyjął w wieczystą opiekę mnie i moją rodzinę.

Pragnę pokutować za grzechy, z Twoją pomocą odważnie iść drogą do świętości według nauki, którą głosi Kościół Katolicki.

Błogosław nam nasz Panie i Zbawicielu.

Okaż nam Panie Miłosierdzie Twoje i daj nam swoje zbawienie.

JEZU UFAMY TOBIE!

Maryjo, Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nami!
Św. Siostro Faustyno, Bł. Księże Michale Sopoćko, Św. Janie Pawle II – módlcie się za nami.

IMPRIMATUR: Ks. Abp Metropolita Częstochowski WACŁAW DEPO,
Częstochowa, 22.I.2013 r., L.dz. 50/K/2013; 

AKT OFIAROWANIA SIĘ CHRYSTUSOWI MIŁOSIERNEMU

O dobry Jezu, ofiaruję się Tobie jako hostia żywa dla wypełnienia miłosiernych zamiarów Boga nad biednym światem. Pragnę z całego serca i ze wszystkich sił uświęcić i poświecić siebie samego w tym celu, żeby Apostolstwo Miłosierdzia wydało takie owoce, jakich Ty sam tak bardzo pragniesz. Królowo Miłosierdzia składam moją biedną, ale całkowitą ofiarę w Twoje Święte Matczyne Ręce. Amen

AKT POŚWIĘCENIA Polski Miłosierdziu Bożemu wg tekstu bł. ks. Michała Sopoćki

Tekst Aktu poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu Autor ( Bł. ks. Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny) osobiście darował tuż przed śmiercią (1975) swej bratanicy, s. Bernardecie Sopoćko, podczas odwiedzin w Białymstoku. Siostra Bernardeta zaś przekazała go swojej przełożonej generalnej w Gorzowie Wlkp.

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże Miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa. Tak Ojcze nasz, zgrzeszyliśmy i zawiniliśmy1 Ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że Miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością: Jezu Miłosierny, Zbawicielu nasz – Miłosierdzia… Miłosierdzia… Miłosierdzia…(ludzie powtarzają 3 razy), Miłosierdzia nad narodem naszym!

W pokorze serca naszego Twemu sercu oddajemy na zawsze wszystkie polskie rodziny – młodzież polską – naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste Odkupicielu i Bracie nasz, miej Miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, naszą nędzą. Twemu Miłosierdziu polecamy i poświęcamy nasz biedny naród, skłócony nienawiścią Kaina i pychą szatana. Daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twego przykazania! Daj nam moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania Twemu Miłosierdziu, wołam: Boże, daj Ojczyźnie naszej i światu całemu tak upragniony pokój – pokój w duszy i sercach – pokój między wszystkimi narodami. O Jezu, w dzień przyjścia Twego nie bądź nam sędzią, ale Ojcem Miłosierdzia. (wierni powtarzają to ostatnie zdanie)Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! (trzy razy). Jezu, ufam Tobie! (trzy razy).

Tym tekstem od kilkunastu lat modlimy się wraz z koronką do Bożego Miłosierdzia zaraz po Mszy św. o północy (zawsze za Ojczyznę) w ramach nocnej adoracji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w każdy pierwszy piątek miesiąca w Kaplicy Chrystusa Króla przy kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie. 

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI przez MARYJĘ

Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort,

“Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.

Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.

Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.

Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.

Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

AKT UZNANIA JEZUSA KRÓLEM W LEGIONIE MAŁYCH RYCERZY MSJ

Dokonany podczas spotkania ku czci Boga Ojca w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 2 sierpnia 2008 (we wspomnienie Matki Bożej Anielskiej)Akt ten jest także odnawiany podczas ogólnopolskich spotkań Legionu w Kaliszu, Krakowie i na Jasnej Górze oraz w lokalnych grupach modlitewnych Legionu MRMSJ raz w miesiącu (np. podczas nocnych adoracji) lub okolicznościowo z okazji ważnych uroczystości kościelnych np. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa czy w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy,

pod postacią Chleba utajony, Panie nasz i Królu!

Stajemy przed Twoim Boskim majestatem, aby odnowić akt intronizacji Ciebie, Króla Wszechświata we wspólnocie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Wyznajemy bowiem przed Niebem i Ziemią, że Twego panowania nam potrzeba. Wyznajemy publicznie, że Ty jeden, Królu królów, masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Wyznajemy także za wszystkich, co znać Cię i służyć Ci nie chcą, że tylko pod Twoim berłem jest ratunek dla wskrzeszonej Twoją mocą, a tak ciężko doświadczonej Polski – Ojczyzny naszej. Królu nasz wszechmocny, racz nie patrzeć na naszą niegodność i nędzę ale w imię miłości Serca Twojego zstąp do nas miłościwie, pełen łaski i prawdy.

