9-cio miesięczna nowenna do Matki Bożej z Guadalupe od 12.03.2024 do 12.12.2024 r.

Kardynał Raymond Burke ogłosił rozpoczęcie globalnej, dziewięciomiesięcznej nowenny do Matki Bożej z Guadalupe, która rozpoczyna się 12 marca 2024

(od 12 marca do 12 grudnia 2024 r.)

O Bogarodzico Dziewico, uciekamy się pod Twoją obronę i błagamy o Twoje wstawiennictwo w obliczu ciemności i grzechu, które coraz bardziej ogarniają świat i zagrażają Kościołowi. Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, dał nam Ciebie za Matkę, gdy umierał na krzyżu dla naszego zbawienia. Tak samo w 1531 roku, kiedy ogarnęły nas ciemności i grzech, posłał Cię na wzgórze Tepeyac, jako Matkę Bożą z Guadalupe, abyś prowadziła nas ku Temu, który sam jest naszym światłem i naszym zbawieniem.

Poprzez Twoje objawienie na Tepeyac i Twoją stałą obecność z nami na cudownym płaszczu Twojego posłańca świętego Juana Diego, miliony dusz nawróciły się na wiarę w Twojego Boskiego Syna. Poprzez tę nowennę i nasze poświęcenie się Tobie, pokornie błagamy o Twoje wstawiennictwo w intencji naszego codziennego nawracania się do Niego i nawrócenia miliony innych, którzy jeszcze w Niego nie wierzą. Prowadź nas w naszych domach i w naszym narodzie ku temu, który jako jedyny odnosi zwycięstwo nad grzechem i ciemnością w nas samych i na całym świecie.

Zjednocz nasze serca w Twoim Niepokalanym Sercem, aby odnalazły swój prawdziwy i trwały dom w Najświętszym Sercu Jezusa. Prowadź nas zawsze w naszej życiowej pielgrzymce do wiecznego domu z Nim. Niechaj nasze serca, zjednoczone z Twoim Sercem, zawsze pokładają ufność w Bożej obietnicy zbawienia, w Jego niesłabnącym Miłosierdziu wobec wszystkich, którzy zwracają się do Niego z pokornym i skruszonym sercem. Poprzez tę nowennę i nasze poświęcenie się Tobie, Dziewico z Guadelupe, prowadź wszystkie dusze w Ameryce i na całym świecie ku Twojemu Boskiemu Synowi, w którego imię wznosimy nasze modlitwy. Amen.

Kardynał Raymond Leo Burke

Modlitwa do codziennego odmawiania od 12 marca do 12 grudnia 2024 r