7 intencji Mszy św. za przyczyną Pani i Matki Wszystkich Narodów, 1-7.04.2020

7 intencji za przyczyną Pani i Matki Wszystkich Narodów

Ks. Marek

1.-wtorek 31.III. g. 8.00

Przebłaganie i przeproszenie Boga Ojca za przewiny ziemskiej pielgrzymki i ciężkie grzechy żyjących i zmarłych wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Narodu i Państwa Polskiego mocą modlitw i ofiar ze skarbca Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów, oraz mocą modlitw zanoszonych do Tronu Bożego przez cały Dwór Niebieski i modlitw ofiarowanych przez dusze Święte i zbawione wszystkich pokoleń Narodu Polskiego.

 2.-środa 1.IV. g. 18.00     

W intencjach zanoszonych do Tronu Bożego przez Panią i Matkę Wszystkich Narodów w tym, aby trudne doświadczenia dnia dzisiejszego były dla Polaków i wszystkich Narodów okazją do prawdziwego nawrócenia do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do pokuty za straszne grzechy obrażające Boga – tak, aby Polska i inne narody stały się rzeczywistymi królestwami: Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa i aby cały świat stał się jednym wielkim Królestwem Najświętszej WOLI BOŻEJ mocą DUCHA ŚWIĘTEGO za wstawiennictwem Dworu Niebieskiego i Świętych Dusz Zbawionych.

3.-czwartek 2.IV. g. 18.00

Przebłaganie i przeproszenie Boga Ojca za przewiny ziemskiej pielgrzymki i ciężkie grzechy Polaków, Europejczyków, chrześcijan i wszystkich ludzi świata całego mocą modlitw i ofiar ze skarbca Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów, oraz mocą modlitw zanoszonych do Tronu Bożego przez cały Dwór Niebieski i modlitw wznoszonych przez dusze Święte i zbawione.

4.-piątek 3.IV.  g. 18.00

O pomoc Ducha Świętego w zniszczeniu i zniweczeniu planów i dzieł szatana-diabła oraz wrogów Boga i Kościoła w planach i działaniach masonerii wywołania wojny oraz o miłosierdzie, pokój, nawrócenie i zbawienie grzeszników mocą ofiary i Krwi Chrystusa oraz mocą modlitw i ofiar ze skarbca Bożego Miłosierdzia i mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów, a także mocą modlitw zanoszonych do Tronu Bożego przez cały Dwór Niebieski i modlitw wznoszonych przez dusze Święte i zbawione.

5,-sobota 4.IV. g. 18.00

O zniszczenie i wypalenie mocą Ducha Świętego tego co nie Boże w Polsce, Europie, Kościele i w całym świecie oraz przemienienie trudnych doświadczeń dzieci Bożych na dobro, nawrócenie i zbawienie dusz ludzkich mocą Ofiary i Krwi Chrystusa w łączności z pokutą, ofiarą, wynagrodzeniem i modlitwami zatroskanych o zbawienie bliźnich za przyczyną Pani i Matki Wszystkich Narodów, Św. Michała Archanioła, 7 Archaniołów i 9 Zastępów Anielskich i Dworu Niebieskiego.

6.-niedziela 5.IV. g. 9.00

O przebłaganie i przeproszenie Boga Ojca, nawrócenie i pokutę dla grzeszników oraz przemienienie tych trudnych doświadczeń w Polsce, Europie, Kościele i w całym świecie w łączności z pokutą, ofiarą, wynagrodzeniem i modlitwami zatroskanych o zbawienie bliźnich na dobro, nawrócenie i zbawienie dusz ludzkich mocą Ofiary i Krwi Chrystusa mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów, oraz mocą modlitw zanoszonych do Tronu Bożego przez cały Dwór Niebieski i modlitw ofiarowanych przez dusze Święte i zbawione wszystkich pokoleń Narodu Polskiego.

7 poniedziałek 6.IV. g. 7.00

Przez wszechmoc Boga Ojca, mocą wstawienniczą Pani i Matki Wszystkich Narodów prośba do Jezusa Króla Miłosierdzia i Polski o wypełnienie wołania św. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” mocą wstawienniczą Dworu Niebieskiego, Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego oraz Świętych Dusz Zbawionych.