Wielbiąc majestat Twej potęgi i chwały, oddajemy cześć Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. A Ciebie, Jezu, odwieczny Królu Nieba i Ziemi, uznajemy i obieramy naszym Królem. Ufni w moc miłości Twego Ducha Świętego, którego posłałeś do serc naszych, wołamy: Króluj nam Chryste! (Wszyscy powtarzają):

1. W rodzinach naszych – Króluj nam Chryste!

2. W naszych diecezjach i parafiach – Króluj nam Chryste!

3. W naszych miejscach pracy i służby – Króluj nam Chryste!

5. W Ojczyźnie naszej – Króluj nam Chryste!

6. W całej wspólnocie Małych Rycerzy – Króluj nam Chryste!

7. We wszystkich grupach modlitewnych – Króluj nam Chryste!

8. We wszystkich naszych modlitwach, ofiarach, pokucie, przedsięwzięciach i działaniach. – Króluj nam Chryste!

Nasz jedyny Umiłowany Królu, jesteśmy Twoim ludem i dla Ciebie żyć pragniemy. Całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił przyrzekamy:

 • Przyrzekamy słowem, mocą Sakramentów i modlitwą bronić Twego nad nami panowania za cenę każdego trudu i każdej ofiary – (Wszyscy: Przyrzekamy!)
 • Przyrzekamy bronić Twej świętej czci i głosić Twoją chwałę za cenę każdego trudu i każdej ofiary – Przyrzekamy!
 • Przyrzekamy solennie i uroczyście pełnić Twoją wolę, budować Twoje Królestwo i bronić go w naszych parafiach, rodzinach, w naszym Narodzie i Kościele za cenę każdego trudu i każdej ofiary – Przyrzekamy!

Chwała niech będzie Tobie, Królu wieków i Najwyższy nasz Panie; Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek, a na wieczność dziedzictwo niebieskiej Twej Ojczyzny. Amen.

Panie Jezu Królu obecny tu w Najświętszym Sakramencie przyjmij to nasze pragnienie wyrażone w tym akcie Twojego królowania nad nami – Małymi Rycerzami Miłosiernego Serca Jezusowego, naszymi rodzinami, naszymi parafiami, nad całą Polską – naszą Ojczyzną!

* * *

Dopełnieniem Aktu Intronizacji jest poświęcenie się Sercu Pana Jezusa.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ MAŁYCH RYCERZY NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Najświętsze Serce Jezusa, naszego Boga i Króla, pragniemy otoczyć Cię w naszych sercach najgłębszą miłością. Pragniemy z całym oddaniem służyć Twej miłości według postanowień Twej świętej woli. Pragniemy oddać pod Twe panowanie nas samych i wszystko, co mamy, naszą przyszłość, nasze nadzieje, nasze pragnienia, każde nasze działanie i każde nasze dążenie.
Wszystko przez Ciebie, w Tobie i dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa.
Odtąd Twoją jesteśmy własnością na zawsze!!!
Najświętsze Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, Przybytku Trójcy Przenajświętszej, Żywy Zdroju naszego zbawienia, w Tobie na wieki pragniemy wielbić miłości Twej świętej nad nami panowanie. Amen. (wszyscy powtarzają: Amen.)
Najświętsze Serce Jezusa, Twej miłości poświęcamy nas – Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, nasze rodziny, nasze parafie i wszystkich ich członków żywych i zmarłych. Amen.
Najświętsze Serce Jezusa, uczyń z nami cokolwiek zechcesz, ale zachowaj nas na zawsze w Twoim Królestwie miłości i prawdy. Amen.
Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! Bo zakrólował Pan Bóg nasz Wszechmogący. Weselmy się i radujmy! (Ap 19,5,7)
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Spotkanie ku czci Boga Ojca – Kalisz, 2 sierpień 2008 – Matki Bożej Anielskiej

AKT PODZIĘKOWANIA, PRZEPROSZENIA I ODDANIA się Legionu Małych Rycerzy Królowi Miłosierdzia – w Krakowie, dokonany 5/6.X.2013

KRÓLU I PANIE NIEZGŁĘBIONEGO MIŁOSIERDZIA

My, Mali Rycerze Twojego Miłosiernego Serca, padamy dzisiaj do Twoich Świętych Stóp, aby podziękować Tobie za tę wielką łaskę zaproszenie nas tutaj do Krakowa, do tronu Twojego Miłosierdzia.

Ty, Panie wiesz, że to zaproszenie było gorącym pragnieniem naszych serc..

Odczytujemy je jako wyraz Twojej wielkiej hojności i miłości do nas.

Wiemy, Jezu, że Ty tym zaproszeniem wynagrodziłeś postawę Małych Rycerzy z Bochni, którzy Ciebie tutaj systematycznie adorują w Najświętszym Sakramencie.

Czynią to już od ponad 8 lat, w każde pierwsze soboty miesiąca.

Swoją adorację rozpoczęli w pamiętnym dniu odejścia naszego bł. Jana Pawła II do domu Ojca, była to pierwsza sobota kwietnia 2005 roku.

Dzisiaj przypada 100 dzień ich adoracji nocnej w tym świętym miejscu, które wybrał sobie sam Pan Jezus, aby stąd promieniowało Boże Miłosierdzie na świat cały.

Kochani rycerze z Bochni – dziękujemy wam za wasze trwanie przy Chrystusie w Krakowie-Łagiewnikach i wyjednanie nam, rycerzom tak wielkiej łaski u Jezusa Miłosiernego.

Panie Jezu, Królu Miłosierdzia,

W wielkiej pokorze klękamy przed Tobą, naszym Panem, któremu oddaliśmy nasze serca, dusze i naszą wolę i pragniemy z Tobą szczerze pomówić, o tym co nas raduje, martwi i potrzebuje Twojego wsparcia i Twojej pomocy.

Klęcząc w promieniach Twojego Miłosierdzia, mamy odwagę rozpocząć ten dialog z Tobą – Jezu – od szczerego wyznania naszych słabości i niedomagań, a świadomi jesteśmy tego, że ich nam nie brakuje… Jezu Miłosierny, Ty ustami śp. Zofii Grochowskiej, naszej założycielki, powiedziałeś nam, że nasza siła leży w miłości i jedności. Boże, my – Twoi Mali Rycerze, wyznajemy Tobie, że często brakuje nam tak jednego…

Jak i drugiego…, że jesteśmy gadatliwi i hałaśliwi, że mamy w sobie pychę, która nam przeszkadza w zjednoczeniu się w naszych grupach, co przynosi nam szkodę i odbiera nam naszą siłę działania.

Prawdą jest, że jesteśmy gorliwi w modlitwach, ale ta nasza gorliwość często nie pozwala nam zobaczyć drugiego człowieka i zamienić z nim chociaż kilku słów – często twierdzimy, że nie mamy czasu, bo musimy się modlić…

Panie Jezu Miłosierny, wiemy, jak Ciebie boli brak wierności.

Tego rodzaju bólu doświadczasz niestety również od swoich Małych Rycerzy….

Przepraszamy Ciebie za każdy przejaw buntu, braku naszej wierności Tobie i za odejścia rycerzy z szeregu Twojego Legionu, w którym pokładasz tyle nadziei.

Ty Panie wiesz, że nie brakuje nam dobrej woli, ani miłości do Ciebie, że pragniemy żyć według Twoich Przykazań i służyć Tobie najlepiej jak tylko umiemy, a to jest tylko wtedy możliwe, kiedy wszystko oprzemy na Tobie – tego pragniemy i do tego nieustannie zmierzamy.

Po wyznaniu naszych rycerskich grzechów – ze szczerą pokorą prosimy CiebieJezu,

o wybaczenie nam wszystkich naszych win, które tutaj przed Twoim Miłosiernym Obliczem nazwaliśmy i tych których tutaj nie przytoczyliśmy, bo albo są one nam nieświadome lub uszły naszej pamięci.

Teraz, gdy oczyściliśmy już nasze serca, oskarżając się ze swoich słabości, pragniemy Tobie Jezu złożyć należne Ci dziękczynienie.

My, Mali Rycerze, tak często odrzucani przez ten świat, doznajemy od Ciebie Jezu wielu łask i nieustannego wsparcia z Twojej strony.

Z całego serca dziękujemy Tobie:

 • za łaskę powołania Legionu MRMSJ
 • za jego aprobatę ze strony Kościoła
 • za kapłanów, których postawiłeś nam na naszej rycerskiej drodze
 • za wszystkie nasze zjazdy, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania rycerskie
 • za Twoją miłość do rycerzy i ufność, którą w nas pokładasz
 • za to, że uczyniłeś nas szafarzami łask Twojego Niezgłębionego Miłosierdzia
 • za Twoje czuwanie nad nami i hojność łask, jakich nam udzielasz
 • za to, że nas tutaj zaprosiłeś…

Panie Jezu, świadomi naszych błędów i naszej słabości, pokornie zwracamy się teraz do Ciebie, Króla Miłosierdzia, aby wypowiedzieć Tobie nasze prośby.

Wzorując się na św. s. Faustynie, ośmielamy się teraz wypowiedzieć za nią Tobie następujące słowa: “Jezu, nie pozostawiaj nas samych, Ty, Panie, wiesz jak jesteśmy słabi, jesteśmy przepaścią nędzy, jesteśmy nicością samą, więc nic w tym nie będzie dziwnego, jeśli nas pozostawisz samych i upadniemy. Ty, Jezu musisz być ustawicznie z nami, jak matka przy słabym dziecku – więcej nawet… (Dz. 1489, 264)

Panie Jezu, my sobie nie wierzymy i nie ufamy, my nie liczymy na własne siły, my wszystko pragniemy oprzeć na Tobie, pomóż nam w tym prosimy i nie dopuść nigdy, aby któryś z rycerzy Ciebie kiedykolwiek zdradził lub zawiódł:

 • gdy upadniemy – pomóż nam powstać
 • gdy zgrzeszymy – oczyść nas
 • gdy zabraknie nam odwagi – dodaj nam jej
 • gdy Ciebie zranimy – przebacz nam
 • gdy nie wystarczy nam miłości –  pomnóż ją w nas
 • gdy zbłądzimy – zawróć nas z błędnej drogi

Doprowadź, prosimy, do wielkiego zjednoczenia wszystkich Małych Rycerzy na całym świecie i obdarz nas tak wielką miłością, która pomoże nam zapomnieć o nas  samych.

Jezu, nie zapominaj, że jesteśmy mali i słabi, ale Twoim upodobaniem jest właśnie takich wybierać sobie na swoje narzędzia.

Prosimy, abyś te narzędzia tak zahartował, aby one pod naporem zła nie ulegały zniekształceniu, czy nie  stawały się bezużyteczne.

Panie Jezu, Królu Miłosierdzia, który w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wyborne wino, przemień nasze rycerskie dusze, umysły i serca tak, aby one stały się Twoim upodobaniem.

Naucz nas, Małych Rycerzy, odczytywania i spełniania Twojej Świętej Woli.

Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci. Amen.

Jezu, naszym cichym pragnieniem jest, aby Mali Rycerze mogli spotykać się w Krakowie – u Źródła Twojego Niezgłębionego Miłosierdzia, które stąd bije na cały świat i byli tutaj chętnie widziani…

Kraków, dnia 5.10.2013

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.

P.S. Zachęcamy wszystkich Małych Rycerzy do odnowienia tego Aktu.

AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO

POLSKO – OJCZYZNO NASZA – ŚLUBUJEMY CI MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ I PRZYRZEKAMY BRONIĆ TWYCH GRANIC PRZED NIEPRZYJACIÓŁMI NASZYMI.

MARYJO, KRÓLOWO POLSKI – BŁAGAMY CIĘ, OCHRANIAJ SWYM PŁASZCZEM BEZPIECZEŃSTWA NASZE GRANICE W OBECNYCH ZARYSACH USTALONYCH PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁAŃ WOJENNYCH, CHOCIAŻ WIEMY, ŻE ZOSTALIŚMY BARDZO OSZUKANI PRZEZ SPRZYMIERZEŃCÓW.

MARYJO – KRÓLOWO POLSKI – PROSIMY, ABYŚ OFICJALNIE SPRAWOWAŁA WŁADZĘ RELIGIJNĄ I PAŃSTWOWĄ W NASZEJ OJCZYŹNIE – POLSCE RAZEM Z NASZYM KRÓLEM, JEZUSEM CHRYSTUSEM PO WIECZNE CZASY, DOKĄD BĘDZIE ISTNIAŁ ŚWIAT.

PANIE JEZU CHRYSTE – KRÓLU KRÓLÓW I KRÓLU NASZEJ OJCZYZNY – MY NARÓD POLSKI – ODDAJEMY CI NASZĄ OJCZYZNĘ POD OPIEKĘ KRÓLEWSKĄ I SPRAWUJ SWE RZĄDY KU CHWALE BOŻEJ I JAKO ZWYCIĘSTWO NAD NIEPRZYJACIÓŁMI. 

TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG. AMEN.

AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,
oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,
ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,
wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.

Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas
przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.
Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,
rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:
Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,
w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej
rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.
Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie
w pracę, kulturę, sztukę i naukę,
przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych.

Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii,  Ojczyźnie i świecie.
Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.
Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość
do naszego Narodu i każdego z nas.

Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei.
Amen.

AKT ZAWIERZENIA PARAFII MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

Boże Miłosierny – stworzyłeś cały ten świat: aniołów i nas ludzi, z wielkiej Twojej miłości do nas. Jezu miłosierny, poprzez Twoje Wcielenie stałeś się jednym z nas.Głosiłeś miłosierdzie słowem i czynem. Najmocniej okazałeś swoje Miłosierdzie na krzyżu, gdzie Miłosierdzie udzieliło „pocałunku” sprawiedliwości Bożej. Pozostałeś z nami jako Miłosierdzie w Kościele. W sakramentach świętych, zwłaszcza w Ewangeliach.

Zesłałeś jako pierwszy Dar od Ojca – Ducha Świętego, który dalej prowadzi Twoje dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia.

Wpatrzeni w obraz Twego Miłosierdzia i Ciebie miłosiernego przebywającego w Najświętszym Sakramencie ufamy Twojemu nieskończonemu Miłosierdziu. Ufamy Panie, ale Ty wzmocnij naszą ufność.

Zawierzamy dzisiaj uroczyście Twemu Miłosierdziu całą naszą parafię, nasze rodziny i nas samych. Zanurzamy w Twoim Miłosierdziu wszystkie grzechy i grzeszników naszej parafii szczególnie tych, którzy żyją z dala od Ciebie; grzechy naszych rodzin – ojców, matek, staruszków, samotnych, młodzieży i dzieci. Grzechy pijaństwa, zdrad małżeńskich, zabijania dzieci nienarodzonych, rozwiązłości i wszelkiej nędzy ludzkiej. Ufamy mocno, że nam to wszystko wybaczysz i będziesz wzmacniać naszą słabą wolę, abyśmy w przyszłości byli mocni.

Przyrzekamy wypełniać uczynki miłosierdzia wobec każdego człowieka potrzebującego spotkanego w społecznościach naszego codziennego życia: w rodzinie, w domu i na ulicy, w szkole i  w zakładzie pracy.

