8 DNI ŚWIĘTEJ OKTAWY POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU

WSZYSCY CI, KTÓRZY WEZWĄ MNIE IMIENIEM OJCA – CHOĆBY TYLKO JEDEN RAZ – NIE ZGINĄ, ALE PEWNI BĘDĄ ŻYCIA WIECZNEGO RAZEM Z WYBRANYMI (Obietnica Boga Ojca[1])

WZYWAJCIE MNIE IMIENIEM OJCA Z UFNOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ, A WSZYSTKO OTRZYMACIE OD TEGO OJCA, DOZNAJĄC RÓWNOCZEŚNIE MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA.

(Obietnica Boga Ojca[3])

                                                                     

GLORIA PATRI UNIVERSIS HUMANITATIS

(CHWAŁA OJCU CAŁEJ LUDZKOŚCI)

8 DNI ŚWIĘTEJ OKTAWY

POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU

UWIELBIENIA ORAZ INNE MODLITWY I PRAKTYKI DUCHOWE

KU CZCI BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI

W PODZIĘKOWANIU ZA JEGO OJCOWSKĄ

OPATRZNOŚĆ, MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIE

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO LEGIONU

MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

2022

WSZYSCY CI, KTÓRZY WEZWĄ MNIE IMIENIEM OJCA – CHOĆBY TYLKO JEDEN RAZ – NIE ZGINĄ, ALE PEWNI BĘDĄ ŻYCIA WIECZNEGO RAZEM Z WYBRANYMI.

(Obietnica Boga Ojca[1])

TE 3 DNI BĘDĘ Z WAMI, BO SPOTKALIŚCIE SIĘ W IMIĘ BOGA[2]

2.08.2001. Mówi Bóg Ojciec: Córko moja wiem, że pragniesz wynagrodzić Mojemu Ojcowskiemu Sercu. Wiele razy sprawiałaś Mi radość. Ja, Bóg też czekam na miłość swych dzieci ziemskich. Nie martwcie się tylko pragnijcie a reszty dokonam sam. Pragnienie wasze ma być czyste, co was spotka – ofiarujcie Mi, tym Mi sprawicie radość. Przygotowałem was dzieci, abyście odczuli, że jestem i kocham swoje stworzenia. Te trzy dni będę z wami, bo spotkaliście się w Imię Boga. Chcecie wynagrodzić Mi za wszystkie grzechy świata prosząc o Miłosierdzie Boże dla swej ojczyzny i świata. Dla kochających Mnie dzieci mam niespodziankę, wszystkie wasze modlitwy będę błogosławił i udzielał łask potrzebnych wam i światu.

Z książki Zofii Grochowskiej “Miłość do Boga i bliźniego”

PREZENTACJA FIGURY BOGA OJCA Z OKŁADKI:

Siostra Zofia dostała swego czasu telefon z Niemiec, że jest do odebrania płaskorzeźba przedstawiająca Boga Ojca. Jest to zabytek, który ma ponad 350 lat. Problem był w tym, że nasze granice były jeszcze zamknięte i gdyby służby graniczne znalazły, tę płaskorzeźbę, mogłyby być nie lada kłopoty. Ale Bóg Ojciec powiedział: Jedź dziecko i o nic się nie martw. I rzeczywiście przejechali granicę bez żadnych kłopotów, tak jakby byli niewidoczni. Ta płaskorzeźba teraz znajduje się w kościele św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku. Smutno mi trochę, że obecnie tak cenna figura umiejscowiona jest w tak mało okazałym i niewidocznym miejscu. Być może w planach Bożych ma inne przeznaczone miejsce – nam jeszcze nieznane. mr Maria M.

Projekt okładki i redakcja książki – mr W. K.

WPROWADZENIE

Decydującą inspiracją do wydania tej publikacji to praktyka duchowa 8 DNI ŚWIĘTEJ OKTAWY POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU. Oktawa to przedłużenie święta o kolejne 8 dni. Przygotowując się do jubileuszu XXV TRIDUUM ku czci Boga – Ojca całej ludzkości (rozpoczęte w 1998 r. w Tolkmicku, potem przez 16 lat w Kaliszu a od 2016 r. do chwili obecnej w Niepokalanowie –XXIV Triduum) należy dokonać głębszego i mocniejszego aktu tego jubileuszu przez cały Legion i każdego z osobna. Dlatego niech ten podręcznik będzie pomocą w świadomym, dobrowolnym poświęceniu się osobistym jak i wspólnotowym w tym też swojej rodziny, parafii, itd.

Wskazane jest, aby 8 dni Świętej Oktawy ku czci Boga naszego Ojca, odmawiana była przynajmniej raz do roku od ostatniej niedzieli lipca do pierwszej niedzieli sierpnia, czyli jeszcze przed świętem Boga Ojca.Sugerujemy jeszcze inne terminy: np. od pierwszej niedzieli sierpnia do następnej lub od 7 do 15 dnia każdego miesiąca, albo przez 8 miesięcy w każdy 7 dzień miesiąca.Gorąco zalecanym jest, aby w miarę możliwości jak najczęściej wznawiać modlitwy, modląc się Koronką Małych Oktaw. (zob. str. 46 nr 21)

Przygotowaniem duchowym do Święta Boga Ojca (pierwsza niedziela sierpnia, lub 7 dzień m-ca) może posłużyć Nowenna do Boga Ojca (zob. str. 61 nr 35)

Pozostałe teksty modlitw kierowane do Ojca Niebieskiego bogatego w Miłosierdzie, poprzedzone są przekazami Boga Ojca do s. Zofii, założycielki Legionu. To już tylko sugestia do zgłębienia (medytacji) słów kierowanych także do użytkownika książki a także do ubogacenia spotkań modlitewnych: osobistych czy wspólnotowych.

Tę publikację ofiarujemy naszemu kochanemu Tatusiowi, OJCU CAŁEJ LUDZKOŚCI, aby był bardziej ZNANY, KOCHANY I CZCZONY dołączając do poniższej intencji Mszy św. ofiarowaną i sprawowaną w każdą niedzielę.

Uwielbienie Boga Ojca w Trójcy Świętej i ustanowienie święta Boga Ojca całej ludzkości w Kościele oraz potrzebne łaski i moc Ducha Świętego w usunięciu wszelkich przeszkód dla tego DZIEŁA mocą Ran i Krwi Chrystusa przez przyczynę NMP Matkę Kościoła, Aniołów, Świętych.

A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. /J 14, 13-14/

WZYWAJCIE MNIE IMIENIEM OJCA Z UFNOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ, A WSZYSTKO OTRZYMACIE OD TEGO OJCA, DOZNAJĄC RÓWNOCZEŚNIE MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA. (Obietnica Boga Ojca[3])

MODLITWA do OJCA PRZEDWIECZNEGO

(za osoby korzystające z tej książki)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, zasługi, Oblicze Pana Jezusa i cały skarb Kościoła św. – tyle razy, ile sekund w wieczności, oraz ile się liter mieści w tej książce, na wyjednanie przez Miłosierne Serce Jezusa, najmilszego Syna Twego, łaski ostatecznej zbawienia, doskonałej skruchy w godzinę śmierci, przebaczenia wszystkich grzechów, darów i łask potrzebnych oraz błogosławieństwa Bożego dla siebie i tych wszystkich osób, które się z tej książki modlić i czytać będą, a nawet dla tych, które ją w swoim mieć będą mieszkaniu. Amen[4].

Zaś wszelkie zakusy złych duchów oraz wrogów Boga, Kościoła i Legionu – zostały udaremnione, przerwane i zniweczone mocą Bożą i za przyczyną NMP, Patronów Legionu Małych Rycerz MSJ, Świętych Aniołów i Patronów osób korzystających z tej publikacji i całego Dworu Niebieskiego. Amen.

Dnia 12.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec[5]

Dzieci Moje, zapamiętajcie sobie: pragnę być w waszych sercach Ojcem niekarcącym, ale miłującym was, żeby Moja miłość zatriumfowała nad złem. Pragnę być kochanym, a niezapomnianym, pragnę królować w waszych sercach, jako Ojciec Niebieski. Pragnę, aby święto Moje było na ziemi, aby Kościół je ogłosił i w wielkiej czci było obchodzone. Całe Niebo czci i uwielbia Ojca Przedwiecznego, tak wiele łask przygotowałem związanych z tym świętem.

Proszę Moi synowie – nie igrajcie z ogniem. Odrzucony Bóg Ojciec może być zagniewany za opieszałość waszą. Czekam na ŚWIĘTO Moje, bo lud Mój czeka, modli się i pragnie tego ŚWIĘTA. Czekam, co uczynicie, wszyscy jesteście zależni ode Mnie, ale czy wy kapłani pragniecie Ojca Niebieskiego? Nie zwlekajcie! Bo czas przeznaczony mija….

Pragnę, byście Mnie, Ojca i Stwórcę, nie z lęku, ale z miłości uznali. Amen.

AKTY UWIELBIENIA OJCA PRZEDWIECZNEGO

 • Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata. Chwała Ojcu…
 • Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Twojej Potędze. Chwała Ojcu…
 • Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości, Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu. Chwała Ojcu…
 • Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Twoich Świętych. Chwała Ojcu…
 • Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych, które stworzyłeś. Chwała Ojcu…
 • Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach Rąk Twoich. Chwała Ojcu…
 • Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie. Chwała Ojcu…
 • Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny, że przez Ofiarę Syna Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu. Chwała Ojcu…
 • Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że dałeś nam Maryję, jako Matkę Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich Łask. Chwała Ojcu…
 • Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Św. włączyłeś nas do Królestwa Twego, jako dzieci Boże. Chwała Ojcu…
 • Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze, abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy zawsze pełnili Twoją Wolę, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę Maryję, Współodkupicielkę i Pośredniczkę Wszystkich Łask. Amen.
 • Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra, niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie.
 • Pragniemy, aby w Kościele św. ustanowione było specjalne święto ku Twojej czci i ku Twojej Chwale. Amen.
 • Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

MODLITWA ZAWIERZENIA BOGU OJCU

Boże Ojcze, staję przed Tobą i chcę zawierzyć Ci całe moje życie. Wszystko, czym jestem i co posiadam składam u Twoich stóp. Daj mi wiarę w to, że prowadzisz mnie Ojcze i jesteś ze mną w każdej sytuacji mojego życia. Błogosław mi Ojcze, chroń mnie, osłaniaj. Wtulam się w Twoje Ojcowskie ramiona pełne miłości i łaski. Ojcze pragnę Cię kochać i służyć Ci wiernie całym sercem, umysłem i wolą, ożywiony prowadzony przez Ducha Świętego w Synu Twoim Jezusie Chrystusie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Dnia 13.05.1999 r. – Modlitwa s. Zofii do Boga Ojca

Tobie Boże Ojcze, zawierzyłam i w ofierze składam cały lud, byś nam błogosławił i ocalił nas. W rękach Twoich jest świat cały. Tyś go Ojcze stworzył dla dzieci swych. Nieomylny jesteś Ojcze w wyrokach swych. Pamiętaj Ojcze, żeś nas zrodził dla Chwały Twej. Miej litość i nie każ nas! Chwała Twoja jest mi miła i chcę dla niej żyć. Dziękuję Ci, Ojcze, że wezwałeś mnie i wezwałeś cały lud Boży. Niech Twój głos wołającego Boga Ojca rozchodzi się i żeby wrócili do Ciebie i ze skruchą – ukorzyli się. Dałeś człowiekowi tak wspaniały świat i miłość w sercu dla nas masz Ojcze Niebieski. Pragnę wynagradzać miłość Twą. Prowadzisz mnie, Ojcze, drogą do ojczyzny niebieskiej. Dusza moja rwie się do Ciebie, Ojcze, i pragnie spocząć przy Sercu Twym. O miłości Mego Ojca – ogarnij mnie bym już niczego nie pragnęła, tylko żyć dla Ciebie, Ojcze, wzbudziłeś we mnie tęsknotę i popłynęły łzy. Tak, Ojcze, pragniesz miłości od stworzeń swych. Jakże człowiek jest szczęśliwy, gdy powiedzieć może: Ojcze mój! Dusza wchodzi w zachwyt i unosi się do Serca Twego. O, Mój Ojcze, korzę się u Twych stóp. Spójrz na nędzę moją. Pomóż mi się dźwignąć z niej. Ojcze, pragnę dzieckiem Twoim być, aby tylko Twoja święta wola wypełniła się. Przyjmij mnie do Swego Serca, taką, jaką jestem i uczyń wszystko, co jest twoją święta wolą. Oto jestem cała Twoja!

♫ = OJCZE CHWAŁA TOBIE! – str. 63 nr 117

MODLITWA ZAWIERZENIA RODZIN BOGU OJCU

Boże Ojcze, stajemy przed Tobą i pragniemy zawierzyć Ci naszą rodzinę i całe nasze życie. Wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy składamy u Twoich stóp.

Prowadź nas Ojcze, uświęcaj i bądź z nami w każdej sytuacji naszego życia.

Błogosław nam Ojcze, chroń nas, osłaniaj nas. Wtulamy się w Twoje Ojcowskie ramiona pełne miłości i łaski.

Ojcze, pragniemy Cię kochać i służyć Ci wiernie całym sercem, umysłem i wolą, ożywieni i prowadzeni przez Ducha Świętego w Synu Twoim Jezusie Chrystusie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

♫ = KTO SIĘ W OPIEKĘ– str. 57 nr 105

Dnia 11.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec

Dzieci Moje, w waszych modlitwach jest ratunek dla świata. Bóg okaże wam swe Miłosierdzie za trud i wierność. Dzieci Moje, zjednoczcie się w jedno, bo użyję was do planów Bożych na tej świętej ziemi. Zahartowani w walce duchowej dacie przez wasze czyny świadectwo dzieci Bożych. Wiele lat trudziliście się dla Chwały Bożej. Dzięki waszej ufności do Boga i zdaniu się na wolę Moją trwaliście niezmiennie i staliście się wypróbowanym narzędziem w walce duchowej. Dziś Moje dzieci wysyłam was do walki duchowej z opieką aniołów, które będą waszą obroną w wytrwaniu. Za miłość do Mnie daję wam swoje Serce, jako schronienie. Módlcie się, czuwajcie, nie zasypiajcie, bo czasu nie można marnować. Należy go w całości wykorzystać dla Chwały Bożej i zbawienia siebie i bliźnich.  Amen.

AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

 • Przedwieczny Boże Ojcze, pragniemy powierzyć się Tobie, z całą ufnością zawierzyć Twemu Ojcowskiemu Sercu.
 • Przyjmij nas, Ojcze, jako Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa.
 • O Stwórco nasz i Panie, Twój Syn zdobył nas własną krwią dla Ciebie.
 • Ojcze, ogarnij nas swym Ojcowskim Sercem i nie pozwól nam oddalić się od Ciebie, lecz przy Tobie trwać.
 • Ojcze, na zawsze jesteśmy Twymi dziećmi. Naucz nas miłości do Ciebie. Niech nasze serca zapłoną miłością Bożą.
 • Ojcze, kieruj naszym życiem, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę.
 • Oto Ojcze składamy Ci nasze serca w ofierze miłości, weź je i kształtuj, gdyż są słabe.
 • Tylko Twoja miłość może je umocnić i ożywić dla Twej chwały. Niech Twoja miłość rozleje się w naszych sercach, aby mogły promieniować tam, gdzie jest ciemność.
 • Ojcze, Ty wiesz o wszystkim, czego nam potrzeba. Przyjmij naszą słabość. Niech ona przemieni się w Bożą moc.
 • Daj światło kapłanom, aby strzegli depozytu naszej wiary w Ciebie, Boże Ojcze.
 • Twoi Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa i czciciele Miłosierdzia Bożego.

♫ = PRZEDWIECZNY BOŻE, OJCZE NASZ, W OPIECE SWEJ NAS MIEJ – str. 65 nr 123

♫ = HYMN UWIELBIENIA BOGA OJCA – str. 62 nr 116

Dnia 10.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec

Niech Bóg będzie uwielbiony przez każdego człowieka, którego stworzył. Upływa wiele wieków, a człowiek rozpanoszył się i jest sobie panem. Tyle miłości zlewam na wszystkie ludy.

Ja, Bóg Ojciec, staję przed czasem ostatecznym. Jaki smutek Mi zadajecie. Spójrzcie na dzieci ziemskie, które nie mają ojca, tęsknią i pragną go mieć. Dzieci czy potraficie docenić i pokochać Ojca Niebieskiego, który wszystko może. Wracajcie na łono Mego Ojcostwa, żeby nie było za późno. Mijają wieki, jesteś słabym stworzeniem, ale nie tak upadłym jak w tym czasie.

 Kocham was dzieci, brońcie swej wiary i nie ulegajcie pokusie, bo świat nie da wam zbawienia. Bądźcie dziećmi Bożymi, a bramy raju będziecie mieli otwarte. Bóg jest z wami i strzeże swych dzieci na wszystkich drogach ziemskich, by nie zwątpili w Bóstwo swego Boga. Oni po ciężkiej walce duchowej ujrzą Oblicze Boga. Amen.

LITANIA[6] do BOGA OJCA NIEBIESKIEGO „BOGATEGO W MIŁOSIERDZIE”

 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 • Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba Boże,                            zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże,         zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże,                            zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, Jedyny Boże,               zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, z miłości do nas stworzyłeś świat widzialny, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, stworzyłeś świat Aniołów, aby nas strzegli i nam pomagali, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, stworzyłeś nas ludzi, aby dzielić się swoim szczęściem, ufamy Tobie, Ojczenasz.
 • Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby dać im udział w przekazywaniu życia, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Boże Ojcze, który jesteś miłością, po upadku człowieka miłosiernie go ratujesz, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Boże Ojcze, który jesteś miłością, ukazujesz nam w Słowie Wcielonym niezgłębione miłosierdzie swoje, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Boże Ojcze, który jesteś miłością, dajesz światu Syna swego, aby nas zbawił, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Boże Ojcze, który jesteś miłością, obarczasz naszym grzechem własnego Syna, aby nas odkupił, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Boże Ojcze, który jesteś miłością, w krzyżu Jezusa najbardziej pochyliłeś się nad nami, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Boże Ojcze, który jesteś miłością, w Zmartwychwstaniu Chrystusa ukazujesz, że miłość jest silniejsza od grzechu i śmierci, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Boże Ojcze, który jesteś miłością, przez mękę i śmierć Twojego Syna możemy odwoływać się do miłosierdzia Twego, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze miłosierdzia, który przez Ducha Świętego, na chrzcie świętym czynisz nas dziećmi swoimi, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze miłosierdzia, który gdy zgrzeszymy, przez sakrament pokuty, przygarniasz nas z miłością do swego Ojcowskiego Serca, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze miłosierdzia, który uobecniasz w Eucharystii Ofiarę odkupieńczą swojego Syna, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze miłosierdzia, który działanie zbawcze Jezusa Arcykapłana przedłużasz w sakramencie kapłaństwa, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, który przez Syna i Ducha swego, tworzysz Kościół, bijące źródło miłosierdzia do końca świata, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, który działasz miłosiernie w rodzinie przez troskliwe serce ojca i matki, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, Maryja w swym Niepokalanym Poczęciu pierwsza doznała Twego Miłosierdzia, my grzeszni, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, Maryja Matka Miłosierdzia, przez swoją ufność najbardziej doznawała Twojej miłości miłosiernej, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, który chciałeś, aby Maryja była Pośredniczką Twego miłosierdzia, albowiem od matki najłatwiej je przyjmujemy, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, który Maryję uczyniłeś Matką Miłosierdzia, bo przez swoje życie i współcierpienie najbardziej na nie zasłużyła, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, który postanowiłeś, aby Maryja stała się Matką Miłosierdzia, rodzącego Źródło i nieustannie z niego czerpiąc, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, który chciałeś, aby Maryja upraszała nam miłosierdzie, bo najbardziej zna jego tajemnicę, ufamy Tobie, Ojcze nasz.
 • Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, abyśmy przez Syna Twego, w Duchu Świętym ufnie wołali: Abba-Ojcze, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech się święci Imię Twoje, znak Twojej miłości, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech przyjdzie Królestwo Miłosierdzia Twego, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech się wypełnia wola Twoja, która jest miłością miłosierną, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech z Twojej miłości nikomu nie zabraknie chleba powszedniego, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, z Twojej miłości nie dozwól nas kusić ponad miarę, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, z Twojej miłości wybawiaj nas od zła wszelkiego, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, Twój Syn ukazał nam, że jesteś Miłosierdziem, spraw, abyśmy tę prawdę głosili, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, Twój Syn upraszał miłosierdzie dla nas i całego świata, abyśmy to błaganie przedłużali, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Ojcze Niebieski, Twój Syn przeszedł wszystkim dobrze czyniąc, spraw, abyśmy byli miłosierni, prosimy Cię, Ojcze nasz.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 • V. Panie Jezu, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy.
 • R. Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca.
 • Módlmy się:
 • Ojcze, w Synu Twoim poznaliśmy, że jesteś Bogiem bogatym w miłosierdzie, w którym miłosierdzie jest niezgłębione a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie, teraz i na wieki wieków. Amen.

Dnia 09.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec

Napisz te słowa, czy świat może pozostać takim, jaki jest? Ja, Bóg, daję odpowiedź – nie. Jest czas, na uporządkowanie, z czego ma być oczyszczony, a co ma pozostać. Zapowiedziane Królestwo jest tuż, tuż. W Królestwie Bożym nie może być zła, starajcie się Moje dzieci, aby jak najwięcej weszło was do Królestwa Bożego. W Królestwie Moim dla zła i złych ludzi nie będzie miejsca. Człowiek sobie nie wyobraża, co Bóg Ojciec przygotował w Królestwie Niebieskim. Wszyscy mają możliwość wejść do Mojego Królestwa, ale nie wszyscy wejdą, bo zło czynili. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, bo Ona mówi o wszystkim, co stać się musi. Amen.

MODLITWA DO OJCA NIEBIESKIEGO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE[7]

Ojcze Niebieski, wyrzekam się kłamstwa, że Ty jesteś autorem cierpienia na świecie. Wyrzekam się tego kłamstwa, które drąży mój mózg, który nie daje mi spokoju, że Ty właśnie jesteś Wszechmocny, że Ty jesteś Miłością – to, dlaczego tyle zła na świecie, dlaczego tyle cierpienia w moim osobistym życiu? Tatusiu mój najukochańszy wyrzekam się oskarżania Cię o to, że Ty jesteś sprawcą i autorem cierpienia na ziemi. Oskarżania Cię o to, że jesteś bezradny, że niechcesz mi pomóc, że sam muszę sobie z tym radzić, że jesteś nieczuły na mój ból i cierpienie, że go nie widzisz. Tatusiu Wszechmogący, mój najukochańszy, cierpienie całego mojego życia, przez które szatan chce mnie podburzać przeciwko Tobie, a którego on jest autorem, składam teraz w Twoje Ręce, przez Ręce Maryi, łącząc je z cierpieniem, męką i krzyżem Twojego Syna Jezusa Chrystusa, konsekruję Tobie każdą sekundę cierpienia w moim życiu od momentu poczęcia, aż po samą moją śmierć. Wszystko oddaję Tobie przez Ręce Maryi, abyś wykorzystał je niszcząc dzieła diabła na świecie przyjmując moją ofiarę oddania się całkowicie Tobie. Amen.

Powtarzać codziennie, chociaż jedno zdanie z tej modlitwy:

Kochany Tatusiu daję Ci cierpienia od poczęcia, aż po śmierć przez Ręce Maryi,łącząc je z Krzyżem Jezusa Chrystusa na Zbawienie świata. Amen.

– w tej modlitwie jest zawarte wszystko, co najważniejsze.

