8 grudnia 2020 w Kraśniku

8 grudnia 2020 r. zgodnie z życzeniem Matki Bożej modliliśmy się w godzinie łaski dla świata w kościele Miłosierdzia Bożego w Kraśniku. O godzinie 11.30 była odprawiona Msza Święta w następującej intencji: ” Podziękowanie Ojcu Przedwiecznemu za Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Podziękowanie Matce Bożej za opiekę i wstawiennictwo nad nami oraz prośba o ocalenie nas,naszego Narodu i naszej Ojczyzny od wszelkiego zła.”
Następnie prowadziliśmy adoracje przy wystawionym Przenajświętszym Sakramencie do godz. 13-tej z minutami.  Było dość dużo ludzi.

 

Pamiętaliśmy też o Matce Bożej z Guadalupe 12 grudnia br.  . Przy figurce Matki Bożej z Guadalupe odmówiliśmy przed Mszą Świętą litanię do Matki Bożej z Guadalupe okrywającej płaszczem / z naszego Głosu MR / oddając nas i nasze rodziny pod Jej obronę.