Przyrzekamy, że będziemy korzystać z Trybunału Twojego miłosierdzia – ze spowiedzi świętej; będziemy często przyjmować Komunię świętą, gdzie tak bardzo jest utajone Twoje miłosierdzie; będziemy często spoglądać na obraz Twego Miłosierdzia, wołając w sercu: Jezu, ufam Tobie!
Przyrzekamy ratować innych przy pomocy Twego Miłosierdzia: będziemy odmawiać Koronkę do Twego Miłosierdzia; godzina piętnasta będzie Godziną Miłosierdzia dla nas i dla tych, których będziemy polecać Twemu Miłosierdziu.

Jezu miłosierny – spójrz na naszą biedę i nędzę: duchową i fizyczną, spójrz na nasze rodziny  i na naszą parafię. Spójrz na naszą Ojczyznę – Polskę, sponiewierana moralnie i fizycznie; spójrz na całą ludzkość i świat cały.

Jak ogromne zagrożenia wiszą nad nami. Osłoń świat i nas promieniami Twego Miłosierdzia przed słusznym zagniewaniem Ojca.

Jezu ratuj, bo giniemy! Jezu, ufamy Tobie!
Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nami!

AKT POŚWIĘCENIA się Najśw. Sercom Jezusa i Maryi Legionu Małych Rycerzy

Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

 Jezu Miłosierny,/ my Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego/ chcemy dziś oddać hołd Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi./ Pragniemy czcić, miłować/ i wielbić Twoje Miłosierne Serce w naszej Wspólnocie./ Mamy niezłomną wolę całkowicie należeć do Ciebie/ i czynić wszystko z miłości ku Tobie i Twojej Matki,/ wyrzekając się wszystkiego, co mogłoby Ci się nie podobać, zwłaszcza samowoli./ Obieramy sobie Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi za Opiekunów/ i poświęcamy dziś Legion Małych Rycerzy Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, / aby rozwijał się dla dobra Kościoła./ Boże Miłosierny, przyjmij nasze modlitwy i naszą dobrą wolę,/ umocnij ją i uczyń owocnym nasze ofiarowanie się Tobie./ Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Powyższy akt został dokonany w 2000 R.P. trzykrotnie podczas czuwania nocnego przed Świętem Miłosierdzia Bożego – 21.04.2001 g.20:00; w dniu Najśw. Serca Jezusowego (24.06.2001 g. 15:00) i w czasie czuwania nocnego ku czci Boga Ojca w I niedzielę sierpnia (4.08.2001 g. 20:00).

AKT UWIELBIENIA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

Jezu, Zbawicielu nasz! W obecności Maryi, naszej Matki, Aniołów i Świętych zbliżam się z wiarą, ufnością i miłością do Twego Najświętszego Serca, otwartego dla nas na krzyżu.

(Stanąć w duchu pod krzyżem Pana Jezusa, patrząc na Jego Serce)

Ufając w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi, zagrożonych napaściami duchów ciemności,  z pomocą Aniołów i Świętych obmywam w Twej życiodajnej, oczyszczającej Wodzie  siebie i moich braci…

(można wymienić konkretne osoby i grupy ludzi – żyjących i zmarłych)

Z Aniołami i Świętymi oddaję hołd, cześć i uwielbienie Twojej Boskiej Krwi…
(zatrzymać się na moment adoracji)
i z ich pomocą zanurzam w niej siebie i moich braci.

Synu Boży, nasz Odkupicielu!  Dla Bolesnej Twej Najświętszej Matki proszę Cię:

 • zmyj z nas brud grzechu Wodą z Twego Serca,
 • zdejmij z oczu bielmo i ulecz nasze rany mocą Ran Twoich,
 • przyjmij nas, obmytych i naznaczonych Twoją Krwią, do Twego Najmiłosierniejszego Serca, abyśmy doznali w Nim ocalenia i uświęcenia,
 • w godzinie naszej śmierci, błagam, przyjdź, Jezu, i jako nasz Starszy Boski Brat przedstaw nas Bogu Ojcu, którego dziećmi wszyscy jesteśmy. Amen.

Imprimatur: Za zgodą łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej  z dnia 11.04.2008 r. N.499/2008

AKT UWIELBIENIA nazwany ZŁOTĄ STRZAŁĄ

Niech będzie na wieki

 • chwalone,
 • błogosławione,
 • czczone,
 • wielbione,
 • najświętsze,
 • najczcigodniejsze,
 • najchwalebniejsze,
 • niepojęte,
 • niewymowne Imię Boże

w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich i przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. AMEN.

AKT STRZELISTY św. Maksymiliana

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.

Źródło: Książeczka – św. Maksymilian Maria KOLBE “Oddanie się Niepokalanej”. Imprimatur ks. bp Zbigniew Józef Kraszewski, Warszawa 15.XII. 1985 str. 87

AKT ZAWIERZENIA Bogu Ojcu Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

Przedwieczny Boże Ojcze, pragniemy powierzyć się Tobie, z całą ufnością zawierzyć Twemu Ojcowskiemu Sercu.

Przyjmij nas, Ojcze, jako Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. O Stwórco nasz i Panie, Twój Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie.