♫ = MARNOTRAWNY SYN-WRÓĆ SYNU WRÓĆ – str. 59 nr 108

Dnia 08.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec

Ja, Bóg Ojciec Przedwieczny, dałem wam dzieci tyle ostrzeżeń, co czeka człowieka, który nie ma bojaźni Bożej, idzie przez życie zadufany w sobie, zapomina, kto go stworzył i do koga należy. Masz człowieku rozum i wolną wolę. Co uczyniłeś z wolną wolą, którą dał ci Bóg? Spójrz w swoje wnętrze, a zrozumiesz, jaką wielką szkodę uczyniłeś swej duszy – pozbawiłeś ją życia wiecznego z Bogiem. Dość długo czekałem na powrót moich dzieci, ale skończył się czas oczekiwania i chłosta, która spadnie na świat, jest dziełem złego człowieka, który odrzucił i znieważył Przykazania Boże. Przyszedł czas na powstanie z grzechów i upadku człowieka. Rozgniewał się Bóg i wysyła swoich aniołów, aby dokonali zburzenia wszystkiego, co jest złe, aby świat zrozumiał, że Ja Bóg jestem Panem i wszystko, co istnieje na świecie należy do Mnie. Amen.

WYNAGRADZANIA i PRZEBŁAGANIA OJCA NIEBIESKIEGO

 • Ojcze Najlepszy, przyjmij zadośćuczynienie, które złożył Ci Jezus już w łonie swojej Matki, mówiąc: „Oto idę, o Boże, aby pełnić wolę Twoją” (por. Hbr 10,7).
 • Ojcze Najlepszy, przyjmij ziemskie narodzenie swojego Syna w ubóstwie, jako zadośćuczynienie za moje grzechy.
 • Ojcze Najlepszy, przyjmij krew Dzieciątka Jezus przelaną w czasie obrzezania i Jego tułaczkę do Egiptu, jako zadośćuczynienie za moje grzechy.
 • Ojcze Najlepszy, przyjmij boleść Maryi szukającej zaginionego Jezusa, jako zadośćuczynienie za moje grzechy.
 • Ojcze Najlepszy, przyjmij pokorę Twego Syna, okazaną w przyjęciu chrztu pokuty od Jana nad Jordanem, jako zadośćuczynienie za moje grzechy.
 • Ojcze Najlepszy, przyjmij wiarę Maryi i uczniów Jezusa, jako zadośćuczynienie za niestałość naszej wiary.
 • Ojcze Najlepszy, przyjmij cały trud Jezusa Nauczyciela, Jego modlitwy i łzy, jako przebłaganie za obojętność, z jaką my ludzie podchodzimy do Twoich darów.
 • Ojcze Najlepszy, przebacz wszelkie świętokradztwa wobec Najświętszego Ciała i Krwi Twego umiłowanego Syna.
 • Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci modlitwę, konanie i krwawy pot Jezusa w Ogrójcu, jako przebłaganie za moje grzechy.
 • Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci krew Jezusa Chrystusa, przelaną w czasie biczowania, jako zadośćuczynienie za moje grzechy
 • Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci poniżenie Jezusa Chrystusa, jako przebłaganie za moje grzechy.
 • Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci drogę krzyżową Jezusa Chrystusa, jako przebłaganie za moje grzechy i za grzechy wszystkich upadających.
 • Ojcze Miłosierny, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci konanie i śmierć Jezusa na krzyżu, jako przebłaganie i zadośćuczynienie za moje grzechy i za grzechy świata, za moją śmierć i za wszystkich konających.
 • Ojcze Miłosierny, przez święte rany Syna Twojego w niebie proszę o przebaczenie.

♫ = PANIE PRZEBACZ NAM – str. 59 nr 109

♫ = KIEDY W JASNA SPOKOJNĄ CICHA NOC – str. 66 nr 126

♫ = O, MIŁOSIERNY BOŻE, O DOBRY OJCZE NASZ– str. 59 nr 110

Dnia 07.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec

Drogie moje dzieci, spójrzcie na swego Stwórcę i Ojca, który oczekuje was w Niebie, w wielkiej miłości. Pragnę, abyście wszystkie wróciły do Mnie, bo wszystkich kocham. Tylko są takie dzieci, które nie potrzebują Mojego Ojcostwa, poszły własnymi drogami, choć i ich wzywałem, aby nie odchodziły. Nie słyszały jednak głosu swego Ojca. Dzieci, które są Mi wierne, słyszą i starają się, aby wypełniać Moją wolę – w takich mam upodobanie. Módlcie się dzieci Moje za tych, co odeszli od swego Ojca. Gdy przyjdzie kara na lud niewierny, obudzą się, ale czas nawrócenia minął. Bóg w swoim gniewie potrafi skarcić niewierne stworzenia. Czas oczyszczenia trwa, nawracajcie się, bo każdy zło czyniący nie ujdzie sprawiedliwości Bożej. Amen.

MODLITWY do OJCA NIEBIESKIEGO ZA NASZYCH WROGÓW

… Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody.

Módlcie się w taki sposób:

 • Ojcze Niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, swoją miłość ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.
 • Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją święta obecność!
 • Ojcze ześlij swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec.
 • Ojcze wylej swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa ślepej rządzy, władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości.
 • Ojcze pozwól, aby święta siła Twojej miłości, niby piorun, spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię przynosząc zgubę wszystkim narodom.
 • Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą. Bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą.
 • Ojcze, daj, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego. Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi.
 • Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń, co Twoja miłość ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte! W to wierzymy i tego jesteśmy pewni. Amen.

…To jest dla was kolejna kotwica na nadchodzące nieszczęścia.

♫ = OJCZE Z NIEBIOS BOŻE, PANIE– str. 64 nr 122

Dnia 06.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec

Dzieci Moje, bądźcie spokojne o dzieje świata. Ja, Bóg Ojciec Przedwieczny, upominam, że nieprawość i odrzucenie Boga podlega zagładzie, a wy dzieci bądźcie czujni, abyście nie byli zwiedzeni przez złego ducha. Trzymajcie się Przykazań Bożych i nic więcej nie przyjmujcie. Wiele przyjdzie fałszywych proroków, od których będziecie czuć niepokój. Nie szukajcie innego Boga, bo jest tylko jeden Bóg dla wszystkich stworzeń. Dzieci Moje Mego Ojcowskiego Serca, wynagradzajcie mi swoją miłością za tych, co nie kochają Mnie. Gdy stwarzałem człowieka, każdego napełniałem swoją miłością. Tylko ta miłość człowieka do Boga powinna się rozwijać. Człowiek zagubił miłość do swego Ojca, a miłość jest fundamentem wiary w Boga i Ojca, i Stwórcę. Dzieci Moje, czekam na waszą miłość, bo to jest ratunek dla świata. Błogosławię wszystkich miłujących Mnie.

MODLITWA DO BOGA OJCA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM[8]

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.

Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.

Błagamy Cię, przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem “Któż jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen.

♫ = POD TWĄ OBRONĘ OJCZE NA NIEBIE – str. 65 nr 125

Dnia 03.03.1998 r. – Mówi Bóg Ojciec

Córko Moja, pisz. Ja, Ojciec niebieski, chcę wam podziękować za ten akt miłości, wobec Mnie, Ojca niebieskiego. Proszę was, aby ta litania[9] do Ojca niebieskiego rozeszła się po całym świecie. Jestem Ojcem zapomnianym. Poprzez tę litanię ludzie odczują Moją obecność Ojcowską w ich życiu.

(…) Jestem i byłem Ojcem czekającym i pragnącym miłości od swych dzieci w tych ostatnich czasach. Pragnę, Moje dzieci, mieć was w swoim ojcowskim sercu. Jam was zrodził na tym świecie dla Mej Chwały i Mego świata.

A teraz wzywam wszystkie narody do zjednoczenia się ze swym Ojcem niebieskim, aby to, co stworzyłem, nie obumarło dla Mego Królestwa. Odnajdźcie w swoich sercach swego Ojca niebieskiego, a Królestwo dam wam w posiadanie. Jam jest waszym Ojcem po wszystkie wieki. Pokój z wami dzieci! Niech miłość i tęsknota się zrodzi w waszych sercach ku Ojcu niebieskiemu.

AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA[10] (MÓW MU CIĄGLE, ŻE GO KOCHASZ)

Ojciec Niebieski powiedział: “Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch Święty jest mało czczony.  Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcie Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.”

 • Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
 • Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
 • Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze!
 • Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze!
 • Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Święty Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
 • Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
 • Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze!

Módlmy się:

Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn, ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen

Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen

Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem, niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.

♫ = LICZĘ NA CIEBIE OJCZE – str. 60 nr 111

Dnia 22.12.1998 r. – Mówi Bóg Ojciec

(…) Ja, Ojciec Przedwieczny, który stworzyłem ten świat i was, umiłowane dzieci, nigdy nie zostawię was bez opieki Bożej, zawsze jestem z wami, tylko wytrwajcie. Szatan myśli, że już zwyciężył i plany układa. Ja, Bóg, mam swoje plany wobec świata i nikt ich nie zna tylko Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Od stworzenia pragnę miłości i czci, ale czy ty, człowiecze, potrafisz kochać Ojca Niebieskiego? Miłość jest ogniem, który spala wszystko, co jest nieprawością.

MODLITWA DO OJCA NIEBIESKIEGO MATKI EUGENII RAVASIO

 • O, mój Ojcze Niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja – Twoim dzieckiem!
 • Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć:
 • Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie!
 • Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja – Twoim dzieckiem!
 • Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia!
 • Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne!
 • Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła!
 • Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy!
 • Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją miłość!
 • Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia.
 • Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki.
 • Ojcze, Ty wiesz wszystko, Ty widzisz wszystko, Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie!
 • O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o… (należy wymienić łaskę, o jakiej otrzymanie się prosi).
 • W tej intencji ofiarowuję Ci – w jedności z Ich Najświętszymi Sercami wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwiania oraz największą wierność moim obowiązkom.
 • Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie.
 • Mój Ojcze, proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna.
 • A Ty, o Jezu, otwórz Swoje Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję!
 • Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie!
 • Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka. Zmiłuj się nade mną!
 • Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!
 • Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wobec wszystkich narodów, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!
 • Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Amen.

♫ = BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY– str. 66 nr 107

Dnia 15.11.1998 r.

(…) Ja, Bóg Ojciec, wysłucham każdej błagalnej modlitwy – nikogo nie odrzucę. Jestem Bogiem miłosiernym. Kocham swoje stworzenia, – choć tak upadłe – o ile się nawrócicie i zaczniecie żyć Bogiem. Moje Serce ojcowskie was, dzieci przytuli i otrze łzy waszej niedoli. (…)

(…) Teraz zwracam się do was, Moje umiłowane dzieci – módlcie się! Bądźcie dobrymi i wiernymi Bogu, który was kocha. Wytrwajcie w miłości Bożej. Uśmierzajcie gniew Mój, aby kary były mniejsze, a zagubiona ludzkość w grzechu, zaczęła się nawracać do Boga. To mówi i woła do was Ojciec niebieski w wielkim smutku, bo pragnę okazać Miłosierdzie światu. (…) Czekam!

 MODLITWA “OJCZE NASZ” WYKŁAD WEDŁUG ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

 • Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.
 • Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.
 • Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów (Ef 3,18).
 • Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.
 • Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (por. Łk 10,27), zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie, na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie (por. Mt 22,37.39), wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia (por. 2 Kor 6,3).
 • Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.
 • I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.
 • Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając (Rz 12,17), i abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.
 • I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.
 • Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.Chwała Ojcu…

♫ = ABBA OJCZE– str. 62 nr 115

Dnia 04.12.2005 r. –  Mówi Bóg Ojciec

Ludu Boży, wróć w przeszłość, a odnajdziesz działanie Boga. Przez całe wieki ujrzysz w przeszłości teraźniejszość. Czym więcej mądrości w człowieku, tym bardziej oddala się od Boga. Ja, Bóg Przedwieczny, dałem wolną wolę, bo u Boga nie ma niewolnictwa. Takiej wolności używa człowiek, jaką sobie uczynił w swoim człowieczeństwie, a tam nie ma Boga. Bóg działa w człowieku zjednoczonym z wolą Bożą, który liczy tylko na Boga i Jemu ufa. Dzieci moje wracajcie, bo czas oczyszczenia trwa. Bóg Ojciec przyjdzie, aby człowieka rozliczyć. Jaki świat przygotowali i co uczynili z dobrem, które Bóg dał. Zapomniał człowiek o Stwórcy i Bogu. Ja, Bóg, przypomnę ludzkości, kto jest Panem. W swoim gniewie uderzę w nieprawość, aby człowiek czuł się sługą a nie panem.

DAWNA LITANIA do BOGA OJCA[11]

Z książeczki do nabożeństwa „Nowy złoty ołtarzyk…”, Warszawa 1874) Dawna Litania do Boga Ojca. W początkach kwietnia br. dowiedziałem się od ks. K. Rulki, dyrektora Biblioteki im. Księży Chodyńskich przy Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, o istnieniu innej, dawnej Litanii do Boga Ojca. Jej tekst został mi użyczony dzięki uprzejmości ks. prof. Stanisława Librowskiego i pochodzi z jego zbiorów rodzinnych. Wydrukowany został w książeczce do nabożeństwa pt. „NOWY ZŁOTY OŁTARZYK, w którym się zawierają modlitwy poranne-wieczorne (…) hymny łacińskie i pieśni (…) nadto 164 Litanii. Zebrał i ułożył ks. J. R. CM (misjonarz). Jest to wydanie trzecie „znacznie pomnożone”. Wydawcą była zasłużona Księgarnia Maurycego Orgelbranda w Warszawie 1874. Ma aprobatę kościelną z 1870 r. Z takiej starej książeczki do nabożeństwa, przechowywanej w rodzinie Librowskich, czuję się w obowiązku – skoro opublikowałem już jedną Litanię – podać do druku w tygodniku katolickim Niedziela jeszcze inną, dawną Litanię do Boga Ojca. Ze skarbca naszej duchowości trzeba nam czerpać rzeczy „stare i nowe“. A stare książeczki do nabożeństwa niech w naszych domach będą w dalszym poszanowaniu! Nie należy ich wyrzucać, ale zachować, jako dowód wiary naszych przodków. Ta informacja zainteresuje, mam nadzieję, historyków życia ascetycznego i tych, którzy po opublikowaniu Litanii do Boga Ojca dziękując za jej udostępnienie i czując potrzebę tegoż kultu – pisali do mnie i do innych Księży Biskupów listy w tej sprawie. Biskup Roman Andrzejewski. (Niedziela 17 / 99)

DAWNA LITANIA do BOGA OJCA

 • Kyrie Elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 • Ojcze Święty, usłysz nas, Ojcze Święty, wysłuchaj nas.
 • Ojcze nasz, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami.
 • Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa,
 • Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej radości,
 • Ojcze, zgrzeszyliśmy przed niebem i ziemią,
 • Ojcze, Boże, błogosławiony na wieki,
 • Ojcze, w duchu i prawdzie uczczony,
 • Ojcze, bez którego nikt nie wejdzie do Syna,
 • Ojcze chwały i Panie nieba i ziemi,
 • Ojcze, który posłałeś Syna swego na świat,
 • Ojcze, którego człowiek w niebie i na ziemi sławi,
 • Ojcze, który wybrałeś nas za synów jeszcze przed stworzeniem świata,
 • Ojcze, który tajemnice swe Boże przed pysznymi świata tego ukrywasz, a objawiasz je pokor­nym i maluczkim,
 • Ojcze, który pobłogosławiłeś nas wszelkim błogosławieństwem niebieskim,
 • Ojcze, który odpuszczasz nam winy nasze,
 • Ojcze, który wybrałeś nas, abyśmy byli świętymi przed Obliczem Twoim,
 • Ojcze, który proszącym Ciebie dajesz ducha doskonałości,
 • Ojcze światłości, od którego wszelkie dobro pochodzi,
 • Ojcze, Gospodarzu nieustannie pracujący,
 • Ojcze, który uczyniłeś, że słońce złym i dobrym jednakowo przyświeca,
 • Ojcze, który tak nad sprawiedliwymi, jak też nad niesprawiedliwymi opiekę Twą rozciągasz,
 • Ojcze, który wszystkie włosy głów naszych policzyłeś,
 • Ojcze, który własnemu Synowi swemu nie przepuściłeś, ale Go za nas wszystkich wydałeś,
 • Ojcze, któryś nas powołał do towarzystwa Syna swojego,
 • Ojcze, który przygotowałeś nam Królestwo Syna Twojego,
 • Ojcze, który cząstki świętych Twoich godnymi nas uczyniłeś,
 • Ojcze, który do godów synowskich i nas powołałeś,
 • Ojcze, który umiłowawszy nas, wydzieliłeś nam radości wieczne,
 • Ojcze, który tak umiłowałeś świat, że Syna swego Jednorodzonego dla zbawienia naszego wydałeś,
 • Ojcze, który wielkim głosem z nieba, Syna swego miłować i słuchać rozkazałeś,
 • Ojcze, który sobie w Synu swoim dobrze upodobałeś,
 • Ojcze, któremu podobało się dać królestwo Boże,
 • Ojcze, którego Oblicze Aniołowie zawsze oglądają,
 • Ojcze, który ażebyś sługę swego wykupił, wydałeś Syna,
 • Ojcze, który taką okazałeś nam miłość, iż synami Twymi nazywamy się i jesteśmy,
 • Ojcze, który chciałeś nas uczynić podobnymi obrazowi Syna Twojego,
 • Ojcze, który jesteś nad wszystkim, we wszystkim i w nas wszystkich,
 • Ojcze, który wybranym Twoim, jeszcze przed stworzeniem świata, przygotowałeś królestwo niebieskie,
 • Ojcze wszystkich ubogich wdów i sierot,
 • Ojcze, który sądzisz bez względu na osoby, według spraw każdego,
 • Ojcze, w którego domu są liczne mieszkania,
 • Ojcze łaskawy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia,
 • Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
 • Od wszelkiego złego, wybaw nas, Ojcze Boże,
 • Od grzechu każdego,
 • Od mocy szatańskiej,
 • Od wszelakich pokus i okazji do złego,
 • Od zasadzek nieprzyjaciół dusz naszych,
 • Od gniewu, nienawiści i każdej złej woli,
 • Od grożących niebezpieczeństw grzechowych,
 • Od wszelakich przeciwników i nieprzyjaciół duszy i ciała,
 • Od zguby wiecznej,
 • Przez najwyższą mądrość Twoją, którą napełniasz bezdenne przepaści,
 • Przez niezmienną potęgę Twoją, którą wszystko z niczego stworzyłeś,
 • Przez słodką Opatrzność Twoją, którą wszystkim kierujesz,
 • Przez wieczną miłość Twoją, którą świat ukochałeś,
 • Przez nieskończoną dobroć Twoją, którą wszystko napełniasz,
 • My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Ojcze Boże.
 • Aby Imię Twoje zawsze i wszędzie święciło,
 • Abyś nam pozwolił wejść do królestwa Twojego,
 • Aby zawsze spełniała się Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi,
 • Abyś nam chleb nasz codzienny zawsze dać raczył,
 • Abyś nas pod cieniem Twych skrzydeł zachować i ze wszelkiej pokusy wybawić raczył,
 • Abyś nas od wszelkiego złego wybawić raczył,
 • Abyśmy to, o co z ufnością prosimy, skutecznie otrzymać mogli,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.
 • Ojcze Święty, usłysz nas,
 • Ojcze Święty, wysłuchaj nas.
 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módlmy się:

Panie Boże, królujesz nad całym światem, słuchają Cię Aniołowie i Święci. Z niebios kierujesz losami ziemi i ludzi. Ojcze Niebieski, Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Kochasz mnie, a miłość Twoja nie ma granic. Wszystko, co dzieje się ze mną jest Twoją Wolą. Tak jak mądry ojciec wiele ode mnie wymagasz, stawiasz mnie w różnych sytuacjach. Jestem posłuszny Twojej woli. Modlę się o to, aby wypełniać przykazania Kościoła i podołać próbom, przed jakimi mnie stawiasz. Niejednokrotnie proszę Cię w modlitwach o samo dobro, jednakże zawsze powiem Ojcze „Bądź wola Twoja.”

♫ = WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY – str. 68 nr 132

MODLITWA DO BOGA OJCA[12] BŁ. JAKUBA ALBERIONE

 • Ojcze nasz, który jesteś w niebie, ofiaruję Ci wraz ze wszystkimi kapłanami
 • Jezusa-Hostię i siebie samego:
 • Adorując i dziękując Ci za to, że w Synu Twoim jesteś dawcą kapłaństwa, życia zakonnego i każdego powołania;
 • Wynagradzając Twojemu Ojcowskiemu Sercu, za powołania zaniedbane, uniemożliwione lub zdradzone;
 • Aby w Jezusie Chrystusie zadośćuczynić za to, w czym powołani uchybili wobec Twojej chwały, wobec innych ludzi i samych siebie;
 • Aby wszyscy zrozumieli wezwanie Jezusa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście, aby byli posłani robotnicy na żniwo”;
 • Aby wszędzie tworzył się klimat rodzinny, religijny, społeczny, sprzyjający rozwojowi powołań i odpowiedzi na nie;
 • Aby rodzice, kapłani i wychowawcy słowem oraz pomocą materialną i duchową otwierali drogę powołanym;
 • Aby naśladowano Jezusa Mistrza, Drogę, Prawdę i Życie w ukierunkowywaniu i w formowaniu powołań;
 • Aby powołani byli święci, aby byli światłem świata i solą ziemi;
 • Aby we wszystkich uformowała się głęboka świadomość powołaniowa;
 • Aby wszyscy katolicy wszelkimi środkami wspierali wszelkie powołania i apostolstwa;
 • Abyśmy wszyscy poznając naszą niewiedzę i nędzę, czuli potrzebę ciągłego i pokornego trwania przed Tabernakulum, błagając o światło, miłosierdzie i łaskę. [Amen.]

♫ = DZIĘKUJEMY CI OJCZE NASZ – str. 66 nr 127

Dnia 17.02.1999 r.– Mówi Bóg Ojciec

(…) Drogie dzieci, Moje oczy Ojca Niebieskiego są zwrócone na was: co uczynicie dla swego Boga, skoro widzicie tyle zniewag? Daję wam słowa, tylko nie lękajcie się ich wypowiadać. Przyjmijcie postawę gorliwego wyznawcy i nie lękajcie się.

Wypełniaj, Mały Rycerzu Jezusa, wolę swego Ojca.

Powołałem was dzieci, a ile z was dochowa Mi wierności? Pragnę was całych z duszą i ciałem dla siebie jako Boga i Ojca. Pozwólcie ogarnąć się Moją miłością i czujcie się Moimi dziećmi, nad którymi czuwa Ojciec Niebieski i prowadzi do ojczyzny niebieskiej. Nie myślcie, dzieci Moje, o sobie. Ja wiem, co wam potrzeba. Wsłuchajcie się, co będę do was mówił, a wy jako dzieci Boże wypełniajcie Moją wolę. Zjednoczcie się z Moją wolą, aby była jedna. Czas obecny jest wielką próbą dla ludzi wiary. (…)

Ja, Bóg Ojciec, kocham was wszystkich i dlatego was pouczam i wzywam do nawrócenia. Do walki, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, o każdą duszę zagubioną – będę błogosławił waszym modlitwom. Waszą mocą jest Ciało Jezusa Chrystusa, a bronią Różaniec Święty. (…) Błogosławię was, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, i cały lud Boży. Ja, Ojciec Przedwieczny, czekam z otwartym sercem na was, dzieci, w tym roku waszego Boga Ojca. Wracajcie, bo czas nagli.

Módlcie się, składajcie ofiary, czytajcie Pismo Święte i te orędzia, w których macie podane wszystko, jak żyć i co czynić dla Chwały Bożej i zbawienia siebie i bliźniego. Szukajcie prawdy w Piśmie Świętym i nim żyjcie, a reszta będzie wam dana.

8 DNI ŚWIĘTEJ OKTAWY[13] POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU

 „Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by go czcili. Duchem jest Bóg, a ci, co mu cześć oddają, trzeba, aby go czcili w duchu i w prawdzie”– J 4,23-24

A za nich ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzieJ 17,19

DZIEŃ PIERWSZY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw:

Ad 4: Pierwszy temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: UWIELBIENIE

Chwal, duszo moja, Pana! Będę chwalił Pana za życia mego, będę śpiewał Bogu memu, póki mnie staje– Ps. 145,2

Chwała Ci, Boże Mój Ojcze!

