6 mszy św. od 6-11.07.2020 z prośbą o zwycięstwo Miłości Bożej w sercu każdego Polaka oraz mądrość i zdecydowanie dla wyborców mocą Ducha Świętego

6.07. Pierwsza Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie uwięzionego i Jego cierpień oraz mocą Ofiary i Krwi Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o zwycięstwo Miłości Bożej w sercu każdego Polaka oraz mądrość i zdecydowanie dla wyborców mocą Ducha Świętego przez Potęgę, Mądrość, Miłosierdzie i Miłość Niepokalanego Serca NMP Królowej Aniołów i Polski za przyczyną Wszystkich Świętych i Błogosławionych a także  św. Dusz Zbawionych przodków Narodu Polskiego.

7.07. Druga Msza św.: Ku czci Pana Jezusa niewinnie sądzonego i skazanego przez niesprawiedliwy wyrok oraz mocą Ofiary i Krwi Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o zwycięstwo Miłości Bożej w sercu każdego Polaka oraz mądrość i zdecydowanie dla wyborców mocą Ducha Świętego przez Potęgę, Mądrość, Miłosierdzie i Miłość Niepokalanego Serca NMP Królowej Aniołów i Polski za przyczyną Wszystkich Świętych i Błogosławionych a także  św. Dusz Zbawionych przodków Narodu Polskiego.

8.07. Trzecia Msza św.: Na uczczenie Pana Jezusa wyszydzonego przez całe Jego życie, a szczególnie w Jego bolesnej Męce i na drzewie Krzyża w swej śmierci oraz mocą Ofiary i Krwi Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o zwycięstwo Miłości Bożej w sercu każdego Polaka oraz mądrość i zdecydowanie dla wyborców mocą Ducha Świętego przez Potęgę, Mądrość, Miłosierdzie i Miłość Niepokalanego Serca NMP Królowej Aniołów i Polski za przyczyną Wszystkich Świętych i Błogosławionych a także  św. Dusz Zbawionych przodków Narodu Polskiego.

9.07. Czwarta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego okrytego ranami, ogołoconego i konającego na drzewie Krzyża w swej śmierci oraz mocą Ofiary i Krwi Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o zwycięstwo Miłości Bożej w sercu każdego Polaka oraz mądrość i zdecydowanie dla wyborców mocą Ducha Świętego przez Potęgę, Mądrość, Miłosierdzie i Miłość Niepokalanego Serca NMP Królowej Aniołów i Polski za przyczyną Wszystkich Świętych i Błogosławionych a także  św. Dusz Zbawionych przodków Narodu Polskiego.

10.07. Piąta Msza św.: Ku czci Pana Jezusa zmarłego i Jego pogrzebu oraz mocą Ofiary i Krwi Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła z prośbą o zwycięstwo Miłości Bożej w sercu każdego Polaka oraz mądrość i zdecydowanie dla wyborców mocą Ducha Świętego przez Potęgę, Mądrość, Miłosierdzie i Miłość Niepokalanego Serca NMP Królowej Aniołów i Polski za przyczyną Wszystkich Świętych i Błogosławionych a także  św. Dusz Zbawionych przodków Narodu Polskiego.

11.07. Szósta Msza św.: Ku czci zmartwychwstałego i uwielbionego Pana Jezusa – uwielbienie i podziękowanie dobremu Bogu za wysłuchanie wołania, udzielone Boże Miłosierdzie i pomoc mocą Ofiary i Krwi Chrystusowej składanej na ołtarzach całego świata w całej historii Kościoła za zwycięstwo Miłości Bożej w sercu każdego Polaka, za dar mądrości, odwagi i zdecydowania dla wyborców mocą Ducha Świętego przez Potęgę, Mądrość, Miłosierdzie i Miłość Niepokalanego Serca NMP Królowej Aniołów i Polski za przyczyną Wszystkich Świętych i Błogosławionych a także  św. Dusz Zbawionych przodków Narodu Polskiego.