Ojcze, ogarnij nas swym Ojcowskim Sercem i nie pozwól nam oddalić się od Ciebie, lecz przy Tobie trwać.

Ojcze, na zawsze jesteśmy Twymi dziećmi. Naucz nas miłości do Ciebie. Niech nasze serca zapłoną miłością Bożą.

Ojcze, kieruj naszym życiem, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę.

Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w ofierze miłości, weź je i kształtuj, gdyż są słabe.
Tylko Twoja miłość może je umocnić i ożywić dla Twej chwały. Niech Twoja miłość rozleje się w naszych sercach, aby mogły promieniować tam, gdzie jest ciemność.

Ojcze, Ty wiesz o wszystkim, czego nam potrzeba. Przyjmij naszą słabość. Niech ona przemieni się w Bożą moc.

Daj światło kapłanom, aby strzegli depozytu naszej wiary w Ciebie, Boże Ojcze.

Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego.

Powyższy Akt Zawierzenia Bogu Ojcu po raz pierwszy dokonano uroczyście  podczas Mszy św. o północy w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu, 6/7.08.2005

AKT ZAWIERZENIA koła Legionu Maryi Matce Miłosierdzia

Maryjo Bogarodzico, Królowo Pokoju, Trzykroć Przedziwna Pani – Matko Miłosierdzia wcielonego w Chrystusie i wciąż wcielającego się w tych, którzy Jezusa przyjmują. Skarbnico wszystkich zmiłowań Bożych, Boska Pieczęci Nowego Przymierza, przychodzimy dzisiaj kolejny raz tu do tej kaplicy, na tę Świętą Górę, aby zawierzyć dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystusa – Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

Żywa Księgo, w której są zapisane imiona tych, którzy mają dostąpić miłosierdzia. Świątynio wiecznego pojednania, Ołtarzu Ofiary Pokoju! – Tobie powierzamy i oddajemy wszystko co mamy i czym jesteśmy, wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, opiekunów i formację, ich intencje i Rodziny w naszej parafii, naszym mieście, diecezji, rejonie, całej Polsce i świecie.

Nie możesz nas nie przyjąć, bo istotą Twoją jest dobroć a dziełem twoim jest MiłosierdzieTwoimi jesteśmy, dlatego włóż w nas Twoje Bogiem płodne, twórczo smutek odwracające w wesele – FIAT – i daj nam Swego ducha. Tak jak Ciebie, niech i nas tworzy nasze Fiat na wylew Nieskończonego Miłosierdzia, niechaj nas uzdalnia do przyjmowania i dawania Go duszom. Niechaj twoje Fiat żyje w nas i konsekruje nas na Apostołów i Hostie Nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Niechaj nas przemienia w iskry, wzniecające płomienie Miłości Miłosiernej, która może rozdzielonych w jedno połączyć i odnowić oblicze ziemi, tej ziemi!

Błogosławiona, któraś uwierzyła! Włóż w nas Twoją wiarę, której Bóg wydaje swoje Miłosierdzie i swoją wszechmoc. Bądź Strażniczką depozytu Miłosierdzia Bożego w nas – Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego. Strzeż Jego chwały w naszych sercach i miejscach w których Boża Opatrzność nas postawiła. Niech Boski Król Miłosierdzia postawi w naszej Wspólnocie tron Swojej łaski, niech nam da moc nad Sercem Jego, by jak Ty niegdyś w Kanie, tak my teraz mogli przyspieszyć godzinę Miłosierdzia dla Kościoła, Ojczyzny i całej ludzkości. Amen.

ZDROWAŚ MARYJO…(3x) Pod Twoją obronę

Matka Boża do Małych Rycerzy: Wy, Moja mała trzódko, schrońcie się pod Mój płaszcz macierzyński i tam szukajcie schronienia. Pozwólcie Mi kierować swoimi sercami, żebym Mogła na tej Świętej Ziemi, wypełnić Świętą Wolę Mojego Boskiego Syna. (…)
(…)Dzisiaj pragnę, abyście wy, wzięli ten krzyż na swoje ramiona. Wielu z waszych rodzin, wasza żona, mąż, wasze dzieci was prześladuje i wyśmiewa – i to jest wasz krzyż. Musicie wziąć ten krzyż na swoje ramiona i dźwigać go. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, dla – was jest przygotowana bardzo wąska, ciernista ścieżka, ale jakież będzie wasze zwycięstwo. Jak Jezus swój krzyż, po tej dróżce, macie ciągnąć za sobą, swoje rodziny, swoich najbliższych, aby, gdy przyjdzie Mój Boski Syn, nie byli odrzuceni. Proszę was o ratunek dla wszystkich polskich rodzin, bo zatraciły się. Mało jest rodzin, w których wszyscy mają równego ducha. Proszę was również, módlcie się i składajcie ofiary za Wikariusza, za wszystkich biskupów i kapłanów. Pragniecie, aby wasze kościoły nie były puste, abyście w nich byli wy, gdzie czeka Mój Boski Syn, i to jak najwięcej. Dzieci Moje, zwróćcie swe serca, do Jego Serca i pocieszcie Go.
Moje umiłowane dzieci, Ja tak bardzo was kocham, ale i więcej dostaje od was boleści jak pociech – ale wszystko musi się wypełnić do końca. Ci, którzy wytrwają przy Moim Niepokalanym Sercu i Sercu Mojego Boskiego Syna – choć utrudzeni i znękani życiem, będą zwycięzcami. (…) Na was, zostały zwrócone Moje Matczyne Oczy. Wiem, że nie opuścicie Mnie, bo kocham was niezmienną Miłością Matki. Wszystkich was kocham jednakowo, tych upadłych, tych już dobrych i tych doskonałych, którzy powierzyli się Mojemu Matczynemu Sercu. Dzieci Moje. Ja was wszystkich kocham, ale najbardziej kocham tych biednych grzeszników, którzy są zaślepieni, którzy nie rozeznają, w jakim stanie znajduje się ich dusza i jakże daleko odeszli od Mojego Mat­czynego Serca.
Wróćcie, wróćcie dzieci, bo Ja, Matka, was wzywam, głosem płaczącym. Wróćcie dzieci, bo pragnę waszego zbawienia. (…) Powierzcie się Moje dzieci, Duchowi Świętemu, bo Ja jestem Oblubienicą Ducha Świętego, i aby Duch Święty mógł przez was działać, bądźcie i wy Jego oblubieńcami. (…) On wam pomoże we wszystkim, tylko potrzebuje waszej ufności. (…) Wszyscy razem musimy stanąć w obronie Kościoła. Ja będę, z Moimi dziećmi, które otoczą Mnie – w świątyniach przed Najświętszym Sakramentem i w adoracjach. Uwielbiajcie i wynagradzajcie Przenajświętszy Sakrament – ciało Mojego Boskiego Syna, które jest tak bardzo znieważane, a na zachodzie nawet, jak żebrak, został opuszczony. Nie ma nikogo, kto by się pokłonił, nie ma komu, kto by pochwalił, czy przystanął. Wy dzieci, nie dopuśćcie, aby naród polski to samo uczynił, ponieważ Polska, jest ojczyzną Matki Bożej i na tej, polskiej ziemi, objawił się Mój Boski Syn – macie otwarty wielki skarb. Ja, Matka Boża Miłosierdzia, trzymam w swoich dłoniach, swoim Sercu, pełno łask – bierzcie je, Moje kochane dzieci, dla tych zagubio­nych, którzy nie mogą odnaleźć drogi zbawienia. Przyszłam dziś do was i wołam z bolejącym Sercem – pomóżcie Mi, Moje dzieci, bo bez was, nie mogę działać! (…) [Matka Boża do s. Zofii 3.01.1998]

AKT ZAWIERZENIA Matce Bożej, Królowej Polski Dzieła Intronizacji

Maryjo, wielka przed Bogiem Orędowniczko, Królowo Polski i Matko nasza!

Zainspirowani słowami biskupów polskich, którzy w swoim Komunikacie z 26 sierpnia br.  zwrócili uwagę na  wspaniałe możliwości ofiarowania swojego życia, życia polskich rodzin oraz całej naszej Ojczyzny Chrystusowi, Królowi Wszechświata. (KEP 26.08.2011 nr 5), przychodzimy dzisiaj do stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, by odnowić i zawierzyć to ofiarowanie Tobie i Twojemu Matczynemu Sercu.

Powierzamy Tobie przyszłość naszej Ojczyzny, abyś wyprosiła u Twojego Syna wierność wobec wszystkich zobowiązań, jakie naród polski składał podczas Ślubów Jasnogórskich, a przede wszystkim wierność Krzyżowi, Świętej Ewangelii i Kościołowi w budowaniu i urzeczywistnianiu Królestwa Chrystusowego w naszej Ojczyźnie.

Całą naszą ufność pokładamy w Tobie, Królowo nasza, bo jesteśmy świadomi zagrożeń, ale także i naszych wad.

Twoim pragnieniem jest, aby wszystkie poszczególne dusze, ludy i narody zjednoczyły się i doznały przemiany w Chrystusie, ku chwale Jego królewskiego Majestatu. Ze skruszonym sercem wyznajemy przed Tobą, Maryjo, że znajdujemy się nie dość blisko Chrystusa, aby On mógł skutecznie na nas oddziaływać i przemieniać nas i naszą narodową mentalność. W świetle Twojej poznawczej reakcji na Słowo Boże i powziętej decyzji zupełnego posłuszeństwa Bogu, możemy doskonale poznać czego nam brakuje na drodze do Boga.

Świadomi  Twojej obecności w naszym narodzie i Twojego Macierzyńskiego Królestwa pośród nas, stajemy w obliczu Krzyża Chrystusowego, na którym oddał Swoje Życia za nas KRÓL, słyszymy Jego Słowa wypowiedziane jakby do nas: ”Polsko, oto Matka Twoja”.

