90 dniowa krucjata za Ojczyznę Słowem Bożym przeciwko mocom zła

Siostra Zofia wielokrotnie odnotowała w swoich zapiskach, aby czytać, słuchać, znać Słowo Boże i nim żyć.

Dnia 26.12.2004 roku w trosce o Ojczyznę pyta się Boga i otrzymuje odpowiedź:

Czytać trzeba przez 90 dni, aby Słowo Boże zajaśniało nad Polską

To wezwanie jest aktualne i dzisiaj !!! Przypominamy o tym z natchnienia Bożego dla dobra nas i Polski !!!

Wszystkich rycerzy a także wszystkich zatroskanych o losy kraju wzywa się obecnie do skutecznej krucjaty Słowem Bożym przeciwko mocom zła tą praktyka duchową jaka otrzymała od Boga s. Zofia blisko 17 lat temu.

Poniżej zamieszczamy teksty z książki „Miłość do Boga i bliźniego”.

Dnia 26.12.2004 r.

Od kilku dni proszę Boga jak pomóc Ojczyźnie. Po Mszy Świętej i po półgodzinnym czytaniu Pisma Świętego otrzymałam odpowiedź.

Jezus: Łaską od Boga jest ratunek dla Polski poprzez Ewangelię – Słowa Boże i Apostołów.

Czytać trzeba przez 90 dni, aby Słowo Boże zajaśniało nad Polską. Trzeba znaleźć wielu ludzi o dobrym sercu, aby lud polski odnowił się poprzez Słowo Boże. Fundamentem odnowy jest Ewangelia.

Ja, Jezus, nadal działam poprzez Słowo, które Ciałem się stało i mieszka wśród was. Daję wam moc zwycięstwa, że Moje słowa są żywe i prawdziwe. Niech wasza wiara w te Słowa będzie silna, a Król Miłosierdzia Bożego otworzy wam drzwi, a Królestwo Boże będzie wśród was.

Dnia 09.05.1996 r.. Tolkmicko

Córko Moja, gdyby ludzie znali Pismo Święte i czytali je z bojaźnią Bożą, to zrozumieliby wiele spraw Bożych i żyli według wskazań Bożych, ale ludzie nie mają czasu czytać Pisma Świętego ani chodzić do kościoła. Trzeba słuchać, co mówi Ewangelia.

Dnia 05.10.1997 r.

Żyjcie na co dzień Pismem Świętym. Tam znajdziecie wszystkie Moje słowa, wypowiedziane do Moich apostołów. Te słowa dzisiaj są takie same, jak były kiedyś! To jest żywe słowo, które przekazuję wam przez Pismo Święte i przez Moich wybranych, którzy mówią do was. To nie oni mówią, to Ja przemawiam przez ich serca, bo w ich sercach znajduję swoje mieszkanie. Wtedy mogę mówić przez nich.

Dnia 05.07.1994 r.

Człowiek powinien czytać Pismo Święte każdego dnia i żyć mądrością i nauką, jaką daje żywe Słowo Boże. Czytanie Pisma Świętego ułatwi człowiekowi znalezienie najlepszej drogi życia.