7 mszy św. ważnych i pilnych

4 Msze św. od 28-31.2020 – ks. Krzysztof J.

1. O uwolnienie, opamiętanie i nawrócenie dla organizatorów, prowokatorów i uczestników pseudo protestów w Polsce mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego za przyczyna Królowej korony Polskiej, św. Andrzeja Boboli i Wszystkich Świętych, Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów wszystkich Polaków. /x1

2. Przebłaganie i wynagrodzenie za wszelkie profanacje i zbezczeszczenia miejsc kultu religijnego Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego za przyczyna Królowej korony Polskiej, św. Andrzeja Boboli i Wszystkich Świętych, Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów wszystkich Polaków. /x1

3. Za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiących w tym za dusze kapłańskie, które pokutują za nie godnie sprawowane msze św. za przyczyną Królowej Czyśćca i Matki Kapłanów oraz ich wsparcie dla Polski, Ojczyzy naszej /x2

3 Msze św. od 29-31.2020 – Ks. Sebastian K.

1. Wobec demonicznych planów i działań wrogów, bezbożników i szkodników Kościoła, Narodu i Państwa Polskiego – o Boże interwencje i wsparcie dla Duchowej Straży Polski i Kościoła wspierające działania Straży Narodowej oraz działania władz RP i wszystkich służb porządku publicznego w odpowiedzi na plany i działania masonerii i zaplanowaną i realizowaną rewolucję i wojnę domową środowisk lewackich, bezbożników, szkodników i wrogów Boga Kościoła i Ojczyzny mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego za przyczyna Królowej korony Polskiej, św. Andrzeja Boboli i Wszystkich Świętych, Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów wszystkich Polaków. /x1

2. O uwolnienie, opamiętanie i nawrócenie dla organizatorów, prowokatorów i uczestników pseudo protestów w Polsce mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego za przyczyna Królowej korony Polskiej, św. Andrzeja Boboli i Wszystkich Świętych, Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów wszystkich Polaków. /x1

3. Przebłaganie i wynagrodzenie za wszelkie profanacje i zbezczeszczenia miejsc kultu religijnego Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie mocą modlitw, ofiar, władzą i skarbem Kościoła Chrystusowego za przyczyna Królowej korony Polskiej, św. Andrzeja Boboli i Wszystkich Świętych, Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów wszystkich Polaków. /x1