RÓŻANIEC NIENARODZONYCH

W objawieniach Maureen Sweeney – Kyle m.in. z dnia 7 października 1997, (Święto Różańca Świętego), Matka Boża kieruje Słowa z prośbą o modlitwę na Różańcu Dzieci Nienarodzonych, ubolewając że jeszcze nigdy w historii świata macierzyństwo nie było tak błędnie zrozumiane i niedoceniane, i nigdy dotąd życie w łonie matki nie było w takim niebezpieczeństwie.

„Królowo Niebieska, za pomocą tego Różańca jednoczymy wszystkich grzeszników i wszystkie narody z Twoim Niepokalanym sercem”.

„Ojcze Niebieski, w czasie tego światowego kryzysu spraw, niech każda dusza znajdzie swój spokój i bezpieczeństwo w Twojej Boskiej Woli. Daj każdej duszy łaskę zrozumienia tego, iż Twoja Wola znaczy: Święta Miłość w chwili obecnej”.

„Życzliwy Ojcze, oświeć każde sumienie, aby rozpoznało, gdzie sprzeciwia się Woli Bożej i kroczy po bezdrożach. Daj światu łaskę nawrócenia i czas na wprowadzenie go w życie. Amen.”

„Jezusie , Boże Dziecię, prosimy Cię w tym Różańcu, usuń z serca świata gotowość do popełniania grzechu aborcji. Oddal cień ułudy, którą szatan zaszczepił w serca, a która ukazuje seksualną samowolę jako wolność, odsłoń jej prawdziwe oblicze – niewolnictwo grzechu. Zaszczep w sercach świata na nowo głęboki szacunek dla życia od momentu poczęcia.”

„Ja jestem Ojcem Przedwiecznym – Ja jestem teraz.

Zanim rozpoczął się czas , zanim stworzyłem czas i przestrzeń, znałem ciebie. Wiedziałem, co będziesz w tej obecnej chwili czyniła. Znałem już wtedy grzechy, które ty popełnisz. Znam dokładnie twoje słabości również teraz. Kocham ciebie. To orędzie, które Tobie w święto Siedmiu Boleści Maryi zostało dane, przyszło z pełnego troski serca twojego Ojca. Ono zostało ofiarowane jako ostatnia alternatywa dla nadchodzącej Bożej sprawiedliwości w obliczu tak wielkiej ilości grzechów i błędów świata.

Jeśli wszystkie narody posłuchają, jeśli przewodnicy kościołów na całym świecie moje życzenie wypełnią, wtedy serce świata jeszcze raz przyoblecze się w niewinność. Przywódcom świata zostaną pokazane ich błędy i zostaną one im udowodnione. Mam jednakże tak wiele wyrozumiałości, o człowiecze, że ja tego życzenia( poświęcenia) nie żądam w określonym czasie. Jednak wypełnij moją prośbę jeśli mój głos przez to orędzie słyszysz. To jest Moja Boska Wola. Mówię do wszystkich kościołów, do wszystkich rządów, do wszystkich duchownych. Mówcie głośno następującą modlitwę o sprawiedliwość:

[1]Powyższe objawienia przepisane z książeczki: Jak powstał ten wyjątkowy różaniec i jakie obietnice są z nim związane? , , Irena Kolasa, Solec Kujawski, Poland; Declan & Carmel Waters, Holy Love Ministry, Coppingers Court, Powerscourt Lawns., Waterford, Ireland, Szczegóły na stronie: www.holylove.org .