Ty, Który stworzyłeś Wszechświat i wszystko, co w nim jest.

Ty, Który stworzyłeś najjaśniejszą gwiazdę i najciemniejsze głębie oceanu.

Ty, Który stworzyłeś najokrutniejszą burzę i najłagodniejszy letni powiew wiatru.

Ty, Który stworzyłeś niebieskich aniołów, jak również bydło, ptaki, ryby i ziemię.

Ty, Który stworzyłeś mnie, na Swoje podobieństwo.

Wychwalam Cię, Boże Mój Ojcze – teraz i na wieki! Amen.

Rozważajmy wspaniałości, jakie stworzył Bóg Nasz Ojciec i uwielbiajmy Go w naszych myślach i słowach.

DZIEŃ DRUGI

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Drugi temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: DZIĘKCZYNIENIE

Błogosław, duszo moja, Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! – Ps 102,2

 • Dziękuję Ci, Mój najdroższy Ojcze, za miłość powołania mnie do życia.
 • Dziękuję Ci, za to ciało, umysł i duszę, którą ukształtowałeś specjalnie dla mnie.
 • Dziękuję Ci, za ludzi i wszystkie okoliczności w moim życiu.
 • Dziękuję Ci, że otworzyłeś moje oczy, uszy i serce, tak, że mogę widzieć, słyszeć i kochać Ciebie.
 • Dziękuję Ci, za to, że wziąłeś mnie za rękę i poprowadziłeś z powrotem do domu poprzez wszystkie niebezpieczeństwa i trudności mojego życia.
 • Dziękuję Ci, za to, że mnie kochasz. Amen.

Rozważajmy nad wszystkim, co Bóg Nasz Ojciec nam dał. Dziękujmy Mu swoimi własnymi słowami.

DZIEŃ TRZECI

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Trzeci temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: OFIAROWANIE

I wy jak żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchowy, kapłaństwo święte, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.– 1 P 2,5

 • Dałeś mi wszystko, Ojcze. Dałeś mi Samego Siebie! Co ja mogę Tobie ofiarować?
 • Pozwól mi ofiarować Ci pierwsze owoce, najlepsze owoce wszystkiego, co czynię i co otrzymuję.
 • Aby wszystkie Twoje dzieci ofiarowały samych siebie, jako owoc Twojego Drzewa Życia, owoc dojrzały na ofiarach, cierpieniach i krzyżach ich ziemskich podróży.
 • Tak, aby na całym świecie następstwa „Nie” Twoich dzieci – ciemność, niezgoda, nieład – mogły być przemienione i uczynione od nowa, dzięki Twojemu Światłu i Miłości.
 • Wznoszę moje ręce w ofiarowaniu Ci, Ojcze.
 • Przyjmij wszystko, co mi dałeś, do Twojego Ojcowskiego Serca. Amen.

Zastanówmy się nad tym, co możemy ofiarować Bogu Naszemu Ojcu. Oddajmy Mu wszystko, to, co otrzymaliśmy od Niego – błogosławieństwa i krzyże – aby wszystko to mogło być przemienione w Jego Miłość.

DZIEŃ CZWARTY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Czwarty temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: SKRUCHA

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. – 2 Kor 1,3

 • Mój Dobry Ojcze, jesteś samą Miłością, ale i Sprawiedliwością. W jaki sposób Twoje dzieci mogą uczynić zadośćuczynienie za wszystkie swoje grzechy? Jakże mogą nawet marzyć o tym, aby zbalansować Twoją Skalę Sprawiedliwości – zwłaszcza w tych czasach:
 • W czasach, gdy tak wiele z Twoich dzieci mówi Ci „Nie”.
 • W czasach, gdy tak wiele Twoich dzieci odrzuca Twoją Wolę.
 • W czasach, gdy tak wiele Twoich dzieci już w Ciebie nie wierzy i samych siebie posadzili na tronie, jako boga.
 • W czasach, gdy tak wiele Twoich dzieci chwyta owoc Drzewa Poznania Dobrego i Złego. Oni chwycili kłamstwo, chwycili śmierć.
 • Ześlij nam deszcz Twoich Łask i Miłosierdzia, Ojcze.
 • Obmyj nas w Twoich łzach.
 • Pozwól nam być współczującymi wojownikami Twojego Miłosierdzia na ziemi, ażeby Twój Miecz Sprawiedliwości mógł zostać przemieniony w kochający wyraz Twojego Miłosierdzia. Amen.

Rozważajmy, w jaki sposób zraniliśmy i obraziliśmy Boga Naszego Ojca. Prośmy o Jego przebaczenie i miłosierdzie. Prośmy o łaskę poznania Go, kochania, służenia i oddawania honorów oraz czynienia Jego Woli we wszystkich rzeczach.

DZIEŃ PIĄTY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Piąty temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: DZIEDZICTWO

Albowiem ci są synami bożymi, którzy Duchem Bożym są rządzeni. Nie otrzymaliście, bowiem znowu ducha niewolników ku bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, przez którego wołamy: Abba (Ojcze). Albowiem ten Duch daje świadectwo duchowi naszemu, że jesteśmy synami bożymi. Jeśli zaś synami, to i dziedzicami: mianowicie dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi; jeśli tylko współcierpimy, abyśmy też byli współuwielbieni. – Rz 8,14-17

 • Najdroższy Boże Mój Ojcze:
 • Ze zdumieniem i zadziwieniem nauczyłem się wychwalać Cię i całe Twoje stworzenie.
 • Ze szczerą wdzięcznością nauczyłem się dziękować Ci za nieogarnioną hojność.
 • Z pokorą i miłością nauczyłem się ofiarować Ci wszystko to, co otrzymałem od Ciebie.
 • Z bolejącym, ale pełnym nadziei sercem nauczyłem się prosić Cię o przebaczenie i czułe miłosierdzie.
 • I teraz, gdy w pełni umiem dziękować, że jesteś, że jesteś Bogiem, że stworzyłeś cały Wszechświat i że stworzyłeś mnie, teraz uczę się, że oprócz tych wszystkich wspaniałych rzeczy, Ty prawdziwie jesteś Moim Ojcem a ja prawdziwie Twoim dzieckiem.
 • Ty stworzyłeś mnie na Swoje własne podobieństwo, abym mógł spędzić z Tobą wieczność. Kochasz mnie tak bardzo.
 • Ale nawet, jeśli powiedziałeś mi to w Piśmie Świętym i poprzez nauki Kościoła, moje uszy nie słyszały słów, moje serce było skamieniałe.
 • Odszedłem daleko – od Twojego głosu, od Twojego Serca, i od Twojej Miłości dla mnie.
 • Ale teraz welon został odsłonięty, mgła rozpłynęła się. Ja widzę, ja słyszę, ja rozumiem – Ty jesteś prawdziwie Moim Ojcem a ja jestem prawdziwie Twoim dzieckiem! Jestem Twoim marnotrawnym dzieckiem biegnącym z powrotem do Ciebie, w Twoje oczekujące ramiona. Ja wracam do domu, do Ciebie, Mojego Ojca, tam gdzie należę. Proszę przytul mnie mocno do Twojego Serca i nie pozwól mi nigdy odejść – teraz i na wieki. Amen.

Rozważajmy, co to oznacza mieć Boga, jako prawdziwego Ojca i bycie Jego prawdziwym dzieckiem. Co ta spuścizna oznacza? Pomyśl o nieprawdopodobnej radości i odpowiedzialności, jakie to z sobą niesie.

DZIEŃ SZÓSTY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Szósty temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: FIAT – POWIEDZENIE “TAKBOGU MOJEMU OJCU

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego – Łk 1,38

Ojcze mój, jeśli to być może, niech odejdzie ode mnie ten kielich; wszakże nie, jako ja chcę, ale jako ty. – Mt 26,39

 • Mój Dobry i Kochający Ojcze: Proszę zezwól mi na zaszczyt powiedzenia Ci mojego „Tak”! Ja mówię do Ciebie „Tak”, Ojcze, we wszystkim.
 • Nie jest to warunkowe „Tak”, które dotyczy czynienia przeze mnie rzeczy, które są łatwe i wygodne.
 • Nie jest to warunkowe „Tak”, które oznacza czynienie tylko tych rzeczy, które przyniosą mi korzyść.
 • Nie, ja daję Ci moje „Tak” we wszystkich rzeczach, Ojcze.
 • Ponieważ ja wiem, że Ty jesteś czystą Miłością i jako czysta Miłość możesz przemienić wszystkie rzeczy.
 • Czynienie Twojej Woli nigdy nie może mnie zranić.
 • Czynienie Twojej Woli nigdy nie może innemu zaszkodzić.
 • Czynienie Twojej Woli nie może mnie nigdy oddzielić od Ciebie.
 • Czynienie Twojej Woli może tylko przynieść rytm i harmonię Twojej Woli tutaj na ziemi.
 • Czynienie Twojej Woli może tylko rozprzestrzenić Twoje Światło i Miłość.
 • Czynienie Twojej Woli może tylko pomóc przyprowadzić mnie z powrotem do Ciebie.
 • Czynienie Twojej Woli może tylko pomóc mi przyprowadzić z powrotem innych do Ciebie.
 • Gdy wkraczam do Twojej Woli to tańczę z Tobą w takt, rytm i w harmonii z Twoją Bożą Wolą.
 • Gdy wychodzę z Twojej Woli to potykam się sam w chaosie, nieporządku i dysharmonii ciemności.
 • Pozwól mi słuchać Twojego łagodnego, kochającego głosu, przywołującego mnie, zapraszającego mnie do Twojej Bożej Woli.
 • Jestem Twój, Panie, czyń ze mną, co chcesz.
 • Ponieważ ja wiem, że Twoja Wola jest Miłością.
 • Nawet, gdy Twoja Wola wydaje się być bolesną albo niesprawiedliwą.
 • Ja wiem, że Twoje drogi nie zawsze są drogami człowieka.
 • Jedynie Ty widzisz wszystkie rzeczy.
 • Tylko Ty znasz, „dlaczego” moich krzyży.
 • Ale niezależnie od tego, że czasami może się to wydawać niesprawiedliwym, ja ufam Ci całkowicie.
 • Dlaczego? Ponieważ Ty jesteś Moim Ojcem i Ty mnie kochasz.
 • Chcesz dla mnie tylko tego, co jest dobre.
 • Chcesz, żebym powrócił do domu – do Ciebie.
 • Nie ma niczego w niebiosach ani na ziemi, czego bym bardziej nie pragnął.
 • Dlatego też mówię „Tak”, Ojcze! Ja mówię Ci ‘Tak”!
 • Ja mówię „Tak” dla rytmu i harmonii Twojej Bożej Woli. Amen.

Rozważajmy nad tym, co to oznacza dać swoje „Tak”, swoje Fiat Bogu Naszemu Ojcu. Jak to zmieni nasze życie? Jaka to będzie zmiana w naszym stosunku wobec Boga i wobec innych?

DZIEŃ SIÓDMY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

Ad 4: Siódmy temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: LOJALNOŚĆ

Dobry bój stoczyłem, zawodu dokonałem, wiarę zachowałem. – 2 Tym 4,7

Najdroższy Ojcze, Moja Miłości i Moje Życie:

 • Ja przyrzekam moją wiarę, nadzieję i miłość, jako drogocenny dar, jako obietnicę mojej bezwarunkowej lojalności wobec Ciebie. Wiedz, że ja ufam w Twoją Miłość do mnie. Daj mi, proszę, siłę, odwagę, i moc przetrwania, ażebym nigdy nie zwątpił, nigdy nie zszedł z drogi, nigdy nie rozpaczał.
 • Proszę pobłogosław tę obietnicę i uczyń ze mnie łagodnego wojownika, walczącego z ciemnością Twoim Słodkim Mieczem Miłości i Miłosierdzia.
 • Ponieważ Ty nigdy mnie nie opuścisz, ja modlę się, ażebym ja nigdy nie opuścił Ciebie.
 • Proszę, przytul mnie czule do Swojego Serca i nie pozwól mi nigdy odejść.
 • Ojcze, ufam Tobie! Amen.

Rozważajmy obietnicę naszej lojalności Bogu Naszemu Ojcu. Co to znaczy być lojalnym i oddanym Bogu? Czy czujesz się oddanym powracając do Ojca? Czy chcesz pomóc również innym powrócić? Co to znaczy, być „łagodnym wojownikiem” Boga Ojca tutaj na ziemi? Jak Św. Paweł, czy gdy umrzesz, będziesz myślał, że stoczyłeś „dobry bój’?

DZIEŃ ÓSMY

Sugerowana codzienna praktyka modlitewna:

1. Msza Święta – zalecana

2. Koronka Ośmiu Wielkich Oktaw – str. 34 nr 18

3. Litania – str. 43 nr 20

4. Rozważanie tematu kolejnej medytacji Ośmiu Małych Oktaw.

5. Tkanina ofiarna trzymana na otwartej dłoni podczas recytowania tematu ósmego dnia medytacji poświęcenia się, a odtąd, podczas codziennego odmawiania Koronki Małych Oktaw, lub też samej modlitwy „KOCHAM CIĘ OJCZE I ODDAJĘ CI SAMEGO SIEBIE!” Tkanina ta powinna być pobłogosławiona przez kapłana przed wypowiedzeniem oficjalnego aktu poświęcenia się, ale możemy to uczynić o każdym innym czasie.

Ad 4: Ósmy temat medytacji Ośmiu Małych Oktaw: POŚWIĘCENIE SIĘ

Wy, bowiem jesteście świątynią Boga żywego, jak mówi Bóg: ‘będę mieszkał w nich i przechadzał się wśród nich i będę ich Bogiem i oni będą mi ludem. – 2 Kor 6,16

Najdroższy Boże Mój Ojcze: Wołam do Ciebie, abyś był świadkiem i uczestniczył w moim uroczystym poświęceniu się Tobie. Po siedmiu dniach przygotowania, przychodzę teraz do Ciebie, jako ktoś, kto stale się uczy jak poznać Cię i jak kochać Cię, jak wychwalać Cię i jak dziękować Ci, jak ofiarować Ci wszystkie błogosławieństwa i wszystkie krzyże, jakie mi dałeś, i jak prosić Cię o przebaczenie i miłosierdzie. Przychodzę do Ciebie również, jako wojownik, silny w moim postanowieniu służenia Ci i oddawania honorów. Ale najważniejszym powodem jest, że przychodzę, jako dziecko z szeroko otwartymi oczyma, napełnionymi podziwem i zadziwieniem, wiedząc, że prawdziwie jestem Twoim dzieckiem i że Ty – Stwórca całego Wszechświata – jesteś prawdziwie Moim Ojcem.

Jakkolwiek w ciągu mojego życia odszedłem daleko od Ciebie, to wybieram teraz powrót, bo tęsknię, żeby być z Tobą, na zawsze w Twoim domu.

Pozwól, abym był Twoją świątynią, w której będziesz przebywał, Ojcze. I w mojej ogromnej miłości i czułości, abym był Twoim łagodnym i lojalnym towarzyszem, niosącym Cię wewnątrz siebie przez wszystkie dni mojego życia. Abym przyniósł Cię do mojej rodziny i co moich przyjaciół, do obcych, jakich spotkam, aby oni także zobaczyli Twoje Światło i odczuli Twoją czułą Miłość.

Gdy przebywasz w nas, to jest to błogosławione połączenie pomiędzy Niebem i ziemią. Niechaj coraz więcej Twoich dzieci poświęca się Tobie. Tak jak Jezus uczył nas, żebyśmy się modlili: Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź Wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi. Amen.

Rozważajmy, co to oznacza, być „poświęconym” Bogu Naszemu Ojcu. Słowo „poświęcić się” znaczy „uczynić się świętym” albo „oddać samego siebie dla świętej przyczyny”. Jak zmieni to Twoje życie? Jak zmieni to Twój stosunek wobec Boga Naszego Ojca? Jak możesz „żyć” aktem poświęcenia się, na co dzień?

KORONKA 8 WIELKICH OKTAW KU CZCI BOGA NASZEGO OJCA

Koronka ku czci Boga Ojca składa się z medalika, dalej nanizane są trzy paciorki (tak jak w różańcu) a następnie z ośmiu dużych paciorków, poprzedzielanych ośmioma małymi. Zaczynamy modlitwą z prośbą o obecność Boga Naszego Ojca, następnie czynimy znak Krzyża Św. na medaliku i odmawiamy trzy modlitwy na trzech paciorkach. Doszedłszy do właściwej Koronki mamy osiem dużych paciorków Ośmiu Wielkich Oktaw poprzedzielanych ośmioma małymi paciorkami Małej Oktawy. Przy każdym z ośmiu paciorków Wielkiej Oktawy czytamy odpowiedni tekst i medytujemy nad nim a potem na ośmiu małych paciorkach recytujemy modlitwę Ośmiu Małych Oktaw.

MODLITWA ROZPOCZYNAJĄCA KORONKĘ Z PROŚBĄ O OBECNOŚĆ BOGA NASZEGO OJCA

 • Najukochańszy Ojcze – Mój Stworzycielu i Mój Boże:
 • Obiecałeś, że w każdym miejscu gdzie oddajemy cześć Twojemu Imieniu, Ty przyjdziesz do nas i nas pobłogosławisz.
 • O Ojcze, powstań, przyjdź i odpocznij w nas, Twoich dzieciach. Odziej nas w Twoje Zbawienie i pozwól nam się cieszyć Twoją Dobrocią. Prosimy, nie pozwól abyśmy odwracali nasze twarze w Twojej kochającej obecności.
 • Jeśli znaleźliśmy przychylność w Twoich Oczach, ukaż nam Twoją Twarz abyśmy Cię poznali i znaleźli łaskę. Prosimy przemów do nas tak jak przemówiłeś do Mojżesza – tak jak człowiek mówi do swojego przyjaciela.
 • Niechaj będzie poznanym ten dzień, że Ty jesteś „Ojcem Całej Ludzkości”, Który może wszystkie serca skierować ku Sobie, i że my jesteśmy Twoimi dziećmi, które pragną we wszystkich rzeczach czynić tylko Twoją Wolę. Odpowiedz nam, Panie, prosimy, odpowiedz nam, – aby wszystkie dzieci poznały, że Ty jesteś Jedynym prawdziwym Bogiem i Ojcem.
 • Jako Twoje marnotrawne dzieci, my tylko chcemy powrócić do domu do Ciebie. Gdy przychodzimy do Ciebie, Ojcze, prosimy wyjdź nam naprzeciw, i w Twojej nieograniczonej miłości i współczuciu, obejmij nas i ucałuj.
 • Tak jak Maryja, Twoja służebnica i Jezus, Twój Syn, my kochamy Cię, Ojcze, i oddajemy Ci siebie. Idąc za tymi, których posłałeś, żeby nas przyprowadzili z powrotem do domu, z własnej woli poświęcamy się Tobie, mówiąc:
 • Z Maryją, Naszą Matką – Niech mi się stanie według słowa Twego.
 • Przez Jezusa, Naszego Boga i Zbawiciela – Nie Moja wola, ale Twoja niech się stanie.
 • W Duchu Świętym, Naszym Bogu i Uświęcicielu – „Abba, Ojcze!

Jezus obiecał, że gdy dwóch lub trzech się zbierze w Jego Imieniu, to On jest pomiędzy nami. Tak, więc jak Jezus jest w Tobie, a Ty w Jezusie – i Jezus jest krzewem winnym a my gałęziami – bądź teraz z nami i poprzez Twojego Ducha Świętego zamieszkaj w nas na zawsze, jak w Swoich żywych świątyniach.

Pobłogosław nas Ojcze, i przechadzaj się pomiędzy nami, Twoimi dziećmi. I niechaj Twoja Chwała zstąpi na nas, jako przemieniający ogień Twojej czułej miłości i miłosierdzia – teraz i na wieki. Amen.

Na medaliku mówimy: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Najdroższy Boże Ojcze, pokornie proszę, żeby w mojej podróży do Ciebie do domu ochraniali mnie i kierowali mną Twoi Święci Aniołowie, żeby wstawiali się za mną Twoi błogosławieni Święci w Niebie i żeby modliły się za mnie Twoje dusze cierpiących w Czyśćcu, tak jak ja teraz modlę się za nich. Amen.

Na 3 paciorkach:

Na 1. Zdrowaś Maryjo…

Na 2. Panie Jezu, Mój Boże i Mój Zbawicielu, tak bardzo mnie kochasz. Ty umarłeś za mnie na Krzyżu, żebym i ja też mógł powrócić do Naszego Ojca w Niebie. Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Podtrzymuj mnie, proszę, za przyczyną Twojej Świętej Eucharystii i bądź zawsze przy mnie obecnym podczas mojej podróży do domu. Amen.

Na 3. Duchu Święty, Mój Boże i Mój Uświęcicielu, Pan Jezus przysłał Cię dla towarzyszenia mi w mojej podróży z powrotem do domu Ojca. Proszę oczyść mnie i dokonaj wszelkich zmian. Napełnij mnie Twoim Bożym Światłem, tak, żeby we mnie mógł zamieszkać Bóg. Amen.

PIERWSZA WIELKA OKTAWA:

I. Temat medytacji:

NIEPOSŁUSZEŃSTWO I WYGNANIE DZIECI NASZEGO BOGA OJCA

Rozważajmy nad (1) wyborem Adama i Ewy nie czynienia Woli Naszego Boga Ojca, (2) ich wygnaniem z Raju stworzonego dla nich i (3) obietnicą Naszego Ojca, że „niewiasta” (Maryja) będzie pewnego dnia Triumfować, bo „zetrze głowę” węża, który nakłonił ich do nieposłuszeństwa.

Nasz Ojciec był z nami na początku w Raju, który stworzył dla nas – Raju Jego Woli Bożej. Zbałamuceni przez szatana, Adam i Ewa zdecydowali, że nie będą czynili Woli Boga i zostali tym samym wygnani z Raju i pozbawieni bezpośredniej obecności Boga. Tym niemniej, Nasz Ojciec obiecał, że „niewiasta” pokona w końcu zło, którego wynikiem było to rozdzielenie – to zło powiedzenia: „Nie” Woli Boga. (Rdz  2,8–3,24)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

 • 1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK”, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

DRUGA WIELKA OKTAWA:

I. Temat medytacji:

OBECNOŚĆ BOGA OJCA W CZASIE TRWANIA ERY STAREGO TESTAMENTU

Rozważajmy nad obecnością pośród nas Boga Naszego Ojca w czasie trwania ery Starego Testamentu.

Jakkolwiek dzieci Boga były wygnane z Raju z powodu swojego wyboru nie czynienia Woli Boga, to Bóg nigdy ich nie opuścił. Był On od początku obecnym pośród nich. W czasach Starego Testamentu manifestował Swoją obecność za pomocą Swojego własnego głosu, słów Swoich Proroków, w płonącym krzaku, słupie ognia i w Arce Przymierza.

Po tym, gdy Bóg uratował Swoje dzieci z niewoli Egiptu, zażądał On, aby świętowali Święto Namiotów (Kuczek) przez osiem dni każdego roku. Chciał On, aby pamiętali, że ich kochał, że ich wyzwolił i że był obecny pośród nich. Następnie, gdy Bóg był obecnym w Arce Przymierza, król Salomon wybudował przewspaniałą Świątynię, aby umieścić tam Arkę. Wtedy też celebrował ośmiodniowe Święto Poświęcenia w przygotowaniu dla obecności Boga w Świątyni. I Bóg odpowiedział, manifestując Swoją obecność w namacalny i w potężny sposób.

Przy końcu Starego Testamentu Machabeusze odnowili to ośmiodniowe święto, dla oczyszczenia i ponownego poświęcenia Świątyni, która została splugawiona poprzez wpływ pogan, ażeby Obecność Boga mogła ponownie z nimi przebywać. (Kpł 8,33-36; 9,1-24; 23, 33-43; 2 Kron 7,1-9; 2 Mach 2,1-12)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

 • 1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

TRZECIA WIELKA OKTAWA:

I. Temat medytacji: FIAT MARYI, NASZEJ MATKI

Rozważajmy nad (1) „Triumfującym” Fiat Maryi, Jej „Tak” dla Bożej Woli i (2) jak stała się „Nową Arką”, żywym tabernakulum dla nowo zamanifestowanej obecności Boga: Jezusa, Drugiej Osoby Trójcy Świętej – Zbawiciela dzieci Boga Naszego Ojca:

Maryja dała Swoje „Tak”, gdy Anioł Gabriel przyszedł do Niej i poprosił, żeby została Matką Syna Bożego. Duch Święty zstąpił na Nią i ogarnęła Ją potęga Boga Naszego Ojca. Mówiąc „Tak” Woli Bożej Maryja (niewiasta) pozwoliła Bogu na Jego obecność ze Swoimi dziećmi w nowy sposób. Stała się „Nową Arką”, żywym tabernakulum Jezusa, Drugiej Osoby Trójcy Świętej – Zbawiciela ludzkości, – Który przy współpracy Swojej Matki odnowi wygnane dzieci Boga dla ich Ojca. (Łk 1,26-35)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

 • 1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

CZWARTA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: FIAT JEZUSA, NASZEGO ZBAWICIELA – SYNA BOŻEGO I DRUGIEJ OSOBY TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Rozważajmy (1) nad „Fiat” Jezusa, Jego „Tak” dla Woli Bożej i (2) jak Bóg Ojciec posłał Jezusa, aby nas zbawił i przyprowadził do Niego z powrotem:

Jezus ofiarował Swój „Fiat” Bogu Naszemu Ojcu w czasie Swojej Męki w Ogrodzie Getsemani. „Ojcze mój, jeśli to być może, niech odejdzie ode mnie ten kielich; wszakże nie, jako ja chce, ale jako ty.” (Mt 26,39) Poprzez Swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezus odkupił nas, pokonał grzech, (którym było powiedzenie „Nie” dla Woli Bożej) oraz śmierć (oddzielenie i wygnanie od Boga), które szatan wprowadził do świata. Poprzez Jezusa, Jego Kościół i Jego Sakramenty, możemy teraz powrócić do Boga Naszego Ojca i posiąść odwieczne życie.

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

 • 1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

PIĄTA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: POSŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, NASZEGO UŚWIĘCICIELA – DUCHA BOGA I TRZECIĄ OSOBĘ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Rozważajmy jak Jezus, po wypełnieniu Swojej misji dla Boga Naszego Ojca, poprosił Go, aby zesłał Ducha Świętego, Trzecią Osobę Trójcy Świętej. Duch Święty został posłany, aby (1) kierować nami w naszej podróży z powrotem do domu do Naszego Ojca i (2) aby nas oczyścić i wygładzić, tak abyśmy się stali żywymi tabernakulum dla przebywania obecności Boga:

Jezus obiecał, zanim wstąpił do Nieba do Swojego Ojca, że nie pozostawi nas sierotami. Prosił On Boga Naszego Ojca, aby zesłał Ducha Świętego. Czyniąc tak, Bóg mógł być z nami w nowy sposób. Teraz było „możliwym” dla Boga, nie tylko być „z” nami, (jak za czasów Starego Testamentu), ale również i „w” nas. ( J 14,16-17)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

 • 1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

SZÓSTA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: DECYZJA MARNOTRAWNYCH DZIECI OJCA O POWROCIE DO SWOJEGO OJCA

Rozważajmy nad tym (1) jak wszyscy jesteśmy marnotrawnymi dziećmi Boga Naszego Ojca i (2) jak dał On każdemu z nas możliwość uczynienia wyboru wolną wolą o powrocie do Niego:

Marnotrawne dzieci Boga Naszego Ojca, otrzymaliśmy możliwość (pojedynczo i grupowo) uczynienia szczerego wyboru naszej wolnej woli o powrocie do Domu Naszego Ojca. To oznacza odwrót od naszej woli, od naszej grzeszności, od naszej światowości, i „nawrócenia”, czyli powrotu do tyłu, do obecności Boga Naszego Ojca (Łk 15,11-24).

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

 • 1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

SIÓDMA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: WYPOWIEDZENIE „FIAT’ PRZEZ DZIECI BOGA NASZEGO OJCA – INDYWIDUALNIE I JAKO CIAŁO CHRYSTUSOWE.

Rozważajmy nad tym, jak wypowiadając Akt Poświęcenia się Bogu Naszemu Ojcu i mówiąc bezwarunkowe „Tak” Jego Woli, znajdujemy naszą drogę do Niego, do domu – stając się żywym tabernakulum Jego przebywającej w nas obecności:

Dając nasze „Tak” Bogu Naszemu Ojcu, zgadzając się na Jego Wolę we wszystkich rzeczach, oddajemy Mu całkowicie samych siebie. On przychodzi, aby przebywać w nas i my przebywamy w Nim – jesteśmy w domu z Naszym Ojcem. Stajemy się świątyniami Boga Żywego (2 Kor 6:16). „Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi.” (Mt 6,9-10)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

 • 1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

ÓSMA WIELKA OKTAWA

I. Temat medytacji: NADEJŚCIE NOWEGO JERUZALEM

Rozważajmy nad ewentualnym zakończeniem Historii Zbawienia – Nowym Jeruzalem, obiecanym w Księdze Objawienia Św. Jana – gdy Niebo i ziemia zostaną zmienione, gdy w końcu ludzkość całkowicie powróci do Boga Naszego Ojca i gdy Bóg będzie manifestował Swoją obecność, i na zawsze, w nowy sposób, zamieszka ze Swoimi dziećmi:

I widziałem „nowe niebo i nową ziemię.” Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. Ja Jan widziałem święte miasto Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica dla swego męża. I słyszałem głos donośny z tronu mówiący: „Oto przybytek” Boga z ludźmi „i będzie mieszkał z nimi. I oni będą jego ludem,” a Bóg sam „z nimi będzie” ich Bogiem. „I otrze Bóg wszelką łzę z oczu” ich i nie będzie więcej śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani boleści więcej nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. I „siedzący na tronie” rzekł: Oto czynię wszystkie rzeczy nowe. I rzekł mi: Pisz, bo te słowa są bardzo pewne i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja dam „pragnącemu darmo ze źródła wody życia.” Kto zwycięży, odziedziczy to i „będę mu Bogiem a on mi będzie synem.”(Ap 21,1-7)

II. Modlitwa Ojcze Nasz…

III. Na ośmiu paciorkach Małej Oktawy:

 • 1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!
 • 8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

MODLITWA POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU NASZEMU OJCU

Odmawiamy ponownie na medaliku

 • Mój Najukochańszy Ojcze,
 • Proszę przyjmij moje ofiarowanie samego siebie, mojego ciała, umysłu i duszy.
 • Uwielbiam Cię w Twoim Stworzeniu – we wszystkich dziełach i wspaniałościach.
 • Dziękuję Ci za danie mi życia i za to wszystko, co dla mnie uczyniłeś.
 • Ofiarowuję Ci za wszystko to, czym z taką łaskawością mnie obdarowałeś.
 • Przepraszam, ze szczerą skruchą, że Cię nie znałem, nie kochałam, nie oddawałem Ci czci, tak jak powinienem.
 • Podejmuję dziedzictwo moje, jako Twoje dziecko, zarówno radości jak i odpowiedzialność.
 • Daję Ci moje „Tak”, i w ten sposób mogę być narzędziem Twojej Woli.
 • Przyrzekam moją lojalność i proszę o łaskę stałości i zachowania w mojej Wierze.
 • Najukochańszy, najbardziej czuły, i najmiłosierniejszy Ojcze, w Twojej Boskiej Obecności szczerze wyrażam moją miłość dla Ciebie. Oddaję Ci siebie (oraz moją rodzinę) i uroczyście poświęcam Ci samego siebie (i moją rodzinę) – teraz i na wieki wieków.
 • Najukochańszy Ojcze, jako twoje dziecko, ja proszę:
 • Abyś poprosił Matkę Maryję, aby poprowadziła mnie do Jezusa, i żeby Jezus posłał mnie do Ducha Świętego, i aby Oni wszyscy mogli przyprowadzić mnie do Ciebie.
 • Abyś zamieszkał ze mną i we mnie – żywej świątyni przygotowanej przez Matkę Maryję, poświęconej przez Jezusa, i oczyszczonej przez Twojego Ducha Świętego. I abym zawsze był z Tobą i w Tobie.
 • Abyś zezwolił mi, jako Twojemu dziecku, być prawdziwym i intymnym przyjacielem – kimś, kto kocha Cię ponad wszystkie rzeczy.
 • I abyś przyszedł do mnie, gdy umrę, żeby przyprowadzić mnie do domu do Ciebie.
 • I również proszę Cię, Ojca, dla dobra całej ludzkości:
 • Abyś miał miłosierdzie dla wszystkich Swoich dzieci – z przeszłości z teraźniejszości i z przyszłości.
 • Abyś przyniósł pokój światu i zebrał wszystkie Swoje dzieci wokół Siebie.
 • I aby Twoje Królestwo przyszło i aby Twoja Wola była czyniona na ziemi, jako i w Niebie. Amen.

♫ = KTO SIĘ W OPIEKĘ – str. 57 nr 105

♫ = HYMN UWIELBIENIA BOGA OJCA – str. 62 nr 116

♫ = TE DEUM – CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY – str. 52 nr 96

LITANIA ŚWIĘTEJ OKTAWY POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU NASZEMU OJCU

 • Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
 • Chryste, usłysz nas.
 • Chryste, wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Boże Nasz Ojcze, Który uratowałeś ośmioro ludzi w Arce Noego – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który zadecydowałeś, że wszystkie nowo narodzone dzieci – męscy potomkowie, będą obrzezani w ósmym dniu, jako znak Twojego Przymierza z nami – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który ujawniłeś Samego Siebie Mojżeszowi i jego dzieciom, po tym, gdy zakończyli ośmiodniowy okres poświęcenia się i ofiarowania – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który ustanowiłeś ośmiodniowe Święto Namiotów, aby przypomnieć Swoim dzieciom, że byłeś z nimi, że kochałeś ich i wyprowadziłeś ich z niewoli Egiptu – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który zaakceptowałeś oczyszczające ofiary Swoich dzieci w ostatnim, ósmym dniu rytualnego oczyszczenia – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Dawid, ósmy syn Izaja Betlejemczyka wprowadził Arkę Przymierza do Miasta Dawida, pośród pieśni śpiewanych na oktawie strun harfy – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który wysłuchałeś przepraszającego wołania Dawida, granego na ośmiostrunowej harfie – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Salomon zakończył budowę Domu Pana w ósmym miesiącu roku – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który wypełniłeś Świątynię Twoim Majestatem i przyszedłeś zamieszkać ze Swoimi dziećmi ósmego dnia Święta Poświęcenia Świątyni przez Salomona – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, do Którego zbliżenie się mogło nastąpić po przebyciu ośmiu stopni w Nowej Świątyni, widzianej przez proroka Ezechiela – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Twojasprofanowana Świątynia została oczyszczona i na nowo poświęcona przez Machabeuszy podczas ośmiodniowego, ponownego Święta Poświęcenia – Święta Światła – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który uczyniłeś nowe przymierze ze Swoimi dziećmi, poprzez Jezusa, Twojego Syna, Który został obrzezany ósmego dnia – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który objawiłeś się Swojemu Synowi Jezusowi podczas Przemienienia, w osiem dni po tym, gdy On rozmnożył pokarm – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Twój Syn, z krużganka Salomona w Świątyni, ósmego dnia Święta Poświęcenia, ujawnił, że jest poświęcony Bogu Ojcu i że on i Ojciec stanowią jedno – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany, gdy Twój Syn Zmartwychwstał ósmego dnia Swojego tygodnia Męki i Odkupienia za nasze grzechy – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Boże Nasz Ojcze, Który byłeś gloryfikowany po tym, gdy Jezus pokazał swoje Rany niewiernemu Tomaszowi w osiem dni po Swoim Zmartwychwstaniu – miej miłosierdzie nad nami, O kochający Ojcze.
 • Módlmy się: Najdroższy Boże Nasz Ojcze, pozwól nam poznać Cię, kochać i uhonorować Cię poprzez osiem dni oczyszczenia i poświęcenia się, tak jak tego chciałeś w ciągu całej historii Zbawienia. I niechaj Święta Oktawa Poświęcenia Bogu Naszemu Ojcu i jej ósmy uroczysty dzień, Święto Ojca Całej Ludzkości ma za przyczynę powrót wszystkich dzieci na nowo do Ciebie.
 • Niechaj zostanie to udzielonym przez Twoją Miłość i Miłość Jezusa, Naszego Boga Zbawiciela, i przez Ducha Świętego, Naszego Boga i Uświęciciela, oraz przez Maryję, Naszą Matkę. Amen.

♫ = TE DEUM – CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY – str. 52 nr 96

Po odbyciu Świętej Oktawy ku czci Boga Naszego Ojca, którą odmawiamy przynajmniej raz do roku od ostatniej niedzieli lipca do pierwszej niedzieli sierpnia, gorąco zalecanym jest, aby w miarę możliwości jak najczęściej wznawiać modlitwy, modląc się Koronką Małych Oktaw.

KORONKA składa się z MEDALIKA, TRZECH PACIORKÓW

oraz OŚMIU DUŻYCH PACIORKÓW poprzedzielanych ośmioma małymi.

KORONKA OŚMIU MAŁYCH OKTAW OFIAROWANIA SIĘ BOGU OJCU

Znak Krzyża Świętego na medaliku i modlitwa: 

Najdroższy Boże Ojcze, pokornie proszę, żeby w mojej podróży do Ciebie, do domu, ochraniali mnie i kierowali mną Twoi Święci Aniołowie, żeby wstawiali się za mną Twoi błogosławieni Święci w Niebie i żeby modliły się za mnie Twoje dusze cierpiących w Czyśćcu, tak jak ja teraz modlę się za nich.  Amen.

Na 3 paciorkach:

1. Zdrowaś Maryjo…

2. Panie Jezu, Mój Boże i Mój Zbawicielu, tak bardzo mnie kochasz. Ty umarłeś za mnie na Krzyżu, żebym i ja też mógł powrócić do Naszego Ojca w Niebie. Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Podtrzymuj mnie, proszę, za przyczyną Twojej Świętej Eucharystii i bądź zawsze przy mnie obecny podczas mojej podróży do domu. Amen. 

3. Duchu Święty, Mój Boże i Mój Uświęcicielu, Pan Jezus przysłał Cię dla towarzyszenia mi w mojej powrotnej podróży do domu do Ojca.  Proszę oczyść mnie i dokonaj wszelkich zmian. Napełnij mnie Twoim Bożym Światłem, tak, aby mógł we mnie zamieszkać Bóg. Amen.

Na 8 dużych paciorkach:

Wymieniamy jedną z 8 Medytacji, modlimy się “Ojcze Nasz”, i odmawiamy modlitwę Ośmiu Małych Oktaw:

MODLITWA OŚMIU MAŁYCH OKTAW:

1. W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

2. W DZIĘKCZYNIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

3. W OFIAROWANIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

4. W SKRUSZE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

5. W MOIM DZIEDZICTWIE, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

6. W WYPOWIEDZENIU MOJEGO “TAK” kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

7. W LOJALNOŚCI, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

8. W POŚWIĘCENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie!

I. Medytacja:

Nieposłuszeństwo i wygnanie dzieci Boga (od czasów Adama i Ewy)

                         Ojcze Nasz…

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej modl. 8 małych oktaw od 1-8)

II. Medytacja:

Obecność Boga Ojca w czasie trwania Ery Starego Testamentu

                          Ojcze Nasz….

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! dalej modl. 8 małych oktaw od 1-8)

III. Medytacja:

Zwycięstwo Ojca – FIAT Maryi, gdy zgodziła się zostać Matką Boga.

                            Ojcze Nasz….

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! dalej modl. 8 małych oktaw od 1-8)

IV. Medytacja:

Zwycięstwo Ojca – FIAT Jezusa, Naszego Zbawiciela,

gdy przystał na Swoją Mękę w Ogrodzie Getsemani.

                            Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej modl. 8 małych oktaw od 1-8)

V. Medytacja:

Posłanie Ducha Świętego, Naszego Uświęciciela.

                          Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej modl. 8 małych oktaw od 1-8)

VI. Medytacja:

Decyzja marnotrawnych dzieci Boga o powrocie do Ojca.

                              Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej od 1-8 str.46-47)

VII. Medytacja:

Wypowiedzenie FIAT przez dzieci Boga, Naszego Ojca.

                              Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (ddalej modl. 8 małych oktaw od 1-8)

VIII. Medytacja:

Nadejście Nowej Jerozolimy.

                              Ojcze Nasz…..

W UWIELBIENIU, kocham Cię Ojcze i oddaję Ci samego siebie! (dalej modl. 8 małych oktaw od 1-8)

Zakończenie:

 • NAJDROŻSZY BOŻE,
 • NASZ OJCZE,
 • KOCHAM CIĘ,
 • ADORUJĘ CIĘ,
 • MODLĘ SIĘ DO CIEBIE!

 PISMO ŚWIĘTE[14]– FRAGMENTY

NA KTÓRYCH BAZUJE TEKST ŚWIĘTEJ OKTAWY

STARY TESTAMENT

 • Ośmioro ludzi uratowanych przez Boga – Arka Noego – Rdz 7,13
 • Przymierze zawierane w osiem dni po urodzeniu – obrzezanie – Rdz 17,12
 • Ośmiodniowy okres poświęcenia się i ofiarowania poprzedzający ukazanie się chwały Pańskiej Swojemu ludowi – ukazanie się chwały Pańskiej Mojżeszowi i wszystkiemu zgromadzeniu – Kpł 8,33-36; 9,1-24
 • Ośmiodniowe święto nakazane przez Boga – Święto Namiotów (Kuczek) – Kpł 23,33-43
 • Ofiary akceptowane przez Boga dla oczyszczenia w ostatnim, ósmym dniu – rytuały oczyszczenia
 • – Kpł 14,10-11; 15,14-15 i 29-30
 • Dawid, ósmy syn Izaja Betlejemczyka wniósł Arkę Przymierza do miasta Dawidowego pośród pieśni pochwalnych śpiewanych według oktawy na harfie – Arka Przymierza powraca do ludu izraelskiego–1 Krl 17,12-14, 2 Krl 6,1-19
 • Prośba o ratunek w ucisku, śpiewana przy wtórze harfy ośmiostrunowej – Ps 6
 • Salomon kończy budowę Domu Pana w ósmym miesiącu roku – 3 Krl 6,38
 • Ośmiodniowe święto Poświęcenia Świątyni ustanowione przez Salomona – 2 Krn 7,1-9
 • Rozmiary Nowej Świątyni, bazujące na liczbie osiem – Nowa Świątynia w wizji proroka Ezechiela – Ez  40,8,30,34,37,41
 • Ośmiodniowe święto dla oczyszczenia miejsca świętego i jego ponownego poświęcenia – Juda Machabeusz i jego bracia oczyszczają zbezczeszczoną przez wrogów Świątynię – ustanowienie Święta Światła, jako pamiątki oczyszczenia – 1 Mch 4,36-59; 2 Mch 2,1-18

NOWY TESTAMENT

 • Przymierze zawarte ósmego dnia – obrzezanie Jana Chrzciciela – Łk 1,59
 • Przymierze zawarte ósmego dnia – obrzezanie Jezusa – Łk 2,21
 • Jezus ujawnia Swoje zjednoczenie z Bogiem Naszym Ojcem – w Świątyni, na krużganku Salomona, w uroczystość ośmiodniowego Święta Poświęcenia – J 10,22-38
 • Jezus przepowiada Swoje Przemienienie na osiem dni przed tym, nim nastąpi – Przemienienie Pańskie – Łk 9,28-35
 • Jezus zmartwychwstał ósmego dnia Tygodnia Odkupieńczej Męki – Zmartwychwstanie Jezusa Mt 28, 1-8; Mr 16,9; Łk 24,1-5, J 20,1-7
 • Jezus pokazuje Swoje rany niewiernemu Tomaszowi w osiem dni po Swoim Zmartwychwstaniu – Jezus ukazuje się w Wieczerniku uczniom i Tomaszowi – J 20,26-29

LITANIA DO BOGA OJCA

 • Ojcowskie Serce Boga – ukryj mnie
 • Opieko ojcowskiej Miłości – otaczaj mnie
 • Czułe dłonie Ojca – pieśćcie mnie
 • Światło ojcowskich oczu – rozjaśniaj moje ciemności
 • Dotyku Ojca – uzdrawiaj mnie
 • Słowo Ojca – stwarzaj mnie na nowo
 • Ciszo Ojca – obejmij mnie
 • Duchu Ojca – tchnij na mnie
 • Synu Ojca – kochaj mnie
 • Miłosierdzie Ojca – spalaj mnie
 • Życie Ojca – wskrzeszaj mnie
 • Miłości Ojca – wyrzeźbij mnie
 • Ogniu Ojca – ogrzej mnie
 • Dobroci Ojca – ośmielaj mnie
 • Wyrozumiałości Ojca – zwyciężaj mój lęk
 • Niewinności Ojca – ożyw dziecko we mnie
 • Pamięci Ojca – czuwaj nade mną
 • Obecności Ojca – bądź moją otuchą
 • Słodyczy Ojca – nasyć mnie
 • Wodo Ojca – wypełnij mnie
 • Usta Ojca – powiedzcie mi prawdę
 • Troskliwości Ojca – otwórz mnie na dobroć
 • Bliskości i bezpieczeństwo Ojca – spłyńcie na mnie
 • Czystości Ojca – przywróć mi godność
 • Szlachetności Ojca – bądź moim skarbem
 • Wrażliwości Ojca – ukaż mi piękno
 • Delikatności ojcowska – rozbrajaj mnie
 • Radości Ojca – stop mój smutek
 • Łzy Ojca – nawracajcie mnie
 • Ramiona ojcowskie – przygarniajcie mnie
 • Kolana Ojca – bądźcie moim odpocznieniem
 • Policzku Ojca – bądź moim portem
 • Mocy Ojca – bądź moją skałą
 • Tarczo Ojcowskiej mądrości – uwolnij mnie od głupoty
 • Czasie Ojca – przepływaj we mnie
 • Wierności Ojca – ugruntuj mnie
 • Cierpliwości Ojca – bądź moją ostoją
 • Tkliwości Ojca – stop moją nieczułość
 • Wolności Ojca – stwórz we mnie nowe przestrzenie
 • Cierpienie Ojca – zrób we mnie miejsce na Krzyż
 • Stopy Ojca – kierujcie moimi krokami
 • Pokoro Ojca – łam moją pychę
 • Ufności ojcowska – złóż mnie w twoim sercu
 • Ojcze Stwórco – ustalaj granice we mnie
 • Wolo Ojca – stwórz we mnie zgodę na miłość
 • Domu Ojca – bądź moją tęsknotą
 • Chwało Ojca – objawiaj się we mnie
 • – Ty, który jesteś moim Ojcem
 • – Ty, który stwarzasz z miłości
 • – Ty, który jesteś dla dzieci
 • – Ty, który dajesz nieustannie
 • – Bądź uwielbiony   
 • – Bądź wywyższony
 • – Bądź ukochany
 • – Abba – ufam Tobie  
 • – wierzę Ci  
 • – kocham Cię.

Amen

♫ = RADOŚNIE PANU HYMN ŚPIEWAJMY – str. 60 nr 112

SUPLIKACJE WINNY BYĆ ODMAWIANE

NIE TRZY, A DZIESIĘĆ RAZY[15]

JAKO PRZEBŁAGANIE BOGA OJCA

ZA LEKCEWAŻENIE

DZIESIĘCIU PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Rok 1980. Czara Bożego Gniewu jest prawie pełna. Tym razem Matka Boża nie będzie głosić orędzi, nie będzie nawoływać do zmiany postępowania, jak to miało miejsce w roku 1943. Teraz sposobem na uśmierzenie Gniewu Bożego będzie modlitwa Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ale z pewną modyfikacją: „Suplikacje winny być odmawiane nie trzy, a dziesięć razy”.

Pan Jezus wyjaśnia:

Modlitwa do Miłosierdzia Bożego jest ostatnia deską ratunku przed karą Bożą”

„Modlitwa [Suplikacji] odmówiona 10 razy jest przebłaganiem Boga Ojca

za lekceważenie dziesięciu Przykazań Bożych”.

Pan Jezus dodatkowo rozszerza zakończenie Koronki o siedem słów:

„10 x Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

– zmiłuj się nad nami i nad całym światem,

nad naszymi braćmi błądzącymi

i nad duszami w czyśćcu cierpiącymi”

BÓG OJCIEC: KOCHAJ MOJE PRZYKAZANIA, BO SĄ ZNIENAWIDZONE PRZEZ LUDZI[16]

Kochaj Moje przykazania. Zaprawdę są samą miłością. Cierp wraz ze Mną z powodu ich odrzucenia i przekraczania przez całe narody. Kochaj je, bo są znienawidzone u wszystkich. Kochaj je, bo są odrzucone. Czcij Mnie, kochając Moje przykazania. Uwielbiaj Mnie, ceniąc je bardziej niż opinie ludzkie o sobie – mówi Bóg Ojciec w dziesięciu przykazaniach.

Narażaj się ludziom, aby podobać się Bogu. Kochaj każde Moje przykazanie. Nie opuszczaj żadnego. Nie rób małych ustępów. Nie rób małych kompromisów. Nie. One cię prowadzą do akceptacji zła. Są powolnym otwieraniem drzwi zepsucia.

Walcz o Moje przykazania. Tak bardzo są nienawidzone, jak gdyby były złem wymierzonym przeciwko ludzkości. Jak gdyby były winne wszelkiemu złu i wszystkim nieszczęściom. Tymczasem to ich odrzucenie przynosi klęskę duszom i narodom. Odrzucenie Moich przykazań przynosi zgubę ludzkości.

Boli Mnie łamanie Mojego Prawa, bo Moje Prawo nie służy Mi. To jedyne Prawo na świecie wolne od żądzy władzy i niemające w sobie ukierunkowania na interes jego twórcy. To jedyne Prawo miłości. Prawo dane ludziom dla ich dobra i dla ich interesu.

Sporządź sobie tablice z Moimi Prawem. Powiesisz je w swoim domu i codziennie będziesz je czytać, aby wynagradzać Mi odrzucenie Mojego Prawa przez człowieka. Przyrównuj twoje czyny, myśli słowa do słów Mojego Przymierza.

Badaj codziennie twoją duszę, czy i ty nie dołączasz do grona przeniewierców. Niech twój dom będzie warownią Mojego Prawa. Niech będzie w nim bezpieczne i chronione dniem i nocą – mówi Bóg Ojciec w dziesięciu przykazaniach.

Jeżeli Matka Boża jest z nas zadowolona, to wystarczy, a mniejsza z tym, czy to ludziom będzie się podobać, czy nie.

św. Maksymilian M. Kolbe

MODLITWA DO BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO (ofiarowanie np. przed Mszą św. )

PRZEDWIECZNY BOŻE OJCZE! Wzbudzam i łączę moją intencję z tymi intencjami i uczuciami, jakimi przepełniona była na Kalwarii Najświętsza Maria Panna Matka Boleści, i ofiaruję Ci tę ofiarę, którą Twój Boski Syn złożył sam z siebie Tobie na krzyżu, a teraz ma znów odnowić tutaj w niekrwawy sposób na tym ołtarzu. Czynię to w tym celu:

1) Ażeby oddać Ci o Boże! najwyższy hołd czci i chwały, Tobie należnej, i uznać Twoje najwyższe panowanie nad całym światem, a naszą najzupełniejszą zależność we wszystkim od Ciebie, Pana i Boga naszego, któryś jest jedynym i ostatecznym celem naszym.

2) Ażeby podziękować Tobie, o Boże! za niezliczone dobrodziejstwa, jakie z Twej ręki otrzymaliśmy.

3) Ażeby przebłagać Twą sprawiedliwość, obrażoną przez nas licznymi grzechami naszymi i złożyć Ci za nie godne Ciebie zadośćuczynienie.

4) Ażeby wyprosić łaskę i miłosierdzie dla siebie, dla wszystkich ludzi uciśnionych i nieszczęśliwych, dla wszystkich biednych grzeszników na całym świecie, i dla wszystkich dusz zmarłych pozostających w czyśćcu. (Odpust 300 dni)

SIEDEM OFIAROWAŃ KRWI JEZUSA

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu dla chwałę Twojego Świętego Imienia, dla przyjścia Twojego Królestwa i dla zbawienia wszystkich dusz. Chwała Ojcu…

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu dla wzrostu Kościoła, za Ojca Świętego, za Biskupów, Kapłanów, Zakonników, za uświęcenie duchowieństwa i ludu Bożego. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za nawrócenie grzeszników, dla przyjmowania z miłością Twojego słowa i za jedność chrześcijan. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za moralne życie, za niewinność dzieci, za pokój i za sprawiedliwość narodów. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za udręczonych, za tych, którzy spodziewają się naszej modlitwy oraz za nasze potrzeby duchowe i cielesne. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za wszystkich misjonarzy świata i ich misje oraz za rodzenie się nowych świętych powołań. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew, którą Jezus przelał na Krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu za chorych, za tych, którzy dzisiaj przejdą do wiecznego życia, za dusze przebywające w Czyśćcu oraz za ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale. Chwała Ojcu.,.

Niech zawsze będzie błogosławiony i darzony dziękczynieniem Jezus,

Który zbawił nas Krwią Swoją.

Cześć i uwielbienie dla Krwi Jezusa, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

♫ = O, MIŁOSIERNY BOŻE, O DOBRY OJCZE NASZ – str. 59 nr 110

ABBA OJCZE…

Wstęp przed odmawianiem różańca

 • Nauczeni przez Chrystusa błagamy Cię, Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas:
 • Wysłuchaj nas, Ojcze.
 • 1. Daj nam chleba codziennego, abyśmy o niego zatroskani, nie zapomnieli o Chlebie Eucharystycznym /o Komu­nii świętej/.
 • Wysłuchaj nas, Ojcze.
 • 2. Odpuść nasze winy, grzechy, zaniedbania, abyśmy trwali przed Tobą w pokornym usposobieniu.
 • Wysłuchaj nas, Ojcze.
 • 3. Naucz nas przebaczać, abyśmy wznieśli się ponad nasze uczucie zemsty, odwetu, zawiści i nienawiści i miło­wali bliźnich według Bożego Serca.
 • Wysłuchaj nas, Ojcze.
 • 4. Broń nas od pokus alkoholizmu, używania człowieka na sposób rzeczy, oraz od zagrożeń laicyzacji.
 • Wysłuchaj nas, Ojcze.
 • Modlitwa jest to obcowanie z Bogiem. Jest to obcowa­nie z Ojcem Najlepszym i miłującym, który czeka na nasze serca. Rodzicom tak bardzo zależy na miłości dzieci. Bóg jest naszym Ojcem, dlatego, że każdą duszę powo­łuje do istnienia osobnym, pełnym miłości aktem stwórczym, a także i przede wszystkim, dlatego, że każdemu z nas udziela Swego własnego życia Bożego – łaski uświęcającej. Bóg jest naszym Ojcem. Chrystus mówił o tym wiele ra­zy, także wtenczas, gdy rzekł: “Gdy się modlicie, mówcie: “Ojcze nasz…”. Spróbujmy w świetle tych słów odmawiać różaniec.

♫ = ABBA-OJCZE – str. 62 nr 115

RÓŻANIEC (I) DO BOGA OJCA[17]

ODMAWIA SIĘ NA RÓŻAŃCU

W Imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Amen.

Tajemnica I – Triumf Boga Ojca w ogrodzie Eden. Po upadku w grzech Adama i Ewy Bóg Ojciec obiecuje nam Zbawiciela.

Zdrowaś Maryjo…(10 razy) Ojcze nasz…Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica II – Triumf Boga Ojca w FIAT Maryi w Zwiastowaniu.

Zdrowaś Maryjo…(10 razy) Ojcze nasz…Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica III – Triumf Boga Ojca w TAK Jezusa w ogrodzie Getsemani.

Zdrowaś Maryjo…(10 razy) Ojcze nasz…Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica IV – Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Szczegółowego po naszej śmierci.

Zdrowaś Maryjo…(10 razy) Ojcze nasz…Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica V – Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Ostatecznego.

Zdrowaś Maryjo…(10 razy) Ojcze nasz…Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

ROZWAŻANIA[18] RÓŻAŃCA DO BOGA OJCA

1. Triumf Boga Ojca w ogrodzie Eden. Po upadku w grzech Adama i Ewy Bóg Ojciec obiecuje nam zbawiciela.

Kochany Ojcze, Ty jesteś Miłością. To Twoja „Miłość” odnosi triumf po grzechu Adama i Ewy. Triumf nad grzechem. Adam i Ewa obrażają Cię, pozwalają się zwieść, zdradzają Cię. A Ty Dobry Ojcze, odpowiadasz na to i przychodzisz ze Swoją Miłością, z rozwiązaniem, „z prezentem”, jakby z nagrodą za „nasz upadek”. Wyciągasz większe Dobro, obiecujesz Zbawiciela, by nas nie zostawić sierotami. Byśmy mieli Ojca, Boga za Ojca.

2. Triumf Boga Ojca w Fiat Maryi w Zwiastowaniu.

Kochany Ojcze, kolejny triumf i znów wygrywa Miłość. Triumf Twojej Miłości. Zakochana Kobieta, która nosi miłość w swoim sercu, miłość do Ciebie, to właśnie ta Miłość, pozwala Jej powiedzieć „tak” na Twoje zaproszenie.

To właśnie ta Miłość pozwala jej zaufać, nie lękać się. To ta Miłość ukaże Ciebie Boże, jako Dobrego Ojca, jako Ojca naszego Zbawiciela. Jako naszego Ojca.

3. Triumf Boga Ojca w Tak Jezusa w ogrodzie Getsemani.

Kochany Ojcze, spotykamy się i tu, z Twoją Miłością, triumfującą Miłością, w tak trudnym czasie dla Twego Syna, a naszego Zbawiciela. W ogrodzie Oliwnym, w czasie wielkiej walki. Walki najpotężniejszego z ludzi, bo mającego najpotężniejszego Ojca. Walki słabości ludzkiej, z Potęgą Boga. Walki Boga-Człowieka. Ojcze triumf Twojej Miłości zwycięża, Twój Syn Zwycięża. Odpowiada „tak”, bo wie ze nie został sam, zwycięża, bo ma Ciebie za Ojca. Bo ma Boga za Ojca.

4. Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Szczegółowego po naszej śmierci.

Kochany Ojcze, Ty jesteś Miłością, Ty jesteś potęgą Miłości. Miłością zawsze i wszędzie. Czekasz na nas z otwartymi ramionami z czułym słowem, tam po drugiej stronie,

tam gdzie przechodzimy naszą duszą, którą dostaliśmy od Ciebie na wieczność, tam gdzie po mimo Swojej potęgi, uniżasz się kolejny raz przed nami i pozwalasz dokonać NAM wyboru, osobistego wyboru, wyboru Ciebie, albo wyboru braku Ciebie. Ty Jesteś naszym Ojcem, My wybieramy Ciebie i Twoją Miłość.

5. Triumf Boga Ojca w czasie sądu Ostatecznego.

Kochany Ojcze, wlej w nas taką wiarę, taką nadzieję, że triumf podczas sądu ostatecznego, będzie triumfem Twojej bezgranicznej Miłości i Miłosierdzia, w którym wszyscy, którzy wybrali Ciebie odniosą zwycięstwo, wszyscy, którzy Tobie powiedzieli „tak”, wszyscy, dla których Bogiem jest Miłość, którzy czynili dobro. A Ty Ojcze powiesz do nas: Pójdźcie Błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane Wam od założenia świata.

♫ = OJCZE CHWAŁA TOBIE – str. 63 nr 117

♫ = ZOBACZCIE JAK WIELKĄ MIŁOŚĆ OJCIEC OFIAROWAŁ NAM – str. 63 nr 118

OBIETNICA DLA TEGO, KTO ODMAWIA TEN RÓŻANIEC

OJCIEC UDZIELI SZCZEGÓLNYCH ŁASK RODZINOM,
W KTÓRYCH BĘDZIE ODMAWIANY TEN RÓŻANIEC.
[z poniższą Litanią]

RÓŻANIEC (II) BOGA OJCA

(Rozpoczynamy znakiem Krzyża Świętego …)

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,

Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu…

Ojcze mój, dobry Ojcze, Tobie ofiaruję siebie,

Tobie oddaję siebie, Twojej poddaję się opiece.

Aniele Boży…

Po każdej tajemnicy powtarza się następującą modlitwę:

1 x – Zdrowaś Maryjo, 10 x – Ojcze nasz, 1x  – Aniele Boży.

I. W Pierwszej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w ogrodzie Eden, kiedy po grzechu Adama i Ewy obiecuje On przyjście Zbawiciela.

II. W Drugiej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w chwili wypowiadania przez Maryję „Fiat” podczas zwiastowania.

III. W Trzeciej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w ogrodzie Getsemani, kiedy całą swoją moc daje Synowi.

IV. W Czwartej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w chwili sądu szczegółowego.

V. W Piątej Tajemnicy kontempluje się triumf Ojca w chwili sądu powszechnego.

LITANIA DO BOGA OJCA

 • O Boże, Ojcze Nieba Zmiłuj się nad nami
 • Ojcze, Stworzycielu wszechświata
 • Ojcze, Stworzycielu człowieka
 • Ojcze Odwieczny
 • Ojcze Wszechmocny
 • Ojcze Wszechwiedzący
 • Ojcze nieskończonego majestatu
 • Ojcze niezmierzonej dobroci
 • Ojcze bezgranicznego miłosierdzia
 • Ojcze nieograniczonego pokoju
 • Ojcze wszystkich
 • Ojcze, źródło wszelkiego dobra
 • Ojcze, głębino miłości
 • Ojcze, wspaniałości Kościoła
 • Ojcze, radości chrześcijan
 • Ojcze, nadziejo proszących
 • Ojcze, pocieszenie narodów
 • Ojcze, pomocy nieszczęśliwych
 • Ojcze, pocieszenie ubogich
 • Ojcze, radości zgnębionych
 • Ojcze, podporo sierot
 • Ojcze, zbawienie dobrych
 • Ojcze, chwało Świętych
 • Ojcze, ochrono umierających
 • Ojcze, nasza miłości
 • Ojcze, nasze światło
 • Ojcze, nasze szczęście
 • Ojcze Najświętszy – Przebacz nam
 • Ojcze Najmilszy – Wysłuchaj nas
 • Ojcze Najlitościwszy – Spełnij nasze błagania
 • Ojcze, błagamy Cię za nas i za wszystkie Twoje dzieci: daj pokój i ocalenie całemu światu, prosimy Cię o to w imię Syna Twojego Syna Jezusa i cierpiącego Serca Jego Matki Maryi. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…i Chwała Ojcu…w int. papieskich.

♫ = BOŻE DOBROCI, NIGDY NIEPRZEBRANY– str. 63 nr 119

♫ = GDY IDZIEMY POPRZEZ ŚWIAT– str. 57 nr 121

Dnia 05.04.2004 r., – Mówi Bóg Ojciec

Zobaczcie ludu, co uczynił szatan. Zaufaliście jemu. Jemu zależy, żebyście nie pojednywali się z Bogiem. Wiedziałeś ludu, kto stworzył świat i was. Zostało wam tylko Miłosierdzie Boże. Padnijcie na kolana przed Bogiem miłosiernym i błagajcie o ratunek. Miłosierdzie to jest ostatni ratunek dla świata, skorzystajcie z tej łaski, wiele możecie uratować dusz zagubionych. Świat stał się wulkanem, który może wybuchnąć w czasie, który zna tylko Bóg. Podaje wam naczynie Miłosierdzia Bożego. Skorzystajcie z czasu. Bóg jest miłosierny – może was wysłucha.

Córko Moja, Ja, Bóg Ojciec bogaty w Miłosierdzie Boże, pragnę, aby ta świątynia była na cześć Mego Ojcostwa. Idź córko do biskupa i powiedz, że Ja, Bóg Ojciec, pragnę tej świątyni. To będzie Mój przybytek. Jak będzie ta świątynia przytulę lud Boży do swego Ojcowskiego Serca i ocalę naród i narody. Błogosławię tym, co wezmą udział w tej budowie i ofierze. Resztę zostawcie swemu Bogu.

OBIETNICE BOGA OJCA, DLA TYCH, KTÓRZY W SPOSÓB ŻARLIWY

ODMAWIAĆ BĘDĄ TĘ LITANIĘ PRZYNAJMNIEJ 3 RAZY W TYGODNIU:

 • 1.     W sposób widzialny wyrwę cię z rąk twoich przeciwników.
 • 2.     Usunę przeszkody, które znajdują się na twej drodze do doskonałości.
 • 3.     Dodam ci jeszcze jednego Anioła, aby on przez [specjalne] natchnienia chronił cię przed pokusami do grzechu.
 • 4.     Wytrwasz na drodze cnoty.
 • 5.     Dobrze poznasz swoje braki i niedociągnięcia.
 • 6.     Otrzymasz moc, aby uwolnić się od grzesznych przyzwyczajeń.
 • 7.     Umocnię twoją wiarę, nadzieję i miłość.
 • 8.     Wyrwę cię z kłopotów materialnych.
 • 9.     Twoja rodzina będzie żyć w zgodzie i wzajemnej miłości.
 • 10.  Jeśli ktoś pragnie pomóc bliźniemu winien tę Litanię odmawiać codziennie, co najmniej przez pół roku.

Obietnice Ducha Świętego:

Litania ta będzie się rozszerzać jak lawina.

Jeśli ktoś ją przekaże innej osobie, będzie miał udział w jej modlitwach.

Jeśli ktoś nie chce zachować owoców tej modlitwy dla siebie,

może powiedzieć Duchowi Świętemu, w jakich intencjach pragnie je ofiarować.

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. J 14,26

On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. J 14,26

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

Bądź pochwalony! (powtarza się po każdym wezwaniu)

 • Duchu Święty, zstąp z tronu Twojej chwały i rozbij swój   namiot w sercach sług twoich
 • Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć w stałej obecności Bożej
 • Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, ucz mnie żyć zgodnie z wolą Najwyższego
 • Duchu Święty, który mieszkasz w sercach synów Bożych, pouczaj mnie, bym mógł Ciebie poznać i prawdziwie pokochać
 • Duchu Święty, który troszczysz się o Chwałę Ojca, ucz mnie żyć w całkowitym oddaniu i zawierzeniu Bogu
 • Duchu Święty, w znaku języków ognistych, zapal w moim sercu ogień Twej miłości
 • Duchu Święty, tajemnicza Gołębico, ucz mnie dobrze zrozumieć Pismo Święte
 • Duchu Święty, który nie masz ani oblicza ani imienia, naucz mnie dobrze modlić się
 • Duchu Święty, który przemawiasz przez usta proroków, naucz mnie żyć w równowadze ducha i zachować pokój serca
 • Duchu Święty, gorejące ognisko miłości, ucz mnie mądrości życia oraz cierpliwości
 • Duchu Święty, Dawco wszelkich darów, ucz mnie żyć w pokorze i skromności
 • Duchu Święty, przeobfita skarbnico łask, ucz mnie pojmować wartość cierpienia
 • Duchu Święty, bezdenna skarbnico łask, ucz mnie dobrze wykorzystać cenny czas
 • Duchu Święty, niewyczerpana skarbnico łask, broń mnie przed jakimkolwiek brakiem miłości i przed pychą
 • Duchu Święty, którego bogactwa nikt ogarnąć nie zdoła, ucz mnie odrzucać bezużyteczne wyobrażenia i myśli
 • Duchu Święty, Dawco wielu darów, ucz mnie rezygnować z bezużytecznych działań i unikać niepotrzebnych rozmów
 • Duchu Święty, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, ucz mnie milczenia i mówienia we właściwym czasie
 • Duchu Święty, wieczysta miłości, ucz mnie dawać innym dobry przykład
 • Duchu Święty, wieczysta Dobroci, daj mi wytrwanie w dobrym
 • Duchu Święty, słodki Nauczycielu, naucz mnie w sposób właściwy obchodzić się z ludźmi
 • Duchu Święty, najmilszy przyjacielu dusz, ucz mnie nikogo nie sądzić i doznanych krzywd nie pamiętać
 • Duchu Święty, uszczęśliwiające światło duszy, tak mnie prowadź, bym widział potrzeby innych i nie zaniedbywał dobrych dzieł
 • Duchu Święty, Ojcze ubogich, daj bym poznał swoje błędy
 • Duchu Święty, który w duszach dokonujesz swych cudów, ucz mnie czuwać nad sobą i prowadź do doskonałości
 • Duchu Święty, przed którym nic nie jest zakryte, ucz mnie, jak unikać podstępu złego ducha
 • Duchu Święty, który znasz przyszłość wszechświata, pomóż mi uwolnić się spod władania ciała i szatana
 • Duchu Święty, który znasz także moją przyszłość, Twojej opiece powierzam moją rodzinę, przyjaciół, dobroczyńców i wszystkich ludzi
 • Duchu Święty, dzięki Twej Boskiej pomocy, nauczaj mnie żyć dla chwały Bożej, dla zbawienia dusz i ku czci Matki Bożej, abym mógł umierać, jako wierny sługa

NOWENNA DO BOGA OJCA[19]

BÓG OJCIEC: Zapisz, Moje dziecko. Nowenna musi być odmawiana przynajmniej raz do roku przed Moim świętem w sierpniu. Jest ona dziękczynieniem za wszystkie łaski, które zgotowałem człowiekowi. Kiedy ją zakończysz, odmówisz akt poświęcenia się Mojej Woli.

1 DZIEŃ NOWENNY

Modlitwa podziękowania Bogu Ojcu za stworzenie mnie

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś, jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

BÓG OJCIEC: Dziś dzień pierwszy. Rozważać będziesz dzieło stworzenia. Kiedy zapragnąłem stworzyć istotę doskonale wolną, stworzyłem człowieka na Mój obraz i podobieństwo. Uczyniłem go panem nad wszystkimi żyjącymi stworzeniami, aby na wzór Mojej władzy nad wszelkim stworzeniem on posiadał władzę nad stworzeniami Ziemi. Dałem mu przy tym Moje prerogatywy, aby nie zaprzepaścił Mojej łaski i nieopatrznie nie doprowadził do zerwania naszej przyjaźni. Mimo Mojej zapobiegliwości względem niego, człowiek odwrócił się od Mojej Woli i zapragnął sam stać się bogiem, przez co głęboko Mnie zranił, bo przecież wszystko stworzyłem dla niego.

Czy sam mam przyjąć ciało, aby okazać wdzięczność za szatę świata? Sam mam spacerować po źdźbłach trawy i grzać stopy w morskim piasku? Nie, to nie dałoby Mi ukojenia. Tak jak żaden ojciec po stracie jedynego dziecka nie ukoi swojego bólu, śpiąc w dziecinnym łóżeczku i bawiąc się dziecinnymi zabawkami, tak Ja nie znajduję rozkoszy w Moim dziele, a raczej zasmuca Mnie jego piękno, bo nie mam już syna, dla którego stworzyłem świat.

Wygnanie z Raju Adama i Ewy, było konieczną konsekwencją ich wyboru, aby łamiąc kolejne Prawo i kolejne Przymierze, nie stali się Moimi wrogami na wieczność na wzór syna zatracenia – Szatana. Mój doskonały plan wobec człowieka został zniszczony bezpowrotnie, ale nie Moja miłość wobec niego. Moja miłość jest twórcza. Zapragnąłem, więc uczynić człowiekowi jeszcze większe dobro, niż to, które zamierzyłem na początku. W tym objawia się Moja Boskość. Jestem nieskończenie wspaniałomyślny.

Modlitwa na zakończenie pierwszego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za dzieło stworzenia

Uwielbiam Cię, Ojcze, za dzieło stworzenia. Bądź pochwalony każdym zachwytem, z którym podziwiam Twoje doskonałe dzieła. Dziękuję Ci za Twoją wspaniałomyślność, dzięki której nie przekreśliłeś mnie z powodu mojego pierwszego grzechu, ale zamierzyłeś w moim życiu jeszcze większe dobro. Obdarz mnie sercem pragnącym szczerze pokutować, aby tym razem wypełnić Twój jeszcze doskonalszy plan. Amen.

2 DZIEŃ NOWENNY

Modlitwa podziękowania Bogu Ojcu za stworzenie mnie

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś, jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

BÓG OJCIEC: W drugim dniu nowenny rozważać będziesz stworzenie Niepokalanej Niewiasty.

Moje zranione Serce nie rozpamiętywało swojego bólu, ale żałowało tak bardzo wszystkich ludzkich stworzeń i szczęścia, które utraciły, że postanowiłem naprawić całe to zło i okazać Moje miłosierdzie światu. Stworzyłem Niewiastę o Niepokalanym Sercu, aby w Niej i przez Nią naprawić całe zło. W miejsce tych dwojga nieszczęśliwych, pod tym samym drzewem postawiłem niezwyciężoną Niewiastę, którą utworzyłem z Moich łez i Mojej nadziei. To dziecko Mojego osieroconego Serca, Moja ojcowska duma, której nie zdążyłem zaznać. Ta piękna istota ludzka otrzymała jeszcze więcej niż Adam i Ewa. Maryję wybrałem jak gdyby z własnego żebra. W sposób duchowy pochodzi Ona z bólu Mojego Serca, które cierpiąc utratę potomstwa, stworzyło jeszcze większe dobro. Święte cierpienie zawsze rodzi dobro, a Moje cierpienie wydało owoc w postaci Maryi. Mężczyzna, z którym złączy swój żywot, będzie, więc Bogiem i Człowiekiem, Chrystusem, który zstąpi do Jej niepokalanego łona, aby zbawić świat. Jak przez Ewę zło przyszło na świat, tak przez Maryję na świat przyszło najwyższe dobro, które pokona zło. Od chwili, kiedy Maryja otrzymała oczy, Moje ojcowskie oblicze nie przestaje się uśmiechać. Ona przyjęła Mój zamysł i zrealizowała go w pełni, stając przede Mną w imieniu ludzkości. Jej potomstwo jest Moim potomstwem. Jej dzieci są rozkoszą Mojego Serca. Wraz z nimi zmiażdży głowę starodawnego węża, aby zwyciężył Owoc Jej niepokalanego łona, Jezus Chrystus Król.

Modlitwa na zakończenie drugiego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za stworzenie Maryi

Uwielbiam Cię, Ojcze, za stworzenie Maryi, która w swoim niepokalanym łonie poczęła Boga, a w swoim Niepokalanym Sercu poczęła odrodzoną ludzkość. Dziękuję Ci za Jej czystą miłość i dziewiczą ufność, które wywołują Twój uśmiech i są balsamem na Twoją pierwszą ranę z Raju. Spraw, proszę, abym był prawdziwym dzieckiem Jej Niepokalanego Serca. Daj mi udział w Jej miłości, Jej walce i Jej zwycięstwie. Daj mi udział w Twoim uśmiechu, którym Ją darzysz. Amen.

3 DZIEŃ NOWENNY

Modlitwa podziękowania Bogu Ojcu za stworzenie mnie

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś, jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

BÓG OJCIEC: Chcę, abyś w trzecim dniu rozważała męczeństwo Mojego Syna Jezusa. Kiedy powołałem do życia świętą Niewiastę, a Ona z pokorą przyjęła Moją Wolę, w Moim Synu sam zstąpiłem na stworzoną dla człowieka Ziemię. Ludzkość, bowiem została skażona piętnem grzechu pierworodnego i tylko jedna Maryja nie była dotknięta plagą zepsucia. Cała ludzkość straciła łaskę i pogrążona była w mroku własnego grzechu. Postanowiłem, więc, że poświęcę własnego Syna na przebłagalną Ofiarę, która wyjedna przebaczenie ludziom i zapewni im wielkie niezasłużone łaski, które tak pragnę na nich zlać. Nikt jednak ze śmiertelników nie kochał ludzkości tak gorąco, aby mógł cierpieć za nią tak okrutnie i oddać za nią życie tak niewinnie. Ofiara, której żądała Moja sprawiedliwość musiała być tak wspaniałomyślna jak Mój zamysł wywyższenia ludzkości, która zasługiwała raczej na karę i potępienie.

Mój Syn z miłością przyjął Moją Wolę, bo umiłował ludzkość Moją miarą i zapragnął dzielić z nią Moje ojcostwo i posiąść rodzeństwo nieśmiertelne, którego nie dotknie więcej piętno zepsucia. Zapragnął wprowadzić do swego Królestwa ludzi wygnanych z Raju i dzielić z nimi swoje wieczne szczęście. Przyjął, więc ciało z Maryi i ukazał się światu w widzialnym wymiarze, jako dziecko niewinne, poświęcone Bogu. Jako Pierworodny Syn, pierwociny Nieba, łaski ofiarowanej ludzkości po jej upadku.

Jezus przeżył całe ludzkie życie, niemowlęctwo, narodziny, dzieciństwo, młodość i dojrzałość. A kiedy dojrzał, jako Owoc Mojej łaski i zarazem Owoc niepokalanego łona, Maryja złożyła Go na Moim Ołtarzu. Nie zerwała Go i nie zachowała Jego słodyczy dla siebie, ale doglądała Go na własnym łonie i kiedy zdawał się już dojrzały i gotowy, ofiarowała Go Mi, abym uczynił z Nim, co mi się podoba. Odebrałem Go, więc z rąk Niewiasty i zawiesiłem na powrót na drzewie, aby każdy, kto na Niego spojrzy i ofiaruje go Mi, dostąpił łaski przebaczenia i odkupienia swoich win. Krwawe Męczeństwo Jezusa uzdrowiło Moje zranione Serce, które zlewając na świat łaskę przebaczenia, otworzyło się ponownie na ludzkość.

Modlitwa na zakończenie trzeciego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za poświęcenie swego Jedynego Syna

Ojcze, uwielbiam Cię za to, że poświęciłeś dla mnie swojego Jedynego Syna, aby patrzeć na Jego krwawe męczeństwo i zasłonić nim mnie przed sprawiedliwą karą. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi nowe życie w Jezusie i przez Jego Krew złączyłeś mnie znów ze sobą rodzinnymi więzami. Proszę Cię pokornie, abym przez całe życie patrzył na ukrzyżowanego Jezusa i ofiarował Ci Go za grzechy moje i całego świata, aby Jego Męka nie była dla mnie daremna. Amen.

4 DZIEŃ NOWENNY

Modlitwa podziękowania Bogu Ojcu za stworzenie mnie

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś, jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

BÓG OJCIEC: W tym dniu rozważać będziesz tajemnicę Najświętszego Sakramentu. Po tym jak Mój Syn zawieszony został na drzewie krzyża i oddał Mi swoje życie na okup za dusze ludzkie, i umarł na krzyżu w mękach, sam zdjąłem Go z krzyża, jako Owoc, którego ludzka ręka nigdy nie powinna była tknąć. Tajemnica Mojego przebaczenia ogarnęła całą Ziemię. Aby uzdrawiająca śmierć Nieśmiertelnego mogła dosięgnąć wszystkiego, co zostało dotknięte piętnem śmierci, Jezus został pogrzebany. Trzeciego dnia zmartwychwstał a z Nim nadzieja ludzkości na ponowne zamieszkanie ze swoim Stworzycielem w Raju. Tym razem będzie to Raj jeszcze wspanialszy, jeszcze bogatszy, jeszcze doskonalszy, w którym nie będzie już prób. Do którego nie wejdzie żaden wąż, aby czyhać na Moje potomstwo. Jezus poprzez swoją Ofiarę uzdrowi ludzkość i udoskonali ją do tego stopnia, że będzie mogła nosić Moje Imię.

Teraz powiem ci o rzeczy najważniejszej, która dla twojej duszy jest podstawową prawdą i potrzebą. Przeklęty owoc zepsucia, którego spożycie zatruło wszystkie ludzkie dusze, został zwyciężony mocą uzdrawiającego Owocu Życia. Jezus, Owoc Mojego Boskiego łona i niepokalanego łona Dziewicy Maryi, został zawieszony na drzewie dla waszego uzdrowienia. On jest niejako odtrutką na jad, który krąży w żyłach ludzkości. Patrząc na ukrzyżowanego dla was Jezusa i wyznając swój grzech, ludzkość już dostępuje łaski. To jednak było dla Mnie zbyt mało, dlatego sam sięgnąłem po ten Owoc, zerwałem Go prosto z drzewa i dałem Go wam do spożycia, aby Jego świeży sok, Krew Mojego Syna, uzdrowił waszą zepsutą krew.

Spożywając, więc Najświętsze Ciało i Krew Mojego Syna w Sakramencie Komunii świętej, przyjmujecie z Mojej ręki Owoc uzdrowienia prosto z Ołtarza, to znaczy z krzyża. W Najświętszej Hostii zawarta jest, więc cała uzdrawiająca siła, jaką Jezus wyjednał ludzkości poprzez swoją Mękę na krzyżu. Przyjmując Najświętszy Sakrament do swego serca, człowiek dostępuje łaski przemiany swojego zepsutego wnętrza, uzdrowienia choroby własnej natury tak, że z czasem natura ludzka upodabnia się do ludzkiej natury Mojego Syna, natury nieskażonej piętnem pierworodnego grzechu. Przemianie ulegają intencje człowieka, cele i pragnienia, a także stosunek człowieka do Boga i bliźnich. Ten Najświętszy i uzdrawiający Sakrament jest skuteczny jednak tylko w duszach czystych i pokutujących, które prawdziwie szukają uzdrowienia. Przez Krew Jezusa łączą się one ze Mną w nadprzyrodzony sposób więzami Boskiej Krwi Jezusa, tak, że nie nazywam ich już stworzeniami, ale dziećmi. Błogosławię cię, Moje dziecko.

Modlitwa na zakończenie czwartego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za Najświętszy Sakrament

Uwielbiam Cię, Ojcze, za Najświętszy Sakrament, którym karmisz i uzdrawiasz moją duszę. Bądź pochwalony za to, że ręką kapłana Ty sam podajesz mi do ust Twój święty Owoc życia prosto z drzewa krzyża. Dziękuję Ci za Krew Twojego Syna krążącą w moich żyłach, dzięki której nie nazywasz mnie już stworzeniem, ale dzieckiem. Spraw, abym zawsze godnie i świadomie, z największą wdzięcznością przyjmował ten Najświętszy Sakrament. Amen.

5 DZIEŃ NOWENNY

Modlitwa podziękowania Bogu Ojcu za stworzenie mnie

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś, jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

BÓG OJCIEC: W piątym dniu rozważaj łaskę, jaką dałem ci, zsyłając Ducha Świętego.

Kiedy otrzymałem okup za twoją duszę i za wszystkie dusze ludzkie, Mój nieprzyjaciel wzmógł swoją walkę przeciwko Mojemu stworzeniu. Z nienawiści do tych wielkich łask, które stały się udziałem człowieka, mordował Moich świętych, pragnąc przynajmniej zabić ich ciała, nie mając już władzy nad duchem. Wylałem, więc z Nieba wszechpotężną siłę dla tych, którzy wierzą Mojemu Słowu. Zesłałem im Mojego Świętego Ducha, jako wewnętrzną moc dusz świętych, która będzie niepokonana i nieustraszona. Lęk zamieniłem w odwagę, a obawę w waleczność.

Dzięki Mojemu Duchowi dusze wybrane stały się zdolne do podążania za Moim Synem na drodze do Zbawienia. Skażona natura ludzka, bowiem ulega Osobom Boskim wstępującym do duszy poprzez Sakramenty. Choć człowiek pozostaje obciążony następstwami grzechu pierworodnego, otrzymał łaskę trwania w nieprzerwanej więzi z Bogiem właśnie poprzez święte sakramenty, a w ten sposób niejako przekroczenia ograniczeń własnej natury i czerpania z natury Boskiej. Im większy świadomy udział człowieka w tych sakramentach na Ziemi, tym bardziej człowiek staje się zdolny do pokonania własnej natury i przebóstwienia.

Duch Święty stał się, więc dla człowieka rzeczywiście skrzydłami do Nieba. Zjednoczona z Nim dusza unosi się ponad tym, co słabe i ludzkie, a czerpie z możliwości i natury samego Boga, który właśnie poprzez Ducha Świętego łączy się z człowiekiem. Więź ludzkości z Bogiem jest właśnie w Duchu Świętym, który łączy Ziemię z Niebem. Człowiek, więc, nawet żyjąc na Ziemi, już może czerpać z obietnicy Nieba, posiadać Boga w sercu i adorować Go wewnętrznie tak, jak aniołowie adorują Go w Niebie. Jest to zadatek pełnego posiadania. Ten, kto otrzymał zadatek, a nie rozwinął go, otrzyma pełną zapłatę w Niebie. Duch Święty jest, więc dla człowieka Niebem, które chwyta już na Ziemi. Jeśli Go nie puści, na pewno wzniesie się wraz z Nim do wiecznego Raju, w którym czekam z otwartymi ramionami.

Modlitwa na zakończenie piątego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za zesłanie Ducha Świętego

Uwielbiam Cię, Ojcze, za zesłanie nam Twojego Świętego Ducha, w którym otrzymaliśmy już niezasłużony zadatek Życia wiecznego w chwale. Dziękuję Ci za to, że poprzez Sakramenty święte mogę posiadać Ducha Świętego w sercu i trzymać Niebo za rękę. Proszę Cię, zachowaj moją duszę wolną od grzechu ciężkiego, abym nigdy nie utracił tej błogosławionej więzi z Tobą poprzez Twojego Ducha. Amen.

6 DZIEŃ NOWENNY

Modlitwa podziękowania Bogu Ojcu za stworzenie mnie

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś, jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

BÓG OJCIEC: W szóstym dniu nowenny rozważać będziesz ustanowienie Kościoła świętego na Ziemi.

Po odkupieniu ludzkości i zesłaniu Ducha Świętego wszystkie łaski, które chciałem wylać na Ziemię, zamknąłem w Kościele świętym, który powstał dla Zbawienia ludzkości. Wszyscy ludzie odkupieni Boską Krwią Jezusa mają prawo wejść do Kościoła i czerpać z niego nieskończone zasoby łask, jakie zostawiłem w nim dla każdej duszy. Warunkiem wejścia do Kościoła i czerpanie z jego bogactw jest jednak wiara we wszystko to, co Kościół określa tzw. Credo – wyznanie wiary. Pierwszą łaską, która umożliwia dostęp do reszty zawartych w Kościele łask, jest Chrzest św. Po nim dopiero dusza ma prawo do czerpania z innych sakramentów. Kościół jest jakby ustanowioną przeze Mnie oazą na pustyni, w której każdy wędrowiec znajdzie odpoczynek i pokrzepienie. W Kościele ukryłem wszystkie Moje skarby i tajemnice, a przede wszystkim jestem w nim obecny Ja sam, Ciałem – to jest Moim Synem i Duchem – to znaczy w Moim Duchu.

W Kościele i poprzez Kościół otrzymujesz Moje przebaczenie, Moją siłę, Moją boskość, dary Mojego Ducha, Mękę i Zmartwychwstanie Mojego Syna, dziedzictwo niezniszczalne i Życie wieczne w przyszłym świecie. W Kościele i poprzez Kościół otrzymujesz Moje uzdrowienie i przebóstwienie twojej duszy, to znaczy Moje podobieństwo, aby stanąć przede Mną w chwili śmierci, jako Moje dziecko, stworzone na Mój obraz i podobieństwo. Wszystko, co zamierzyłem i mam dla ciebie, otrzymasz w Kościele, bo on ma władzę rozdawać łaskę z Nieba.

W Kościele jest Zbawienie, więc mów o nim z wielkim szacunkiem i módl się za niego, aby bramy piekielne go nie przemogły, nie, dlatego, abym miał go porzucić, ale abym pragnął zachować go dla ciebie w czystości. W nim jest Moje upodobanie. Jeśli stracił swoje pierwotne podobieństwo i piękność, to każdy grzesznik jest temu winny. Nie hierarchowie, ale grzesznicy wpuszczają do Kościoła diabła, dlatego tylko ten, kto jest bez grzechu, nie ma udziału w niszczeniu Mojego doskonałego dzieła. Każdy grzesznik przyczynia się do powstania pęknięć i chorób na łonie Kościoła i każdy święty jest uzdrowieniem dla tego stanu. Kiedy więc przepraszacie Mnie za błędy innych, bijcie się we własne piersi, bo wasze grzechy były przyczyną ich grzechów. Tak samo jednak wasze nawrócenie może przynieść ich nawrócenie, bo Kościół jest jeden i każdy członek Kościoła ma wpływ na jego stan i wygląd, tak samo, jak każdy członek rodziny ma wpływ na to, jaka będzie opinia o jego rodzinie, czy jego nazwisko będzie w przyszłości otoczone chwałą czy wypowiadane ze wstydem.

Modlitwa na zakończenie szóstego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za Kościół święty

Uwielbiam Cię, Ojcze, za Kościół święty, do którego powołałeś mnie jeszcze w dzieciństwie. Dziękuję Ci za Sakramenty, w których dajesz mi siebie samego w Twoim Synu i Duchu Świętym. Spraw, proszę, abym przyczyniał się do umacniania Kościoła w świecie, rozszerzania jego nauki i błogosławieństwa na wszystkie dusze ludzkie. Amen.

7 DZIEŃ NOWENNY

Modlitwa podziękowania Bogu Ojcu za stworzenie mnie

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś, jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

BÓG OJCIEC: W siódmym dniu nowenny rozważać będziesz Moją miłość zawartą w darze Pisma Świętego.

Od początku istnienia człowieka pisałem dla niego księgę o Mojej miłości. Mój Duch zstępował na oczyszczone umysły, aby przez nie mówić do człowieka na kartach Księgi miłości. Kiedy próbuję opisać ci Moją miłość, brakuje Mi słów, które możesz zrozumieć. Użyłem, więc wielu słów, wielu czynów i wielu umysłów, aby opisać ci Moją miłość.

Pismo Święte jest historią nieszczęśliwej miłości Boga do człowieka. Miłości, która nigdy się nie poddaje i nie słabnie. Miłości odrzucanej, zdradzanej, pogardzanej i wykorzystywanej. Miłości niekochanej. Czytając kolejne rozdziały tej świętej Księgi, możesz dokładnie poznać historię Mojego Serca, jak gdybym dał ci je badać i opisał jego bicie minuta po minucie. Ta historia nie jest jeszcze skończona. Dałem ci tę dokładną mapę Mojego Serca, aby ten, kto tego pragnie, mógł Mnie naprawdę dokładnie poznać, poznając historię Mojej miłości.

Dzień po dniu walczę o serce ludzkie. Dzień po dniu rozpisuję nowy rozdział tej Księgi, bo Moja miłość jest nieskończona i nie spocznie, dopóki nie przekona świata, że kocha prawdziwie. Spisałem tę księgę dla każdej duszy, którą stworzyłem. Indywidualnie wzywam w niej tę duszę do miłowania Mnie. Tłumaczę jej, kim jestem i czego pragnę. Opisuję siebie, aby wzbudzić w niej miłość. Opisuję Mój smutek, aby wzbudzić w niej współczucie. Opisuję Moją historię, aby dusza ludzka, dla której czynię to wszystko, zapragnęła Mnie poznać, a poznawszy, jak bardzo ją umiłowałem, pokochała Mnie. Aby doceniła Moją wierną miłość, z którą nic nie może się równać. Wyznałem ci kiedyś, że gdybym miał spisać księgę o Mojej miłości do Ciebie, byłaby nieskończona. Piszę ją, bowiem od początku istnienia świata i nie mogę jej skończyć. Wciąż znajduję nowe słowa, aby ci ją opisać. Ty jesteś Moim nowym słowem. Każda dusza jest Moim nowym słowem.

Nasza historia nie musi być nieszczęśliwa. Jeszcze jej nie skończyłem. Odpowiedz Mi. Daję ci wolność dokończenia jej dla Mnie. Daję ci pióro do ręki, Mojego Ducha. Daje ci wolność w tworzeniu zakończenia. Błogosławię cię.

Modlitwa na zakończenie siódmego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za Pismo Święte

Uwielbiam Cię, Ojcze, za Pismo Święte, Księgę miłości, którą piszesz dla człowieka od początku stworzenia. Dziękuję Ci za to, że kochasz tak bardzo, że żadne zdrady, zawody i odrzucenie nie mogą zmienić Twojej wierności. Proszę Cię, spraw, aby świat zapragnął poznać Twoje Serce, a poznawszy je, szczerze je pokochał. Proszę Cię, spraw, aby historia naszej miłości miała szczęśliwe zakończenie: I żyli wiecznie i szczęśliwie. Amen.

8 DZIEŃ NOWENNY

Modlitwa podziękowania Bogu Ojcu za stworzenie mnie

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś, jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

BÓG OJCIEC: W tym dniu dziękować Mi będziesz za stworzenie aniołów. Stworzyłem anioły z miłości. Są piękne pięknem ich Stwórcy. Ich przeznaczeniem jest przebywanie w Mojej obecności i służba w realizacji moich planów wobec człowieka. Ich celem jest miłość, zajęciem – kochanie. Aniołowie kochają człowieka, ponieważ jest Moim dzieckiem. W Jezusie człowiek osiągnął swój szczyt, a bez Niego nie może być w pełni człowiekiem, a więc człowiekiem Mojej Woli. Ci aniołowie, którzy nie pokochali człowieka i nie uwielbili w nim Mojej Woli, pozbawili się Mojego szczęścia. Moje szczęście jest w Moim Synu, w Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem.

 Jestem Bogiem w Trójcy Świętej. Odrzucając człowieczeństwo Jezusa, odrzuca się zarazem Moje Bóstwo. Dlatego aniołowie, którzy wzgardzili człowiekiem, wzgardzili zarazem Bogiem.

Wszyscy, więc aniołowie, począwszy od książąt, a skończywszy na Aniołach Stróżach kochają człowieka i to jest powód ich orędownictwa i troski o ludzkość. Dałem wam poznać imiona Moich Archaniołów, abyście mogli ich wzywać w swojej obronie. Dałem wam poznać imiona Moich wrogów, abyście byli świadomi ich obecności i działania, i mogli się przed nimi ustrzec. Najpotężniejsi z Moich przyjaciół są zarazem najpokorniejszymi istotami niebieskimi, których opiekę może otrzymać każdy, kto o nią prosi. Moi niebiescy bohaterowie są gotowi stanąć do walki w obronie tych, którzy ich szczerze wzywają.

Każdy człowiek bez wyjątku otrzymał ponadto bliźniaczą istotę, Anioła Stróża, który jest obecny przy nim od chwili narodzin, aby strzec, wspomagać i prowadzić duszę ludzką do Nieba. Anioł Stróż dokładnie zna plan Boży, co do osoby swojego podopiecznego i wszystkimi swoimi zdolnościami służy jego realizacji. Anioł Stróż jest, więc jakby doskonałym i wiernym przyjacielem człowieka, przy którym jest w każdej chwili człowieka. Zna wszystkie tajemnice duszy, którą się opiekuje. Jest niewidzialnym świadkiem wszystkich wydarzeń jego życia, niestety również wszystkich grzechów, które musi oglądać. Jego zadaniem jest użyć wszystkich swoich zdolności – wszystkich darów Bożych sobie dostępnych dla uświęcenia i zbawienia człowieka. Jeśli człowiek tylko wierzy w jego obecność i próbuje współpracować ze swoim Aniołem Stróżem, może osiągnąć bardzo wysoki stopień świętości, a przy tym, odczuwalnie doznawać radości przebywania ze swoim Aniołem Stróżem.

Modlitwa na zakończenie ósmego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za stworzenie aniołów

Uwielbiam Cię, Ojcze, za anioły, którymi obdarowałeś ludzkość. Uwielbiam Cię za Archanioły, które swoją potężną mocą wspierają wątłego człowieka. Dziękuję Ci za stworzenie Aniołów Stróżów, bliźniaczych przyjaciół naszych dusz. Proszę Cię o łaskę nawiązania prawdziwej przyjaźni z moim Aniołem Stróżem, aby Twoja hojność obdarowania mnie tą piękną istotą była uwielbiona w moim życiu. Amen.

9 DZIEŃ NOWENNY

MODLITWA PODZIĘKOWANIA BOGU OJCU ZA STWORZENIE MNIE

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś, jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

BÓG OJCIEC: Pisz, córko. Ostatniego dnia nowenny rozważać będziesz, jak wielu proroków powołałem do przekazania Mojego Słowa ludzkości. Im bardziej człowiek oddalał się ode Mnie, tym bardziej Ja przybliżałem się do niego, podążałem za nim, aby on zawrócił i podążał za Mną. Żal Mi było człowieka, ilekroć odwracał się ode Mnie i podążał własnymi ścieżkami, tylekroć cierpiał i doświadczał zła. Chcę ci powiedzieć, że choć powinienem się był gniewać, litowałem się. Powołując wybrane dusze, wyciągnąłem rękę do tonącej ludzkości. Każda dusza wybrana do przekazywania Mojego Słowa, jest żywym obrazem mojego miłosierdzia względem ludzkości. Chcę, aby świat się nawrócił. Chcę, aby czcił Jedynego Boga. Przez tyle tysięcy lat nie mogę wam tego wytłumaczyć, choć mówię we wszystkich językach i w każdym zakątku świata.

Wszyscy Moi wybrani niosą brzemię Mojego odrzucenia. Dzielą ze Mną ból bycia niezrozumianym. Są zawadą dla świata. Wprowadzają rozłam tam, gdzie zło uśpiło dobro. Żądają nazywania rzeczy po imieniu i podejmowania trudnych decyzji, które wymagają ofiary. Są Moim głosem, który poucza, choć nie znajduje godnych uszu. Jak miłuje te dusze, które wybieram, aby dźwigały słowo, które Mi ciąży, tak, że muszę je wypowiedzieć, aby doznać ulgi. Gdybym nie powoływał tych dusz, Mój gniew dawno przebrałby miarę i wylał się na spoganiałą ludzkość. Gdyby nie ujmowały Mi goryczy, byłbym ją całą wylał już dawno na świat. W tych, którzy wam zawadzają, jest wasza nadzieja. Ci, którzy przychodzą prosić o rzeczy wam niewygodne, są waszym ocaleniem.

Kiedy przestanę wam dawać Moje Słowo, wtedy szukać będziecie rozpaczliwie Mojej Woli, ale jej nie znajdziecie. Będziecie pytać o proroków, ale żaden z nich nie okaże się Moim. Wszystkie te pogardzane i głupie w oczach świata dusze, staną się wam najmilsze i najwięcej pożądane, ale ich nie znajdziecie. Zachowam Moje Słowo w Moich ustach aż do czasu, kiedy otworze je na nowo, kiedy będziecie pragnąć i łaknąć Mojego Słowa bardziej niż wody do picia i powietrza do oddychania. Wtedy przemówię. Milczenie Moje oczyści świat.

Modlitwa na zakończenie dziewiątego dnia nowenny

MODLITWA UWIELBIENIA BOGA OJCA za dusze wybrane

Uwielbiam Cię, Ojcze, za wybrane dusze, które powołałeś dla uśmierzenia Twojego gniewu. Dziękuję Ci, że przez nie doznajesz ulgi, mówiąc im to, co Ci leży na sercu. Dziękuję za słowa, które kierujesz do Ziemi, które wypowiedziałeś i które jeszcze wypowiesz. Obym był w Twoich oczach godny ich słuchania, obym był godny ich przekazywania, obym nigdy nie utracił Twojego Świętego Ducha. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA

Ojcze, który stworzyłeś wszechświat i wszystko, co istnieje, poświęcam Ci moją wolną wolę, jako największy z wszystkich darów, którymi mnie obdarowałeś. Ponieważ jesteś Moim Ojcem i wszystko, co czynisz, czynisz z miłości, nie mam innych dróg niż Twoja i innej woli niż Twoja. Zawierzam Ci wszystko, co jest dla mnie cenne, i pragnę spełniać Twoją Wolę w moim życiu każdego dnia. Wierzę, że z Twoją pomocą wszystko mi się uda, bo dla Ciebie nie ma nic nie możliwego. Amen.

Dnia 03.03.2004 r. – mówi Bóg Ojciec:

Córko Moja, Ja, Ojciec Przedwieczny, daję ci poznać czas w którym żyjecie. Świat obecnie jest bardzo zagrożony, chcę was pouczyć, żebyście poznali ostatni czas działania szatana i jego sług. Wy, drogie dzieci, możecie zmienić świat poprzez wierność Bogu i przykazania Boże. Trzeba je wypełniać i nimi żyć. Wzywam was, Moje dzieci, do wielkiej ofiary i modlitwy, i pokuty, aby wyprosić ratunek waszej ojczyźnie. Niech Matka Boża weźmie w Swoje święte dłonie wasze prośby. Ona jest waszą obroną i pomocą. W waszej mocy jest uratować waszą ojczyznę. Jestem Bogiem i Ojcem miłosiernym, słyszę głos moich dzieci wołających o ratunek, ufajcie Mi i miejcie nadzieję w swoim Bogu, który wszystko może i wiele zapowiedzianych tragedii może nie być. Miłość i wierność Bogu daje wam gwarancję, że wasze prośby i modlitwy są wysłuchane. Trwajcie na modlitwie i czytajcie Ewangelię. Obecny czas jest waszym czasem. Moje dzieci to jest walka duchowa światłości z ciemnością, aby światło zajaśniało nad światem.

OJCZE, NADESZŁA GODZINA

171 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 2 i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem1 dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. 3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa2. 4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. 5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. (J17, 1-5)

20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę8, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». (J17, 20-26)

Dnia 20.04.2003 – mówi Bóg Ojciec:

(…) Idą dni wielkiego niepokoju, módlcie się, aby osłabić złe moce. To jest wasze zadanie Mali Rycerze MSJ, czuwajcie i nie zasypiajcie, bo zło krąży wokół was, aby was zniszczyć, ale Bóg czuwa nad wami.

PRZYKŁADY UWIELBIENIA BOGA OJCA

ZA DARY OSOBISTE

Ks. Dominik Chmielewski (SDB) również rekolekcjonistom i swoim słuchaczom zaleca dziękować Panu Bogu za wszystkie trudne i najbardziej bolesne incydenty z historii swojego życia zamykając tym samym dostęp złym duchom do dręczenia człowieka.

Ks. Dominik Chmielewski radzi, aby każdy napisał własną taką modlitwę z historią swojego życia i odmawiał ją, aż do momentu, kiedy „dziękuję wypłynie z własnego twego serca”. W tym celu posługuje się przykładową modlitwą z życia św. Bernadetty Soubirous to tzw.

TESTAMENT

św. Bernadetty Soubirous[20]

 • Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że się nam nic nie uda­wało, za upa­dek młyna, za to, że musia­łam pil­no­wać dzieci, stró­żo­wać przy owcach, za cią­głe zmę­cze­nie… dzię­kuję Ci, Jezu.
 • Za dni, w który przy­cho­dzi­łaś, Maryjo, i za te, w które nie przy­szłaś — nie będę Ci się umiała odwdzię­czyć, jak tylko w raju. Ale i za otrzy­many poli­czek, za drwiny, za obe­lgi, za tych, co mnie mieli za pomy­loną, za tych, co mnie posą­dzali o oszu­stwo, za tych, co mnie posą­dzali o robie­nie inte­resu… dzię­kuje Ci, Matko.
 • Za orto­gra­fię, któ­rej nie umia­łam nigdy, za to, że pamięci nigdy nie mia­łam, za moją igno­ran­cję i za moją głu­potę, dzię­kuję Ci…
 • Dzię­kuję, Ci ponie­waż, gdy­bym było na ziemi dziecko o więk­szej igno­ran­cji i więk­szej głu­po­cie, była­byś je wybrała…
 • Za to, że moja mama umarła daleko, za ból, który odczu­wa­łam, kiedy mój ojciec, zamiast uści­snąć swoją małą Ber­na­detę, nazwał mnie „sio­stro Mario Ber­nardo„ … dzię­kuję Ci, Jezu.
 • Dzię­kuję Ci za to serce, które mi dałeś, tak deli­katne i wraż­liwe, a które prze­peł­ni­łeś goryczą…
 • Za to, że matka Józefa obwie­ściła, że się nie nadaję do niczego, dzię­kuję…, za sar­ka­zmy matki mistrzyni, jej głos twardy, jej nie­spra­wie­dli­wo­ści, jej iro­nię i za chleb upo­ko­rze­nia… dziękuję.
 • Dzię­kuję za to, że byłam tą uprzy­wi­le­jo­waną w wyty­ka­niu mi wad, tak, że inne sio­stry mówiły: „Jak to dobrze, że nie jestem Bernadetą“.
 • Dzię­kuję za to, że byłam Ber­na­dettą, któ­rej gro­żono wię­zie­niem, ponie­waż widzia­łam Cie­bie, Matko… tą Bernadetą tak nędzną i marną, że widząc ją, mówili sobie: „To ta ma być Ber­na­detą, którą ludzie oglą­dali jak rzad­kie zwierzę?“
 • Za to ciało, które mi dałeś, godne poli­to­wa­nia, gni­jące…, za tę cho­robę, pie­kącą jak ogień i dym, za moje spróch­niałe kości, za poce­nie się i gorączkę, za tępe ostre bóle… dzię­kuję Ci, mój Boże.
 • I za tę duszę, którą mi dałeś, za pusty­nię wewnętrz­nej oschło­ści, za Twoje noce i Twoje bły­ska­wice, za Twoje mil­cze­nie i Twe pio­runy, za wszystko. Za Cie­bie  – i gdy byłeś obecny, i gdy Cię bra­ko­wało… dzię­kuję Ci, Jezu.

RYS HISTORYCZNY DOTYCHCZASOWYCH SPOTKAŃ

tzw. TRIDUUM ku CZCI BOGA OJCA

W LEGIONIE MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

Pierwsze dwa spotkania tzw. TRIDUUM ku czci Boga Ojca miały miejsce w Tolkmicku (ok. 25 km od Elbląga) w 1998 i 1999 r.

Następne 17 uczt duchowych odbyło się już w Kaliszu od 2020 do 2016.

Kolejne 5 już odbywały się w Niepokalanowie od 2017 do 2021

I tegoroczne XXIV TRIDUUM ku czci Boga Ojca zaplanowane jest na 5-7.08.2022 także w Niepokalanowie

Od początku TRIDUUM zamawiane są msze św. o ustanowienie ŚWIĘTA Boga Ojca całej ludzkości

Na początku zapoczątkowane przez s. Zofię a po jej odejściu kontynuowane w Kaliszu z ofiar MR. Obecnie są zamawiane u ks. Pallotynów za granicą.

Jedna z rycerek Maria R-G z Warszawy opracowała Z PRZEDSTAWICIELEM Zarządu i wydała w 2017 książeczkę UWIELBIENIA BOGA OJCA[21] na potrzeby Legionu i czcicieli Boga Ojca

Już w drugi kwartalnik Legionu (Głos[22] MR nr 2/2011) poświęcony został Bogu Ojcu, gdzie zamieszczony został List z 1.08.2010 z podpisami, który został przekazany 7 czerwca 2011 do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Jednocześnie duplikat został na adres papieża Benedykta XVI do Watykanu. Oto jego treść:

LIST DO JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

My, dzieci Boże tym kolejnym listem z załączonymi blisko 4600 podpisami ponawiamy prośbę wyrażoną poniższą treścią wysłaną we wrześniu 2010 Roku Pańskiego.

„Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – oraz oddani wierni Kościoła Chrystusowego, zebrani z całej Polski w pierwsza niedzielę sierpnia 2010 R.P. w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu na corocznym – XII już spotkaniu modlitewnym tzw. TRIDUUM ku czci Boga Ojca: Zwracamy się z pokorną prośbą o ustanowienie Święta Boga, Ojca całej ludzkości i aby czczono, jako swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę w pierwszą niedzielę sierpnia lub siódmego dnia tego miesiąca według życzenia ukochanego Boga Ojca, które przekazał zakonnicy Eugenii Ravasio ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów z 1 lipca 1932 A.D. Z opublikowanej broszury pt. Bóg OJCIEC mówi do swoich dzieci cytujemy słowa Boga Ojca skierowane do PAPIEŻA:

„Przed wszystkimi innymi zwracam się do Ciebie, synu Mój umiłowany, do ciebie, Mój Wikariuszu, aby w twoje ręce złożyć to dzieło. Powinno ono być pierwsze ze wszystkich, a tymczasem – z powodu lęku, jaki szatan podsunął człowiekowi – dopiero w tym czasie się dokona.

Ach, chciałbym, żebyś pojął zakres tego dzieła, jego wielkość, szerokość, głębokość i wysokość. Chciałbym, żebyś pojął ogrom Moich pragnień wobec obecnej i przyszłej ludzkości.

Gdybyś wiedział, jak pragnę być kochany; kochany i otaczany szczególną czcią przez ludzi! To pragnienie jest we Mnie od całej wieczności i od stworzenia pierwszego człowieka. Wiele razy wyrażałem je przed ludźmi, zwłaszcza w Starym Testamencie, ale człowiek nigdy tego nie zrozumiał. Ono sprawia, że zapominam teraz o całej przeszłości, oby tylko spełniło się obecnie w odniesieniu do Moich stworzeń na całym świecie.

Zniżam się do najbiedniejszego z Moich stworzeń, do Mojej córki, abym mógł mówić z nią w jej niewiedzy i mówić do ludzi przez nią, nieświadomą ogromu dzieła, którego chciałbym dokonać wśród nich! Nie mogę z nią rozmawiać o teologii, na pewno by Mi się to nie powiodło, nie zrozumiałaby. Pozwalam, aby tak było, żeby zrealizować Moje dzieło przy pomocy prostoty i niewinności. Teraz jednak kolej na ciebie, byś przestudiował to dzieło i jak najszybciej doprowadził do realizacji. Aby być znanym, kochanym i szczególnie czczonym nie proszę o nic nadzwyczajnego. Oto, czego jedynie chcę:

1) Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.

2) Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, by pomagało ludziom poznawać Mnie takim, jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich, to znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich ojców.

3) Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do warsztatów i urzędów, do koszar, do sal – gdzie podejmują decyzje ministrowie państw – wreszcie wszędzie tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! Chcę, aby widocznym znakiem Mojej niewidzialnej obecności był obraz: niech ukazuje, że istotnie tam jestem, że jestem obecny. I tak ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem swego Ojca, a Ja będę czuwał nad stworzeniami, które powołałem do istnienia i zaadoptowałem. W ten sposób wszystkie Moje dzieci będą niejako pod okiem swojego czułego Ojca. Niewątpliwie i teraz jestem wszędzie, ale chciałbym być przedstawiany w zauważalny sposób!

4) Pragnę, żeby w ciągu roku duchowieństwo i wierni wykonywali na Moją cześć pewne pobożne ćwiczenia, nie zaniedbując swoich zwykłych zajęć. Chcę, aby Moi kapłani bez lęku szli wszędzie, do wszystkich narodów i nieśli ludziom płomień Mojej ojcowskiej Miłości. Wówczas dusze zostaną oświecone. Pozyska się dusze niewiernych oraz wszystkich należących do sekt, które nie pochodzą od prawdziwego Kościoła. Tak, niech również i ci – którzy są także Moimi dziećmi – zobaczą, jak płonie przed nimi ten płomień, niech poznają prawdę, niech ją przyjmą i niech wprowadzą w życie wszystkie cnoty chrześcijańskie.

5) Chciałbym w szczególny sposób być czczony w seminariach, w nowicjatach, w szkołach i w internatach, aby wszyscy – od najmniejszego do największego – mogli Mnie poznać i kochać, jako swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę.

6) Niech kapłani poczują się zobowiązani do szukania w Piśmie Świętym tego, co powiedziałem w innych czasach – co dotąd pozostało nieznane – a odnosi się do czci, którą pragnę odbierać od ludzi. Niech pracują też, by Moje pragnienia i Moja Wola dotarły do wszystkich wiernych i do wszystkich ludzi, określając to, co powiem do wszystkich ludzi razem oraz do wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic w szczególności. Są to dusze, które wybieram dla składania Mi wielkiego hołdu, większego niż od ludzi świeckich.

Oczywiście, osiągnięcie pełnej realizacji planów – które obmyśliłem dla ludzkości i które dałem im poznać – będzie wymagało czasu! Zadowoli Mnie jednak jeden dzień – tak, jeden dzień – modlitw i wyrzeczeń dusz wspaniałomyślnych, które poświęcą się dla tego dzieła Mojej Miłości. Będę cię błogosławił, synu Mój umiłowany, i odpłacę ci stokrotnie za wszystko, co uczynisz dla Mojej chwały.” (Koniec cytatu).

Oto wołanie, które dzisiaj staje się coraz częstsze na świecie: czy ludzie rozpoznają Boga, jako Ojca [całej ludzkości]?

Jako Wspólnota Małych Rycerzy, którym bliska jest Pierwsza Osoba Boska poczuwamy się do obowiązku przypomnieć to ORĘDZIE uznane przez Kościół, które Bóg Ojciec dał światu za pośrednictwem stworzenia, które tak bardzo umiłowało, – siostrze Eugenii Elisabett Ravasio.

Uważamy również za stosowne załączyć całe opracowanie, przekazanym przez Aleksandra Caillot, biskupa Grenoble, jako rezultat prac Komisji ekspertów powołanych z różnych stron Francji do przeprowadzenia procesu diecezjalnego zapoczątkowanego przez niego w 1935 roku. Trwał on 10 lat. W Komisji brali udział między innymi: Wikariusz Biskupa Grenoble Mons. Guerry – teolog; bracia Alberto i Augusto Valencin – jezuici, należący do największych autorytetów w dziedzinie filozofii i teologii, oraz eksperci w ocenianiu podobnych przypadków; dwaj doktorzy medycyny, w tym – psychiatra.

Serdecznie prosimy o przywołanie tych słów Boga Ojca, jakie wypowiedział do wybranej córki Eugenii Ravasio i OGŁOSZENIE TEGO ŚWIĘTA DLA CAŁEGO ŚWIATA. Realizacja tej prośby jest wielkim pragnieniem nie tylko Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, ale wszystkich serc kochających całą Trójcę Przenajświętszą, którzy z wielkim oddaniem tej sprawie od wielu już lat ofiarują swoje modlitwy i cierpienia oraz licznie i nieustannie zamawiają Msze św. w intencji ustanowienia święta Boga, Ojca całej ludzkości. Od wielu lat w każdą niedzielę ofiarowane są te Msze św. zaś w tym roku jedna z ofiarodawczyń ofiarowała 1000 mszy św. o ustanowienia święta Boga Ojca. Ponadto wielu wiernych Kościoła Chrystusowego niezależnie od naszej Wspólnoty pobudzana przez Ducha Bożego trwa na modlitwach, adoracjach, zamawia Msze św.

Z wielką nadzieją w sercu, że nadszedł czas na spełnienie naszej prośby, która jest także prośbą Boga Ojca podpisujemy się pod tym listem, ufając, że „GŁOS LUDU JEST GŁOSEM BOGA” – VOX POPULI, VOX DEI. Amen.

Powierzamy Najświętszej Dziewicy Maryi tę sprawę, w rozpowszechnianiu tego ORĘDZIA i wraz z Nią błagamy Ducha Świętego, aby pomógł ludziom zrozumieć i poznać głębokie uczucie czułości, które Ojciec żywi dla każdego człowieka stworzonego na obraz Boży.

Kalisz, 1 sierpnia 2010 A.D.

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego

P.S.

 Tym listem pragniemy ponowić wielkie oczekiwanie dzieci Boga, Ojca całej ludzkości. Zapewniamy Waszą Świątobliwość o pamięci w modlitwach osobistych i wspólnotowych, zamawianych Mszach św.

Na dalszą służbę Bogu, Kościołowi i wszystkim dzieciom Ojca całej ludzkości Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego i wszystkie dzieci Boże zjednoczeni we wspólnej inicjatywie, jaką jest ustanowienie święta Boga Ojca w Kościele św. proszą Waszą Świątobliwość o apostolskie błogosławieństwo dla Małych Rycerzy i wszystkich oddanych dzieci BOGA Ojca całej ludzkości.

Wraz z niniejszym listem załączamy podpisy blisko 4600 wiernych Kościoła Chrystusowego głównie w Polsce, jako głos ludu Bożego oczekując z wielką nadzieją na spełnienie prośby naszego kochanego Boga Ojca.

List z załączonymi podpisami składamy na ręce nuncjusza apostolskiego w Polsce informując o tym także Jego Świątobliwość niniejszym listem.

Warszawa, 24 maja 2011, w liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożenia Wiernych.

List z podpisami został przekazany 7 czerwca 2011 do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Jednocześnie został wysłany list tej samej treści na adres papieża Benedykta XVI do Watykanu.

CZY NADCHODZI JUŻ EPOKA KRÓLOWANIA BOGA OJCA NA ZIEMI?[23]

To słowa jakie padły do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego podczas Triduum ku czci BOGA OJCA w Kaliszu, w sobotę, 06 08 2016 r. Orędzia Miłości dane zakonnicy Eugenii Elizabeth Ravasio ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów są słowami samego Boga Ojca do całego Kościoła pt. “OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI”. Jest to objawienie dokonane osobiście przez BOGA OJCA, uznane przez Kościół za autentyczne.

Siostra Eugenia w młodym wieku, mając zaledwie 29 lat została Matką Zgromadzenia. Mimo braku wykształcenia pełniła funkcje kierownicze, często doświadczając wiele przykrości, pomówień i upokorzeń. Bóg dając jej orędzia obdarzył także wielką mądrością do pełnienia działalności społecznej i misyjnej.

Rygorystyczny proces diecezjalny trwający przez 10 lat, oceniający jej walory osobiste i treść Orędzia, stwierdza i publikuje słowa Boga Ojca skierowane do swoich dzieci.

Biskup Grenoble Aleksander Caillot wydał pozytywne świadectwo, następnie w Watykanie 19 marca 1989 roku zostało nadane Imprimatur.

Eugenia Ravasio urodziła się 4 września 1907 roku – żyła do 10 sierpnia 1990 roku, więc za jej życia uważano, że była i jest prorokiem nowego Kościoła, w którym BÓG OJCIEC jest w centrum i na szczycie wiary, jedności, światłem ofiarowanym światu w czasach chaosu i ciemności.

Czy nadchodzi już epoka Królowania BOGA OJCA na ziemi?

Czy zbliża się czas, że tu na ziemi żyjący będą pełnić wolę Ojca tak jak święci w Niebie?

Bóg Ojciec mówi: “Moja godzina nadeszła! Trzeba, aby ludzie Mnie znali, kochali i czcili, abym stworzywszy ich mógł być ich Ojcem,…pragnie, aby Kościół ustanowił specjalne Święto, w pierwszą niedzielę sierpnia lub dzień 7 tego miesiąca, aby czcić Ojca, dziękować Mu, wielbić Go, jak objawił nam Jezus – Ojca Miłosierdzia i Dobroci, jak nauczył nas w Modlitwie Pańskiej: „Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi“.     

Siostra Zofia Grochowska założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego zapoznała nas z tą Misją i od blisko ćwierć wieku z jej pragnienia i decyzji trwają corocznie spotkania ku Czci Boga Ojca. Mali Rycerze w 2010 roku podjęli inicjatywę napisania listu do Papieża Benedykta XVI, załączając ok. 4.600 zebranych podpisów, wysłano prośbę do Namiestnika Chrystusowego o ustanowienie takiego święta. Informacja o tym była w Głosie Małego Rycerza nr 2 (str.4) Kolejna podobna inicjatywa podjęta była w 2016 r., ale tym razem w łączności i jedności z innymi organizacjami, wspólnotami w kraju i poza granicami (zebrano wówczas ok. 13 tys. podpisów). W tej intencji ofiarowane były przez zarząd i nadal są zamawiane Msze św. w każdą niedzielę miesiąca. Ponadto z inicjatywy pojedynczych osób – indywidualnie lokalne grupy modlitewne – takie msze św. i modlitwy są ofiarowane.

Trwając na modlitewnych ucztach ku czci Boga Ojca z perspektywy czasu dostrzegamy coraz większe zaangażowanie osób, grup, wspólnot modlitewnych i stowarzyszeń zatwierdzonych i nieformalnych w szerzeni kultu Boga Ojca całej ludzkości. To bardzo cieszy! Kochający Boga Ojca nieustannie ofiarują swoje modlitwy, cierpienia, posty, zamawiają Msze Święte w intencji uwielbienia i ustanowienia Święta BOGA OJCA całej ludzkości, wierząc głęboko, że pokłosiem tych modlitw i ofiar są już widoczne i będą jeszcze bardziej okazałe owoce, aby Ojciec całej ludzkości był bardziej znany, kochany i czczony, aby każda osoba, każda rodzina, wspólnota, a także kapłani poznali i włączyli się do tego wielkiego dzieła i uwieńczone zostało święto Boga Ojca całej ludzkości w Kościele.

Łaski obiecane od Boga Ojca:

”Przyszedłem przynieść Pokój przez to Dzieło Miłości temu, kto czci Mnie i ufa Mi. Sprawię, że zwłaszcza na tego, kto Mnie wzywa i kocha jak swego Ojca, zstąpi promień Pokoju we wszystkich jego przeciwnościach, niepokojach, we wszelkiego rodzaju udrękach. Jeżeli rodziny będą czcić Mnie i kochać jak Ojca, obdaruję je Moim pokojem, a z nim – Moją Opatrznością. Jeżeli robotnicy, przemysłowcy i różni rzemieślnicy będą mnie wzywać i czcić, ofiaruję im Mój Pokój, Moją Siłę, ukażę im się, jako Ojciec dobry i miłosierny. Jeżeli w każdej chrześcijańskiej społeczności będzie się Mnie wzywać i czcić, ofiaruję Mój Pokój, okażę się najczulszym Ojcem i Moją Potęgą zapewnię zbawienie wieczne dusz.

Jeżeli cała ludzkość wezwie Mnie i uczci, sprawię, że zstąpi na nią niby dobroczynna rosa, Duch Pokoju. Jeżeli wszystkie narody będą Mnie wzywać i czcić, nigdy nie będzie już niezgody ani wojen, gdyż JA JESTEM BOGIEM POKOJU i tam gdzie JA jestem, nie będzie wojny.

Chcecie osiągnąć zwycięstwo nad waszym nieprzyjacielem? Wzywajcie Mnie, a zatriumfujecie nad nim zwycięsko. Przecież wiecie, że wszystko mogę MOJĄ POTĘGĄ. Zatem ofiaruję wszystkim tę Potęgę, abyście się nią posługiwali teraz i w wieczności. Ja zawsze okażę się waszym Ojcem, obyście tylko wy dawali się poznać, jako Moje dzieci”.

Dnia 13.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec

Wiele pouczeń, wiele ostrzeżeń dałem wam dzieci. Dałem wam Mojego Syna Jezusa Chrystusa, już większej ofiary nie może być złożonej za grzechy całej ludzkości. Dzieci zrozumcie Moją miłość do stworzeń.

Ja, Ojciec Przedwieczny, pragnę waszego zbawienia, abyście byli przy Moim Sercu, Ono jest dla was otwarte. Czy wam nie wystarcza ofiara Mego Syna? – Gdy ją zlekceważycie, a nie skorzystacie z tej ofiary.

Ja, Bóg Ojciec, upomnę się, po co przyszedłeś na ten świat. Nieczułe dzieci Moje, ujrzycie świat pełen grozy, ziemia nie wytrzyma gniewu Bożego. Pamiętaj człowieku, że to ty doprowadziłeś do klęski. Dzieci módlcie się! W waszej mocy jest uratować wielu. To jest ostatnie Moje orędzie. Błogosławię wam abyście się opamiętali. Amen.

“LIST OD BOGA OJCA”

Moje dziecko,

 • Być może Mnie nie znasz, ale Ja wiem o Tobie wszystko… (Psalm 139, 1)
 • Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz… (Psalm 139, 2)
 • Znam każdy Twój krok… (Psalm 139, 3)
 • Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone… (Mateusza 10, 29 – 31)
 • Bo stworzyłem Cię na Moje podobieństwo… (Rdz 1, 27)
 • Ja sprawiłem, że żyjesz, poruszasz się i istniejesz… (Dz 17, 28)
 • Ponieważ jesteś Moim dzieckiem… (Dz 17, 28)
 • Znam Cię od Twego poczęcia… (Jr 1, 4 – 5)
 • Wybrałem Cię w dniu stworzenia… (Ef 1, 11 – 12)
 • Nie jesteś dziełem przypadku, bo wszystkie Twoje dni są zapisane w Mojej księdze… (Ps 139, 15 – 16)
 • Je zdecydowałem, kiedy się urodzisz i gdzie będziesz żył…(Dz17, 26)
 • Jesteś wspaniale, cudownie stworzony… (Ps 139, 14)
 • Stworzyłem Cię w łonie Twojej matki… (Ps 139, 13)
 • I dałem Ci ujrzeć świat w dniu Twych narodzin… (Ps 71, 6)
 • Ci, którzy Mnie nie znają, stawiają mnie w złym świetle… (J 8, 41 – 44)
 • Lecz Ja nie jestem zły ani odległy, jestem obrazem miłości… (1 J 4, 11)
 • I pragnę wylać ją na Ciebie obficie… (1 J 3, 1)
 • Dlatego, że jesteś Moim dzieckiem, a Ja Twoim Ojcem… (1 J 3, 1)
 • Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec kiedykolwiek mógłby Ci dać… (Mt 7, 11)
 • Bo ja jestem doskonałym Ojcem… (Mt 5, 48)
 • Wszystko, co dobre w Twoim życiu, pochodzi ode Mnie… (Jk 1, 17)
 • Bo Ja znam wszystkie Twoje potrzeby i zaspokajam je… (Mt 6, 31 – 33)
 • Chcę dać Ci nadzieję na przyszłość… (Jr 29, 11)
 • Ponieważ kocham Cię wieczną miłością… (Jr 31, 3)
 • Mam więcej myśli o Tobie, niż jest ziaren piasku… (Ps 139, 17 – 18)
 • Raduję się z Ciebie… (So 3, 17)
 • I nigdy nie przestanę czynić dobro w Twoim życiu… (Jr 32, 40)
 • Bo jesteś tym, co mam najdroższego… (Wj 19, 5)
 • Z całej duszy i serca pragnę Twego dobra… (Jr 32, 41)
 • Pokażę Ci wielkie i wspaniałe rzeczy… (Jr 33, 3)
 • Jeśli będziesz Mnie szukał całym sercem, znajdziesz Mnie… (Pwt  4, 29)
 • Rozkoszuj się Mną, a spełnię Twoje pragnienia… (Psalm 37, 4)
 • Bo to Ja Ci je dałem (Flp 2, 13)
 • Mogę zrobić dla Ciebie więcej, niż możesz sobie wyobrazić… (Ef 3, 20)
 • Bo Ja najlepiej potrafię Cię zachęcić… (2Tes 2, 16 – 17)
 • Jestem Ojcem, który pociesza Cię w kłopotach… (2 Kor 1, 3 – 4)
 • Gdy Twoje serce krwawi, jestem blisko… (Ps 34, 18)
 • Jak owce na ramionach pasterza, tak Ty jesteś blisko Mego serca… (Iz 40, 11)
 • Przyjdzie dzień, gdy obetrę łzy z Twoich oczu… (Ap 21, 3 – 4)
 • I zabiorę wszelki ból, jakiego doznałeś w Swoim życiu… (Ap 21, 3 – 4)
 • Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak samo mocno, jak Mego Syna, Jezusa… (J17, 23)
 • Bo w Jezusie wyraża się Moja miłość do Ciebie… (J 17, 26)
 • On jest doskonałym obrazem Mnie… (Hbr 1, 3)
 • On przyszedł, by pokazać, że jestem po Twojej stronie, a nie przeciw Tobie… (Rz 8, 31)
 • I by powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów… (2 Kor 5, 18 – 19)
 • Jezus umarł, abyśmy (Ty i Ja) mogli żyć w zgodzie… (2 Kor 5, 18 – 19)
 • Jego śmierć była najdoskonalszym wyrazem Mojej miłości do Ciebie… (1J 4, 10)
 • Oddałem wszystko, co kochałem, by zyskać Twoją miłość… (Rz 8, 31 – 32)
 • Jeśli przyjmiesz Mego Syna, Jezusa, w darze, przyjmiesz Mnie… (1 J 2, 23)
 • I już nigdy nic nie odłączy Cię od Mojej miłości… (Rz 8, 38 – 39)
 • Wróć do domu, a wydam przyjęcie, jakiego niebo jeszcze nie widziało…(Łk 15, 7)
 • Jestem Twoim Ojcem i zawsze nim będę… (Ef 3, 14 – 15)
 • A teraz chcę zapytać Ciebie: Czy chcesz być Moim dzieckiem?… (J 1, 12 – 13)
 • Czekam na Ciebie… (Łk 15, 11 – 32)

Całuję Cię!

Tata – Wszechmogący Bóg

Dnia 09.10.1999 r. – Mówi Bóg Ojciec

Ojcze Niebieski, co czynić mamy, o ile doczekamy się do oczyszczenia świata z nieprawości i grzechu.

Córko Moja, Ja, Ojciec Niebieski, proszę Ciebie, nie martwcie się, co się stanie. Ja, Bóg, zatroszczę się o Moją owczarnię, nie lękajcie się. Kocham swoje dzieci, które są Mi wierne i kochają Mnie, bo wierzą w Moją Miłość Ojcowską i ta Miłość Ojcowska was obroni. Wszyscy ludzie powinni wrócić do Źródeł Miłości Bożej, a świat byłby ocalony.

Ojcze Niebieski, czy żywność trzeba przygotować i mieć w zapasie?

Nie córko, otrzymacie pożywienie od swego Boga. Na słowo Moje może być pożywiony cały świat, ale ci otrzymają pożywienie z nieba, co są dziećmi Bożymi. O ile są dziećmi Bożymi, Ja, Bóg Ojciec, sam zatroszczę się, abyście nie byli głodni. Moja Miłość Ojcowska zatroszczy się o was – ufajcie, że jestem, wszystko widzę i wiem.

„ODPOWIEDŹ DZIECKA” „NA LIST OJCA”

BĄDŹ WOLA TWOJA, JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI

 • Panie, Boże Ojcze, królujesz nad całym światem.
 • Słuchają Cię Aniołowie i Święci.
 • Z niebios kierujesz losami ziemi i ludzi.
 • Ojcze Niebieski, Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze.
 • Kochasz mnie,
 • a miłość Twoja nie ma granic.
 • Wszystko, co dzieje się ze mną jest Twoją Wolą.
 • Tak jak mądry ojciec wiele ode mnie wymagasz,
 • Stawiasz mnie w różnych sytuacjach.
 • Jestem posłuszny Twojej woli.
 • Modlę się o to, aby wypełniać przykazania
 • Kościoła i podołać próbom przed
 • jakimi mnie stawiasz.
 • Niejednokrotnie proszę Cię w modlitwach
 • o samo dobro, jednakże zawsze powiem Ojcze„
 •  Bądź wola Twoja.”

♫ = TE DEUM – CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY – str. 52 nr 96

Dnia 22.07.1999 r. – Rozmowa s. Zofii z Ojcem Niebieskim

Ojcze Niebieski, pragnę się przytulić do Twego Ojcowskiego Serca. Fizycznie nie mogę, tego osiągnąć, ale dusza rwie się do tego źródła, Twej miłości Ojcowskiej. Wiem, Ojcze, że mnie kochasz, ale jak mam żyć, żeby być Twym dzieckiem i sprawić ci radość. Ojcze mój, daj mi możliwość zrozumieć Twoją miłość, abym Ciebie, mój umiłowany Ojcze, mogła wynagradzać za tych, co nie myślą o Tobie. Odnalazłam w Tobie, Ojcze, wielką Miłość i Miłosierdzie do Twych stworzeń. Przerażasz mnie, Ojcze, swoją wszechmocą, a miłość Twoja przyciąga mnie i zapala. Bądź uwielbiony, Ojcze, za Twoją ojcowską miłość. Od kiedy dałeś mi się poznać, nie potrafię żyć bez Ciebie, Ojcze. Fizycznie jestem na ziemi, a myślą i sercem jestem przy Twoim Ojcowskim Sercu. Tęsknię za Twoją czułą Ojcowską Dłonią, która by przytuliła do swego Serca i pobłogosławiła. Kocham Ciebie, Ojcze, i proszę Ciebie o miłość, bym mogła kochać Ciebie coraz goręcej. Jesteś moim Ojcem, a ja Twym małym dzieckiem i potrzebuję Twej opieki, abym nie zbłądziła i Ciebie nie zraniła. Stwórz we mnie miłość czystą jako do Ojca Niebieskiego.

Bóg Ojciec. Córko Moja, kocham ciebie taką, jaka jesteś. Wzruszyło się Moje, Ojcowskie, Serce, że pragniesz Mnie kochać i być Moim dzieckiem. Wiedz, córko, Ja pragnę, aby Mnie wszystkie dzieci kochały. Proś o miłość, dziecię Moje, pragnę udzielać ci łaski miłowania swego Stwórcy. Walcz o nią każdego dnia. Wzdychaj i pragnij. Niech twoje myśli będą skierowane do Mego Ojcowskiego Serca – tu szukaj źródła wszelkich łask wzrostu duchowego. O ile będziesz pragnąć, twoja miłość będzie wzrastać i coraz bardziej ją zrozumiesz. O ile posiądziesz miłość Boga, osiągniesz wszystko w swym Stwórcy.

W drogę, dziecię Moje. Droga jest dla ciebie przygotowana – są na niej róże z kolcami, ale i są bez kolców. Zdaj się na Moją wolę Bożą, abym mógł działać w twej duszy. Udzielam ci błogosławieństwa na twoje dalsze życie.

WZYWAJCIE MNIE IMIENIEM OJCA Z UFNOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ,

A WSZYSTKO OTRZYMACIE OD TEGO OJCA,

DOZNAJĄC RÓWNOCZEŚNIE MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA.

(Obietnica Boga Ojca[24])

Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Mt 11,25).

SPIS TREŚCISTRNR
8 DNI ŚWIĘTEJ OKTAWY POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU OJCU2617
ABBA OJCZE…Wstęp przed odmawianiem różańca5427
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA7636
AKT ZAWIERZENIA BOGU OJCU MAŁYCH RYCERZY MSJ76
AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA (mów Mu ciągle, że go kochasz)1612
AKTY UWIELBIENIA OJCA PRZEDWIECZNEGO52
BÓG OJCIEC: KOCHAJ MOJE PRZYKAZANIA, BO SĄ ZNIENAWIDZONE…51 
CHWAŁA OJCU CAŁEJ LUDZKOŚCI – OBIETNICA BOGA OJCA (1)2 
CZY NADCHODZI JUŻ EPOKA KRÓLOWANIA BOGA OJCA NA ZIEMI8441
DAWNA LITANIA do BOGA OJCA – KOMENTARZ2115a
DAWNA LITANIA do BOGA OJCA – WEZWANIA2115b
KORONKA 8 WIELKICH OKTAW KU CZCI BOGA NASZEGO OJCA3418
KORONKA OŚMIU MAŁYCH OKTAW OFIAROWANIA SIĘ BOGU OJCU4621
LIST BOGA OJCA DO DZIECKA8742
LIST DO JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI8040
LITANIA DO BOGA OJCA – KRÓTKIE WEZWANIA4923
LITANIA DO BOGA OJCA NIEBIESKIEGO BOGATEGO W MIŁOSIERDZIE87
LITANIA DO BOGA OJCA PO RÓŻAŃCU DO BOGA OJCA5831
LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO Z OBETNICAMI6034
LITANIA ŚWIĘTEJ OKTAWY POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU NASZEMU OJCU4320
MODLITWA “OJCZE NASZ”WYKŁAD WG ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU1914
MODLITWA DO BOGA OCA PRZEDWIECZNEGO – OFIAROWANIE5225
MODLITWA DO BOGA OJCA BŁ. JAKUBA ALBERIONE2416
MODLITWA DO BOGA OJCA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM1511
MODLITWA DO OJCA DLA KORZYSTAJĄCYCH Z TEJ KSIĄŻKI41
MODLITWA DO OJCA NIEBIESKIEGO MATKI EUGENII RAVASIO1813
MODLITWA DO OJCA NIEBIESKIEGO O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE118
MODLITWA POŚWIĘCENIA SIĘ BOGU NASZEMU OJCU4219
MODLITWA s. Zofii do Boga Ojca z dnia 13.05.1999 r.64
MODLITWA ZAWIERZENIA BOGU OJCU – OSOBISTA63
MODLITWA ZAWIERZENIA RODZIN BOGU OJCU65
MODLITWY do OJCA NIEBIESKIEGO ZA NASZYCH WROGÓW148
MODLITWY WYNAGRADZANIA I PRZEBŁAGANIA OJCA NIEBIESKIEGO129
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 03.03.199816 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 04.12.200520 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 05.04.200459 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 06.12.200515 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 07.12.200514 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 08.12.200512 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 09.12.200511 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 10.12.20058 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 11.12.20056 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 12.12.20054 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 13.12.200585 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 15.11.199819 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 17.02.1999 – OSTRZEŻENIE25 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 22.07.199989 
MÓWI BÓG OJCIEC – PRZEKAZ Z 22.12.199817 
NOWENNA DO BOGA OJCA Z PRZEKAZAMI6135
OBIETNICA BOGA OJCA (1) KTÓRZY WEZWĄ MNIE IMIENIEM OJCA2 
OBIETNICA BOGA OJCA (2) WZYWAJCIE MNIE IMIENIEM OJCA4 
OBIETNICA BOGA OJCA DLA TEGO, KTO ODMAWIA TEN RÓŻANIEC5730a
OBIETNICE BOGA OJCA, KTÓRZY będą ODMAWIAĆ TĘ LITANIĘ 3 RAZY..5932
OBIETNICE DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRZY będą ODMAWIAĆ TĘ LITANIĘ5833
ODP. DZIECKA: BĄDŹ WOLA TWOJA, JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI8843
OJCZE, NADESZŁA GODZINA z Ewangelii św. Jana 17,1-5; 20-267737
PISMO ŚWIĘTE – FRAGM., NA, KTÓRYCH BAZUJE TEKST ŚW. OKTAWY4822
PREZENTACJA FIGURY BOGA OJCA Z OKŁADKI2 
PRZYKŁADY UWIELBIENIA BOGA OJCA ZA DARY OSOBISTE7738a
ROZWAŻANIA RÓŻAŃCA DO BOGA OJCA5529
RÓŻANIEC (I) DO BOGA OJCA ODMAWIA SIĘ NA RÓŻAŃCU5528
RÓŻANIEC (II) DO BOGA OJCA ODMAWIA SIĘ NA RÓŻAŃCU5730b
RYS HISTORYCZNY DOT.SPOTKAŃ tzw. TRIDUUM ku CZCI BOGA OJCA7939
SIEDEM OFIAROWAŃ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA5226
STRONA TYTUŁOWA1 
SUPLIKACJE… JAKO PRZEBŁ. BOGA OJCA ZA ŁAMANIE 10 PRZYKAZAŃ5024
TE 3 DNI BĘDĘ Z WAMI – PRZEKAZ BOGA OJCA S. ZOFII z DNIA 2.08.20012 
TESTAMENT ŚW. BERNADETTY SOUBIROUS7838b
WPROWADZENIE3 
WZYWAJCIE MNIE IMIENIEM OJCA – OBIETNICA BOGA OJCA (2)89 

GLORIA PATRI UNIVERSIS HUMANITATIS

(CHWAŁA OJCU CAŁEJ LUDZKOŚCI)


[1] Z książki: „Bóg mówi do swoich dzieci” s. Eugenii E. Ravasio

[2] Z książki: „Miłość do Boga i bliźniego” s. Zofii Grochowskiej. Przekaz podczas IV TRIDUUM w Kaliszu.

[3] Z książki: „Bóg mówi do swoich dzieci” s. Eugenii E. Ravasio

[4] Z modlitewnika: HOŁD BOGU OD NARODU POLSKIEGO, Kraków 1921

[5] Z książki: „Miłość do Boga i bliźniego” s. Zofii Grochowskiej

[6] Do s. Zofii, 03.03.1998 r.– Proszę was, aby ta litania do Ojca niebieskiego rozeszła się po całym świecie… Nie wiemy, o jaką litanię dokładnie chodzi. Litanii do Boga Ojca jest wiele. Dla dobra duchowego czytelników zamieszczamy tu także tę nawiązującą w tytule do BOGA OJCA NIEBIESKIEGO BOGATEGO W MIŁOSIERDZIE, co dla rycerzy jest istotne.     

[7] Ks. Dominik Chmielewski:- „Maryja – z Nią nigdy nie przegrasz”

[8] Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93| GMR 2/2011, s. 16

[9] Prawdopodobnie w prośbie z dnia 3.03.1998 roku chodziło o litanię składająca się z AKTÓW MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA. Akty te były już publikowane w Głosie MR nr 2 oraz w książce „Miłość do Boga i bliźniego” str. 754. Są one także w modlitewniku Armii Najdroższej Krwi Chrystusa. Litania ta jest też na ostatniej stronie okładki tego kwartalnika.

[10] Prawdopodobnie w prośbie z dnia 3.03.1998 roku chodziło o litanię składająca się z AKTÓW MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA. – Głos MR 2/2011, str. 11

[11] Głos MR 2/2011, str. 11

[12] Głos MR 7 (3/2012), okładka

[13] Tłumacz swoją pracą dziękuje za życie Anatola Kaszczuka w zbliżającą się pierwszą rocznicę jego śmierci. Tłumaczenie broszury: „God Our Father, Consecration and Feast Day for The Father of All Mankind” wydanej przez „Father of All Mankind Apostolate”, P.O Box 15580, Pittsburg, PA 15244, USA; www.saintandrew.com  Tłumaczenie: Magdalena Tuszyńska, lipiec 2006, stron 15 Praca w j. angielskim przeczytana, opatrzona wstępem i zatwierdzona przez Księdza Michała O’Carroll, C.S.Sp w dn. 8 maja 1998, w Święto Objawienia Św. Michała. Ksiądz O”Carroll jest irlandzkim teologiem i autorem ponad 35 książek. Wykłada w Szkole Wyższej Blackrock w Dublinie. „Syn cześć oddaje Ojcu, a sługa panu swemu; jeśli tedy Ojcem ja jestem, gdzież jest cześć moja?” – Ml 1,6

[14] Wszystkie cytaty z Pisma Świętego zostały zaczerpnięte z:„Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu” w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S. J., wydanie III popr., 1962 r.,

Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, ul. Kopernika 26.

[15] Z książki „Przepowiednie Maryi o losach Polski”autorów: Ewy J. P. Storożyńskiej i ks. Józefa Marii Bartnika SJ.

[16] http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/kochaj-moje-przykazania-bo-sa-znienawidzone-przez-ludzi-bog-ojciec/

[17] Iprimatur bp Jan Sobiło Nr 6/17.02.2022 |  https://www.abbapater.pl/rozaniec-do-boga-ojca/

[18] Autorstwa Kamili: https://www.abbapater.pl/rozaniec-do-boga-ojca/

[19] http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/parafia-kasina-wielka/

[20] Powyższy tekst „Testamentu…” pochodzi z „Głosu Małego Rycerza” nr 25/2017 str. 42

[21] Dostępna jest w wersji elektronicznej na: https://malirycerze.pl/uwielbienia-boga-ojca/

[22] Wersja elektroniczna: – https://malirycerze.pl/glos-malego-rycerza-nr-2/

[23] Głos MR nr 23 (3/2016) str. 19 wersja elektronicz.: https://malirycerze.pl/glos-malego-rycerza-nr-23/

[24] Z książki: „Bóg mówi do swoich dzieci” s. Eugenii E. Ravasio