Polska, to historia tego ludu, historia pełna chwały i podziwu świata, historia łez i niedoli. Duchem ciała Ojczyzny, pobudzającym go do intensywnego życia to miłość do Ojczyzny oparta na prawdzie objawionej, na nauce Jezusa Chrystusa.  Jeśli do tej pory nie straciliśmy wiary w przyszłość, zawdzięczamy to tylko Tobie, Maryjo, „co Jasnej bronisz Góry i w Ostrej świecisz Bramie”. Wyproś nam, aby wszyscy zrozumieli, że Chrystus prześladowany, ścigany, bluźniony, wyśmiewany przez szyderców, przetrwa zwycięsko, a my wraz z Nim pod Jego królewskim panowaniem! „Bez wiary w Boga ani Rzeczypospolita się zespolić, ani zespolona ostać się nie może1]!

To zawierzenie DZIEŁA INTRONIZACJI składamy Tobie Maryjo JAKO WIERNE DZIECI KOŚCIOŁA, u stóp Twojego Tronu na Jasnej Górze Zwycięstwa, poprzez wstawiennictwo wszystkich Polskich Świętych Patronów i Błogosławionych przed obliczem Świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski wraz z tymi, którzy łączą się z nami w modlitwie i w tej intencji, którą Tobie teraz powierzamy. Dołożymy wszelkich starań i troski, aby Twoje matczyne, królewskie panowanie w naszym narodzie stało się rzeczywistym Królestwem Twego Syna, aby na dostojnej Koronie Rzeczypospolitej stale widniało hasło: „Ojcze nasz… święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje”.

Jasna Góra 2 październik 2011

Zachęcamy do duchowej łączności w ofiarowaniu Matce Bożej Królowej Polski poniższego AKTU ZAWIERZENIA w godzinie Apelu Jasnogórskiego.


[1] Plutarch z Cheronei– jeden z największych pisarzy starożytnej Grecji, historyk, filozof-moralista oraz orator.

AKT ZAWIERZENIA Legionu MRMSJ Królowej Polski i Matce Miłosierdzia

Maryjo Bogarodzico, Królowo Polski i Matko Miłosierdzia, przychodzimy dzisiaj do tej Narodowej kaplicy, na tę świętą jasną górę, aby zawierzyć dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystusa – Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, opiekunów i formację, ich intencje i rodziny, w naszych parafiach, miejscowościach, kościołach lokalnych w Polsce i na świecie.

Twoimi jesteśmy. Niech Twoje FIAT żyje w nas i konsekruje nas na apostołów i hostie nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Niech nas przemienia w iskry wzniecające płomienie Miłości Miłosiernej, która może rozdzielonych w jedno połączyć i odnowić oblicze tej ziemi.

 Błogosławiona, któraś uwierzyła! Włóż w nas Twoją wiarę, przez którą Bóg wydaje swoje Miłosierdzie i Swoją Wszechmoc. / Bądź Strażniczką depozytu Miłosierdzia Bożego w nas – w Legionie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Strzeż Jego chwały w naszych sercach i miejscach, w których Boża Opatrzność nas postawiła.

Niech boski Król Miłosierdzia wzniesie w naszej wspólnocie Tron swojej Łaski, abyśmy mogli przyśpieszyć godzinę Miłosierdzia dla Kościoła, Ojczyzny i całej ludzkości. Amen.

AKT OSOBISTEGO UZNANIA Jezusa Chrystusa jako KRÓLA i PANA

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twoich. Tobie oddajemy cześć i uwielbienie.
Przyrzekamy całym dalszym życiem swoim dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie.

Uroczyście obieramy Ciebie, Panie, Jezu Chryste za naszego PANA i KRÓLA, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę Maryję ponownie przyrzekamy czcić jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej umiłowanej Ojczyzny.

Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Bądź KRÓLEM mojego życia, bądź jedynym PANEM całej naszej wspólnoty, bądź PANEM wszystkich polskich rodzin, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce, Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech przez nasze życie zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości. Prosimy o to Ciebie, Panie Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ANIOŁOWI STRÓŻOWI

Aniele Stróżu mój, dziękuję Ci za Twoją obecność i pomoc, której mi udzielasz. Oddaję się Tobie i pozwalam Ci, byś mnie oświecał i prowadził ścieżkami woli Ojca niebieskiego. Przez Ciebie łączę się z wszystkimi chórami Aniołów i z niezliczoną rzeszą Świętych. Wy, którzy już zajmujecie swoje miejsca w Mistycznym Ciele Chrystusa, pomóżcie mi oddać się świętemu Michałowi Archaniołowi, wodzowi Aniołów, ludzi i całego świata stworzonego, i uczcić go. O Święty Michale Archaniele, który jesteś Hetmanem Królowej nieba i ziemi, pomóż mi poświęcić się i oddać Maryi Niepokalanej, Matce Jezusa Chrystusa i mojej duchowej Matce. Maryjo Najświętsza, prowadź mnie do Jezusa, abym razem z Tobą, z wszystkimi Aniołami i Świętymi, osiągnąwszy swoje miejsce w Mistycznym Ciele, uwielbiał Go razem z Wami, a przez NIEGO OJCA w DUCHU ŚWIĘTYM. Amen.