9 Mszy św. w Intencjach Matki Bożej i Legionu Małych Rycerzy MSJ, od 18-26.08.2020

odprawia ks. Krzysztof J.

O uwolnienie Polski i Kościoła od wpływu wrogów, bezbożnikówi szkodników, o dar wiary i modlitwy różańcowej dla Narodu i państwa polskiego przez wstawiennictwo Królowej Korony Polskiej i świętych Narodu Polskiego. 


W intencjach przebłagania i uwielbienia Boga Ojca i o Miłosierdzie Boże w intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Matkę Bożą, Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i ofiarodawców, / 9 intencjie poniżej/ o oślepienie szatana mocą Płomienia Miłości Niep. Serca Maryi,  o osłonę i ochronę św. Michała, św. Archaniołów i św. Aniołów, o moc wstawienniczą całego Dworu Niebieskiego  oraz świętych dusz czyśćcowych, pomnożone mocą modlitw, ofiar, władzą i Skarbem Kościoła Chrystusowego od początku chrześcijaństwa przez wszystkie wieki aż do chwili obecnej.

Intencje do Nowenny – 9 Mszy św. do Najświętszej Eucharystii

z możliwością osobistego ofiarowania przez 9 dni razem z odmawiana nowenną.

1. O publiczne uznanie i uwielbienie Króla Miłosierdzia i Polski – Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o wysłuchanie pierwszego dnia Nowenny do Najśw. Eucharystii w tym o nawrócenie grzeszników i dusz oziębłych oraz o powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele.

2. O publiczne uznanie i uwielbienie Króla Miłosierdzia i Polski – Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o wysłuchanie drugiego dnia Nowenny do Najśw. Eucharystii w tym o nawrócenie duchowieństwa i ich powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele.

3. O publiczne uznanie i uwielbienie Króla Miłosierdzia i Polski – Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o wysłuchanie trzeciego dnia Nowenny do Najśw. Eucharystii w tym o duchowe odnowienie parafii i diecezji i powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele.

4 O publiczne uznanie i uwielbienie Króla Miłosierdzia i Polski – Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o wysłuchanie czwartego dnia Nowenny do Najśw. Eucharystii w tym o wyrzucenie szatana modernizmu z Kościoła – o uwolnienie od wpływu demona duchowieństwa i świątyń oraz powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele.

5 O publiczne uznanie i uwielbienie Króla Miłosierdzia i Polski –  Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o wysłuchanie piątego dnia Nowenny do Najśw. Eucharystii w tym o wiarę, zgodę i pokorę w rodzinach i Polsce oraz o powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele

6 O publiczne uznanie i uwielbienie Króla Miłosierdzia i Polski –  Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o wysłuchanie szóstego dnia Nowenny do Najśw. Eucharystii w tym o specjalna osłonę i ochronę Najświętszego Sakramentu i o powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele.

7 O publiczne uznanie i uwielbienie Króla Miłosierdzia i Polski –  Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o wysłuchanie siódmego dnia Nowenny do Najśw. Eucharystii w tym o zachowanie wierności i wytrwania bez grzechu ciężkiego oraz o powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele

8 O publiczne uznanie i uwielbienie Króla Miłosierdzia i Polski –  Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o wysłuchanie ósmego dnia Nowenny do Najśw. Eucharystii w tym o łaskę rozpoznawania i demaskowanie złych duchów działających na miejsca, osoby i ludzi oraz o powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele

9 O publiczne uznanie i uwielbienie Króla Miłosierdzia i Polski –  Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz wynagrodzenie i przebłaganie za liczne grzechy, świętokradztwa, zniewagi, nadużycia i oziębłość dusz ludzkich wobec Eucharystii z prośbą o wysłuchanie dziewiątego dnia Nowenny do Najśw. Eucharystii w tym o wysłuchanie próśb Matki Bożej, Małych Rycerzy i ofiarodawców oraz o powrót do należnej czci Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele.