78 Mszy św. na miesiąc maj 2021 z ofiar Legionu MRMSJ

Msze św. na miesiąc maj 2021

78 Mszy św.

30 mszy błagalnych i 1 uwielbienia i podziękowania ­– Ks. Andrzej W. 

– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych, z prośbą o ich wstawiennictwo u dobrego Boga w int. Kościoła Chrystusowego i całego duchowieństwa oraz związania przeciwnika Boga i Kościoła Chrystusowego za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i całego Dworu Niebieskiego. (30 Mszy św.)

– Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom czyśćcowym i za wysłuchanie zanoszonych modlitw przez 30 dni maja mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i całego Dworu Niebieskiego. (1 msza św.)

 

9 Mszy św. błagalnych i 1 uwielbienia i podziękowania – ks. Lesław K. (1-10.05.)

– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych, z prośbą o ich wstawiennictwo u dobrego Boga w int. uproszenia pokoju, zniweczenia złych dzieł i zamierzeń masonerii, przywódców i rządów państw i narodów planujących agresję i wywołanie wojny oraz o związanie mocy zła za przyczyną NMP Królowej nieba i ziemi, św. Michała i całego wojska niebieskiego. (9 mszy św.)

– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom czyśćcowym i za wysłuchanie zanoszonych modlitw w nowennie (przez 9 dni) mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną NMP Królowej nieba i ziemi, św. Michała i całego wojska niebieskiego. (1 Msza św.)

 

3 msza św. w int. Legionu MRMSJ ks. Lesław K. (21-23.05.)

– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych małych rycerzy, czcicieli Bożego Miłosierdzia, sympatyków, księży opiekunów, dusz zmarłych członków rodzin, przyjaciół, znajomych aby ich wstawiennictwo u dobrego Boga wyjednało DARY i OWOCE Ducha Świętego dla XVI Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Królowej Polski uczestników bezpośrednich i pośrednich (duchowych) oraz gospodarzy miejsca i użyczyło z Bożego skarbca wszystkiego co dobre a powstrzymało od wszystkiego co złe i uzdolniło do przyjęcia Bożego błogosławieństwa dla całego Legionu mocą Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego i całego Dworu Niebieskiego oraz Patronów Legionu.  (3 Msze św.)

 

9 Mszy św. błagalnych i 1 uwielbienia i podziękowania – ks. Lesław K. (11-20.05.)

– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych egzorcystów, charyzmatyków i mistyków, aby wstawiały się do dobrego Boga w int. związania szatana i zniweczenia planów i dzieł przeciwnika dusz ludzkich mocą ofiary i Krwi Chrystusa za przyczyną Królowej Aniołów i Zastępów Anielskich. (9 mszy św.)

– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom zbawionych egzorcystów, charyzmatyków i mistyków, i za wysłuchanie zanoszonych modlitw w nowennie (przez 9 dni) mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną Królowej Aniołów i Zastępów Anielskich. (1 Msza św.)

3 msze św. w int. Marii Mrózek ks. Lesław K. (7-9.05.)

– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych lekarzy, personelu medycznego, aby wstawiały się do dobrego Boga o błogosławioną asystencję i prawidłowy przebieg operacji dla Marii Mrózek za przyczyną NMP Uzdrowienie Chorych, św. Rafała, św. Łukasza, św. Charbela, św. o. Pio i wszystkich świętych medyków i Patronów chorych i służby zdrowia.

– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych lekarzy i medyków, aby wstawiały się do dobrego Boga o błogosławioną asystencję i prawidłowy przebieg operacji dla Marii Mrózek za przyczyną NMP Uzdrowienie Chorych, św. Rafała, św. Łukasza, św. Charbela, św. o. Pio oraz wszystkich świętych medyków i Patronów chorych i służby zdrowia.

– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom zbawionych lekarzy i medyków i za wysłuchanie zanoszonych modlitw i asystencję w przebiegu operacji Marii Mrózek z prośbą o szybki powrót do dobrej kondycji zdrowotnej za przyczyną NMP Uzdrowienie Chorych, św. Rafała, św. Łukasza, św. Charbela, św. o. Pio i wszystkich świętych medyków.

9 Mszy św. błagalnych i 2 msze św. o uwielbienia i podziękowania – o. Józef K., (21-31.05)

– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych biskupów, kapłanów i zakonników, aby wstawiali się do dobrego Boga w int. pokoju i związania szatana i zniweczenia planów i dzieł przeciwnika Boga, Kościoła i duchowieństwa mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wszystkich Świętych. (9 mszy św.)

– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom zbawionych biskupów, kapłanów i zakonników i za wysłuchanie zanoszonych modlitw w nowennie (przez 9 dni) mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i Wszystkich Świętych. (1 Msza św.)

– Uwielbienie Trójcy Świętej i podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom czyśćcowym i za wysłuchanie zanoszonych modlitw przez 30 dni maja mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów, Matki Kapłanów i całego Dworu Niebieskiego. (1 msza św.)

 

9 Mszy św. błagalnych i 1 uwielbienia i podziękowania – ks. Sebastian K., (11-20 maj 2021)

– O Miłosierdzie Boże dla dusz zmarłych zbawionych, aby ich wstawiennictwo u dobrego Boga wyjednało DARY i OWOCE Ducha Świętego dla żyjących i użyczyło z Bożego skarbca wszystkiego co dobre a powstrzymało od wszystkiego co złe i uzdolniło do związania wroga rodzaju ludzkiego mocą Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego i całego Dworu Niebieskiego.  (9 mszy św.)

– Uwielbienie Trójcy Świętej i Podziękowanie Bogu Ojcu za okazane miłosierdzie duszom czyśćcowym i za wysłuchanie zanoszonych modlitw w nowennie (przez 9 dni) mocą odprawionych i sprawowanych Mszy św. za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego i całego Dworu Niebieskiego. (1 Msza św.)